Senaste noteringsnytt
Nu under 3 milj grisar i Sverige, vad gör vi?
2009 års slaktstatistik visar att vi nu producerar mindre än 3 milj grisar i Sverige. Det är en milstolpe, som vi dessvärre knappast kommer att stanna upp vid, utan passera. Det finns inget som säger att vi i år producerar ännu färre grisar.
Vad gör vi? Frågan till slaktarna den här veckan är just detta. Receptet är bättre och inte minst tydligare grispriser.
Inget slakteri höjer priserna den här veckan, trots att nästan alla länder i Europa har prisuppgångar. Inte England, men där ligger man redan på Europas högsta notering.
Varför fungerar inte marknaden? /LG 100212

Prisökningar i hela Europa, utom Sverige
Grispriserna fortsätter stiga i nästan hela Europa den här veckan. De varierar mellan plus 2 cent i Danmark och 5 cent i Belgien och Holland. Även Frankrike har nu märkbara prishöjningar, för första gången efter flera veckors knappast märkbara förändringar. Endast i Sverige blev priserna oförändrade. England var enda land där det blev en prisnedgång. Ändå fortsätter England att stå överst på listan över grisnoteringar.
Från många länder rapporteras god handel med griskött. Slaktvikterna går ner, mer eller mindre, i de flesta länderna. Tillförseln är stor överallt, men volymerna säljs bra. Dock noteras att försäljningen på hemmamarknaderna inte går så bra som väntat, trots att det är början på månaden. I Österrike klagar slakterierna över att det kommer in billigt kött från Tyskland. Utan prispressen skulle grispriset ha kunnat öka.
Det stora utbudet grisar som bjuds ut placeras på marknaderna utan problem. Därför förväntas som minimum att priserna är stabila nästa vecka. ISN 100212Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Det kalla vädret i Europa fortsätter att ställa till transportproblem, vilket påverkar utbudet av griskött.
Vi har en fortsatt bra anmälan till SLS, vilket ger ett oförändrat levandelager. Många av våra konkurrenter är i samma situation.
Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt stabil. Vi har en bra försäljning på de flesta detaljer, speciellt på bitpacketerat kött.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är fortsatt positivt och vi har god tillgång på slaktgrisar och hög slaktvolym. 
Februarihandeln är normal, men efterfrågan på industriråvara är fortsatt dämpad vilket medför en tuffare prisbild.
Våra priser på slaktgris, galt och sugga är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är ingen riktig rusch på försäljningen, men det brukar vara så här den här tiden på året.
-Ginstens ökning av slakten 2009 med 7,5 %, tror jag beror på betalningen, samt att vi är ett litet småskaligt slakteri där det är lätt att få kontakt med oss.
-Jag känner att vi fortsätter på samma nivå på ökningen 2010, men det är givetvis lite tidigt att säga.
-Dessvärre tror jag att svenska produktionen fortsätter minska även 2010. Det kan bli ännu fler mindre producenter som lägger ner om det blir nya krav på grisföretagarna. Det kan drabba oss. Det nya kravet på certifiering av produktionen kan bli en ny anledning till nedläggning. Det blir mer administrativt arbete och nya kostnader. En del som idag lämnar några hundra grisar säger sig inte bry sig om att gå in i nya byråkratiska system, särskilt om det dessutom kostar pengar.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en vecka med stor volym slakt, men det har gått bra. Det tar någon vecka för att se utfallet och vi gör därför inget åt priserna.
-Vi har därmed något mindre slaktgriskö, 4 500 grisar och vi slaktar 1 200 per dag. Kön är alltså 3,5 - 4 dagar. Vi vill ha ner kön och jobbar hårt för att bli av med den.
-Slaktökningen 2009 med 17,3 % är vad vi räknade med. 2010 väntar vi att få slakta 300 000 grisar, vilket är ca 80 000 fler än 2009.
