Senaste noteringsnytt
Suggor till Tyskland sjunker 50 öre
Vecka 9 händer det inte mycket på grismarknaden. Februari är en lugn månad och under sportloven blir det ännu lugnare. Skrällen svarar Tyskland för, som sänker slaktgrisar 6 cent och suggor 5. Det sänker även priset på suggor för export till Tyskland med 50 öre.
De svenska slaktarna, som fått utstå mycket spott och spe för sänkningar i Sverige, när priserna gått upp i alla andra länder i Europa, kan dra en lättnadens suck efter den stora tyska prissänkningen.
-Du ser att tyskarna fått krypa till korset de också, sa Cato Gustafsson, som tycker att han och kollegerna fått väl mycket stryk i medierna för att inte harmonisera priserna med övriga Europa.
Krypa till korset är just vad den sydeuropeiska slaktbranschen fått göra, bildligt talat, eftersom karnevalerna är en religiös tradition inför påskens fasta. Här i Sverige förknippar vi karnevaler med musik, gärna samba som i Rio, och dans. Det kan vi gärna fortsätta med. Men traditionen att inte äta kött ser vi gärna försvinna. Förhoppningsvis blir det så småningom fler restauranger och korvvagnar utefter kortegevägarna i stället, som i en del länder. Då slipper vi kanske prissänkningen på slaktgrisar så här års. /LG 100226

Tyska grispriset sänks 6 cent v 9
Det tyska priset på slaktgrisar står tydligen inte längre emot trycket från karnevalstiderna och sänks med hela 6 cent v 9. Den tyska internetauktionen indikerade visserligen svagare marknad genom nedgången från 1,41 € till 1,40, men sänkningen av noteringen från 1,38 v 8 till 1,32 v 9 är mycket mer. Den visar kanske än en gång de tyska slakteriernas styrka, när man bestämmer sig för att pressa ner grispriset.
I kommentarerna har dock varningsklockorna ringt både den här veckan och förra att det finns gott om griskött och att hemmamarknaderna i de katolska länderna är svag p g a karnevalstiderna. Carne betyder kött och carneval ungefär avstå från kött.
En orsak till den stora sänkningen antyds vara att man vill hindra stora nya anmälningar av slaktgrisar p g a spekulation i att det kommer fler sänkningar. Början till sänkningar brukar innebära ökad slaktanmälan för att rädda det som räddas kan, vilket i sin tur innebär lägre och lägre priser tills anmälningarna avtar. /LG 100226

Stabila till stigande priser i hela Europa v 8
Den här veckan är den europeiska marknaden för slaktgrisar från stabil till stigande. Noteringarna i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien och Österrike blev kvar på oförändrad prisnivå, medan noteringarna i Frankrike, Spanien och England steg. Dock föll noteringen i England när den räknats om till euro p g a valutaförändringarna. Sverige är enda landet i Europa som fick acceptera en prissänkning.
I Tyskland förklaras den oförändrade prisnivån med svagare handel på hemmamarknaden p g a karnevalerna och det något sämre säljet på exportmarknaderna. I Frankrike förklarar man prisökningen på lägre utbud. I Spanien är slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar så stor, att det resulterade i en prishöjning med 4 cent. Dessutom går spanska exporten igång igen på högvarv p g a den gynnsamma kursen på euro i förhållande till dollar.
Prognos: Utbudet av slaktgrisar svarar i stort sett till efterfrågan på griskött, både på hemmamarknaden och på exportmarknaden. Därför väntas som lägst oförändrade priser på slaktgrisar. ISN /LG 100223
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Handeln i Europa ligger på en stabil nivå. I Sverige fortsätter prispressen på främst charkråvara, både från svensk råvara men även internationell till följd av den stärkta kronan. 
Vi har en fortsatt bra tillgång på grisar. Efterfrågan på svenskt griskött är fortsatt god och vår försäljning är bra på de flesta köttdetaljer.
Noteringarna för gris och sugga är oförändrade.

