Senaste noteringsnytt
Lugnt på prisfronten, men dansk notering uppvärderas
Det händer inget med priserna i Sverige nästa vecka, inte heller i Norden. I Danmark stiger dock Danish Crowns notering 20 danska öre medan tyska priset blir oförändrat. Men nedräkningen för svenska grispriserna börjar ligga bakom hörnet, alltså när julgrisarna är slaktade. Så brukar det ju vara och det griskött som förhandlas för tiden efter jul, får som vanligt säljas billigare än det före jul.
Det har talats en del om grispriserna efter jul och som om prisfallet inte skulle bli så stort som en del befarat. Det är dock bara inte att hoppas. Vi måste vara uppmärksamma på att priset inte slentrianmässigt får tillåtas sjunka för mycket. Alla slakterier är aktiebolag som tänker på sina aktieägare. Det finns inget slakteri som längre tänker på sina medlemmar och på ev efterbetalning. Om vi väntar stor sänkning, så får vi det säkert. Vi väntar måttlig sänkning i år!
Danska uppfödarna har i alla fall fått besked om efterbetalningen för det gångna verksamhetsåret. De kan se fram emot att få nästan en svensk krona i tillägg så småningom, om man inte tagit ut en del i förskott. Många har behövt det. Både Danish Crown och Tican räknar med att betala ut 70 danska öre, vilket är nära 1 svensk krona. Det är nog mer än många trodde efter all turbulens i dansk slakt under året. Danish Crowns ledning menar att man fått styr på utvecklingen, vilket medlemmarna tydligt krävt vid de senaste fullmäktigemötena. Vi som jämför svenska och danska grispriser får i fortsättningen kanske räkna upp danska noteringen med 1 kr, eller mer. Detta ställer dansk notering i något bättre dager än tidigare.
I fjol var efterlikviden 60 øre. Den sänktes då med 15 øre från 2007. /LG 091120

Rekyl på tyska grisauktionen
Grispriset vid internetauktionen i Tyskland sjönk från 1,41 till 1,39 € i veckan. 1,41 var kanske allt för optimistiskt. Tysk notering var 1,35 €. /LG 091120

EUs grispriser stabila eller lätt stigande
Grispriserna i Europa har stabiliserats betydligt denna vecka. Franska och spanska priserna, som var oförändrade förra veckan, har stigit den här veckan. I Spanien är det uppåtgående betalade priset en följd av högre efterfrågan på slaktklara grisar, samt att det bjuds ut färre grisar. Vid auktionen av slaktgrisar i Bretagne i Frankrike, noterade man en ovanligt stor spännvidd i prisbilden. Den inhemska efterfrågan sägs vara livlig.
Priserna i Tyskland, Holland, Belgien, Österrike och Danmark stabiliserades på förra veckans nivå. Efterfrågade kvantiteter grisar för slakt är fortsatt hög. Särskilt i nordvästra Tyskland ligger utbudet något under slakteriernas efterfrågan. Förväntningarna i början av veckan på fortsatt stigande notering kom dock på skam, efter påtryckningar från slakterierna.
Prognos: Den närmaste tiden väntas i de flesta europeiska länder fortsatt stort utbud grisar, men efterfrågan väntas också vara fortsatt positiv. Grispriserna väntas därför bli i varje fall oförändrade. ISN 091119

Danish Crowns grispris stiger 20 øre, men vikterna sänks
Danish Crown höjer grispriset i viktintervallet 70 - 82,9 kg. Det stiger 20 danska öre v 48. Utanför basvikten är priserna oförändrade, liksom för suggor. Det är julen med behov av ökad slakt, som gör att priserna stiger. Tican behåller sin notering. /LG 091119