-Det känns varken trevligt eller bekvämt att svenska produktionen fallit under 3 miljoner grisar 2009. Enda sättet att undvika ytterligare minskning är att skapa framtidstro hos grisföretagarna. Slakterierna måste vara effektiva och måste visa rätt pris och inte minst en trovärdig prissättning. Att inte visa betalningen, undergräver förtroendet för branschen och skapar osäkerhet hos uppfödarna. Det är vår åsikt
-Investerare i grisproduktion vill kunna läsa ut ett trovärdigt pris på grisen. Det är säkert jättekul att förhandla fram ett eget bra tillägg över notering, men om inte noteringen är trovärdig, blir förhandlingen inte mycket värd.
-Det är jätteviktigt att vi visar raka priser som grisföretagarna kan känna sig trygga med.
-De uppfödare vi jobbar med ser ut att behålla en stabil produktion. Certifieringen tror jag inte påverkar produktionen varken upp eller ner. Det finns incitament i den som ger stöd för kostnaderna.
-Prismässigt visar omvärlden att det kan bli uppgång. Det finns positiva tongångar i de förfrågningar om affärer som jag ser på marknaden internationellt. På kort sikt kanske det inte händer så mycket, men tar världsmarknaden fart så påverkas svenska marknaden av detta också.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Slakt och marknad visar ingen större skillnad mot förra veckan. Det händer inte så mycket just nu.
-Vi minskade slakten under 2009 med 1,7 %, det är en svacka, men vi ökade igen i slutet på året. Slakten blev 264 910 grisar 2009. Vi väntar att det blir nära 300 000 slaktade grisar 2010.
-Slakt, förädling och försäljning måste gå hand i hand och vi bygger ut för att öka i år. Vi ökade nötslakten i fjol (3,5 %). Just nu slaktas många hondjur, vilket visar på minskad nötslakt längre fram.
-Det är tråkigt att Sverige minskar grisproduktionen. Men det har inte varit bättre än så här för grisbönderna. Det är orsaken. 2008 var dåligt, 2009 var bättre, men vi måste lyfta mer.
-Jag tror inte att just certifiering minskar produktionen mer än marginellt.
-Att det slaktats fler suggor det här året vet jag inte anledningen till.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Februari är en dålig månad, så är det för alla och även oss. Vi får jobba med att utveckla nya produkter som kan locka konsumenterna. Det är med grisar som med bilar, konsumenterna vill ha något nytt på tallriken, likaväl som ny bil i garaget.
-Kotlett och karré har fungerat bra i vinter. Det finns inga överskott, utan alltid avsättning. Både karré och kotlett har blivit året-runt-produkter och inte bara för grillning. Kotletten används mycket till ytterfilé.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Så har spiken i kistan dragits i ytterligare en vecka. Via denna kanalen, tidningar, och telefonsamtal har vi bett slakten förklara sig. Inget kommer. Det finns ett uttryck som heter; den som tiger samtycker. M a o är det industrins ineffektivitet som är anledningen till Europas lägsta lönsamhet.
-Det går inte att gömma sig bakom krav på rättvis prissättning och annat. Fakta överröstar - det byggs inte. Därmed behövs inga försök till bortförklaringar - lönsamheten är obefintlig, produktionen minskar.
-Kan inte annat än att le när representanter för slakten inte förstår varför det slaktas mer sugga! Hur vore det om slakten själv för en gångs skull gjorde sin läxa? Dvs effektivisera produktionen och ta styrelsebeslut på - PRISKURAGE. -För att det omöjligt ska kunna missförstås avses priskurage framåt!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det råder stabil marknad för årstiden för griskött. Efterfrågan och utbud är i balans. Men det är brist på smågrisar.
-Smågrisbristen torde bero på rytmen i produktionen, den biologiska klockan, samt att man vill fylla stallarna stallarna snabbare efter slakt när det är kallt ute. En del uppfödare av smågrisar slutar också. Det ser ut som att vi har mest byggen för slaktgris för tilfället och att vi behöver ökning för smågrisar.
