Senaste noteringsnytt
Skövde har oförändrat grispris även v 51, annars -50 öre
Det blev som Cato Gustafsson antydde förra veckan, oförändrat pris på slaktgrisar vid Skövde Slakteri även v 51. Orsaken är rekordhög försäljning som håller i sig även nästa vecka.
-Då finns ingen anledning till sänkt grispris, menar Cato. Inte för vår del. Vi säljer bra och t o m karré och kotlett är slutsåld, vilket är ovanligt så här års. Det brukar andra år bli en del till frysen.
-Vi kan inte se något spår av den negativa publiciteten om grisar för en tid sedan. Tvärt om verkar det som om svenskt och lokalt producerat efterfrågas mer än tidigare är. Svenskt kött ser ut att ha mycket bra anseende bland konsumenterna, trots skriverier. Jag ser ingen annan anledning till den stora efterfrågan än att svenskt kött står starkt, säger han.
Man brukar ju säga, att det spelar ingen roll vad som skrivs, allt är PR. Grisar har det ju skrivits mycket om den senaste tiden.
-Det kan vara så att aktivisterna medverkat till ännu större efterfrågan på svenskt kött, funderar Cato. Det ska bli intressant att sammanfatta den här julens försäljning, när den tiden kommer. Vid ICA Maxi i Skövde kunde jag se att skinka från Skövde Slakteri är populär bland de som handlar.
Övriga slakterier sänker med 50 öre. Danska slakterierna sänker med 20 danska öre och det tyska priset ligger oförändrat på 1,30 €. I Finland är också alla priser oförändrade.
På söndag bjuder Lucia på lussekatter, och skinksmörgås, till kaffet, tror jag. /LG 091211

Från stabilt, till fallande priser i EU
Den här veckan går de europeiska grispriserna från stabilt till fallande. Det är två nivåer, endera ingen ändring, eller minus. Priserna i Spanien, Danmark, Belgien och England blev oförändrade. I Tyskland, Holland, Österrike och Sverige föll priserna med ner till fem cent.
Spanska priserna blev oförändrade som resultat av livlig efterfrågan på slaktgrisar på de utbjudna grisarna. Englands ökning beror på valutans förändring. I Tyskland föll noteringen dels orsakad av ökat utbud, men också efter massiva påtryckningar från slakterierna. De holländska priserna följde med och sjönk också med fem cent.
Prognos: Marknaden verkar kapabel att möta de stora volymerna grisar som erbjuds. Men det återstår ändå att se hur marknaden utvecklas den här veckan, om priset kan hållas på oförändrad nivå. ISN 091211Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Vi ser att vi närmar oss en traditionellt svagare marknadsperiod. Julförsäljningen börjar trappa ner och vi har vissa volymer som går på export kommande vecka.
På grund av hög anmälan av grisar de senaste veckorna, har vi ett fortsatt överskott. Vi höjer bäst betalda viktintervall till 75 - 96,9 kg.
Det råder en balanserad marknadssituation för suggkött.
Noteringen för slaktgris och sugga sänks med 50 öre.

