Senaste noteringsnytt
Snö och kyla håller grispriset uppe, men inte i Sverige
Normalt sett är det prispress på slaktgrisar i Europa i början på året, men inte i år. Den stränga kylan och snöhinder minskar anmälningarna till slakt och därför anser de danska slakterierna att de inte behöver sänka sin notering. Tydligen även tyska, eftersom 1,30 € är samma som i slutet av december.
Grisarna kommer dock till slakt så småningom och då kan det bli hårdare prispress längre fram.
I Sverige är det ännu kallare, och snö, men här sänker Scan, SLP och KLS Ugglarp priset på slaktgrisar med 25 öre. Ginsten och Skövde sänker 30 och Dalsjöfors 15.
Spotgrisar är det ingen stor efterfrågan på så här års, så priset ligger endast på 11 kr (och långt från de tillägg som de flesta andra har). /LG 100108

Oförändrat under nya årets inledning
I huvudsak är marknaden för slaktgrisar oförändrad över Europa denna vecka. Priserna i Spanien, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Belgien och Österrike var stabila i början av det nya året. I Storbritannien gick dock priset upp med 8 cent. Det svenska priset förblev oförändrat, men steg i euro som följd av förändringar i växelkursen.
I Storbritannien sägs prishöjningen vara en följd av lågt utbud på slaktgrisar. Således är slaktföretagen beredda att betala mer för slaktdjur. I övriga europeiska gemenskapen förblev noteringarna oförändrade trots helgerna, eftersom tillgång och efterfrågan är väl i balans. När det gäller bottenpriser går Danmark under Sverige med priset 1,16 euro per kg slaktvikt och blir den nya baklyktan på Gris-EU.
Trend: Situationen för utbud och efterfrågan väntas vara väl balanserad under första hela arbetsveckan i år. Så priserna förväntas förbli stabila. ISN 100108Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Marknadsläget på griskött är oförändrat och vi befinner oss nu i en traditionellt svagare marknadsperiod med en ökad prispress, speciellt på skinka. Svenska Livdjur & Service har en hög anmälan av grisar vilket resulterat i ett levandelager. Vi ökar vår slaktvolym för att successivt minska vårt lager. Vi beräknar att slaktkön i dagsläget är ca 1 - 2 veckor.
Scans försäljningen är fortsatt bra, särskilt vad gäller våra omtyckta svenska charkprodukter.
Noteringen sänks 25 öre för gris och sugga.

KLS Ugglarps
Försäljningen har fungerat bra under helgerna då efterfrågan i stort sett motsvarat produktionen. Det är en tuff prisbild på skinka för närvarande.
Vi sänker priset på sugga och slaktgris med 25 öre och priset på smågrisar 40 öre. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är lite tuffare på köttmarknaden nu. Vi har fått sänka priserna lite. Butikerna har fyllt upp sina hyllor, men marknadsläget är ännu något oklart. Det blir nog inte stabilt förrän om ett par veckor.
-Vi har bra tillförsel av slaktgrisar och ser inget av kylan, att den påverkar leveranserna.
-Vi sänker slaktgrisarna 30 öre, medan suggor och smågrisar får vara oförändrade tills vidare.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är skinkan som styr prisbilden så här års och den har gått ner i pris. Därför sänks priset på slaktgris. Min bedömning är att priset snart återhämtar sig, då vi ser en gynnsammare affär om ett par månader.
-Vår slakt går för högtryck p g a större volym efter årsskiftet. Det kan handla om ett tillskott på 1000 till 1500 slaktgrisar per vecka.
-Vi tycker att vi fick ett hyfsat avslut på året 2009, som dock var ett år med många upp- och nergångar. Det var bildligen en strid på kniven hur vi skulle lyckas utveckla lönsamheten och hålla i kunderna.
-Situationen för leveranserna var helt annorlunda vid 2009 års slut än slutet på 2008. 2008 hade vi svårt att tillhandahålla kunderna de varor kunderna önskade. I år tror vi att det fungerade bra i butikerna. Vi hade t o m lite avbokningar, i stället för svårighet att leverera.
-Jag tror att det generellt sett varit bättre funktion i hela svenska systemet för leveranser inför julen 2009. Det har varit ett helt annat upplägg från handels sida och vi från slakten har kunnat förse handeln med varor på bättre sätt. Men även helgerna har spelat in.
-Det har varit bra för hela branschen att 2009 fungerade bra. 2008 missade vi som leverantörer en del. Det som inte varit bra 2009 är dock att handeln valt att ta in mer importerat kött. Jag har inga siffror, men jag tolkar en del tecken, t ex kampanjer för importerat kött, som pekar på detta.
