Senaste noteringsnytt
40 öre sänkt suggpris i Tyskland
Det tyska suggpriset sänktes v 49 med 4 cent, drygt 40 öre. Eriksson Transport sänkte därmed också priset för suggor som säljs till Tyskland med 40 öre.

Oförändrat även vecka 49
Det är oförändrade priser v 49 både i Tyskland, Danmark och vid alla svenska slakterier som hittills satt priserna.
Från Tyskland rapporteras god balans mellan tillgång och efterfrågan och det är således förhoppningar om fortsatt stabilt pris.
I Sverige fick vi en debatt i medierna om djuromsorg, men det är för tidigt ännu att se vilken effekt den får på konsumenters köpbeteenden.
Det är 1 advent nu och julborden fylls med olika rätter av griskött. Slakterierna rapporterar stigande efterfrågan.
Själv tog jag nyss ut skinkan ur ugnen, den första men inte sista i jul. Den ska stå på bordet redan i morgon när familjen tjuvstartar julbordsätandet. /LG 091127

Fortsatt stabilt i EU
Den här veckan har priserna på slaktgrisar varit stabila över hela Europa. Bortsett från några få undantag blev de oförändrade. Kursen sattes på ett positivt sätt av Spanien och Danmark med 3 cent vardera, vilket bekräftar att prisnivån står på stabil grund. Det slaktas rekordmånga grisar i hela Europa. Men med de förhållandevis låga priserna sker försäljningen smidigt på EU-marknaden och till tredje land.
I Sverige förblev noteringen oförändrad, men p g a växelkursen gick priset i euro ner en aning. Spanien är på väg uppåt i listan.
Prognos: Stora volymer slaktgrisar väntas på marknaden nästa vecka. Slakterierna visar köpintresse, så tillgång och efterfrågan verkar väl avvägd. Priserna väntas därför bli stabila. ISN 091127

Datorhaveri tystade grisportalen
Grisportalen hade 44100 klick på sidorna i tisdags och 49629 i onsdags. Riktigt många alltså. Alla förväntade sig att kunna läsa om allt det som hände under veckan. Men det fanns inget alls att läsa om varken djuraktivisters intrång i grisstallar, inte heller om Elmia-konferensen och inget från Agromek. Mycket pinsamt, alltså, och kanske en brist på beredskap även hos mig. Att det är stor brist på beredskap mot oväntade händelser på många grisgårdar kan vi se när man kan gå in och filma på nätterna.
Orsaken för min del var att min bärbara dator havererade i måndags kväll när jag var i Danmark. Många hjälpte mig att försöka få igång datorn utan att lyckas, det gick inte heller att datera upp hemsidan via annan dator p g a att koderna till min hemsida låg i havererade datorn (papperslöst samhälle) och i min hemmadator kom ingen ovan användare in i.
Det var bara att se på när allt hände!
Nu måste jag se över rutinerna, som alla i grisbranschen just nu säger. /LG 091127Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den svenska grisköttsmarknaden är fortsatt stabil. Vår anmälan fortsätter enligt förhöjd plan. Vi har en god efterfrågan på de flesta svenska grisköttsdetaljer och försäljningen av våra Scan-produkter är bra.
Konsekvenserna på vår försäljning till följd av aktuell mediedebatt i veckan är ännu för tidigt att avgöra. När djur lider och det visas bilder samt filmer på detta reagerar våra kunder och konsumenter mycket starkt. Genom snabba och kraftfulla åtgärder försöker vi på Scan att återupprätta förtroendet för vårt varumärke, men även för alla våra duktiga leverantörer och den svenska köttbranschen som helhet.
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi har fortsatt ett relativt normalt läge försäljningsmässigt för säsongen, väldigt lugnt i handeln och mycket återhållsam efterfrågan på alla styckade detaljer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en någorlunda bra vecka, men försäljningen ökar nu. Vi får se vad den negativa publiciteten för med sig.
-V får frågor från kunderna om våra levererande besättningar, så vi besöker alla gårdar. Vi har hittills inte sett något att anmärka på, men är inte färdiga förrän nästa vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det känns bra på marknaden nu, men så ska det ju vara nu.
-Vi har inte fått några reaktioner från köttkiunderna på den negativa publiciteten, men det har å andra sidan inte gått så lång tid ännu.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är som förra veckan, bra, men karrén är jobbig.
-Vi har inte märkt någon nedgång i försäljningen alls som följd av skriverierna i pressen. Tvärtom har intresset för det nya närproducerade tendens att öka.
-Många uppfödare som råkat ut för de nattliga filmningarna mår dåligt. Det ser inte så illa ut i stallarna som visas på bilderna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är med stor glädje jag läser att Laholms kommuns fullmäktige i går beslöt att i sin upphandling kräva att inköpta livsmedel ska vara producerade i enlighet med svensk lagstiftning i fråga om miljö, livsmedelshygien och djurskydd.
-En ledamot ville skjuta på beslutet med tanke på det som hänt i veckan. Servicenämndens ordförande tyckte tvärtom, att nya reglerna för upphandling borde varit införda ännu tidigare, så grisuppfödarna får mer pengar till personal i stallarna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Slakten är i balans, för smågrisar är det visst underskott.
-Försäljningen av skinka är helt positiv. Nästa vecka börjar färsklagringen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknadsläget gör att vi sänker slaktgrisar 1 cent och smågrisar 1 euro. Det är balans för smågrisar och slakten ligger på bra nivå nog för årstiden.

