Senaste noteringsnytt
Stabila till stigande priser i hela Europa
Den här veckan är den europeiska marknaden för slaktgrisar från stabil till stigande. Noteringarna i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien och Österrike blev kvar på oförändrad prisnivå, medan noteringarna i Frankrike, Spanien och England steg. Dock föll noteringen i England när den räknats om till euro p g a valutaförändringarna. Sverige är enda landet i Europa som fick acceptera en prissänkning.
I Tyskland förklaras den oförändrade prisnivån med svagare handel på hemmamarknaden p g a karnevalerna och det något sämre säljet på exportmarknaderna. I Frankrike förklarar man prisökningen på lägre utbud. I Spanien är slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar så stor, att det resulterade i en prishöjning med 4 cent. Dessutom går spanska exporten igång igen på högvarv p g a den gynnsamma kursen på euro i förhållande till dollar.
Prognos: Utbudet av slaktgrisar svarar i stort sett till efterfrågan på griskött, både på hemmamarknaden och på exportmarknaden. Därför väntas som lägst oförändrade priser på slaktgrisar. ISN /LG 100223

Alla slakterier sänker slaktgrisarna v 8
Tvärt emot väntat sänker alla svenska slakterier priset på slaktgrisar med upp till 30 öre. För Scan blir nya priset 11,75 kr, KLS Ugglarp 12,55 resp 13,25. Skövde 13,45. Suggorna är oförändrade.
Grisaffären är inte bättre än så, är kommentarer jag får från Scan. Det är så här svag ekonomi i svenska marknaden. Det kommer in import och det finns gott om grisar att slakta i Sverige. Slaktkö gäller för flera slakterier.
Hos KLS Ugglarp låter det liknande. Charkråvaran är extrermt trög under importtrycket och det råder stark prispress från andra länder.
Därtill har svenska kronan stärkts (till mer normal nivå). 40 - 50 öre starkare krona på en månad gör 60 - 70 öre billigare gris i Tyskland. Klart att importörer av kött ser möjlighet att tjäna de pengarna.
Jag har ju alltid sagt att vi har den krona vi förtjänar, eftersom vi inte röstade bort den när det gavs möjligheter. Det skulle ha varit skönt att slippa de här upp- och nergångarna av prisernana utan fysisk orsak och att vi i stället kunnat ägna oss åt en stabil handel med omvärlden. Nere i Europa talar man om glädjeyra inom grisnäringen, eftersom man fick ett oväntat bra grispris i januari och nu snart även hela februari. Det ska jämföras med svenskt missnöje med grispriset och en förväntan på uppgång som i stället den här veckan blir en ytterligare nedgång.
Hur ska vi kunna skaka av oss vår isolering här uppe i norr, när vi gång på gång visar att vi har en alldeles egen liten ankdamm,
som dessutom grisarna håller på att försvinna från? Det är roligt med en egen marknad, men endast före jul! /LG 100218

Glädjeyra på europeiska marknaden för griskött
Efter förra veckans höjningar av grispriserna i alla europeiska länder, ligger grispriserna nu ganska stabila eller fortsätter gå upp även denna vecka. I Tyskland, Holland, Belgien och Österrike var priserna oförändrade. I Spanien, Danmark och Frankrike fortsatte priserna uppåt med 3 till 5 cent. De engelska och svenska priserna blev oförändrade, men steg i euro räknat p g a ändringar i växelkurserna.
Den svaga tillväxten av euron är orsak till att många länders export till tredje land stimuleras ganska märkbart. Från länderna i södra Europa, kommer rapporter om ytterligare minskningar av slaktvikten.
Prognos: De närmaste dagarna förväntas fortsatt många grisar bjudas ut till slakterierna. Samtidigt har köttmarknaden varit något återhållsam, men den väntas blir bättre när karnivalstiderna är över. Priset väntas bli stabilt. ISN 100218Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Prispress på svenska marknaden sänker noteringen. Handeln i Europa är fortsatt stabil. Den stärkta svenska kronan gör att prispressen från importerat kött ökar främst från Tyskland och Danmark. Import i kombination med en mycket god tillgång på svensk charkråvara gör att marginalerna på griskött sjunker för alla aktörer. 
Vi har en fortsatt bra anmälan till SLS. Vårt levandelager minskar något.
Efterfrågan på svenskt kött i dagligvaruhandeln är fortsatt stabil. Vi har en bra försäljning på de flesta köttdetaljer.
Noteringen för gris sänks 30 öre. Sugga oförändrat.

