Senaste noteringsnytt
Stabilt överallt v 3, men turbulens om sänkningen v 2
Priserna på slaktgrisar ändras inte i Norden v 3. Inte heller suggorna till svenska slakterier.
Ginsten sänker smågrisarna 50 öre.
Veckans fråga från uppfödarna har varit orsaken till förra veckans sänkning av priset på slaktgrisar, som alla slakterier genomförde mer eller mindre. När man höjer i Europa, eller ligger still, så sänker vi till Europalägsta priset. Det är klart att man undrar hur det hänger ihop. Vad gör att svenskt griskött ska vara billigast i Europa? Lägg därtill vår uppfattning om det svenska mervärdet!! /LG 100115

Suggor till Tyskland ner 60 öre
Erikssons Djurtransport sänker priset på suggor för slakt i Tyskland med 60 öre v 3. Sänkningen beror helt på kursförändringar mellan euro och skr. Tyska suggpriset är oförändrat v 3.
-Priset på galtar är dock oförändrat, trots kursförändringarna. Det transporteras betydligt färre galtar än suggor, så den marginalminskningen kan jag ta, säger Torbjörn Eriksson.
-Exporten av suggor till Tyskland ökade även 2009. Det sker en försiktig ökning hela tiden, säger Torbjörn. De flesta veckor kör vi nu två lass till Tyskland. Tidigare var det vanligare med två.
-Vi har inga problem att sälja suggorna i Tyskland. Slakterierna tar emot allt vi anmäler. De tyska uppfödarna får dock ibland vänta på att få leverera. Vi är inne i en sådan period nu. Det beror mest på att det används mindre suggkött i Tyskland just nu, men framför allt att exporten av suggkött normalt sett är trög i början av året. Exporten brukar komma igång i mars, april och då stiger priserna.
-Priset har hållit i sig bra i början av året, konstaterar Torbjörn. En del års första månader har priset gått ner till 5 kr, mot 7 kr nästa vecka. Även om det inte är någon direkt köpglädje för suggkött i Tyskland, så är det ett hyfsat pris. Samma sak gäller kött från slaktgrisar. Det är ingen köpglädje, men affärerna rör sig. /LG 100115

Tyska grispriset fortsatt 1,30 €, men på auktionen 1,36
Tyska priset på slaktgrisar blir 1,30 € även v 3. Det sjönk med 5 cent v 50, men har sedan varit stabilt. 1,30 € motsvarar idag av 13,25 skr. T ex Scans notering ligger på 12,05 kr. Risken för att tyskt griskött ska tryckas in i Sverige torde vara liten, om det inte rör sig om dumping. (Frakter m m tillkommer.) Mot ev dumping talar att marknaden i Europa är i hygglig balans och att det finns markader med bättre priser än i Sverige.
Ett gott tecken är att priset vid senaste internetauktionen i Hannover steg med hela 6 cent denna vecka till 1,36 €, 13,87 skr. /LG 100115

Ingen klar tendens i Europa
Den här veckan visar grispriserna i Europa en inkonsekvent trend. Medan priset sjönk i Sverige, gick priset upp i Holland och i England. Priserna i Spanien, Tyskland, Danmark, Belgien och Österrike blev oförändrade.
Den svenska prissänkningen gör att Sverige får rollen av baklyse på Europas grismarknad. Sverige har sämsta priset. I Holland steg priset till före jul-nivå igen. Det var vecka 51 det holländska priset föll 3 cent. Det tyska priset höll sig däremot oförändrat i veckan, vilket gör att skillnaden efter veckans holländska höjning nu är tillbaka på samma på samma nivå som före jul.
I Tyskland förklaras det oförändrade priset med vintervädret. Uppfödarna av grisar tenderar att hålla tillbaka anmälningarna till slakt. Dessutom ger vintervädret vanskligare transporter.
