Senaste noteringsnytt
SLP och Scan får samma pris på slaktgrisar
Alla svenska slakterier har oförändrade priser under årets första vecka, utom SLP som sänker 15 öre till samma pris som Scan 12,30 kr. SLP har tills nu haft ett högre pris än Scan. För ett år sedan var priset 30 öre högre, för att sedan sänkas till 25. I juni sänktes merbetalningen till 15 öre, för att vecka 1 bli helt harmonerat med Scans.
-Inga kommentarer, säger Kenneth Persson, SLP. Men våra leverantörer är informerade.
Tills nu har Scans slaktgrisar köpts in via Swedish Meats, nu SLS. Både Scan, SLS och SLP är aktiebolag. Där finns en skillnad.
I Finland har uppfödarna till LSO fått nya kontrakt. I tabellen syns priset vara lägre för slaktgrisar och högre för smågrisar, men med det kontrakten ger blir det ungefär oförändrat.
Jag önskar alla ett
Gott Nytt År!

PMWS-vaccinerade blir det normala för Scans smågrisar
Från vecka 1 lägger Scan (eller nya inköps- och livdjursbolaget SLS) in tillägget för PMWS-vaccinerade smågrisar i ordinarie smågrispris, samt höjer tillägget från 17 till 20 kr. Priset på alla kategorier smågrisar höjs därmed med 20 kr. För de smågrisar som inte är vaccinerade görs i stället ett avdrag med 20 kr.
-Orsaken till ändringen är att andelen PMWS-vaccinerade smågrisar nu är uppe i runt 50 % och uppfödarna av slaktgrisar oftast efterfrågar PMWS-vaccinerade, säger Carl-Olof Port. Genom att lägga in tillägget i ordinarie pris och göra ett avdrag från det priset, hoppas vi på att fler uppfödare av smågrisar ska vaccinera och uppfylla livdjurskundernas önskemål. /LG 091231

LSO ändrar systemet för betalning 2010
2010 har LSO, som är HKScans finska inköpsbolag, ändrat innehållet i sina kontrakt med smågris– och slaktsvinsuppfödarna
-Kontrakten har anpassats till förändringarna i verksamhetsområdet. Gårdarna blir färre till antal, leveranserna är större och kvaliteten har en stor betydelse. Målet med förändringen är dessutom att förenkla prissättningssystemet, säger Ulf Jahnsson, LSO.
I tabellerna här i @-GRIS har vi redovisat grundnoteringen och de tillägg som tillkommer alla leverantörer. I fortsättningen blir det grundnoteringen. Den blir 1,17 € och är ett pris som inkluderar 3 cents ökning, men det priset är ändå inte jämförbart med dagens 1,22 € som har inkluderat vissa tillägg.
Smågrisarna höjs med 2 € från nästa vecka. Även det är p g a ändringar i kontrakten, så priset är i stort sett samma, men priset i tabellen redovisas lite högre. /LG 091231

SLS i stället för Swedish Meats
Från 1 januari är det Svenska Livdjur & Service AB, SLS som köper in slaktgrisar för Scan, i stället för Swedish Meats. Det innebär bl a att ekonomiska föreningen Swedish Meats mottagningsplikt försvinner. SLS har inte motsvarande mottagningsplikt. /LG 091231

Fortsatt stabila priser i EU
Priserna verkar fortsatt stabila i hela Europa denna vecka. Över helgerna var priserna oförändrade, bortsett från de franska och brittiska. De stora mängder från före jul såldes smidigt till handeln. Bearbetade detaljer hamnade dock delvis i kylrum.
Ett nytt rekord sattes av de tyska slaktföretagen: 1,11 miljoner grisar slaktades. Så många har aldrig förr slaktats på en enda kalendervecka i Tyskland.
Franska priset sjönk med 1 %. Det är utbudet som väntas stiga. I Storbritannien gick priset också ner med 1 %, som dock måste tillskrivas växelkursens ändringar. Den irländska noteringen förblev oförändrad för åttonde veckan i rad.
Trend: Till följd av helgerna väntas betydligt lägre antal grisar till slakt denna vecka. Det lägre utbudet och minskad efterfrågan är på griskött kan balansera varandra. Således kan priset på griskött väntas förbli oförändrat under de närmaste dagarna. ISN 091231


