Senaste noteringsnytt
Tyska grispriset stiger ytterligare 40 öre!
Tyskt grispris stiger ytterligare 4 cent, dvs dryga 40 öre. Samma ökning skedde förra veckan. Tyska priset har nu gått upp nära 90 öre på två veckor, medan Scan har oförändrat pris båda veckorna. Tyska priset är nu 1,90 skr högre än Scans notering och 20 öre högre än de bäst betalande svenska slakterierna.
Det är gott om grisar i Sverige. Scan har levandelager. Dalsjöfors höjer övre viktgräns 10 kg nästa vecka för att lugna ner anmälningarna. P g a detta sänks noteringen 20 öre. I övrigt är det inga ändringar i priserna för slaktgrisar.
LSO i Finland sänker priset på slaktgris 2 cent p g a läget på köttmarknaden.
Som vanligt ligger Sverige sist i fråga om noteringar i Europa. Det är inte samma bild när du ser verkligt betalat pris. Så här kan vi inte ha det, att vi ska visa upp en manipulerad grisnotering för omvärlden varje vecka. Vi skämmer ut oss.
Men vad ska vi visa? I varje fall inte en notering som ingen får betalt efter. Nytt förslag från min sida blir KLS Ugglarps Topp, för att få ett trovärdigt svenskt riktvärde för vad svenska slakterier betalar för grisar. Maila mig och säg vad du tror eller tycker! Mailadress: gris@agrar.se
Eller säg mig var andra länders uppfödare ska hämta uppgifter om svenska grispriset!
Ett alternativ är att vi varje vecka publicerar varje slakteris medelpris. Men det blir ett pris i efterhand och inte heller helt jämförbart med övriga länders noteringar.
Ett alternativ är KLS Ugglarp Topps notering + viktigaste tilläggen, förslagsvis 40 öre.
Som sagts, ha synpunkter! /LG 100205

Danska slaktgrisar upp 20 øre, suggor 30
Det danska priset på slaktgrisar höjs ännu en gång, nu med 20 øre, dryga 25 svenska. Suggor höjs med 30 øre, 40 svenska.
Danmark har nu höjt priset på slaktgrisar ca 55 öre på två veckor och suggor drygt 65 öre. I Sverige är det endast KLS Ugglarps och Ginsten som hittills reagerat på den prisuppgång som skett i övriga Europa. /LG 100204

Internetauktion indikerar fortsatta prishöjningar
Den tyska internetauktionen 2 februari indikerar att priserna på slaktgrisar kan fortsätta öka i Tyskland och därmed stora delar av Europa. Höjningen nu var 2 cent till 1,40 €.
Priserna har stigit i hela Europa i slutet av januari, utom i Sverige. /LG 100204

Grispriserna stiger i hela Europa, men inte Sverige
Hela den europeiska grismarknaden präglas av stigande priser den här veckan. Tvärtemot vad olika aktörer på marknaden väntat sig, har den svaga marknaden i januari uteblivit i Europa 2010. I de flesta europeiska länder har priserna t o m stigit i januari och den första veckan av februari. I Sverige och Frankrike har dock ökningarna av priserna uteblivit och de ligger kvar på en oförändrad nivå. Priset föll något i Storbritannien.
De prishöjningar som rapporteras från Spanien, Holland, Danmark, Belgien, Österrike och Tyskland tillskrivs det ihållande vintervädret, samt en mycket god efterfrågan på griskött. Österrike höjde mest, med fem cent. Endast 85 % av det kött som efterfrågas kan levereras i Österrike just nu. Den lite lägre höjningen med två cent i Spanien, beror på de tidigare svaga marginalerna slakterierna har när de säljer till handeln.
Prognos: Det bjuds inte ut särskilt många slaktgrisar i Europa och det är inga problem att sälja de grisar som slaktas. Därför väntas som minimum stabila priser denna vecka. ISN 100202Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Handeln i EU är fortsatt stabil. Det kalla vädret ställer till vissa transportproblem, vilket påverkar utbudet av griskött.
Vi har en fortsatt bra anmälan till SLS, vilket ger ett levandelager. Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt stabil och vi har en bra försäljning på de flesta detaljer. Prispressen på skinka är dock fortsatt stor.
Notering: oförändrad