Danish Crown
Marknaderna är oförändrade i förhållande till förra veckan. Det är fortsatt god försäljning av skinka till förnuftiga priser. Kotlett och bröst går trögt med låga priser som följd. Bog, karré och produktionskött säljs till stabila till oförändrade priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 27 november 2009
Senaste uppdatering gjord 30 november 15,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 49

Partipriset
Scans partipris från 2 november 19,37 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Spotmarknaden* 73-94,9 15,75 15,75 15,75 16,05
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-85,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Skövde Slakteri 70-96,9 a14,95 a14,95 a14,95- a14,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,85 14,85 14,85
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,40
KLS 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 14,20 14,20
SLP 70-96,9 13,95 13,95 13,95 13,95
Scan 73-90,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Tyskt spotpris** Förhandl 14,09 13,86 14,08 14,08
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,30 26,30 26,30 26,30
Scan Ekologisk 73-96,9 25,30 25,30 25,30 25,30
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 49 v 48 v 47
12,32 Danish Crown 70,0–82,9 dkr 8,80 8,80 8,60
25,11 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,59 20,59 20,59
12,73 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,22 1,23 1,23
12,73 Österbottens 72 – 89 euro 1,22 1,22 1,22
14,09 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
20 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
14,09 Tyskland 1,35 1,35 1,35 1,35 1,30
24 nov jämförbara*
15,26 Italien - 1,462 1,462 1,519 1,519
14,13 Spanien - 1,354 1,322 1,284 1,284
14,10 England - 1,351 1,337 1,324 1,349
13,61 Sverige - 1,304 1,319 1,300 1,324
14,11 Tjeckien - - - 1,352 1,308
13,53 Tyskland - 1,296 1,296 1,296 1,246
13,46 Österrike - 1,290 1,290 1,290 1,250
13,36 Holland - 1,280 1,280 1,280 1,241
13,32 Polen - - - - 1,276
13,24 Danmark - 1,269 1,242 1,242 1,215
12,96 Belgien - 1,242 1,242 1,242 1,205
12,67 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
12,58 Frankrike - 1,205 1,200 1,177 1,175
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
13,52 EU, medelpris 1,317 1,321 1,336 1,356 1,396
-
18,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,735 1,740 1,744 1,750 1,750
16,88 Grekland 1,644 1,647 1,649 1,699 1,731
16,63 Cypern 1,620 1,620 1,620 1,620 1,630
16,52 Italien 1,609 1,630 1,637 1,656 1,696
16,04 Rumänien 1,562 1,563 1,575 1,589 1,612
15,65 England 1,524 1,546 1,536 1,530 1,550
14,97 Litauen 1,458 1,502 1,527 1,553 1,612
14,90 Sverige 1,451 1,469 1,486 1,511 1,517
14,81 Lettland 1,443 1,529 1,554 1,589 1,572
14,62 Estland 1,424 1,468 1,479 1,464 1,499
14,53 Slovakien 1,415 1,446 1,473 1,519 1,558
14,19 Luxemburg 1,382 1,382 1,382 1,396 1,426
14,15 Finland 1,378 1,386 1,397 1,412 1,423
13,90 Tyskland 1,354 1,338 1,352 1,382 1,414
13,88 Ungern 1,352 1,384 1,442 1,475 1,504
13,85 Tjeckien 1,349 1,369 1,434 1,458 1,497
13,76 Portugal 1,340 1,340 1,340 1,350 1,420
13,64 Slovenien 1,329 1,321 1,344 1,373 1,392
13,61 Polen 1,326 1,336 1,351 1,326 1,355
13,02 Spanien 1,268 1,266 1,289 1,317 1,384
13,00 Österrike 1,266 1,311 1,311 1,306 1,345
12,54 Belgien 1,222 1,213 1,257 1,260 1,298
12,51 Irland 1,219 1,240 1,239 1,240 1,279
12,20 Holland 1,188 1,187 1,207 1,234 1,272
12,01 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,210 1,260
11,71 Danmark* 1,141 1,169 1,169 1,196 1,232
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 nov
18 nov
11 nov
4 nov
Utbud
690
629
841
605
Sålda
690
629
841
605
Medelpris, euro
1,40
1,39
1,41
1,38
Lägst
1,40
1,38
1,40
1,37
Högst
1,40
1,39
1,41
1,38
Medelpris, skr
14,61
14,27
14,41
14,32