KLS Ugglarps
Februarihandeln är relativt normal, men importtrycket och den dämpade efterfrågan på industriråvara fortsätter pressa priset på den svenska marknaden, samtidigt som vi har ett visst överskott på skinka. Vi har god tillgång på slaktgrisar och en hög slaktvolym som i övrigt möter efterfrågan väl.
Vi sänker priset på slaktgris 30 öre, medan priset på sugga är oförändrat. Smågrispriset sätts på fredag.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är nu betydligt sämre försäljning, vilket är traditionellt så här års. Dels är det vi den här tiden en dålig försäljningsperiod, dels är det sportlov och skolorna stänger och elever och föräldrar lämnar hemorten. Det är inte mycket att be för, utan följa med ner och sänka 30 öre.
-Det är annars bra balans både i slakt och smågrisförmdling.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är tryck på priserna på marknaden, framför allt mot vissa typer av råvara, framför allt fläsktvåan.
-Slaktkön minskar och vi har knappt 4000 grisar som väntar, dvs 1000 färre än förra veckan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden präglas av en viss tröghet. Det finns gott om import på svensk marknad. Nu går en del in i frysen.
-För övrigt har vi en del lovande affärer på "g" när det gäller griskött.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Vad är det egentligen som händer? Priset går ner och ursäkterna är många… Om vi försöker se på situationen objektivt är svaret följande:
-Justerat för valutaförändringar (kronan har stärkts) har prisutvecklingen från vecka 45 till vecka 7 varit:
Tyskland –0,28 %
Danmark –6,36 %
Sverige –13,22 %
-
Världsmarknadspriset då? Om vi använder terminspriset i Chicago som indikator, har priset under samma period gått upp med 22,95 %.
-Enda logiska förklaringen är att andra led i näringen ”fyller i ladorna”. Detta resonemang motsvarar att göra det i byxorna – kortsiktigt tjänas pengar, långsiktigt finns ingen råvara kvar i Sverige att köpa!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Försäljningen gå bra, men marknaden förändras. Det handlas fortsatt mer billiga detaljer. Den ekonomiska recessonen i Finland är inte över ännu.
-Priset på slaktgrisar sänks med 2 cent till 1,18 €, men vi höjer övre viktgaffeln med 1 kg, vilket kompenserar sänkningen något.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Allt är oförändrat och under kontroll, är en kort kommentar.

Danish Crown
Baconmarknaden i England är fortsatt under press. Marknaden för färskt kött i Europa är generellt sett oförändrad, men med en positiv tendens för bog. Marknaden för ben i USA är stabil, medan det endast sker få leveranser till Ryssland.
Den kinesiska marknaden ligger nästan stilla. Det är som följd av kinesiska nyåret. Övriga asiatiska marknader är oförändrade.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 19 februari 2010
Senaste uppdatering gjord 25 februari 14.20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 8

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,45 a13,70 a13,70 a13,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,40 13,70 13,70 13,70
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,25 13,55 13,55 13,55
Dalsjöfors Slakteri 70-114,9 12,85 13,15 13,15 13,35
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,85 13,15 13,15 13,15
Spotmarknaden* 73-94,9 12,60 12,90 12,90 12,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,55 12,85 12,85 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,00 12,30 12,30 12,30
SLP 70-96,9 11,75 12,05 12,05 12,05
Scan 75-96,9 11,75 12,05 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,25 24,55 24,55 24,55
Scan Ekologisk 73-96,9 24,25 23,55 23,55 23,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 8 v 7 v 6
11,26 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,60 8,60 8,40
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,06 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,13 1,13 1,13
11,55 Österbottens 76 – 94 euro 1,18 1,20 1,20
13,92 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
19 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,51 Tyskland 1,38 1,38 1,38 1,34 1,30
16 feb jämförbara**
14,75 England - 1,507 1,501 1,534 1,538
13,99 Italien - 1,430 1,430 1,430 1,437
14,37 Spanien - 1,468 1,417 1,382 1,360
13,02 Österrike - 1,330 1,330 1,290 1,240
12,98 Tyskland - 1,326 1,326 1,286 1,246
12,67 Tjeckien - - - 1,295 1,304
12,81 Holland - 1,309 1,309 1,260 1,231
12,40 Belgien - 1,267 1,267 1,230 1,193
12,42 Frankrike - 1,269 1,224 1,185 1,185
11,88 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,176
12,05 Danmark - 1,231 1,204 1,187 1,160
11,26 Polen - - - 1,151 1,170
11,62 Sverige - 1,187 1,148 1,148 1,151
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,13 EU, medelpris 1,342 1,324 1,307 1,307 1,307
-
17,81 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,37 Bulgarien 1,673 1,677 1,677 1,678 1,678
16,02 Grekland 1,637 1,643 1,654 1,704 1,726
15,30 England 1,563 1,561 1,551 1,542 1,511
15,12 Italien 1,545 1,548 1,557 1,563 1,554
14,90 Rumänien 1,522 1,539 1,556 1,573 1,581
14,29 Portugal 1,460 1,430 1,410 1,400 1,400
13,83 Tyskland 1,413 1,387 1,350 1,337 1,337
13,79 Spanien 1,409 1,375 1,343 1,331 1,316
13,65 Luxemburg 1,395 1,395 1,372 1,351 1,344
13,63 Estland 1,393 1,383 1,381 1,386 1,372
13,61 Slovakien 1,391 1,370 1,384 1,393 1,407
13,60 Cypern 1,390 1,390 1,390 1,420 1,420
13,51 Litauen 1,381 1,381 1,374 1,347 1,387
13,50 Finland 1,379 1,386 1,386 1,392 1,392
13,16 Österrike 1,345 1,309 1,251 1,251 1,254
13,11 Slovenien 1,340 1,294 1,284 1,279 1,269
13,07 Ungern 1,336 1,335 1,341 1,385 1,403
13,05 Sverige 1,333 1,322 1,310 1,317 1,310
13,04 Lettland 1,332 1,335 1,311 1,326 1,294
12,71 Tjeckien 1,299 1,302 1,313 1,330 1,335
12,45 Belgien 1,272 1,228 1,214 1,214 1,210
12,31 Holland 1,258 1,221 1,184 1,181 1,181
11,93 Irland 1,219 1,219 1,178 1,175 1,175
11,74 Polen 1,200 1,201 1,211 1,238 1,267
11,45 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170
11,15 Danmark* 1,139 1,113 1,088 1,089 1,089
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
17 feb
10 feb
2 feb
27 jan
Utbud
800
500
455
535
Sålda
800
500
455
535
Medelpris, euro
1,41
1,41
1,40
1,38
Lägst
1,38
1,40
1,38
1,38
Högst
1,43
1,41
1,41
1,39
Medelpris, skr
13,80
14,11
14,14
14,08