KLS Ugglarps
Marknadsläget är fortsatt positivt och vi har god tillgång på slaktgrisar och en hög slaktvolym. 
Vi har en normal februarihandel, men märker av en dämpad efterfrågan på industriråvara och en tuffare prisbild.
Våra priser på slaktgris, galt och sugga är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Ännu går det bra att sälja, men vi har sportlovet framför oss och då brukar vi få en svacka. I år har vi 30 - 40 cm snö och bra väder för skidåkning även i Halland, så vi får se om det blir fler konsumenter i Halland under sportlovet än vanligt. Det gynnar i så fall vår marknad.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har under det här året många fler grisar till slakt än vi räknat med. Det är både gamla leverantörer som vill skicka fler grisar, samt nya leverantörer som vill börja leverera. Vi börjar få svårt att hantera situationen och höjer därför under en tid övre gränsen för bäst betalda slaktvikt med 10 kg till 114,9 kg.
-Det är ett sätt att slippa hantera överstående grisar. De tyngre grisarna ger mer pengar för de sista kilona och därför sänker vi noteringen med 20 öre.
-Ändå ökar vi slakten med 500 grisar nästa vecka. Det är vad vi klarar att gå upp till just nu. Sälja går, så det är inget säljproblem, men de tyngre grisarna kan ge mindre pengar per kilo. Det är ett problem vi får hantera.
-Vad den ökade slakten beror på, vet vi inte. Vi hade en ökad anmälan till slakt med oss in redan från 2009. Men nu börjar det bli svårt att hantera den. Vi fick även säga nej till några nya leverantörer.
-Det har inte heller något med vintern att göra. Jag tror inte problemet blir långvarigt och sänkningen av priset på slaktgrisar berör inte priset på smågrisar. Dock kan det bli senare insättning, när slaktgrisarna blir kvar i stallarna längre. Överstående smågrisar kan det alltså bli så småningom.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är mycket lik förra veckan, vi slaktar mycket och säljer mycket. Allt går bra att sälja, utom karré, som till stor del måste frysas. Revbensspjäll är också tröga. Men kotlett går bra, vilket till stor del beror på att de marineras till ytterfilé. Även filé går bra att sälja.

Boarps Gård
Per Karlsson: -När det gäller att ta på sig kostnader ligger Sverige alltid i täten. När kostnaderna ska tas ut på marknaden bevakas kön till sista blodsdroppen.
-Vi höjer suggorna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal vecka, brist på smågrisqar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Sänkningen med 2 cent nästa vecka beror på ökad konkurrens på marknaden. -Det är balans för smågrisarna och slakten är normal.

Danish Crown
Vintern sätter fortsatt sin prägel på tillförseln av grisar i Europa. Det får priserna, som annars är under markant press så här års, till att vara mer stabila.
Den engelska marknaden för bacon är oförändrad och samma gäller marknaden för färskt kött till England. Men utvecklingen för kursen på pund ger oss ökade hemtagna priser.
I Tyskland säljs stabila volymer, men vi väntar en prispress på den marknaden.
I Ryssland säljer vi fortsatt goda volymer till goda priser. Marknaderna i Fjärran Östern är stabila.
I Danmark är det stora problem överallt p g a snö och halka.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 februari 2010
Senaste uppdatering gjord 8 februari 21.50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 6