KLS Ugglarps
Fortsatt dämpad efterfrågan överlag i handeln, vilket är rätt normalt i slutet av februari. Efterfrågan på industriråvara är mycket låg med ett starkt importtryck och fortsatt pripress på den svenska marknaden. Vi har god tillgång på slaktgrisar och en hög slaktvolym som i övrigt möter efterfrågan väl.
Våra priser på slaktgris och sugga är oörändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är fortfarande tryckt läge på marknaden och det dröjer nog en månad till innan det lossnar ordentligt.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi trappar nu åter ner övre viktgränsen med början från nästa vecka. Det är inget beslut om prisökningar med anledning av detta. Se får vad som händer på marknaden.
-Det händer inte lika mycket under sportlovet som under vanliga veckor. Det blir bl a glesare med kontakterna med kunder. Men det händer inte så mycket under övriga februari heller.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit lik förra. Men nu är skolorna stängda p g a sportlov och det blir en annan typ av köttkonsumtion.
-Det är alltid lugnt i februari, men nu är det lönevecka och då sätter handeln fart lite mer än vanligt.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Terminspriset på gris fortsättar öka i USA, varför där finns hopp för den europeiska marknaden längre fram. Anledningen till ökningen är ett minskat antal grisar till slakt. Förhoppningsvis håller denna trend i sig…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vintervecka. Vintern präglas av mer tid för matlagning och mer nötkött i vadagsrätterna.

Danish Crown
Marknaden for bacon är under press i England. Samma negativa tendens ser vi på tyska marknaden, som är präglad av bristande efterfrågan på kött.
Motsatt upplever vi en fin efterfrågan i östra Europa och Ryssland.
Marknaderna i Fjärran Östern är stabila.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 26 februari 2010
Senaste uppdatering gjord 4 mars 12.10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 9

