Senaste noteringsnytt
Alla priser oförändrade
Tyska grispriserna, danska, Scans, KLS Ugglarps, och alla andra slakterier, alla har oändrade priser v 47.
Efter tyska höjningen med 5 cent denna vecka, är ett oförändrat pris väntat för v 47. Prisnivån är på väg uppåt igen. Tyska internetauktionen i veckan slutade på 1,41 €. Det är en höjning med 3 cent och en indikation på att en rekyl på den 5-centiga höjningen inte är särskilt trolig. I stället kan vi således vänta fortsatt höjning, om det sker något.
Mötet i Laholm i onsdags om offentlig upphandling visade att det mycket väl kan bli ett antal kommuner och landsting som gör Laholm sällskap och börjar ställa krav på det griskött som köps in till skolor, vård och äldres omsorg. Laholms fullmäktige har beslutat att fortsätta driva sin linje att svenska regler om djuromsorgen ska uppfyllas vid nästa upphandling.
Om det blir som Bert Karlsson sa, att många flera kommuner redan bestämt sig, så blir det i alla fall en ganska väsentlig mängd svenskt griskött som ska ersätta import framöver. Det behövs inte så väldigt stora mängder för att påverka den svenska noteringen i positiv riktning.
Vi vet ju hur det är när import trycker svenska priserna. Det är inte alltid så stora importerade partiker som sätter trenden. Vi kan hoppas att det fungerar på samma sätt när det kommer ökad efterfrågan på svenskt kött. /LG 091113

Knuten har lossnat - priserna stiger i EU
Äntligen har knuten lossnat! Grispriserna har fått upptrend i de flesta europeiska länder. Det är endast i England och Sverige, som priserna sjunker nedåt. För andra gången i rad är priserna oförändrade Spanien och Frankrike. Prisökningarna rör sig om 2,7 - 5 cent i Tyskland, Holland och Danmark.
Den tyska höjningen beror främst på högre intäkter av köttförsäljningen, men även riv efter slaktgrisar på en marknad med begränsat utbud. Även höjningarna i Holland och Danmark har orsaker i begränsade utbud. Att inte Frankrike följde med i upptrenden, sägs bero på en missad slaktdag, då fransmännen firade sin helgdag på en veckodag, Alla Helgons Dag.
Prognosen är stabila grispriser kommande vecka. Om den goda efterfrågan på griskött fortsätter, kan vi sikta goda möjligheter till ytterligare prishöjningar. ISN /091112Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Prisnivåerna i Europa ligger stilla kommande vecka. Efterfrågan på svenskt griskött är stabil och vi har en normal anmälan för säsongen. Vi fortsätter att slakta och stycka enligt förhöjd plan till följd av en bra julproduktion.
Importen fortsätter dock att pressa den svenska marknaden, speciellt kotlett. Övriga detaljer handlas just nu till balanserade nivåer. Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Vi har fortsatt ett normalt läge försäljningsmässigt och det är lugnt i handeln. Prispressen på karré och kotlett fortsätter där vi störs av det låga priset på importvaror.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det har inte varit någon höjdarvecka, utan ganska tyst, men vi väntar snart julförsäljningen. Vi kommer igång med inläggning av skinkor om någon vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det händer inte så mycket på marknaden nu, mer än att det är stora volymer slakt och det varit en topp de två senaste veckorna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra försäljning, riktigt bra tryck.
-Vår nya k-pack kördes igång planenligt och allt fungerar bra. Det är roligt att vi fått sådant gensvar. Vi ökar leveranserna till allt fler butiker.

