Senaste noteringsnytt
Allt är oförändrat årets sista vecka
De flesta slakterier har satt sina priser för vecka 53 redan förra veckan och det blev oförändrat. De som satte idag har också oförändrade priser.
Jag vill avslöja en trevlig nyhet för vecka 2, så här års när alla priser sjunker! Nortura höjer priset på slaktgris med 30 norska öre, 37 svenska, till 19,79 nkr, 24,73 skr. Det är väl något sådant vi kan önska oss att alla slakterier ska göra på det nya året!
Nu återstår således endast att tillönska alla
God Jul

Priserna för vecka 2 (som även gäller de två helgdagar i vecka 1 i de flesta fall) sätts onsdag 30 december. Då kommer @-GRIS!
Ev uppdateringar kommer på www.grisportalen.se.
I nästa @-GRIS har jag tingat på en sammanfattning av slaktåret. /LG 091223

Tyska priset oförändrat t o m 8 januari
Priset på slaktgrisar i Tyskland är oförändrat nästa vecka, 1,30 €. Detta pris gäller f ö till 8 januari.
Suggorna sjunker 2 cent till 0,93 € och Eriksson Transport sänker därmed också 20 öre.
Suggpriset i Tyskland föll även v 51 med 3 cent till 0,95 €. /LG 091218

I huvudsak oförändrade priser i EU
Priserna på slaktgrisar är stabila i EU den här veckan. Svenska och danska priserna gick ned med 5 resp 6 cent. Efter att ha haft oförändrat pris senaste veckan, kom Danmark ifatt de andra ländernas sänkningar.
Priserna i Spanien, Tyskland, Holland, Frankrike, Belgien och Österrike blev oförändrade. I dessa länder anmäls fortfarande stora volymer slaktgrisar, som dock säljs relativt snabbt på sina marknader utan problem. Till jul efterfrågas även ädlare produkter mycket bra.
Prognos: Det är fortsatt stora volymer slaktgrisar som bjuds ut, men säljs relativt bra på marknaden. Intresset för de dyrare detaljerna gör att slaktmarginalerna stärks vid slakterierna, varför vi kan vänta en fortsatt oförändrad prisnivå. ISN 091218Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Marknadsläget för griskött är oförändrat. Vi närmar oss en traditionellt svagare marknadsperiod. Vår försäljning är balanserad och vi fortsätter följa lagd prognos.
På grund av hög anmälan av grisar de senaste veckorna, har vi ett levandelager. Även för sugga finns det god tillgång på djur, vilket ger en viss kö. Noteringen för slaktgris och sugga sänks 50 öre.
1 januari startar Scans nya inköpsbolag Svenska Livdjur & Service sin verksamhet. Nu är det upp till bevis! Genom våra duktiga inköpare får du kontinuerlig hjälp med allt från produktionsplanering, livdjursförmedling, tillväxtsatsningar till krediter och avtal. Tillsammans ska vi lägga grunden för en lönsam svensk djurproduktion.
Ha en riktigt

God Jul & Gott Nytt år!


KLS Ugglarps
Försäljningen på skinka avmattas. Efterfrågan planar ut både till industri och handel, eftersom produktionen av julprodukter nu börjar vara klar.
Våra grispriser är oförändrade, smågrispris sätts på fredagar.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har gått bra ända in på slutet, kanske något bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi summerar veckan vecka 53.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är flera år sedan vi hade en så här väl balanserad slakt över jul- och nyårshelgen. Det blir inga överskott i januari.
-Orsaken är dels effektiv styrning, dels är det resultatet av de investeringar vi gjort, med bl a förändringar i slaktprocessen. Det är till allas fördel att inte få för många grisar att slakta i början av året.
-För smågrisar är det underskott.
-Jag tillönskar alla i branschen, producenter och alla i kedjan uppåt,
God Jul!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten i balans, smågrisar brist. Allt under kontroll.

Danish Crown
Marknaderna börjar nu stänga ner för julledighet.
Industriförsäljningen avstannade redan förra veckan och de sista leveranserna av detaljer skickades i början av denna vecka.
Vi går nu in i en mycket lugn period efter jul och in i januari.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 23 december 2009
Senaste uppdatering gjord 23 december 16,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 53