KLS Ugglarps
Efterfrågan på industriråvara är fortsatt hög och produktionen av julskinkor i full gång. Efterfrågan på styckade detaljer är lugn i avvaktan på julhandeln.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu är det full fart på försäljningen, allt går åt, även karré och kotlett. Efterfrågan på vår egen julskinka är mycket bra.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är ett förändrat mönster i inköpen från våra köttkunder nu. Nästa vecka är säsongen över för skinka.
-Nästa år har vi några nya affärer. Det ska bli intressant att se vad dessa ger.
-Vi ser ingen påverkan alls från den negativa publiciteten. Det är fortsatt bra efterfrågan på alla produkter. Det blir inget kvar på lager, inte ens kotlett och karré.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Griskött säljer mycket bra. Det finns därför ingen anledning för oss att sänka priset v 51. Vi säljer mer i år än i fjol och något spår av aktivisterna i försäljningen går inte att se.
-Vi säljer mer skinka än någonsin, vilket vi inte kunde tro i början av månaden när aktivisterna slog till. Jag var lite rädd när det hände, att aktionen skulle slå mot julskinkan.
-Vad den ökade försäljningen beror på har jag ingen aning om. Tänk om den beror på all publicitet?
-Problemet för oss är att hinna få fram allt som efterfrågas. Alla jobbar så hårt man kan för att få fram allt som sålts. Allt säljs, även karré och kotlett, som tidigare år så här års delvis hamnat i frysen.
-Det verkar som om svenskt kött står sig mycket bra i konkurrensen och att inköparna i första hand väljer svenskt.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Vi har tillverkat sista julskinkorna för året. Det ser bra ut med försäljningen till butik. Vi hoppas också att konsumenterna handlar nu. Det är i butiken allt avgörs.
-Allt ser dock ut som det ska göra inför julen, med bra drag i grejerna.
-Det pågår f n inga diskussioner om jag ev ska (få) köpa ut Scan ur Nyhléns & Hugosons. Samma oförändrade läge gäller slakteriet på Gotland. Vi har inte diskuterat Gotland idag och då vet vi inte vad det blir.
-Det är alltså inget som är aktuellt just nu, men affärer är alltid affärer. Affärer kan man göra så länge man lever. Då kan man inte heller säga att något är slutdiskuterat.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Certifiering med hjälp av tredje part, som nu beslutats om, måste vändas till en konkurrensfördel mot våra konkurrenter. Även om olika kvalitetscertifieringar kan ge fördelar, är det en kostnad. Branschen bör arbeta för att handel och offentlig sektor kräver den certifiering som nu kommer att sättas i verket.
-Ställer de stora livsmedelskedjorna krav på certifiering är vi inte ensamma om att ta denna kostnad utan även danskar, tyskar och andra till Sverige exporterande länder avkrävs motsvarande certifiering och därmed kostnad.
-Nu sägs kostnaden bli låg, men ändå, det är en kostnad. Om vi ska garantera att vi använder strö enligt lagstiftning, så blir motsvarande garanti i Tyskland att man inte använder strö och att svansarna klipps, eftersom det är ett måste. Rimligtvis borde en sådan certifiering få en och annan importör att inse orimligheten i de olika lagstiftningarna. Vi gör väl certifieringen för att stärka djurvälfärden, eller?

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal för jultiden, slakten har normal omfattning, men det är brist på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal vecka, allt fungerat bra med slakt enligt plan. Smågrisarna är i balans.

Danish Crown
Julhandeln sjunger nu på sista versen. Förra veckan föll tyska noteringen som en reaktion på en avmattning på den europeiska marknaden och vi förväntar oss att marknaden reagerar med fortsatta prissänkningar.
Prisfallet omfattar alla färskvaror i Europa och vi måste vänta ytterligare prisfall över julen.
Vi förväntar oss att bacon till Storbritannien håller priset en vecka ännu, medan vår försäljning till tredje lands marknader förblir stabil.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 december 2009
Senaste uppdatering gjord 11 december 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 51