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,70 a13,70 a13,70 a13,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,70 13,70 13,50 13,50
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,35 13,35
Dalsjöfors Slakteri 70-114,9 13,15 13,35 13,35 13,35
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,15 13,15 13,15 13,15
Spotmarknaden* 73-94,9 12,90 12,90 12,90 11,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,65 12,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,30 12,30 12,30 12,30
SLP 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Scan 75-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Scan Ekologisk 73-96,9 23,55 23,55 23,55 23,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 6 v 5 v 4
11,34 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,40 8,20 8,00
25,29 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 19,79 19,79
11,41 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,13 1,15 1,15
12,12 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,20 1,20
13,33 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
5 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,93 Tyskland 1,38 1,34 1,30 1,30 1,30
2 feb jämförbara**
15,49 England - 1,534 1,538 1,530 1,488
14,44 Italien - 1,430 1,437 1,437 1,424
13,95 Spanien - 1,382 1,360 1,349 1,347
13,02 Österrike - 1,290 1,240 1,240 1,240
12,98 Tyskland - 1,286 1,246 1,246 1,246
13,15 Tjeckien - - - 1,302 1,304
12,72 Holland - 1,260 1,231 1,231 1,231
12,42 Belgien - 1,230 1,193 1,193 1,193
11,94 Polen - - - 1,183 1,232
12,26 Irland - 1,214 1,176 1,176 1,176
11,98 Danmark - 1,187 1,160 1,161 1,161
11,96 Frankrike - 1,185 1,185 1,185 1,180
11,59 Sverige - 1,148 1,151 1,159 1,150
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
31 jan Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 53
Skr euro euro euro euro euro
13,20 EU, medelpris 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307
-
18,38 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,93 Bulgarien 1,677 1,678 1,678 1,678 1,680
16,70 Grekland 1,654 1,704 1,726 1,704 1,724
15,72 Italien 1,557 1,563 1,554 1,551 1,556
15,71 Rumänien 1,556 1,573 1,581 1,580 1,545
15,66 England 1,551 1,542 1,511 1,504 1,499
14,24 Portugal 1,410 1,400 1,400 1,400 1,400
14,03 Cypern 1,390 1,420 1,420 1,420 1,420
13,99 Finland 1,386 1,392 1,392 1,391 1,402
13,97 Slovakien 1,384 1,393 1,407 1,410 1,399
13,94 Estland 1,381 1,386 1,372 1,380 1,430
13,87 Litauen 1,374 1,347 1,387 1,368 1,380
13,85 Luxemburg 1,372 1,351 1,344 1,344 1,356
13,63 Tyskland 1,350 1,337 1,337 1,337 1,338
13,56 Spanien 1,343 1,331 1,316 1,333 1,334
13,54 Ungern 1,341 1,385 1,403 1,397 1,384
13,26 Tjeckien 1,313 1,330 1,335 1,338 1,339
13,24 Lettland 1,311 1,326 1,294 1,379 1,373
13,23 Sverige 1,310 1,317 1,310 1,328 1,335
12,96 Slovenien 1,284 1,279 1,269 1,298 1,292
12,63 Österrike 1,251 1,251 1,254 1,253 1,252
12,26 Belgien 1,214 1,214 1,210 1,207 1,207
12,23 Polen 1,211 1,238 1,267 1,266 1,241
11,95 Holland 1,184 1,181 1,181 1,154 1,157
11,89 Irland 1,178 1,175 1,175 1,175 1,203
11,81 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170
10,98 Danmark* 1,088 1,089 1,089 1,088 1,088
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 feb
27 jan
20 jan
12 jan
Utbud
455
535
491
470
Sålda
455
535
491
470
Medelpris, euro
1,40
1,38
1,35
1,36
Lägst
1,38
1,38
1,34
1,35
Högst
1,41
1,39
1,36
1,36
Medelpris, skr
14,14
14,08
13,70
13,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 7,20 7,20 7,70
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,25 7,25 7,25
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,25 7,25
Scan 140- - 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,75 7,25 7,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,50 7,25 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,80 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,75 6,75 6,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
7,96
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 5,60 5,40
20,50
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,14 16,14
Finland
4,74
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
4,94
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,56
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,80
ZNVG 56 % euro 1,07 1,02 0,98
Galtar
6,61
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 4,60 4,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
11,56
11,82
11,70
11,42
11,32
11,71
11,75
Dollar 7,28 7,28 7,21 7,01 7,09 7,33 7,25
Euro 10,10 10,21 10,15 10,20 10,19 10,46 10,45
Dansk 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37 1,40 1,40
Norsk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,24
Yen 8,00 8,06 7,87 7,64 7,65 8,00 8,08
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,00 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,65 18,65 18,65
Dito PMWS-vaccinerade - 19,50 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 500 500 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 520 520 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 478 478 478
Bis Plus 30 kg, marknad - 483 483 483
Bas 30 kg, beräknad - 444 444 444
Bas 30 kg, marknads - 449 449 449
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 317
KRAV, 30 kg - 816 816 816
Scan Ekologisk - 773 773 773
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 575 585 615 615
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - ngt brist balans balans
KLS Ugglarps - balans balans -
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans - balans
Dahlbergs Slakteri - balans brist brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
249
Basis 7 kg 185 180 174 174 174
419
Basis 30 kg 311 302 294 294 294
256
SPF+Myc 7 kg 190 185 179 179 179
426
SPF+Myc 30 kg 316 307 299 299 299
261
SPF 7 kg 194 189 183 183 183
432
SPF 30 kg 320 311 303 303 303
896
Økologi 30 kg 664 659 646 646 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
535
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 52
Snellmans
585
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
525
ZNVG 28 kg 52 50 48 47 46
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
31 jan Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 53
Skr euro euro euro euro euro
424 EU, medelpris 42,01 41,47 38,83 38,21 38,02
-
808 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
648 Italien 64,19 62,87 61,47 58,94 57,83
585 England 57,94 57,58 55,95 55,22 54,82
565 Sverige 56,00 57,11 56,02 58,30 54,78
537 Slovakien 53,25 53,25 53,25 50,00 52,50
501 Ungern 49,70 43,42 39,26 39,45 36,80
500 Finland 49,54 49,14 49,14 47,98 49,22
495 Tyskland 49,10 47,90 47,00 - -
461 Tjeckien 45,70 45,70 57,42 56,97 56,28
449 Luxemburg 44,50 47,10 48,10 48,10 45,10
424 Spanien 42,03 40,85 39,30 39,79 39,79
404 Portugal 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
388 Belgien 38,50 38,50 37,50 37,00 36,50
367 Estland 36,43 36,78 37,25 39,59 39,63
343 Holland 34,00 32,50 30,50 29,50 29,50
340 Danmark* 33,71 33,73 33,73 33,73 33,73
340 Polen 33,67 36,09 35,96 37,14 37,08
300 Frankrike 29,80 29,80 29,60 29,60 28,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.