Nyhléns @ Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är lite stilla på köttmarknaden nu, innan juhandeln sätter igång.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal slakt, något underskott på smågrisar, normal försäljning för årstiden, är sammanfattningen av veckan.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans både för slakt och smågrisar. Försäljningen är normal för årstiden.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi sänker gödsvin 3 cent nästa vecka. Suggpriset, liksom priset på smågrisar är tills vidare oförändrat, dvs. 58 € (A1, 30 kg).
-Nytt LB-grundpris för svin i viktintervallet 80 - 101 kg (kött-% 60) är 1,35 €/kg. Det gäller som preliminärt pris i januari för veckorna 1 - 4. I februari, för veckorna 5 - 8, är preliminärpriset 1,33 €/kg. Det slutliga priset bestäms senare i relation till marknadsläget men är högst +/- 5 c/kg från preliminärpriset.
-Vid Snellman vill vi arbeta på längre sikt och därför strävar vi till att inte göra snabba prisförändringar. Denna sänkning är ett svar på de allmänna prissänkningar som under de senaste månaderna skett i Finland. Den skärpta priskonkurrensen har också förorsakat sänkningar i produktpriserna.
-Snellman har haft en mycket positiv tillväxt under detta år. Inom köttförädlingen är tillväxten över 10 % och företagets totala omsättning har vuxit närmare 20 %. Inom köttförädlingen är malet kött (köttfärs) den produktgrupp som vuxit kraftigast (+ 35 %). Snellman har satsat starkt på marknadsföring av malet kött med bättre kvalitet, bl a garanterat färskt kött som inte innehåller frysta råvaror. Detta har gett resultat och Snellman har fått ta emot flera utmärkelser. Snellman fick för ett par veckor sedan ta emot utmärkelsen "Årets företag" och malet kött-satsningen blev vald till "Årets marknadsföringsgrej" i Finland.

Danish Crown
Marknaden börjar nu vara påverkad av julhandeln. Vi ser god efterfrågan på skinkor, till stabil prisnivå. Bog avsätts likaledes tillfredsställande, med svagt stigande priser.
Bog och produktionskött är under press, men kotlett och karré, speciellt i Europa, har helt tappat luften.
Avsättningen till Ryssland, Japan och Kina är fortsatt god.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 13 november 2009
Senaste uppdatering gjord 16 november 20,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 47

Partipriset
Scans partipris från 2 november 19,37 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
”Inte två lagar samtidigt”
En för producenter, en för upphandlande myndigheter. Per Karlsson om vad som hände i Laholms kommun
Sjöbo Gästgivaregård 23 november 18.30
Klicka här för program!

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden* 73-94,9 15,75 16,05 16,60 16,80
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95- a14,95 a14,95 a14,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,85 14,85 15,05
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,60 14,60 14,80
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,40
KLS 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 14,20 14,20
SLP 70-96,9 13,95 13,95 14,20 14,20
Scan 75-92,9 13,80 13,80 14,05 14,05
Tyskt spotpris** Förhandl 14,08 14,08 13,53 13,35
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,30 26,30 26,55 26,55
Scan Ekologisk 73-96,9 25,30 25,30 25,55 25,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 47 v 46 v 45
11,78 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 8,60 8,60 8,40
25,11 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,59 20,59 20,59
12,57 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,23 1,23
12,46 Österbottens 72 – 89 euro 1,22 1,22 1,22
13,79 Snellman 80–101 euro 1,35 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
13 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
13,79 Tyskland 1,35 1,35 1,30 1,30 1,35
10 nov jämförbara*
15,52 Italien - 1,519 1,519 1,519 1,519
13,53 England - 1,324 1,349 1,346 1,354
13,28 Sverige - 1,300 1,324 1,344 1,343
13,12 Spanien - 1,284 1,284 1,284 1,288
14,02 Tjeckien - - - 1,372 1,414
13,29 Polen - - - 1,301 1,312
13,18 Österrike - 1,290 1,250 1,250 1,290
13,24 Tyskland - 1,296 1,246 1,246 1,296
13,08 Holland - 1,280 1,241 1,241 1,251
12,69 Danmark - 1,242 1,215 1,242 1,242
12,40 Irland - 1,214 1,214 1,253 1,253
12,69 Belgien - 1,242 1,205 1,193 1,230
12,02 Frankrike - 1,177 1,175 1,176 1,184
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
14,66 EU, medelpris 1,421 1,447 1,484 1,513 1,533
-
18,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,07 Bulgarien 1,751 1,752 1,752 1,752 1,752
17,78 Grekland 1,723 1,734 1,722 1,741 1,757
17,44 Italien 1,690 1,690 1,721 1,721 1,739
16,96 Rumänien 1,644 1,675 1,662 1,677 1,691
16,82 Cypern 1,630 1,630 1,630 1,670 1,330
16,28 England 1,578 1,603 1,645 1,671 1,666
16,13 Slovakien 1,563 1,600 1,623 1,631 1,648
16,05 Lettland 1,556 1,619 1,636 1,698 1,696
15,86 Tjeckien 1,537 1,588 1,618 1,636 1,637
15,75 Litauen 1,527 1,745 1,666 1,599 1,701
15,71 Ungern 1,523 1,547 1,555 1,579 1,573
15,70 Sverige 1,522 1,533 1,530 1,524 1,520
15,60 Estland 1,512 1,534 1,533 1,544 1,562
15,12 Luxemburg 1,466 1,506 1,506 1,546 1,598
14,96 Portugal 1,450 1,500 1,540 1,600 1,600
14,91 Tyskland 1,445 1,457 1,489 1,529 1,578
14,70 Finland 1,425 1,426 1,436 1,432 1,442
14,50 Spanien 1,406 1,444 1,482 1,534 1,501
14,47 Slovenien 1,403 1,398 1,446 1,495 1,519
14,41 Polen 1,397 1,464 1,516 1,555 1,588
14,23 Österrike 1,379 1,382 1,453 1,495 1,521
13,64 Belgien 1,322 1,325 1,368 1,401 1,455
13,40 Holland 1,299 1,302 1,340 1,387 1,444
13,31 Frankrike 1,290 1,320 1,400 1,400 1,390
13,19 Irland 1,279 1,270 1,307 1,310 1,350
13,99 Danmark* 1,259 1,287 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 nov
4 nov
82 okt
21 okt
Utbud
841
605
820
505
Sålda
841
605
820
505
Medelpris, euro
1,41
1,38
1,36
1,35
Lägst
1,40
1,37
1,35
1,35
Högst
1,41
1,38
1,37
1,35
Medelpris, skr
14,41
14,32
14,15
13,86