Tyska priset oförändrat t o m 8
januari

Priset på slaktgrisar i Tyskland är oförändrat nästa vecka, 1,30 €. Detta pris gäller f ö till 8 januari.
Suggorna sjunker 2 cent till 0,93 € och Eriksson Transport sänker därmed också 20 öre.
Suggpriset i Tyskland föll även v 51 med 3 cent till 0,95 €. /LG 091218
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Marknadsläget för griskött är oförändrat. Vi närmar oss en traditionellt svagare marknadsperiod. Vår försäljning är balanserad och vi fortsätter följa lagd prognos.
På grund av hög anmälan av grisar de senaste veckorna, har vi ett levandelager. Även för sugga finns det god tillgång på djur, vilket ger en viss kö. Noteringen för slaktgris och sugga sänks 50 öre.
1 januari startar Scans nya inköpsbolag Svenska Livdjur & Service sin verksamhet. Nu är det upp till bevis! Genom våra duktiga inköpare får du kontinuerlig hjälp med allt från produktionsplanering, livdjursförmedling, tillväxtsatsningar till krediter och avtal. Tillsammans ska vi lägga grunden för en lönsam svensk djurproduktion.
Ha en riktigt

God Jul & Gott Nytt år!


KLS Ugglarps
Våra grispriser är oförändrade, smågrispriset sätts på måndag.
Gott Nytt År! 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har inte gjort någon sammanfattning av julförsäljningen ännu. Men den ser bra ut.

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Allt har sålts, det har varit en bra julhandel. Det är Moab som styckar och säljer julskinka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Resultatet av julhelgens handel blev något bättre än vi räknat med. Skinkan såldes slut, ungefär som vi räknat med, men lite överförfrågan på slutet.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är stiltje på försäljningen i mellandagarna, med undantag för lite filé o dyl. Men vi är nöjda med julhandeln och har i alla fall inte märkt något av aktivisternas aktion vad gäller försäljningen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en väldigt lugn vecka, som vanligt efter jul. Det finns oftast gott om mat i hushållens kylskåp nu.
-Hela januari och delvis även februari brukar vara lugnare vad beträffar griskött. Man äter mer fisk, fjäderfä och lätt mat efter helgerna.
-Vi har inte sammanfattat julens försäljning ännu, men skinka har sålts helt enligt uppsatta mål.
-Prissänkningen är en anpassning till marknaden i början av året. Höjningen av viktgaffeln är en återgång till det normala efter jul.
-Jag önskar jag alla i branschen ett
Framgångsrikt Nytt År!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är så gott som i balans, det är brist på smågrisar.
-Vi kommenterar inte marknaden, mer än i samband med bokslut.

Danish Crown
Marknaderna är generellt sett mycket lugna här mellan jul och nyår. Vi förväntar oss att kunderna kommer tillbaka i början av nästa år, då de vill fylla upp sina lager.
Avsättningen av kotlett och mellanstycken är tillfredsställande. Skinka, bog och framändar går likaså bra att sälja, bland annat därför att det är lägre slakt i Tyskland, som en följd av förra veckans vinterväder.


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 31 december 2009
Senaste uppdatering gjord 31 december 16,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 1