Trend: Tillgången på grisar till slakt väntas bli väl balanserad. Det ger oförändrat pris. ISN 100115

Vintervädret håller danska priset uppe
Grispriserna i Danmark är oförändrade. Det ihållade kalla och snöiga vädret håller tillbaka anmälningarna till slakt, inte bara i Danmark, utan också stora delar av Europa. Det är därmed ingen press på priset för griskött. Danish Crown tror dock på prispress när det blir mildare och bättre fart på hämtningarna av grisar till slakt.
Det vi kan fundera över i Sverige är de sänkningar som gjorts här. Rimligtvis bör inte prispress från kontinenten vara orsak till sänkning med 50 öre v 2. Det ser mer ut som om sänkningen varit bestämd långt innan det börjat snöa och blivit kallt?! /LG 100114
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Det kalla vädret i Europa har gett ett mindre utbud av griskött än planerat. Den internationella handeln är fortsatt stabil och sker till oförändrade priser. I samband med att vädret blir mildare kommer dock befintliga levandelager att ge ett ökat utbud, med en risk för ökad prispress som följd.
I Sverige är marknadsläget på griskött oförändrat och vi befinner oss nu i en traditionellt svagare marknadsperiod med en ökad prispress, speciellt på skinka.
Vi har en fortsatt bra anmälan till Svenska Livdjur & Service vilket resulterat i ett visst levandelager. Vi håller nu en hög slaktvolym vilket gör att vårt lager successivt minskar. Vi beräknar att slaktkön nu är en vecka.
Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt bra och vår försäljningen följer plan.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Försäljningen rullar på bra och efterfrågan motsvarar i stort sett produktionen. Det är fortsatt en tuff prisbild på skinka.
Vårt grispris är oförändrat. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden rullar på ganska hyfsat och gäller alla produkter utom skinka, som är lite jobbig. Och skinkan är en stor del av grisens värde.
-Sänkningen av slaktgrispriset v 2 har inte följts av någon sänkning av partipriset, vilket kan ses som en marginalförstärkning för slakterierna. Varför grispriset sänktes förra veckan vet jag inte. Vi små får följa med vad de stora slaktarna gör, förr eller senare.
-Jag hade hoppats att få uppleva en gång till att grispriset inte sänks efter nyår, eller när sänkningen efter julslakten genomförts. En gång för 10 - 15 år sedan sänktes inte priserna, men jag kommer inte ihåg varför.
-Vi sänker smågrispriset 50 öre v 3. Att vi gör det nu, beror på att vi inte gjorde det tidigare, när de andra slakterierna sänkte. Förr eller senare måste vi anpassa oss till situationen.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -På vissa produkter är det prispress, medan det för andra är en balanserad situation. På åter andra är det bra efterfrågan, t ex kotlett.
-Min uppfattning är att det varit mer kvar på butikshyllorna i år när vi gick in i januari, än det var i fjol. Fjolårets januari var dock mycket bra försäljningsmässigt för slakterierna. Därför blir nog försäljningen lägre i januari i år än i fjol. En orsak kan även vara att importen är större nu än för ett år sedan. En annan kan vara hur mycket julskinka som var kvar efter jul. Där man satte ner priset, som i Helsingborg till 19,90 kr, konkurrerar billig julskinka kraftfullt med ordinarie sortiment smörgåsmat.
-Prissänkningarna på slaktgrisar vecka 2 var nödvändiga p g a marknadssituationen. Detta är enkelt att konstatera genom att titta på varje veckas kalkyler. Tvingas priset ner p g a minskad efterfrågan p g a minskade leveranser, eller man kanske måste kampanja vissa produkter, då blir kalkylerna sämre och grispriset lägre.
-Att tidiga avslut på affärer innebär traditionellt sänkta januaripriser, tror jag inte är orsak till sänkningen v 2. T ex att januaripriserna på varor sätts i november-december, samt att handeln utgår från att priset ska sänkas i januari som vanligt. Handeln förhandlar även om importen långt i förväg. Det är nog ingen skillnad. Förhandlingarna med handeln sker i 3 - 5-veckorsperioder.