Oförändrade Scan-priser
Scans och KLS Ugglarps priser på slaktgrisar och suggor är oförändrade v 48.
I dag meddelas att Ryssland väntas öka importen av danskt griskött, sedan suspensionen av import från en del danska slakterier upphävts. Ryssland är normalt sett stor köpare av danskt grisktt och köpte för 1,4 miljarder dkr 2008. Det är positivt även för oss i Sverige att danska slakterierna har fler bra köpare av griskött. /LG 091119Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den svenska grisköttsmarknaden är fortsatt stabil. Vår anmälan fortsätter enligt förhöjd plan till följd av en bra julproduktion.
Vi har en god efterfrågan på de flesta svenska grisköttsdetaljer och försäljningen av våra Scan-produkter är bra. Just nu är det dubbelt så gott att köpa Scans olika produkter. För varje såld förpackning under veckorna 45 - 52 skänks nämligen ett bidrag till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Noteringarna för slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS Ugglarps
Vi har fortsatt ett relativt normalt läge försäljningsmässigt för säsongen, men det är väldigt lugnt i handeln och mycket återhållsam efterfrågan på allt styckat.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit lite jobbigt att sälja den här veckan också. Men framåt ser det bättre ut. Skinkproduktionen är igång och volymen är såld.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi börjar ju närma oss en sänkning för slaktgrisarna. Det låter så på marknaden. De flesta affärerna för julen är nu uppgjorda, tror jag, men det är inte spikat med volymerna.
-Priserna ser ganska ok ut till jul, men jag höjer ett varningens finger för volymen tills vidare.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt går bra att sälja utom karrén, som till stor del går till frysen. Volymen i K-packen växer så det knakar.

Nyhléns @ Hugosons
Mikael Hugoson: -Veckan har varit lugn, som senaste tiden. Julvarorna börjar vara insålda till större delen. Nu väntar starten på leveranserna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Bra balans i slakten, underskott på smågrisar. Normal marknad inför julen.
-De stora beställningarna av skinkor är givietvis lagda, men det görs affärer ända fram till jul.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi slaktar nu mycket inför julen och det är god balans med efterfrågan. Balans är det även för smågrisar.
-Vecka 51 förlänger vi viktgaffeln genom att höja övre viktgränsen med 1,5 kg. Samma gör vi vecka 1 med likaledes 1,5 kg. Det är för att slakta undan för de korta veckorna i jul- och nyårshelgen.

Danish Crown
Julhandeln är igång i Europa. Marknaden för skinka är fortsatt positiv och vi säljer bra mängder till lätt stigande priser. Bog och produktionskött är oförändrad, medan bröst och särskilt kotlett är under tryck med vikande priser.
Försäljningen till Ryssland, Kina och Japan fortsätter på ett tillfredsställande sätt.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 20 november 2009
Senaste uppdatering gjord 23 november 12,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 48

Partipriset
Scans partipris från 2 november 19,37 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
”Inte två lagar samtidigt”
En för producenter, en för upphandlande myndigheter. Per Karlsson om vad som hände i Laholms kommun
Sjöbo Gästgivaregård 23 november 18.30
Klicka här för program!