Partipriset
Scans partipris går ner 75 öre från 14 december. Nya priset blir 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 1 v 53 v 52 v 51
Skövde Slakteri 70-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,95
Ginsten Slakteri 65-84,9 13,80 13,80 13,80 14,60
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 13,60 13,60 13,60 14,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,50 13,50 13,50 14,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,30 13,30 13,30 13,85
KLS Ugglarps grund 70-96,9 12,90 12,90 12,90 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,80 12,80 12,80 13,30
SLP 70-96,9 12,30 12,45 12,45 12,95
Scan 75-96,9 12,30 12,30 12,30 12,80
Spotmarknaden* 73-94,9 12,00 12,00 12,00 13,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,80 24,80 25,30
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,80 23,80 24,30
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 53 v 52
11,12 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,00 8,00 8,00
24,53 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,79 19,49 19,49
12,12 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,17 1,22 1,22
12,43 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,22 1,22
13,98 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 53 v 52 v 51 v 50
23 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
13,46 Tyskland 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
29 dec jämförbara*
14,81 Italien - 1,430 1,430 1,462 1,462
14,19 England - 1,370 1,381 1,343 1,343
13,95 Spanien - 1,347 1,347 1,366 1,366
12,90 Tyskland - 1,246 1,246 1,246 1,246
13,93 Tjeckien - 1,345 1,345 - -
12,84 Österrike - 1,240 1,240 1,240 1,240
12,57 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
12,45 Holland - 1,202 1,202 1,231 1,231
12,35 Belgien - 1,193 1,193 1,193 1,193
12,02 Danmark - 1,161 1,161 1,215 1,269
12,36 Polen - - 1,194 1,205 1,213
12,22 Frankrike - 1,180 1,190 1,203 1,206
11,83 Sverige - 1,148 1,148 1,196 1,254
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
13,52 EU, medelpris 1,317 1,321 1,336 1,356 1,396
-
18,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,735 1,740 1,744 1,750 1,750
16,88 Grekland 1,644 1,647 1,649 1,699 1,731
16,63 Cypern 1,620 1,620 1,620 1,620 1,630
16,52 Italien 1,609 1,630 1,637 1,656 1,696
16,04 Rumänien 1,562 1,563 1,575 1,589 1,612
15,65 England 1,524 1,546 1,536 1,530 1,550
14,97 Litauen 1,458 1,502 1,527 1,553 1,612
14,90 Sverige 1,451 1,469 1,486 1,511 1,517
14,81 Lettland 1,443 1,529 1,554 1,589 1,572
14,62 Estland 1,424 1,468 1,479 1,464 1,499
14,53 Slovakien 1,415 1,446 1,473 1,519 1,558
14,19 Luxemburg 1,382 1,382 1,382 1,396 1,426
14,15 Finland 1,378 1,386 1,397 1,412 1,423
13,90 Tyskland 1,354 1,338 1,352 1,382 1,414
13,88 Ungern 1,352 1,384 1,442 1,475 1,504
13,85 Tjeckien 1,349 1,369 1,434 1,458 1,497
13,76 Portugal 1,340 1,340 1,340 1,350 1,420
13,64 Slovenien 1,329 1,321 1,344 1,373 1,392
13,61 Polen 1,326 1,336 1,351 1,326 1,355
13,02 Spanien 1,268 1,266 1,289 1,317 1,384
13,00 Österrike 1,266 1,311 1,311 1,306 1,345
12,54 Belgien 1,222 1,213 1,257 1,260 1,298
12,51 Irland 1,219 1,240 1,239 1,240 1,279
12,20 Holland 1,188 1,187 1,207 1,234 1,272
12,01 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,210 1,260
11,71 Danmark* 1,141 1,169 1,169 1,196 1,232
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 dec
9 dec
2 dec
25 nov
Utbud
480
490
890
690
Sålda
480
490
890
690
Medelpris, euro
1,33
1,33
1,36
1,40
Lägst
1,33
1,32
1,35
1,40
Högst
1,33
1,33
1,36
1,40
Medelpris, skr
13,89
13,89
14,14
14,61

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 53 v 52
Skövde 140- - 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% - 7,75 7,75 7,75
Dahlbergs 140- - 7,75 7,75 7,75
KLS Ugglarps 140- - 7,55 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Scan 140- - 7,50 7,50 7,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,60 7,60 7,60
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,50 7,50 7,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 53
7,22
Danish Crown 129,9 kg- dkr - 5,20 5,20
20,01
Nortura Fri vikt nkr - 16,14 15,84
Finland
4,86
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,47 0,47
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,49 0,51
6,73
Snellmans Fri vikt, E euro - 0,65 0,65
Tyskland
9,63
ZNVG 56 % euro - - 0,93
Galtar
5,83
Danish Crown 109,9 kg- dkr - 4,20 4,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
11,53
11,71
11,75
11,54
11,43
11,46
11,50
Dollar 7,18 7,33 7,25 7,11 6,89 6,92 6,90
Euro 10,36 10,46 10,45 10,45 10,40 10,44 10,27
Dansk 1,39 1,40 1,40 1,40 1,39 1,40 1,38
Norsk 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22
Yen 7,84 8,00 8,08 8,06 7,92 7,97 7,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 1 v 53 v 52 v 51
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,50 19,50 19,50 20,00
SwedeHam, 23 kg 18,85 18,85 18,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,00 19,00 19,00 19,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 19,00 19,00 19,00 19,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg 19,00 19,00 19,00 19,30
Dito PMWS-vaccinerade 19,85 19,85 19,85 20,15
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg 480 480 480 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 500 500 500 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. 489 469 469 477
Bis Plus 30 kg, marknad 496 476 476 484
Bas 30 kg, beräknad 455 435 435 443
Bas 30 kg, marknads 462 442 442 450
Nyavvanda, 9 kg 326 306 306 312
KRAV, 30 kg 827 807 807 815
Scan Ekologisk 784 764 764 772
PMWS-vaccinerade4 -20 kr + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 600 600 630 540
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans brist
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 0,5 v balans översk
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 53 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
241
Basis 7 kg 174 174 174 186 187
408
Basis 30 kg 294 294 294 311 319
248
SPF+Myc 7 kg 179 179 179 191 192
415
SPF+Myc 30 kg 299 299 299 316 324
254
SPF 7 kg 183 183 183 195 196
421
SPF 30 kg 303 303 303 320 328
897
Økologi 30 kg 646 646 646 651 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
538
25-kg, Priimuus 52 50 50 50 50
Snellmans
600
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
466
ZNVG 28 kg 45 45 45 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.