-Jag summerar 2009 som ett gynnsamt år för Dalsjöfors. Ökningen av volymen är ca 5 000 ton, vilket är en stor ökning för oss. Det känns starkt.
-I år har vi fokus på att göra bra affärer. Den avsättningsbalans vi har 2010 ser bättre ut än för 2009. En orsak är att vi fått med oss Magnus Lagergren i företaget. Han bidrar med bra kontakter och bra kunskaper att göra affärer på rätt sätt. Vi är alltså fulla av tillförsikt inför 2010.
-I de här spalterna har talats om bättre läge under slutet av året för kotlett och karré. För kotlett ser vi en stor förändring på hur konsumenten köper kotlett. Orsaker är marinerade och injicerade produkter som ändrat köpmönstret hos konsumenterna. Ytterfilé har gått jättebra, så bra att vi tidvis köpt in kotlett av kollegor inom slakten för att tillfredsställa efterfrågan. Dock har fläskfilén fått lite stryk som följd av detta, men som helhet är försäljningen bättre.
-Men detta förklarar inte ökade efterfrågan av karré. Det har jag inget svar på, men vi märker klart ökad efterfrågan.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Sverige importerar 30 % av sin konsumtionen av griskött. Svenskt griskött är fritt från salmonella, MRSA, m m. Det sägs finnas stor vilja att köpa svenskproducerat. Faktumet med så stor andel importerat borde rimligtvis vara prisdrivande. Länder i vår närhet är i omvänd situation, dvs beroende av att exportera då produktionen överstiger konsumtionen.
Trots dessa fakta är priset på griskött LÄGRE i Sverige!
Den/de som kan förklara logiken i den marknadsekonomin ber jag höra av sig och förklara det, jag begriper det inte. Enda möjliga förklaringen måste vara att industriledet är så mycket ineffektivare än övriga länders industri, att detta äter upp hela kakan.
Aktörer säger att en orsak är mindre efterfrågan på skinka. Är det ingen skinka på grisarna som produceras i övriga Europa? Skillnaden är möjligtvis att Sverige nu efter jul kommit ner till samma nivå på efterfrågan av skinka som andra länder har året runt?! Det borde rimligtvis leda till att priset stiger till andra länders nivå + den prisökning som 30 % import skapar.
Ur led är tiden. God fortsättning!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det blev en normal första vecka på året, dvs traditionellt lugnt. Januari och februari är traditionellt lugna månader. Det är mycket malet kött i kosten och färre ädla detaljer. Ytterfilé och karré har en given plats på matbordet, men jag har inte hört något om ovanligt god försäljning, som en del svenska slakterier (Skövde) rapporterar.

Danish Crown
Europeiska marknaderna börjar vakna igen efter nyår. Försäljningen av alla varugrupper går tillfredsställande, eftersom kunderna ska fylla upp sina lager efter julhandeln. Normalt skulle vi förvänta oss en stark prispress under denna period, men den stränga kylan i norra Europa innebär färre grisar till slakt, vilket gör att ett mindre utbud ger god efterfrågan. Därför ser vi inte anledning till sänkt pris på slaktgrisar på kort sikt.
Ryssland ser redan nu ut att fortsätta med samma goda takter som i november och december. Försäljningen till Fjärran Östern är stabil.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 8 januari 2010
Senaste uppdatering gjord 14 januari 12.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 2

Partipriset
Scans partipris går ner 75 öre från 14 december. Nya priset blir 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 53 v 52
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,70 a14,00 a14,00 a14,00
Ginsten Slakteri 65-84,9 13,50 13,80 13,80 13,80
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 13,35 13,60 13,60 13,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,50 13,50 13,50
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,15 13,30 13,30 13,30
KLS Ugglarps grund 70-96,9 12,65 12,90 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,30 12,80 12,80 12,80
SLP 70-96,9 12,05 12,30 12,45 12,45
Scan 75-96,9 12,05 12,30 12,30 12,30
Spotmarknaden* 73-94,9 11,00 12,00 12,00 12,00
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,55 24,80 24,80 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 23,55 23,80 23,80 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 2 v 1 v 53
10,96 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,00 8,00 8,00
24,53 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,79 19,79 19,49
11,92 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,17 1,17 1,22
12,22 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,20 1,22
13,75 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
8 jan Landsnotering euro euro euro euro euro
13,24 Tyskland 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
5 jan jämförbara*
14,81 England - 1,454 1,370 1,381 1,343