-Förutom priset till handeln, påverkas kalkylerna av hur mycket handeln köper. Minskar leveranserna till uppgjort pris, måste köttet avsättas till andra kunder och kanske till lägre pris. -Som andra sagt har grisslakt inte varit särskilt bra affär för slakterierna 2009. Vissa stunder har det varit riktigt svart. Men att prissänkningen på slaktgrisar enbart är en marginalstärkning tror jag inte gäller för branschen i allmänhet.
-En summering av fjolåret pågår. 2009 motsvarar 2008 i kronor räknat, men vi har inget bokslut som visar resultatet. Vad vi kan peka på är att vi investerat kraftigt och står ännu starkare under 2010.

Nyhlens & Hugsons
Mikael Hugoson: -Säsongsmässigt lugnt, är omdömet om veckans affärer.
-Just nu studerar jag 2009 års affärer och siffror. Vi har backat rejält på grisslakten 2009. Det har nog de flesta slakterier gjort, mer eller mindre. Grisslakten har på tok för dåliga kalkyler. De är inte realistiska. Varför vet jag inte, men en gissning är ett mycket hårt krig om slaktgrisarna 2009. Men det har varit till glädje för slaktgrisuppfödarna, som bör ha fått ett hyggligt år om de tekniska resultaten varit bra. Jag har hört om riktigt bra resultat, men också om dåliga, t ex när det är för få smågrisar per sugga.
-Övrig slakt har varit bättre för vår del, men är inte bra. Förädlingen har gått bra och totalt sett ser 2009 års resultat hyggligt ut, även om jag som vanligt inte är nöjd.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Slakterierna i Sverige är fantastiska! 30 % av konsumtionen av gris importeras. Tyskland har för närvarande 108 % självförsörjningsgrad. Vilken av dessa marknader har det högsta priset, jo Tyskland!?
Det är en bedrift att i den marknadssituationen lyckas sänka priset. Vem är det som har inpräntat i slakteridirektörerna att lösningen på dålig lönsamhet och därmed minskande produktion är att sänka priset? Inte en gång, utan år efter år!
Stiger inte lönsamheten är risken överhängande att grisproduktionen hamnar i samma fälla som nötproduktionen. Importen tar så stor andel så det är den marknaden som styr i stället för den svenska. Fortfarande utgör det svenska grisköttet tillräcklig marknadsandel för att nå tillräckligt många konsumenter och därmed ha ett "hemmavärde" Det hemmavärdet har nötköttet tappat.
Du blir nästan förvånad om det är svenskt kött när du handlar. I samma stund försvinner makten i kampen om konsumenten.
Medelföretagaren i Sverige är 57 år. Sker inget, utan mönstret fortsätter oförändrat, innebär det att Sverige om 10 år producerar 1,9 miljoner grisar. Då är det definitivt kört i konkurrensen med övriga länder. Vi har redan så lite grisar att industrin inte kan konkurrera. Varje gris som slaktas dras med 95 öre/kg (grisföretagarens pengar) i högre slaktkostnad än Tyskland, jag vågar inte tänka på hur det blir med 1 miljon färre grisar.
Ingen har kunnat förklara marknadskopplingen till de två sista sänkningarna. Det betyder att sänkningarna har skett av tradition för att stärka industrins kassor. Idag står ingen slakteridirektör högt i mina ögon.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka, försäljningsmässigt. Det är balans i slakten, men underskott på smågrisar.
-Handeln i Finland har rapporterat normal julförsäljning för livsmedel. Atria kommenterar senare mer detaljer i sin kvartalsrapport.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har brist på smågrisar, men slakten är i balans. Det är bra efterfrågan på smågrisar, men det har också fallit bort en del små leverantörer. Vi tror bristen är övergående.
-Finska delen av HKScan har Finnpig som avelsbolag. Därifrån får även konkurrenters uppfödare köpa gener, men på andra villkor. Det finns alltlså inget förbud.
-Uppfödare utanför egna kedjan får köpa till högre pris och inte lika bra avelsmässig kvalitet.