Partipriset
Scans partipris går ner 75 öre från 14 december. Nya priset blir 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 53 v 52 v 51 v 50
Skövde Slakteri 70-96,9 - a14,00 a14,95 a14,95
Ginsten Slakteri 65-84,9 13,80 13,80 14,60 15,10
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 13,60 13,60 14,10 14,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,50 13,50 14,10 14,60
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,30 13,30 13,85 14,35
KLS Ugglarps grund 70-96,9 12,90 12,90 13,40 13,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,80 12,80 13,30 13,80
SLP 70-96,9 12,45 12,45 12,95 13,45
Scan 75-96,9 12,30 12,30 12,80 13,30
Spotmarknaden* 73-94,9 12,00 12,00 13,20 15,15
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,80 25,30 25,80
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,80 24,30 24,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 53 v 52 v 51
11,20 Danish Crown 70,0–82,9 dkr 8,00 8,00 8,40
24,16 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,49 19,49 20,19
12,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 10,22 10,22 10,22
12,74 Österbottens 72 – 89 euro 1,22 1,22 1,22
14,10 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 53 v 52 v 51 v 50 v 49
23 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
13,58 Tyskland 1,30 1,30 1,30 1,30 1,35
15 dec jämförbara*
15,27 Italien - - 1,462 1,462 1,462
14,27 Spanien - - 1,366 1,366 1,366
14,03 England - - 1,343 1,343 1,337
13,02 Tyskland - - 1,246 1,246 1,296
14,03 Tjeckien - - - - 1,343
12,95 Österrike - - 1,240 1,240 1,290
12,86 Holland - - 1,231 1,231 1,280
12,69 Danmark - - 1,215 1,269 1,269
12,68 Irland - - 1,214 1,214 1,214
12,67 Polen - - - 1,213 1,207
12,57 Frankrike - - 1,203 1,206 1,210
12,49 Sverige - - 1,196 1,254 1,294
12,46 Belgien - - 1,193 1,193 1,242
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
13,52 EU, medelpris 1,317 1,321 1,336 1,356 1,396
-
18,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,735 1,740 1,744 1,750 1,750
16,88 Grekland 1,644 1,647 1,649 1,699 1,731
16,63 Cypern 1,620 1,620 1,620 1,620 1,630
16,52 Italien 1,609 1,630 1,637 1,656 1,696
16,04 Rumänien 1,562 1,563 1,575 1,589 1,612
15,65 England 1,524 1,546 1,536 1,530 1,550
14,97 Litauen 1,458 1,502 1,527 1,553 1,612
14,90 Sverige 1,451 1,469 1,486 1,511 1,517
14,81 Lettland 1,443 1,529 1,554 1,589 1,572
14,62 Estland 1,424 1,468 1,479 1,464 1,499
14,53 Slovakien 1,415 1,446 1,473 1,519 1,558
14,19 Luxemburg 1,382 1,382 1,382 1,396 1,426
14,15 Finland 1,378 1,386 1,397 1,412 1,423
13,90 Tyskland 1,354 1,338 1,352 1,382 1,414
13,88 Ungern 1,352 1,384 1,442 1,475 1,504
13,85 Tjeckien 1,349 1,369 1,434 1,458 1,497
13,76 Portugal 1,340 1,340 1,340 1,350 1,420
13,64 Slovenien 1,329 1,321 1,344 1,373 1,392
13,61 Polen 1,326 1,336 1,351 1,326 1,355
13,02 Spanien 1,268 1,266 1,289 1,317 1,384
13,00 Österrike 1,266 1,311 1,311 1,306 1,345
12,54 Belgien 1,222 1,213 1,257 1,260 1,298
12,51 Irland 1,219 1,240 1,239 1,240 1,279
12,20 Holland 1,188 1,187 1,207 1,234 1,272
12,01 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,210 1,260
11,71 Danmark* 1,141 1,169 1,169 1,196 1,232
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 dec
9 dec
2 dec
25 nov
Utbud
480
490
890
690
Sålda
480
490
890
690
Medelpris, euro
1,33
1,33
1,36
1,40
Lägst
1,33
1,32
1,35
1,40
Högst
1,33
1,33
1,36
1,40
Medelpris, skr
13,89
13,89
14,14
14,61

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 53 v 52 v 51
Skövde 140- - - 8,00 8,50
Dalsjöfors 58% - 7,75 7,75 8,25
Dahlbergs 140- - 7,75 7,75 8,25
KLS Ugglarps 140- - 7,55 7,55 8,05
SLP 140,1 kg- - 7,50 7,50 8,00
Scan 140- - 7,50 7,50 8,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,60 7,60 7,80
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,50 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,50 7,50 7,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,30
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,50
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 53 v 52 v 51
7,28
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,20 5,20 5,70
19,64
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,91
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,51
6,79
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,71
ZNVG 56 % euro 0,93 0,93 0,95
Galtar
5,88
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,20 4,20 4,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
11,71
11,75
11,54
11,43
11,46
11,50
11,29
Dollar 7,33 7,25 7,11 6,89 6,92 6,90 6,81
Euro 10,46 10,45 10,45 10,40 10,44 10,27 10,22
Dansk 1,40 1,40 1,40 1,39 1,40 1,38 1,37
Norsk 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22
Yen 8,00 8,08 8,06 7,92 7,97 7,76 7,58
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 2 v 53 v 52 v 51
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 19,50 20,00
SwedeHam, 23 kg - - 18,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - - +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,00 19,00 19,30
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,00 19,00 19,30
Dito PMWS-vaccinerade - 19,85 19,85 20,15
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 480 480 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 500 500 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 469 469 477
Bis Plus 30 kg, marknad - 476 476 484
Bas 30 kg, beräknad - 435 435 443
Bas 30 kg, marknads - 442 442 450
Nyavvanda, 9 kg - 306 306 312
KRAV, 30 kg - 807 807 815
Scan Ekologisk - 764 764 772
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 600 630 540
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 0,5 v balans översk
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balan balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 53 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243
Basis 7 kg 174 174 186 187 189
411
Basis 30 kg 294 294 311 319 322
250
SPF+Myc 7 kg 179 179 191 192 194
418
SPF+Myc 30 kg 299 299 316 324 327
256
SPF 7 kg 183 183 195 196 198
424
SPF 30 kg 303 303 320 328 331
904
Økologi 30 kg 646 646 651 646 639
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
520
25-kg, Priimuus 50 50 50 50 50
Snellmans
606
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
470
ZNVG 28 kg 45 45 45 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.