Senaste noteringsnytt
Tyska suggorna vände upp med 50 öre v 4
Suggpriset i Tyskland vände uppåt igen v 4 och steg från 0,93 till 0,98 €, 9,94 skr, alltså 5 cent, drygt 50 öre. Därmed kan vi hoppas att utförsbacken är till ända för suggorna den här gången. 0,98 € är samma pris som före jul, vecka 50.
Vecka 41 2009 var suggpriset 1,08 €, men vi önskar oss givetvis tillbaka till v 38 2008, då priset på suggor var 1,46 €, som med dagens eurokurs är 14,82 skr. /LG 100128

Dalsjöfors chocksänker suggorna
Det sker inte några ändringar av priserna på slaktgris i Sverige v 4, mer än att spotmarknaden visar höjning från 11 kr till 12,90. Hela Europa ligger annars prismässigt nästan i vinterdvala. I Finland sänker LSO med 2 cent och Snellmans med 3 cent.
Förvåningen över svenska sänkningen v 2 kvarstår hos många och kanske den ökar när du läser noten jag lagt till på tyska noteringen. Den visar att nästan alla tyska uppfödare har 2 - 3 cent högre pris än noteringen visar. Detta därför att slakterierna är överens om att endast köpa grisar från gårdar som uppfyller ett tyskt kvalitetskrav som ger detta tillägg. Bra att veta när internationella priser ska jämföras.
Jag har nu (äntligen) daterat upp EUs jämförelse av vad man betalar faktiskt för griskött i olika länder. Den som tittar på listan över Europas officiella noteringar, kan se att Sverige ligger näst sist. Men ser du på listan över faktisk betalning, så ser du att Sverige ligger högre upp och betalar 1,53 kr mer än notering för vecka 2, som är den senaste som går att jämföra. Men faktisk betalning är utan huvud, så det priset ska ligga högre.
Ser du på danska priserna, är skillnaden mindre mellan notering och faktisk betalning. Att skillnaden är större i Sverige beror troligen på högre tillägg. /LG 100122

Oförändrat i nästan hela Europa
I många europeiska länder är det besvärligt med transporterna av grisar i vinterväglaget. Dessutom håller uppfödarna grisarna längre kvar i stallarna p g a det kalla vädret. Som en följd av detta är nästan hela den europeiska marknaden för slaktgrisar präglad av oförändrade noteringar.
Endast i Storbritannien höjdes grispriset med 4 cent. De tyska, belgiska och österrikiska priserna är oförändrade för sjätte veckan i rad. I Spanien och Danmark blev priserna oförändrade för fjärde veckan i rad. Svenska priset är också oförändrat, men steg 1 cent räknat i euro, som följd av ändrad valutakurs.
Trend: De grisar som slaktas avsätts bra på marknaden. Dock försöker handeln sätta press på priserna på de dyrare detaljerna. I denna veckan förväntas ett minskat utbud av grisar och man räknar med fortsatt oförändrad prisnivå. ISN 100122Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Kommande fotbolls-VM ger ökad exportförsäljning
Det kalla vädret i Europa håller i sig och utbud av griskött är något lägre än beräknat. Den internationella handeln är fortsatt stabil.
Vi har en fortsatt bra anmälan till SLS vilket ger ett levandelager. Antalet överstående grisar minskar successivt. Första prio för hämtning är leverantörer med första plock och tömningar. Vi vill uppmana dig som är leverantör att kontakta din transportör för att säkerställa att rätt antal och att rätt grisar blir hämtade. Vid frågor ring din lokala inköpare.
Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt bra. Även om prispressen på skinka fortsätter ett tag till.
Vår övriga försäljning förbättras och överskott på karré och kotlett minskar stadigt. Vi har en stor förfrågan på benprodukter och kamben till våra exportkunder med anledning av kommande fotbolls-VM i Sydafrika.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Det är säsongsmässigt en smula trögt på marknaden efter helgerna. 
Vårt grispris är oförändrat.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka. Ingen avmattning märks och priserna är hyggliga för årstiden.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Helt plötsligt har vi fått dubbelt så många suggor till slakt, därav sänkningen av priset med 1 kr. Det går väl inte ut så många suggor ur landet nu som tidigare. Jag tror inte det är någon som slaktar ut suggor, inget har sagt det.
-I övrigt är veckan inte mycket att komentera. Allt fungerar som vi tänkt oss.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi säljer mycket och slaktar mycket, så det rullar på bra. Den här veckan hade vi all time high bäde för slakt och försäljning. Allt går bra att sälja.
-Skinkan betalas dock 150 kr per gris lägre än före jul, vilket är motivet till de sänkningar som gjorts efter jul.

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Sänkningen av priset på suggor beror inte på ökad slakt, utan tröghet på marknaden för suggkött. I snitt slaktar vi 40 suggor i veckan, men variationen är stor mellan veckorna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Att inget slakteri höjt denna veckan heller är verkligen beklagligt. Förra veckan var vissa kommentarer rena parodin. Långa invecklingar i stället för att säga sanningen, marginalförstärkning i slakten.