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 7,20 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,25 7,25 7,25
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,25 7,25
Scan 140- - 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,75 7,75 7,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,75 7,75 7,50 7,25
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,80 7,80 7,80
Dalsjöfors 58% - 6,75 6,75 6,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,90 4,90
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,30 5,90
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
4,60
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
4,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,36
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,47
ZNVG 56 % euro 1,07 1,07 1,07
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,30 4,90

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund
11,29
11,34
11,56
11,82
11,70
11,42
11,32
Dollar 7,23 7,27 7,28 7,28 7,21 7,01 7,09
Euro 9,79 10,01 10,10 10,21 10,15 10,20 10,19
Dansk 1,31 1,34 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37
Norsk 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Yen 7,96 8,08 8,00 8,06 7,87 7,64 7,65
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,70 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,50 19,00 18,65
Dito PMWS-vaccinerade - 19,35 19,85 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 485 500 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 505 520 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 464 478 478
Bis Plus 30 kg, marknad - 474 483 483
Bas 30 kg, beräknad - 430 444 444
Bas 30 kg, marknads - 440 449 449
Nyavvanda, 9 kg - 308 317 317
KRAV, 30 kg - 802 816 816
Scan Ekologisk - 759 773 773
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 565 575 575 585
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - ngt brist ngt brist ngt brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - ngt brist balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 190 190 180 174
416
Basis 30 kg 318 318 302 294
255
SPF+Myc 7 kg 195 195 185 179
423
SPF+Myc 30 kg 323 323 307 299
260
SPF 7 kg 199 199 189 183
428
SPF 30 kg 327 327 311 303
923
Økologi 30 kg 705 704 659 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro
518
25-kg, Priimuus 53 53 53 53
Snellmans
567
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58
Tyskland
509
ZNVG 28 kg 52 52 50 48
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
430 EU, medelpris 43,96 43,08 42,01 41,47 38,83
-
783 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
650 Italien 66,40 65,26 64,19 62,87 61,47
599 Slovakien 61,25 59,02 53,25 53,25 53,25
578 England 59,05 58,68 57,94 57,58 55,95
555 Sverige 56,77 56,54 56,00 57,11 56,02
515 Tyskland 52,70 50,90 49,10 47,90 47,00
486 Finland 49,73 49,54 49,54 49,14 49,14
486 Ungern 49,66 44,50 49,70 43,42 39,26
445 Tjeckien 45,54 45,49 45,70 45,70 57,42
437 Spanien 44,67 43,44 42,03 40,85 39,30
411 Belgien 42,00 41,00 38,50 38,50 37,50
392 Luxemburg 40,10 40,10 44,50 47,10 48,10
372 Portugal 38,00 38,00 40,00 40,00 40,00
369 Estland 37,74 37,55 36,43 36,78 37,25
357 Holland 36,50 35,00 34,00 32,50 30,50
348 Danmark* 35,60 34,65 33,71 33,73 33,73
318 Polen 32,56 33,97 33,67 36,09 35,96
311 Frankrike 31,80 31,80 29,80 29,80 29,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.