14,51 Italien - 1,424 1,430 1,430 1,462
13,72 Spanien - 1,347 1,347 1,347 1,366
12,69 Tyskland - 1,246 1,246 1,246 1,246
13,70 Tjeckien - - - 1,345 1,368
12,63 Österrike - 1,240 1,240 1,240 1,240
12,24 Holland - 1,202 1,202 1,202 1,231
12,15 Belgien - 1,193 1,193 1,193 1,193
12,16 Polen - - - 1,194 1,205
12,06 Frankrike - 1,184 1,180 1,190 1,203
11,98 Irland - 1,176 1,214 1,214 1,214
11,93 Sverige - 1,171 1,148 1,148 1,196
11,83 Danmark - 1,161 1,161 1,161 1,215
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
13,52 EU, medelpris 1,317 1,321 1,336 1,356 1,396
-
18,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,735 1,740 1,744 1,750 1,750
16,88 Grekland 1,644 1,647 1,649 1,699 1,731
16,63 Cypern 1,620 1,620 1,620 1,620 1,630
16,52 Italien 1,609 1,630 1,637 1,656 1,696
16,04 Rumänien 1,562 1,563 1,575 1,589 1,612
15,65 England 1,524 1,546 1,536 1,530 1,550
14,97 Litauen 1,458 1,502 1,527 1,553 1,612
14,90 Sverige 1,451 1,469 1,486 1,511 1,517
14,81 Lettland 1,443 1,529 1,554 1,589 1,572
14,62 Estland 1,424 1,468 1,479 1,464 1,499
14,53 Slovakien 1,415 1,446 1,473 1,519 1,558
14,19 Luxemburg 1,382 1,382 1,382 1,396 1,426
14,15 Finland 1,378 1,386 1,397 1,412 1,423
13,90 Tyskland 1,354 1,338 1,352 1,382 1,414
13,88 Ungern 1,352 1,384 1,442 1,475 1,504
13,85 Tjeckien 1,349 1,369 1,434 1,458 1,497
13,76 Portugal 1,340 1,340 1,340 1,350 1,420
13,64 Slovenien 1,329 1,321 1,344 1,373 1,392
13,61 Polen 1,326 1,336 1,351 1,326 1,355
13,02 Spanien 1,268 1,266 1,289 1,317 1,384
13,00 Österrike 1,266 1,311 1,311 1,306 1,345
12,54 Belgien 1,222 1,213 1,257 1,260 1,298
12,51 Irland 1,219 1,240 1,239 1,240 1,279
12,20 Holland 1,188 1,187 1,207 1,234 1,272
12,01 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,210 1,260
11,71 Danmark* 1,141 1,169 1,169 1,196 1,232
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 jan
16 dec
9 dec
2 dec
Utbud
465
480
490
890
Sålda
465
480
490
890
Medelpris, euro
1,33
1,33
1,33
1,36
Lägst
1,32
1,33
1,32
1,35
Högst
1,33
1,33
1,33
1,36
Medelpris, skr
13,55
13,89
13,89
14,14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 53
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% - 7,75 7,75 7,75
Dahlbergs 140- - 7,75 7,75 7,75
Skövde 140- - 7,70 8,00 8,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,60 7,60 7,60
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,50 7,50
Scan 140- - 7,25 7,50 7,50
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,25 7,50 7,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 53
7,39
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
20,01
Nortura Fri vikt nkr 16,14 16,14 15,84
Finland
4,78
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
4,99
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,51
6,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,47
ZNVG 56 % euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
6,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
11,32
11,71
11,75
11,54
11,43
11,46
11,50
Dollar 7,09 7,33 7,25 7,11 6,89 6,92 6,90
Euro 10,19 10,46 10,45 10,45 10,40 10,44 10,27
Dansk 1,37 1,40 1,40 1,40 1,39 1,40 1,38
Norsk 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22
Yen 7,65 8,00 8,08 8,06 7,92 7,97 7,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 53 v 52
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,00 19,50 19,50 19,50
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,00 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,60 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg 18,65 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade 19,50 19,85 19,85 19,85
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg 500 480 480 480
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 520 500 500 500
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. 478 489 469 469
Bis Plus 30 kg, marknad 483 496 476 476
Bas 30 kg, beräknad 444 455 435 435
Bas 30 kg, marknads 449 462 442 442
Nyavvanda, 9 kg 317 326 306 306
KRAV, 30 kg 816 827 807 807
Scan Ekologisk 773 784 764 764
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 615 600 600 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans balans
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri 700 - 0,5 v balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
238
Basis 7 kg 174 174 174 174 186
402
Basis 30 kg 294 294 294 294 311
245
SPF+Myc 7 kg 179 179 179 179 191
409
SPF+Myc 30 kg 299 299 299 299 316
250
SPF 7 kg 183 183 183 183 195
415
SPF 30 kg 303 303 303 303 320
885
Økologi 30 kg 646 646 646 646 651
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
529
25-kg, Priimuus 52 52 50 50 50
Snellmans
591
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
468
ZNVG 28 kg 46 45 45 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.