-Mitt allmänna intryck är att vi får se produktionsminskning i Finland också, som visas i Sverige. Finska statistiken dröjer dock något ännu.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal vecka, balans i slakten och för smågrisar. Sportloven börjar v 8.
-Vi har inte haft nägra takras ännu p g a snön, men de brukar komma när det blir plusgrader. Ett par koladugårdar har brunnit p g a elfel.

Danish Crown
Det är generellt sett god balans mellan utbud och efterfrågan i Europa.
Skinka och bog säljs till lätt stigande priser, medan färsk kotlett och baconprodukter är under press.
Fjärran Östern är oförändrad.
Slakten i veckan började med en liten rest från förra veckan p g a snöproblemen. Men vi är i kapp vid slutet av veckan. Det är stor anmälan av suggor.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 februari 2010
Senaste uppdatering gjord 18 februari 10.20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 7

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,70 a13,70 a13,70 a13,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,70 13,70 13,70 13,50
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,35
Dalsjöfors Slakteri 70-114,9 13,15 13,15 13,35 13,35
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,15 13,15 13,15 13,15
Spotmarknaden* 73-94,9 12,90 12,90 12,90 12,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,30 12,30 12,30 12,30
SLP 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Scan 75-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Scan Ekologisk 73-96,9 23,55 23,55 23,55 23,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
11,34 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,60 8,40 8,20
25,29 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 19,79
11,31 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,13 1,13 1,15
12,01 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,20 1,20
13,21 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
12 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,81 Tyskland 1,38 1,38 1,34 1,30 1,30
9 feb jämförbara**
15,02 England - 1,501 1,534 1,538 1,530
14,31 Italien - 1,430 1,430 1,437 1,437
14,18 Spanien - 1,417 1,382 1,360 1,349
13,31 Österrike - 1,330 1,290 1,240 1,240
12,27 Tyskland - 1,326 1,286 1,246 1,246
13,05 Tjeckien - - - 1,304 1,302
13,10 Holland - 1,309 1,260 1,231 1,231
12,68 Belgien - 1,267 1,230 1,193 1,193
12,25 Frankrike - 1,224 1,185 1,185 1,185
12,15 Irland - 1,214 1,214 1,176 1,176
12,05 Danmark - 1,204 1,187 1,160 1,161
11,71 Polen - - - 1,170 1,183
11,49 Sverige - 1,148 1,148 1,151 1,159
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 feb Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr euro euro euro euro euro
13,25 EU, medelpris 1,324 1,307 1,307 1,307 1,307
-
18,21 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,78 Bulgarien 1,677 1,677 1,678 1,678 1,678
16,44 Grekland 1,643 1,654 1,704 1,726 1,704
15,62 England 1,561 1,551 1,542 1,511 1,504
15,49 Italien 1,548 1,557 1,563 1,554 1,551
15,40 Rumänien 1,539 1,556 1,573 1,581 1,580
14,31 Portugal 1,430 1,410 1,400 1,400 1,400
13,96 Luxemburg 1,395 1,372 1,351 1,344 1,344
13,91 Cypern 1,390 1,390 1,420 1,420 1,420
13,88 Tyskland 1,387 1,350 1,337 1,337 1,337
13,87 Finland 1,386 1,386 1,392 1,392 1,391
13,84 Estland 1,383 1,381 1,386 1,372 1,380
13,82 Litauen 1,381 1,374 1,347 1,387 1,368
13,76 Spanien 1,375 1,343 1,331 1,316 1,333
13,71 Slovakien 1,370 1,384 1,393 1,407 1,410
13,36 Ungern 1,335 1,341 1,385 1,403 1,397
13,36 Lettland 1,335 1,311 1,326 1,294 1,379
13,23 Sverige 1,322 1,310 1,317 1,310 1,328
13,10 Österrike 1,309 1,251 1,251 1,254 1,253
13,03 Tjeckien 1,302 1,313 1,330 1,335 1,338
12,95 Slovenien 1,294 1,284 1,279 1,269 1,298
12,29 Belgien 1,228 1,214 1,214 1,210 1,207
12,22 Holland 1,221 1,184 1,181 1,181 1,154
12,20 Irland 1,219 1,178 1,175 1,175 1,175
12,02 Polen 1,201 1,211 1,238 1,267 1,266
11,71 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170