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,35 8,35 8,35
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,50
KLS 140- - 9,05 9,05 9,30
Ugglarps 140- - 9,05 9,05 9,30
Dahlbergs 140- - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,25
Scan 140- - 9,00 9,00 9,25
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,80 8,80 8,60
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,30 5,30 5,10
KLS oflådd - 3,50 3,50 3,75
Ugglarp flådd - 3,50 3,50 3,75
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
8,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
19,32
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,80
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,21
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,51
6,64
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,83
ZNVG 56 % euro 1,06 1,06 1,03
Galtar
7,26
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
11,29
11,60
11,58
11,38
11,07
11,22
11,14
Dollar 6,81 6,98 7,06 6,86 6,87 7,01 6,97
Euro 10,22 10,38 10,41 10,27 10,27 10,32 10,17
Dansk 1,37 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,35
Norsk 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24 1,23 1,20
Yen 7,58 7,81 7,82 7,50 7,67 7,85 7,74
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - - - 20,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,25 20,65
Dito PMWS-vaccinerade - 21,10 21,10 21,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 535 535 535
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 555 555 555
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 506 506 516
Bis Plus 30 kg, marknad - 506 506 516
Bas 30 kg, beräknad - 472 472 482
Bas 30 kg, marknads - 472 472 482
Nyavvanda, 9 kg - 335 335 343
KRAV, 30 kg - 844 844 854
Scan Ekologisk - 801 801 811
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 575 575 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
Ugglarps Slakteri - balans brist brist
KLS - balans brist brist
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans brist
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 186 186 180 187 188
442
Basis 30 kg 318 318 310 318 320
265
SPF+Myc 7 kg 191 191 185 192 193
448
SPF+Myc 30 kg 323 323 315 323 325
271
SPF 7 kg 195 195 189 196 197
454
SPF 30 kg 327 327 319 327 329
888
Økologi 30 kg 639 639 632 638 632
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
521
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 51
Snellmans
592
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
439
ZNVG 28 kg 43 42 41 41 -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 38,77 39,39 40,79 40,59 41,38
-
825 Malta 80,00 55,32 55,32 55,32 55,32
652 Tjeckien 63,26 63,26 56,81 50,97 54,81
619 Sverige 59,99 60,86 60,76 59,82 59,93
591 England 57,34 58,13 59,92 60,89 60,89
546 Italien 52,93 52,93 53,03 53,03 53,13
514 Finland 49,85 50,17 48,31 48,38 46,86
508 Slovakien 49,30 59,48 56,03 45,67 75,29
- Tyskland - - - - -
437 Polen 42,40 43,40 44,29 43,58 44,86
412 Estland 39,97 39,98 39,37 39,05 44,32
408 Danmark* 39,63 40,58 41,65 40,71 40,71
399 Luxemburg 38,70 39,20 39,20 31,80 37,20
364 Belgien 35,35 37,50 39,50 41,00 43,00
346 Ungern 33,54 29,53 46,42 42,20 40,29
330 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
296 Spanien 28,71 28,89 31,64 32,06 31,74
245 Frankrike 23,80 24,40 24,60 24,60 24,60
211 Holland 20,50 23,50 26,50 29,50 32,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.