Hur resonerar slakterierna? 40- åriga grisföretagare är i princip yngst i branschen, om tio år kommer de fortfarande att vara yngst om detta fortsätter. Tyskland har över 100 % självförsörjning och samtidigt högre pris. Helt orimligt. Likadant på nötsidan där finskt pris är otroliga 65 % högre än i Sverige. Nötboskapen i Sverige slaktas och säljs av samma slakterier som slaktar och säljer grisarna. Det blir tydligare och tydligare för var dag var felet sitter.
Nu får det vara nog.
I princip hela den svenska produktionen sker på rost och röta. Jag upprepar frågan: Hur resonerar slakterierna? Skylla på skinkan duger inte, även övriga Europas grisar har skinkor, men ingen skinktradition vid jul. Däremot har de högre pris. Det finns bara två förklaringar. Högre effektivitet i slaktledet och priserna höjs framåt i stället för att sänkas bakåt.
Avdelningen vi tömde julveckan gav ett negativt tb 3 på 43 SEK/gris. Sedan dess har priset sänkts två gånger.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normala mängder, normal marknad, balans för smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Sänkingen med 2 cent för slaktgrisar beror på allmänna trenden med sänkning vid årsskiftet. Det är trycket på marknaden som driver ner priset.
-Slakten är i balans, men det är fortsatt brist på smågrisar.
-Jag vill förtydliga förra veckans kommentar med att förklara att det är HKScan och Atria som tillsammans äger Finnpig. Utanför den kedjan är det inte fritt fram för gener till alla.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Prisändringen är en anpassning till de prissänkningar som redan skett i Finland. 24 januari sjunker gödsvinspriset med 3 cent. Nytt LB-grundpris i viktintervallet 80 - 101 kg blir 1,32 €/kg. Förändringen i årstillägget träder i kraft 31 januari. Mängdtilläggen uppdateras i Anelmas prislista under v 3.
Preliminära grundpriset för gödsvin är 1,33 €/kg under veckorna 5 - 12. Det slutgiltiga priset bestäms senare, men det är högst +/- 5 c/kg från preliminärpriset.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt mycket lugna, med stabila priser. Baconmarknaden i UK är lugn, utan stora rörelser. Ryssland går fortsatt tillfredsställande, med goda mängder till stabila priser. Marknaderna i Fjärran Östern är oförändrade.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 22 januari 2010
Senaste uppdatering gjord 27 januari 13.30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 4

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,70 a13,70 a13,70 a14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,50 13,50 13,50 13,80
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 13,35 13,35 13,35 13,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,50
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,15 13,15 13,15 13,30
Spotmarknaden* 73-94,9 12,90 11,00 11,00 12,00
KLS Ugglarps grund 70-96,9 12,65 12,65 12,65 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,30 12,30 12,30 12,80
SLP 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,30
Scan 75-96,9 12,05 12,05 12,05 12,30
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,55 24,55 24,55 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 23,55 23,55 23,55 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 4 v 3 v 2
10,96 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,00 8,00 8,00
24,53 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,79 19,79 19,79
11,87 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,15 1,17 1,17
12,18 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,20 1,20
13,39 Snellman 80–101 euro 1,32 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 53
22 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,19 Tyskland 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
19 jan jämförbara**
15,52 England - 1,530 1,488 1,454 1,370
14,58 Italien - 1,437 1,424 1,424 1,430
13,69 Spanien - 1,349 1,347 1,347 1,347
12,64 Tyskland - 1,246 1,246 1,246 1,246
13,45 Tjeckien - - - - 1,326
12,58 Österrike - 1,240 1,240 1,240 1,240
12,49 Holland - 1,231 1,231 1,202 1,202
12,10 Belgien - 1,193 1,193 1,193 1,193
12,20 Polen - - - - 1,202
12,02 Frankrike - 1,185 1,180 1,184 1,180
11,93 Irland - 1,176 1,176 1,176 1,214
11,78 Danmark - 1,161 1,161 1,161 1,161
11,76 Sverige - 1,159 1,150 1,171 1,148
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jan Land v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
13,26 EU, medelpris 1,307 1,307 1,307 1,307 1,316
-
18,47 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,51 Grekland 1,726 1,704 1,724 1,713 1,704
17,03 Bulgarien 1,678 1,678 1,680 1,683 1,647
16,04 Rumänien 1,581 1,580 1,545 1,563 1,562
15,77 Italien 1,554 1,551 1,556 1,553 1,573
15,33 England 1,511 1,504 1,499 1,509 1,509