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,45 a13,45 a13,70 a13,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,40 13,40 13,70 13,70
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,25 13,25 13,55 13,55
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,85 12,85 13,15 13,15
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,85 12,85 13,15 13,15
Spotmarknaden* 73-94,9 12,30 12,60 12,90 12,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,55 12,55 12,85 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,00 12,00 12,30 12,30
SLP 70-96,9 11,75 11,75 12,05 12,05
Scan 75-96,9 11,75 11,75 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,25 25,25 24,55 24,55
Scan Ekologisk 73-96,9 24,25 24,25 23,55 23,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 9 v 8 v 7
11,26 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,60 8,60 8,60
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,05 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,13 1,13 1,13
11,54 Österbottens 76 – 94 euro 1,18 1,18 1,20
13,90 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
26 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,90 Tyskland 1,32 1,38 1,38 1,38 1,34
23 feb jämförbara**
14,68 England - 1,502 1,507 1,501 1,534
13,98 Italien - 1,430 1,430 1,430 1,430
14,72 Spanien - 1,506 1,468 1,417 1,382
13,00 Österrike - 1,330 1,330 1,330 1,290
12,96 Tyskland - 1,326 1,326 1,326 1,286
12,47 Tjeckien - - - 1,276 1,295
12,80 Holland - 1,309 1,309 1,309 1,260
12,39 Belgien - 1,267 1,267 1,267 1,230
12,93 Frankrike - 1,323 1,269 1,224 1,185
11,87 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
12,04 Danmark - 1,232 1,231 1,204 1,187
11,65 Polen - - 1,192 1,123 1,151
11,39 Sverige - 1,165 1,187 1,148 1,148
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
21 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
13,36 EU, medelpris 1,367 1,342 1,324 1,307 1,307
-
17,79 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,36 Bulgarien 1,673 1,673 1,677 1,677 1,678
15,69 Grekland 1,605 1,637 1,643 1,654 1,704
15,37 England 1,572 1,563 1,561 1,551 1,542
15,01 Italien 1,535 1,545 1,548 1,557 1,563
14,77 Rumänien 1,511 1,522 1,539 1,556 1,573
14,57 Portugal 1,490 1,460 1,430 1,410 1,400
14,22 Spanien 1,455 1,409 1,375 1,343 1,331
13,98 Luxemburg 1,430 1,395 1,395 1,372 1,351
13,87 Tyskland 1,419 1,413 1,387 1,350 1,337
13,78 Estland 1,409 1,393 1,383 1,381 1,386
13,72 Slovakien 1,403 1,391 1,370 1,384 1,393
13,59 Cypern 1,390 1,390 1,390 1,390 1,420
13,57 Finland 1,388 1,379 1,386 1,386 1,392
13,35 Sverige 1,366 1,333 1,322 1,310 1,317
13,25 Ungern 1,355 1,336 1,335 1,341 1,385
13,25 Lettland 1,355 1,332 1,335 1,311 1,326
13,15 Österrike 1,345 1,345 1,309 1,251 1,251
13,01 Slovenien 1,331 1,340 1,294 1,284 1,279
12,88 Tjeckien 1,317 1,299 1,302 1,313 1,330
12,74 Litauen 1,303 1,381 1,381 1,374 1,347
12,51 Belgien 1,280 1,272 1,228 1,214 1,214
12,32 Frankrike 1,260 1,170 1,170 1,170 1,170
12,31 Holland 1,259 1,258 1,221 1,184 1,181
12,30 Polen 1,258 1,200 1,201 1,211 1,238
11,91 Irland 1,218 1,219 1,219 1,178 1,175
11,40 Danmark* 1,166 1,139 1,113 1,088 1,089
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 feb
17 feb
10 feb
2 feb
Utbud
640
800
500
455
Sålda
640
800
500
455
Medelpris, euro
1,40
1,41
1,41
1,40
Lägst
1,39
1,38
1,40
1,38
Högst
1,40
1,43
1,41
1,41
Medelpris, skr
13,69
13,80
14,11
14,14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,30 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 7,20 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,25 7,25 7,25
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,25 7,25
Scan 140- - 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,75 7,75 7,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,75 7,75 7,75 7,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,30 7,80 7,80
Dalsjöfors 58% - 6,75 6,75 6,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,90 4,90
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,30
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,06
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,47 0,47
4,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,35
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,97
ZNVG 56 % euro 1,02 1,07 1,07
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
11,12
11,29
11,34
11,56
11,82
11,70
11,42
Dollar 7,26 7,23 7,27 7,28 7,28 7,21 7,01
Euro 9,78 9,79 10,01 10,10 10,21 10,15 10,20
Dansk 1,31 1,31 1,34 1,35 1,37 1,37 1,37
Norsk 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24
Yen 8,12 7,96 8,08 8,00 8,06 7,87 7,64
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,70 18,70 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,50 18,50 19,00
Dito PMWS-vaccinerade - 19,35 19,35 19,85
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 485 485 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 505 505 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 464 464 478
Bis Plus 30 kg, marknad - 474 474 483
Bas 30 kg, beräknad - 430 430 444
Bas 30 kg, marknads - 440 440 449
Nyavvanda, 9 kg - 308 308 317
KRAV, 30 kg - 802 802 816
Scan Ekologisk - 759 759 773
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 575 565 575 575
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - ngt brist ngt brist ngt brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans ngt brist balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 190 190 190 180 174
416
Basis 30 kg 318 318 318 302 294
255
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 185 179
423
SPF+Myc 30 kg 323 323 323 307 299
260
SPF 7 kg 199 199 199 189 183
428
SPF 30 kg 327 327 327 311 303
923
Økologi 30 kg 705 705 704 659 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
518
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
567
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
508
ZNVG 28 kg 52 52 52 50 48
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
21 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
437 EU, medelpris 44,74 43,96 43,08 42,01 41,47
-
780 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
657 Italien 67,24 66,40 65,26 64,19 62,87
582 England 59,58 59,05 58,68 57,94 57,58
575 Sverige 58,87 56,77 56,54 56,00 57,11
542 Slovakien 55,50 61,25 59,02 53,25 53,25
520 Tyskland 53,20 52,70 50,90 49,10 47,90
503 Ungern 51,46 49,66 44,50 49,70 43,42
482 Finland 49,33 49,73 49,54 49,54 49,14
448 Tjeckien 45,89 45,54 45,49 45,70 45,70
446 Spanien 45,67 44,67 43,44 42,03 40,85
410 Belgien 42,00 42,00 41,00 38,50 38,50
386 Luxemburg 39,50 40,10 40,10 44,50 47,10
371 Portugal 38,00 38,00 38,00 40,00 40,00
367 Estland 37,58 37,74 37,55 36,43 36,78
356 Holland 36,50 36,50 35,00 34,00 32,50
347 Danmark* 35,54 35,60 34,65 33,71 33,73
328 Frankrike 33,60 31,80 31,80 29,80 29,80
328 Polen 33,55 32,56 33,97 33,67 36,09
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.