Danish Crown
Marknaderna i Europa är mycket lugna och vi upplever en stabil handel till en acceptabel prisnivå. Priserna understöttas av ett minskat utbud av slaktgrisar som följd av vintervädret över stora delar av Europa. Så snart vi ser en förbättring av vädret, kan vi vänta ökad anmälan till slakt, med prispress som följd.
Den ryska marknaden har kommit bra igång på det nya året och med stark avsättning. Marknaderna i fjärran östern är oförändrade.
Danish Crown förlänger priset på slaktgrisar på 8 dkr per kg till att gälla även nästa vecka. Priset på suggor är också stabilt på 5,40 dkr per kg.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 15 januari 2010
Senaste uppdatering gjord 19 januari 11.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 3

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 53
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,70 a13,70 a14,00 a14,00
Ginsten Slakteri 65-84,9 13,50 13,50 13,80 13,80
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 13,35 13,35 13,60 13,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,50 13,50
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,15 13,15 13,30 13,30
KLS Ugglarps grund 70-96,9 12,65 12,65 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,30 12,30 12,80 12,80
SLP 70-96,9 12,05 12,05 12,30 12,45
Scan 75-96,9 12,05 12,05 12,30 12,30
Spotmarknaden* 73-94,9 11,00 11,00 12,00 12,00
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,55 24,55 24,80 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 23,55 23,55 23,80 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,96 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,00 8,00 8,00
24,53 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,79 19,79 19,79
11,92 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,17 1,17 1,17
12,22 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,20 1,20
13,75 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
15 jan Landsnotering euro euro euro euro euro
13,24 Tyskland 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
14 jan jämförbara*
15,17 England - 1,488 1,454 1,370 1,381
14,51 Italien - 1,424 1,424 1,430 1,430
13,72 Spanien - 1,347 1,347 1,347 1,347
12,69 Tyskland - 1,246 1,246 1,246 1,246
13,70 Tjeckien - - - 1,326 1,345
12,63 Österrike - 1,240 1,240 1,240 1,240
12,55 Holland - 1,231 1,202 1,202 1,202
12,15 Belgien - 1,193 1,193 1,193 1,193
12,26 Polen - - - 1,202 1,194
12,03 Frankrike - 1,180 1,184 1,180 1,190
11,98 Irland - 1,176 1,176 1,214 1,214
11,83 Danmark - 1,161 1,161 1,161 1,161
11,73 Sverige - 1,150 1,171 1,148 1,148
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
13,51 EU, medelpris 1,325 1,338 1,337 1,335 1,328
-
18,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,31 Bulgarien 1,698 1,683 1,717 1,725 1,729
17,18 Grekland 1,685 1,648 1,654 1,631 1,612
16,15 Italien 1,584 1,584 1,475 1,479 1,600
16,00 Rumänien 1,569 1,562 1,557 1,562 1,556
15,21 England 1,492 1,486 1,501 1,516 1,513
14,96 Litauen 1,467 1,450 1,415 1,451 1,304
14,79 Cypern 1,450 1,470 1,470 1,510 1,550
14,67 Slovakien 1,439 1,443 1,443 1,437 1,404
14,50 Estland 1,422 1,425 1,431 1,431 1,417
14,48 Lettland 1,420 1,466 1,439 1,397 1,424
14,38 Portugal 1,410 1,410 1,390 1,370 1,340
14,31 Sverige 1,403 1,449 1,443 1,461 1,457
14,19 Ungern 1,392 1,418 1,427 1,434 1,387
14,09 Finland 1,382 1,373 1,378 1,381 1,395
14,07 Tjeckien 1,380 1,373 1,356 1,386 1,380
13,82 Spanien 1,355 1,352 1,344 1,309 1,265
13,75 Luxemburg 1,349 1,384 1,396 1,390 1,398
13,64 Tyskland 1,338 1,367 1,385 1,388 1,381
13,18 Slovenien 1,293 1,336 1,343 1,332 1,351
12,82 Polen 1,257 1,278 1,312 1,352 1,349
12,75 Österrike 1,250 1,306 1,303 1,300 1,266
12,33 Belgien 1,209 1,253 1,259 1,258 1,258