Partipriset
Scans partipris går ner 75 öre från 14 december. Nya priset blir 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Skövde Slakteri 70-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Ginsten Slakteri 65-82,9 14,60 15,10 15,10 15,10
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 14,10 14,60 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,10 14,60 14,85 14,85
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,35 14,60 14,60
KLS Ugglarps grund 70-96,9 13,40 13,90 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,20 13,70 14,20 14,20
Spotmarknaden* 73-94,9 13,20 15,15 15,75 15,75
SLP 70-96,9 12,95 13,45 13,95 13,95
Scan 75-96,9 12,80 13,30 13,80 13,80
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,30 25,80 26,30 26,30
Scan Ekologisk 73-96,9 24,30 24,80 25,30 25,30
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 50 v 49 v 48
11,76 Danish Crown 70,0–82,9 dkr 8,40 8,80 8,80
25,11 Nortura 71,1–79,0a nkr 20,19 20,59 20,59
12,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,22 1,22 1,23
12,74 Österbottens 72 – 89 euro 1,22 1,22 1,22
14,10 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
11 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
13,58 Tyskland 1,30 1,30 1,35 1,35 1,35
8 dec jämförbara*
15,27 Italien - 1,462 1,462 1,462 1,462
14,27 Spanien - 1,366 1,366 1,354 1,322
14,03 England - 1,343 1,337 1,351 1,337
13,10 Sverige - 1,254 1,294 1,304 1,319
13,02 Tyskland - 1,246 1,296 1,296 1,296
13,91 Tjeckien - - - 1,332 1,367
12,95 Österrike - 1,240 1,290 1,290 1,290
13,26 Danmark - 1,269 1,269 1,269 1,242
12,86 Holland - 1,231 1,280 1,280 1,280
12,61 Polen - - 1,207 1,318 1,276
12,68 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
12,60 Frankrike - 1,206 1,210 1,205 1,200
12,46 Belgien - 1,193 1,242 1,242 1,242
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
13,52 EU, medelpris 1,317 1,321 1,336 1,356 1,396
-
18,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,735 1,740 1,744 1,750 1,750
16,88 Grekland 1,644 1,647 1,649 1,699 1,731
16,63 Cypern 1,620 1,620 1,620 1,620 1,630
16,52 Italien 1,609 1,630 1,637 1,656 1,696
16,04 Rumänien 1,562 1,563 1,575 1,589 1,612
15,65 England 1,524 1,546 1,536 1,530 1,550
14,97 Litauen 1,458 1,502 1,527 1,553 1,612
14,90 Sverige 1,451 1,469 1,486 1,511 1,517
14,81 Lettland 1,443 1,529 1,554 1,589 1,572
14,62 Estland 1,424 1,468 1,479 1,464 1,499
14,53 Slovakien 1,415 1,446 1,473 1,519 1,558
14,19 Luxemburg 1,382 1,382 1,382 1,396 1,426
14,15 Finland 1,378 1,386 1,397 1,412 1,423
13,90 Tyskland 1,354 1,338 1,352 1,382 1,414
13,88 Ungern 1,352 1,384 1,442 1,475 1,504
13,85 Tjeckien 1,349 1,369 1,434 1,458 1,497
13,76 Portugal 1,340 1,340 1,340 1,350 1,420
13,64 Slovenien 1,329 1,321 1,344 1,373 1,392
13,61 Polen 1,326 1,336 1,351 1,326 1,355
13,02 Spanien 1,268 1,266 1,289 1,317 1,384
13,00 Österrike 1,266 1,311 1,311 1,306 1,345
12,54 Belgien 1,222 1,213 1,257 1,260 1,298
12,51 Irland 1,219 1,240 1,239 1,240 1,279
12,20 Holland 1,188 1,187 1,207 1,234 1,272
12,01 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,210 1,260
11,71 Danmark* 1,141 1,169 1,169 1,196 1,232
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 dec
2 dec
25 nov
18 nov
Utbud
490
890
690
629
Sålda
490
890
690
629
Medelpris, euro
1,33
1,36
1,40
1,39
Lägst
1,32
1,35
1,40
1,38
Högst
1,33
1,36
1,40
1,39
Medelpris, skr
13,89
14,14
14,61
14,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Skövde 140- - 8,50 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% - 8,25 8,75 9,25
KLS Ugglarps 140- - 8,05 8,55 9,05
Dahlbergs 140- - - 8,75 9,25
SLP 140,1 kg- - 8,00 8,50 9,00
Scan 140- - 8,00 8,50 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,50 8,50
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,50 8,00 8,35 8,35
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,50 8,00 8,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,80 7,80 8,20
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,30 4,30 4,70
KLS Ugglarps oflådd - 3,50 3,50 3,50
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
7,98
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 5,90 6,30
19,32
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,91
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,51
6,79
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,24
ZNVG 56 % euro - 0,98 1,02
Galtar
6,58
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 4,90 5,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
11,54
11,43
11,46
11,50
11,29
11,60
11,58
Dollar 7,11 6,89 6,92 6,90 6,81 6,98 7,06
Euro 10,45 10,40 10,44 10,27 10,22 10,38 10,41
Dansk 1,40 1,39 1,40 1,38 1,37 1,39 1,39
Norsk 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,23 1,23
Yen 8,06 7,92 7,97 7,76 7,58 7,81 7,82
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - - 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - - +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 20.00 20,50
PMVS-vaccinerade - - +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - - 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - - + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 19,60 20,20
PMVS-vaccinerade - - +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,30 19,60 20,25
Dito PMWS-vaccinerade - 20,15 20,45 21,10
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 500 520 535
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 510 530 555
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 477 484 506
Bis Plus 30 kg, marknad - 484 484 506
Bas 30 kg, beräknad - 443 450 472
Bas 30 kg, marknads - 450 450 472
Nyavvanda, 9 kg - 312 318 335
KRAV, 30 kg - 815 822 844
Scan Ekologisk - 772 779 801
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 540 575 575
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - - brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk balans
Dahlbergs Slakteri - - brist balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 186 187 189 189 186
435
Basis 30 kg 311 319 322 322 318
267
SPF+Myc 7 kg 191 192 194 194 191
442
SPF+Myc 30 kg 316 324 327 327 323
273
SPF 7 kg 195 196 198 198 195
448
SPF 30 kg 320 328 331 331 327
911
Økologi 30 kg 651 646 639 639 639
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
520
25-kg, Priimuus 50 50 50 51 51
Snellmans
606
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
470
ZNVG 28 kg - 45 45 45 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.