11,14 Danmark* 1,113 1,088 1,089 1,089 1,088
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 feb
2 feb
27 jan
20 jan
Utbud
500
455
535
491
Sålda
500
455
535
491
Medelpris, euro
1,41
1,40
1,38
1,35
Lägst
1,40
1,38
1,38
1,34
Högst
1,41
1,41
1,39
1,36
Medelpris, skr
14,11
14,14
14,08
13,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 7,20 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,25 7,25 7,25
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,25 7,25
Scan 140- - 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,75 7,75 7,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,75 7,50 7,25 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,80 7,80 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,75 6,75 6,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,90 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
8,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 5,90 5,60
20,50
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,14
Finland
4,70
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
4,90
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,50
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,71
ZNVG 56 % euro 1,07 1,07 1,02
Galtar
7,10
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 4,90 4,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
11,34
11,56
11,82
11,70
11,42
11,32
11,71
Dollar 7,27 7,28 7,28 7,21 7,01 7,09 7,33
Euro 10,01 10,10 10,21 10,15 10,20 10,19 10,46
Dansk 1,34 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37 1,40
Norsk 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25
Yen 8,08 8,00 8,06 7,87 7,64 7,65 8,00
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,00 19,00 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,00 18,65 18,65
Dito PMWS-vaccinerade - 19,85 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - - 500 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - - 520 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 478 478 478
Bis Plus 30 kg, marknad - 483 483 483
Bas 30 kg, beräknad - 444 444 444
Bas 30 kg, marknads - 449 449 449
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 317
KRAV, 30 kg - 816 816 816
Scan Ekologisk - 773 773 773
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 575 585 615
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - ngt brist ngt brist balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans -
Dahlbergs Slakteri - balans balans brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 190 180 174 174
426
Basis 30 kg 318 302 294 294
261
SPF+Myc 7 kg 195 185 179 179
432
SPF+Myc 30 kg 323 307 299 299
266
SPF 7 kg 199 189 183 183
438
SPF 30 kg 327 311 303 303
943
Økologi 30 kg 704 659 646 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro
530
25-kg, Priimuus 53 53 53 53
Snellmans
580
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58
Tyskland
520
ZNVG 28 kg 52 50 48 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 feb Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr euro euro euro euro euro
431 EU, medelpris 43,08 42,01 41,47 38,83 38,21
-
800 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
653 Italien 65,26 64,19 62,87 61,47 58,94
590 Slovakien 59,02 53,25 53,25 53,25 50,00
587 England 58,68 57,94 57,58 55,95 55,22
565 Sverige 56,54 56,00 57,11 56,02 58,30
509 Tyskland 50,90 49,10 47,90 47,00 -
495 Finland 49,54 49,54 49,14 49,14 47,98
455 Tjeckien 45,49 45,70 45,70 57,42 56,97
445 Ungern 44,50 49,70 43,42 39,26 39,45
434 Spanien 43,44 42,03 40,85 39,30 39,79
410 Belgien 41,00 38,50 38,50 37,50 37,00
401 Luxemburg 40,10 44,50 47,10 48,10 48,10
380 Portugal 38,00 40,00 40,00 40,00 40,00
375 Estland 37,55 36,43 36,78 37,25 39,59
350 Holland 35,00 34,00 32,50 30,50 29,50
346 Danmark* 34,65 33,71 33,73 33,73 33,73
340 Polen 33,97 33,67 36,09 35,96 37,14
318 Frankrike 31,80 29,80 29,80 29,60 29,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.