14,41 Cypern 1,420 1,420 1,420 1,420 1,450
14,28 Slovakien 1,407 1,410 1,399 1,413 1,416
14,24 Ungern 1,403 1,397 1,384 1,381 1,371
14,21 Portugal 1,400 1,400 1,400 1,400 1,410
14,12 Finland 1,392 1,391 1,402 1,388 1,401
14,07 Litauen 1,387 1,368 1,380 1,378 1,380
13,92 Estland 1,372 1,380 1,430 1,419 1,440
13,64 Luxemburg 1,344 1,344 1,356 1,355 1,355
13,57 Tyskland 1,337 1,337 1,338 1,338 1,337
13,55 Tjeckien 1,335 1,338 1,339 1,350 1,367
13,35 Spanien 1,316 1,333 1,334 1,330 1,350
13,29 Sverige 1,310 1,328 1,335 1,325 1,373
13,13 Lettland 1,294 1,379 1,373 1,393 1,351
12,88 Slovenien 1,269 1,298 1,292 1,295 1,276
12,86 Polen 1,267 1,266 1,241 1,253 1,239
12,72 Österrike 1,254 1,253 1,252 1,255 1,250
12,28 Belgien 1,210 1,207 1,207 1,213 1,208
11,98 Holland 1,181 1,154 1,157 1,160 1,159
11,92 Irland 1,175 1,175 1,203 1,201 1,203
11,87 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,180 1,190
11,05 Danmark* 1,089 1,088 1,088 1,088 1,142
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 jan
12 jan
6 jan
16 dec
Utbud
491
470
465
480
Sålda
491
470
465
480
Medelpris, euro
1,35
1,36
1,33
1,33
Lägst
1,34
1,35
1,32
1,33
Högst
1,36
1,36
1,33
1,33
Medelpris, skr
13,70
13,87
13,55
13,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 7,70 7,70 7,70
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,25 7,75 7,75
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,25 7,25
Scan 140- - 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,25 7,25 7,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,60
Dalsjöfors 58% - 6,75 7,75 7,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
7,39
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,40
20,01
Nortura Fri vikt nkr 16,14 16,14 16,14
Finland
4,77
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
4,97
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,59
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,94
ZNVG 56 % euro 0,98 0,93 0,93
Galtar
6,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,40 4,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund
11,70
11,42
11,32
11,71
11,75
11,54
11,43
Dollar 7,21 7,01 7,09 7,33 7,25 7,11 6,89
Euro 10,15 10,20 10,19 10,46 10,45 10,45 10,40
Dansk 1,37 1,37 1,37 1,40 1,40 1,40 1,39
Norsk 1,24 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23
Yen 7,87 7,64 7,65 8,00 8,08 8,06 7,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 20,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
SwedeHam, 23 kg - - - -
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,65 18,65 18,65
Dito PMWS-vaccinerade - 19,50 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 500 500 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 520 520 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 478 478 478
Bis Plus 30 kg, marknad - 483 483 483
Bas 30 kg, beräknad - 444 444 444
Bas 30 kg, marknads - 449 449 449
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 317
KRAV, 30 kg - 816 816 816
Scan Ekologisk - 773 773 773
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 615 615 615 615
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri - balans balans -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans 700
Dahlbergs Slakteri - brist brist -
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 53
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
238
Basis 7 kg 174 174 174 174 174
402
Basis 30 kg 294 294 294 294 294
245
SPF+Myc 7 kg 179 179 179 179 179
409
SPF+Myc 30 kg 299 299 299 299 299
250
SPF 7 kg 183 183 183 183 183
415
SPF 30 kg 303 303 303 303 303
885
Økologi 30 kg 646 646 646 646 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
537
25-kg, Priimuus 53 53 52 52 50
Snellmans
588
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
487
ZNVG 28 kg 48 47 46 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jan Land v 2 v 1 v 53 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
394 EU, medelpris 38,83 38,21 38,02 38,24 37,71
-
812 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
623 Italien 61,47 58,94 57,83 56,93 56,21
582 Tjeckien 57,42 56,97 56,28 56,43 57,05
568 Sverige 56,02 58,30 54,78 53,70 54,67
567 England 55,95 55,22 54,82 54,49 54,62
540 Slovakien 53,25 50,00 52,50 65,22 65,22
498 Finland 49,14 47,98 49,22 49,37 49,43
488 Luxemburg 48,10 48,10 45,10 42,60 42,60
477 Tyskland 47,00 - - - -
406 Portugal 40,00 40,00 40,00 40,00 34,00
398 Spanien 39,30 39,79 39,79 39,79 39,47
398 Ungern 39,26 39,45 36,80 41,96 41,90
380 Belgien 37,50 37,00 36,50 36,50 36,50
378 Estland 37,25 39,59 39,63 40,57 39,99
364 Polen 35,96 37,14 37,08 37,05 36,86
342 Danmark* 33,73 33,73 33,73 33,72 35,61
309 Holland 30,50 29,50 29,50 29,50 29,50
300 Frankrike 29,60 29,60 28,80 28,80 29,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.