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden* 73-94,9 15,75 15,75 16,05 16,60
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-88,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Skövde Slakteri 70-96,9 a14,95 a14,95- a14,95 a14,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,85 14,85 14,85
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,40
KLS 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 14,20 14,20
SLP 70-96,9 13,95 13,95 13,95 14,20
Scan 75-90,9 13,80 13,80 13,80 14,05
Tyskt spotpris** Förhandl 13,86 14,08 14,08 13,53
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,30 26,30 26,30 26,55
Scan Ekologisk 73-96,9 25,30 25,30 25,30 25,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 48 v 47 v 46
12,14 Danish Crown 70,0–82,9 dkr 8,80 8,60 8,60
25,11 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,59 20,59 20,59
12,63 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,23 1,23
12,52 Österbottens 72 – 89 euro 1,22 1,22 1,22
13,86 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
20 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
13,86 Tyskland 1,35 1,35 1,35 1,30 1,30
17 nov jämförbara*
15,01 Italien - 1,462 1,519 1,519 1,519
13,73 England - 1,337 1,324 1,349 1,346
13,57 Spanien - 1,322 1,284 1,284 1,284
13,54 Sverige - 1,319 1,300 1,324 1,344
13,43 Tjeckien - - - 1,308 1,372
13,30 Tyskland - 1,296 1,296 1,246 1,246
13,24 Österrike - 1,290 1,290 1,250 1,250
13,14 Holland - 1,280 1,280 1,241 1,241
13,10 Polen - - - 1,276 1,301
12,75 Danmark - 1,242 1,242 1,215 1,242
12,75 Belgien - 1,242 1,242 1,205 1,193
12,46 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,253
12,32 Frankrike - 1,200 1,177 1,175 1,176
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
13,52 EU, medelpris 1,317 1,321 1,336 1,356 1,396
-
18,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,735 1,740 1,744 1,750 1,750
16,88 Grekland 1,644 1,647 1,649 1,699 1,731
16,63 Cypern 1,620 1,620 1,620 1,620 1,630
16,52 Italien 1,609 1,630 1,637 1,656 1,696
16,04 Rumänien 1,562 1,563 1,575 1,589 1,612
15,65 England 1,524 1,546 1,536 1,530 1,550
14,97 Litauen 1,458 1,502 1,527 1,553 1,612
14,90 Sverige 1,451 1,469 1,486 1,511 1,517
14,81 Lettland 1,443 1,529 1,554 1,589 1,572
14,62 Estland 1,424 1,468 1,479 1,464 1,499
14,53 Slovakien 1,415 1,446 1,473 1,519 1,558
14,19 Luxemburg 1,382 1,382 1,382 1,396 1,426
14,15 Finland 1,378 1,386 1,397 1,412 1,423
13,90 Tyskland 1,354 1,338 1,352 1,382 1,414
13,88 Ungern 1,352 1,384 1,442 1,475 1,504
13,85 Tjeckien 1,349 1,369 1,434 1,458 1,497
13,76 Portugal 1,340 1,340 1,340 1,350 1,420
13,64 Slovenien 1,329 1,321 1,344 1,373 1,392
13,61 Polen 1,326 1,336 1,351 1,326 1,355
13,02 Spanien 1,268 1,266 1,289 1,317 1,384
13,00 Österrike 1,266 1,311 1,311 1,306 1,345
12,54 Belgien 1,222 1,213 1,257 1,260 1,298
12,51 Irland 1,219 1,240 1,239 1,240 1,279
12,20 Holland 1,188 1,187 1,207 1,234 1,272
12,01 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,210 1,260
11,71 Danmark* 1,141 1,169 1,169 1,196 1,232
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 nov
11 nov
4 nov
82 okt
Utbud
629
841
605
820
Sålda
629
841
605
820
Medelpris, euro
1,39
1,41
1,38
1,36
Lägst
1,38
1,40
1,37
1,35
Högst
1,39
1,41
1,38
1,37
Medelpris, skr
14,27
14,41
14,32
14,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,35 8,35 8,35
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
KLS 140- - 9,05 9,05 9,05
Ugglarps 140- - 9,05 9,05 9,05
Dahlbergs 140- - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,80 8,80 8,80
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,30 5,30 5,30
KLS oflådd - 3,50 3,50 3,50
Ugglarp flådd - 3,50 3,50 3,50
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
8,69
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
19,32
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,82
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,51
6,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,88
ZNVG 56 % euro 1,06 1,06 1,06
Galtar
7,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
11,50
11,29
11,60
11,58
11,38
11,07
11,22
Dollar 6,90 6,81 6,98 7,06 6,86 6,87 7,01
Euro 10,27 10,22 10,38 10,41 10,27 10,27 10,32
Dansk 1,38 1,37 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38
Norsk 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24 1,23
Yen 7,76 7,58 7,81 7,82 7,50 7,67 7,85
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 49 v 48 v 47 v 46
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - - - -
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade - 21,10 21,10 21,10
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - - 535 535
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - - 555 555
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 506 506 506
Bis Plus 30 kg, marknad - 506 506 506
Bas 30 kg, beräknad - 472 472 472
Bas 30 kg, marknads - 472 472 472
Nyavvanda, 9 kg - 335 335 335
KRAV, 30 kg - 844 844 844
Scan Ekologisk - 801 801 801
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 575 575 575 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
Ugglarps Slakteri - balans balans brist
KLS - balans balans brist
Skövde Slakteri - 1 000 balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 189 186 186 180 187
444
Basis 30 kg 322 318 318 310 318
267
SPF+Myc 7 kg 194 191 191 185 192
451
SPF+Myc 30 kg 327 323 323 315 323
273
SPF 7 kg 198 195 195 189 196
456
SPF 30 kg 331 327 327 319 327
881
Økologi 30 kg 639 639 639 632 638
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
523
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 51
Snellmans
595
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
462
ZNVG 28 kg 45 43 42 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.