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,20 kr, galtar 4,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,35 8,35 8,35
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
KLS 140- - 9,05 9,05 9,05
Ugglarps 140- - 9,05 9,05 9,05
Dahlbergs 140- - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,20 8,80 8,80
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,70 5,30 5,30
KLS oflådd - 3,50 3,50 3,50
Ugglarp flådd - 3,50 3,50 3,50
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
8,82
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
19,32
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,90
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,51
6,78
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,64
ZNVG 56 % euro 1,02 1,06 1,06
Galtar
7,42
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
11,46
11,50
11,29
11,60
11,58
11,38
11,07
Dollar 6,92 6,90 6,81 6,98 7,06 6,86 6,87
Euro 10,44 10,27 10,22 10,38 10,41 10,27 10,27
Dansk 1,40 1,38 1,37 1,39 1,39 1,38 1,38
Norsk 1,23 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24
Yen 7,97 7,76 7,58 7,81 7,82 7,50 7,67
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - - - -
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade - 21,10 21,10 21,10
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 535 535 535
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 555 555 555
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 506 506 506
Bis Plus 30 kg, marknad - 506 506 506
Bas 30 kg, beräknad - 472 472 472
Bas 30 kg, marknads - 472 472 472
Nyavvanda, 9 kg - 335 335 335
KRAV, 30 kg - 844 844 844
Scan Ekologisk - 801 801 801
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 575 575 575
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist 1 000 balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
264
Basis 7 kg 189 189 186 186 180
450
Basis 30 kg 322 322 318 318 310
271
SPF+Myc 7 kg 194 194 191 191 185
457
SPF+Myc 30 kg 327 327 323 323 315
277
SPF 7 kg 198 198 195 195 189
463
SPF 30 kg 331 331 327 327 319
894
Økologi 30 kg 639 639 639 639 632
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
522
25-kg, Priimuus 50 51 51 51 51
Snellmans
605
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
469
ZNVG 28 kg 45 45 43 42 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.