12,29 Irland 1,205 1,204 1,202 1,203 1,201
12,13 Frankrike 1,190 1,190 1,190 1,180 1,170
12,10 Holland 1,187 1,234 1,232 1,234 1,226
12,01 Danmark* 1,178 1,176 1,176 1,169 1,169
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 jan
6 jan
16 dec
9 dec
Utbud
470
465
480
490
Sålda
470
465
480
490
Medelpris, euro
1,36
1,33
1,33
1,33
Lägst
1,35
1,32
1,33
1,32
Högst
1,36
1,33
1,33
1,33
Medelpris, skr
13,87
13,55
13,89
13,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% - 7,75 7,75 7,75
Dahlbergs 140- - 7,75 7,75 7,75
Skövde 140- - 7,70 7,70 8,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,60 7,60
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,55
SLP 140,1 kg- - 7,75 7,25 7,50
Scan 140- - 7,25 7,25 7,50
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,25 7,25 7,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
7,39
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
20,01
Nortura Fri vikt nkr 16,14 16,14 16,14
Finland
4,78
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
4,99
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,47
ZNVG 56 % euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
6,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
11,42
11,32
11,71
11,75
11,54
11,43
11,46
Dollar 7,01 7,09 7,33 7,25 7,11 6,89 6,92
Euro 10,20 10,19 10,46 10,45 10,45 10,40 10,44
Dansk 1,37 1,37 1,40 1,40 1,40 1,39 1,40
Norsk 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23
Yen 7,64 7,65 8,00 8,08 8,06 7,92 7,97
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,50
SwedeHam, 23 kg - - - 18,85
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,65 18,65 19,00
Dito PMWS-vaccinerade 19,50 19,50 19,50 19,85
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 500 500 480
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 520 520 500
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 478 478 489
Bis Plus 30 kg, marknad - 483 483 496
Bas 30 kg, beräknad - 444 444 455
Bas 30 kg, marknads - 449 449 462
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 326
KRAV, 30 kg - 816 816 827
Scan Ekologisk - 773 773 784
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 615 615 615 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans - -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans 700 -
Dahlbergs Slakteri - brist - -
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
238
Basis 7 kg 174 174 174 174 174
402
Basis 30 kg 294 294 294 294 294
245
SPF+Myc 7 kg 179 179 179 179 179
409
SPF+Myc 30 kg 299 299 299 299 299
250
SPF 7 kg 183 183 183 183 183
415
SPF 30 kg 303 303 303 303 303
885
Økologi 30 kg 646 646 646 646 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
529
25-kg, Priimuus 53 52 52 50 50
Snellmans
591
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
479
ZNVG 28 kg 47 46 45 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
398 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
821 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
627 Tjeckien 61,10 60,71 59,01 56,88 50,70
605 Sverige 58,99 58,41 60,63 59,96 60,03
558 England 54,36 54,45 54,65 54,48 56,11
542 Italien 52,84 52,82 52,73 52,73 52,80
510 Finland 49,66 49,52 49,18 49,21 50,14
502 Slovakien 48,94 40,22 61,83 62,73 46,29
409 Estland 39,90 40,98 38,67 39,95 39,41
- Tyskland - - - - -
377 Polen 36,80 38,72 39,43 39,45 39,73
364 Danmark* 35,47 36,68 36,94 37,88 38,69
360 Spanien 35,10 31,18 29,50 28,58 27,39
354 Belgien 34,50 34,00 34,00 34,00 34,50
338 Luxemburg 33,00 33,00 31,00 32,20 29,20
328 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
326 Ungern 31,75 29,72 30,07 41,53 38,68
246 Holland 24,00 23,50 22,50 22,50 19,50
236 Frankrike 23,00 22,80 22,80 23,40 23,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.