Senaste noteringsnytt
EU-priserna varierar från stabila till fallande
Priserna på slaktgrisar den här veckan varierar från att vara stabila, till att falla i hela Europa. Jämfört med föregående vecka är det stabilt i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien och Österrike, efter förra veckans fall. I Frankrike och Spanien sjönk priset 1 cent och i Sverige föll priset med 4 cent. Ännu en gång sjönk priset i England p g a valutaförändringar.
I Spanien är utbudet av slaktgrisar lågt, så lågt att slakterierna överväger att minska antalet slaktdagar i veckan med en fram till påsk. Ändå föll spanska priset med 1 cent efter de senaste veckornas höjningar. Sänkningen i Frankrike förklaras med det stigande utbudet slaktgrisar.
Prognosen för grispriserna närmaste tiden är svår att ställa. Utbudet av slaktgrisar är stort, men volymerna säljs någorlunda utan problem. Därför lutar det åt stabila priser vecka 11. /ISN/LG 100309

Valutan och överskott på griskött sänker grispriset
När svenska kronan varit svag och det varit läge att exportera, då har vi haft ett lågt grispris i Sverige, jämfört med övriga Europa. När kronan nu blir starkare strömmar griskött in i landet, framför allt charkråvara, som nu uppges orsak till sänkningar av svenska grispriset. Det anges ju tydligt som en orsak till nästa veckas stora sänkning.
En annan är att det finns gott om grisar, både i Sverige och i flera andra länder. Vi har fortsatt slaktkö.
I hela Europa har man undgått den traditionella sänkningen av grispriset i januari och februari. Det är egentligen bara i Sverige vi råkat ut för sänkningen. Nu kommer sänkningen i Europa och då får vi del av den också.
Det är inte lätt att förstå sig på prissättningen av grisar. /LG 100305

EU-ländernas grispriser går olika vägar
Den europeiska marknaden för grisar förefaller vara ganska inkonsekvent denna vecka. Priserna i Tyskland, Holland, Frankrike, Belgien och Österrike föll med 3 till 6 cent. I motsats till priserna i Spanien och England, där de steg. Danska och svenska priserna var oförändrade. Efter omräkning till euro gick priserna ner i England och upp i Sverige, men då helt beroende på att kurserna på valutorna ändrades.
I både Holland och Tyskland säger man att sänkningen av priserna på slaktgrisar orsakas av sämre priser på grisköttet. Till detta kommer att stora volymer slaktgrisar bjuds ut på marknaden. Exporten av levande grisar från Holland till Polen och Ungern uppges ha ökat något. De franska slaktföretagen uppger att den inhemska dagligvaruhandeln är orsak till sänkningen och att man inte är beredda att betala det pris uppfödarna vill ha. I Spanien, däremot, fick priset på slaktgrisar en skjuts uppåt. Spanien blev därmed bäst betalande land i Europa, ännu en gång.
Prognos: Efter prisfallen kan vi vänta stabila priser igen. /ISN 100304Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Det är en tuff marknadssituation för griskött. Handeln i Europa påverkas negativt av ett stort utbud av griskött. Valutaförändringar i kombination med hård press från importerat griskött, främst från Tyskland, gör att prismarginalerna i Sverige minskar ytterligare. Tillgången på svenska grisar är fortsatt god i förhållande till efterfrågan. Vår slaktkö på grisar minskar dock något.
Scan har grillen allt mer i fokus och redan nu kan du köpa den nya kryddkorv Boerwors [bor-ruh-vors] i din butik. Boerwors har sina rötter i Sydafrika och är gjord på svenskt gris- och nötkött, med en tydlig smak av koriander, muskot, nejlika och vinäger. Perfekt att grilla i vårsolen!
Noteringen sänks 40 öre på både slaktgris och sugga.

KLS Ugglarps
Efterfrågan på den svenska marknaden är för närvarande mycket svag och vi har
säsongsmässiga överskott på de flesta styckningsdetaljerna.
Innevarande veckas noteringssänkningar i Tyskland på 6 cent i kombination med en stärkt krona medför ett starkt importtryck från framför allt Tyskland på industrimarknaden.
Nu väntar vi på bättre och varmare väder och påskhelgen, då vi kan förvänta oss en bättre efterfrågesituation.
Vi sänker våra priser på slaktgris 50 öre och sugga 40 öre. Smågrispriset sätts på fredag..

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Mycket hamnar nu i frysarna, främst skinka och karré. Det är tufft att sälja, därför att det är gott om kött på marknaden.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Boven (utöver för höga kostnader i Sverige) är Tyskland som för tillfället har problem med avsättningen. Som tidigare nämnt finns där hopp eftersom priserna i USA fortsätter öka, både i dollar men också som en följd av att dollarn stärks. Om tendensen håller i sig bör vi kunna uppnå minst 2008 års nivå, vilket är det samma som 15 – 17 kr i Sverige.
I 2008 var priset i Tyskland så bra att det i perioder var lönsamt att exportera – om vi ska ha denna möjlighet även i 2010 är det hög tid att få certifieringen på plats eftersom Tyskland i dag har detta som krav!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal slakt och underskott på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är spända marknadsläget som pressar ner grispriserna, både europeiska pressen och prisnivån i Finland.
-Vi har balans i slakten och balans för smågrisar.

Danish Crown
Trenderna går åt lite olika håll på marknaderna. De europeiska marknaderna för färskt kött är negativt stämda efter den tyska sänkningen av priset på slaktgrisar förra fredagen. Det är fortsatt rikligt utbud på kött i Tyskland och vi upplever att färska skinkor och bog är under press, med fallande priser som följd. Marknaden för bacon i England är likaså under press och här förstärks det problemet av en falland kurs på pundet.
Det är god avsättning på den ruska marknaden, till oförändrade priser.
Kina är igång igen efter det kinesiska nyåret och det säljs goda volymer, men priserna är även här under press.
I Japan och övriga Asien är marknaderna oförändrade.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 mars 2010
Senaste uppdatering gjord 10 mars 16.20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Hur få fram den extra grisen”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 17 mars kl 18.30
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 10

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,05 a13,45 a13,45 a13,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,40 13,40 13,70
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 13,25 13,25 13,55
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,85 12,85 13,15
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,45 12,85 12,85 13,15
Spotmarknaden* 73-94,9 12,10 12,30 12,60 12,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,55 12,55 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,60 12,00 12,00 12,30
SLP 70-96,9 11,35 11,75 11,75 12,05
Scan 75-96,9 11,35 11,75 11,75 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,85 25,25 25,25 24,55
Scan Ekologisk 73-96,9 23,85 24,25 24,25 23,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 10 v 9 v 8
11,26 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,60 8,60 8,60
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,05 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,13 1,13
11,54 Österbottens 76 – 95 euro 1,18 1,18 1,18
13,90 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
4 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,89 Tyskland 1,32 1,32 1,38 1,38 1,38
9 mar jämförbara**
14,79 Spanien 1,514 1,525 1,506 1,468 1,417
14,48 England 1,483 1,500 1,502 1,507 1,501
13,48 Italien 1,380 1,380 1,430 1,430 1,430
12,70 Österrike 1,300 1,300 1,330 1,330 1,330
12,39 Frankrike 1,269 1,283 1,323 1,269 1,224
12,36 Tyskland 1,266 1,266 1,326 1,326 1,326
12,70 Tjeckien - - 1,300 1,296 1,276
12,22 Holland 1,251 1,251 1,309 1,309 1,309
12,17 Polen - 1,246 1,265 1,192 1,123
12,03 Danmark 1,232 1,232 1,232 1,231 1,204
11,86 Irland 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214
11,77 Belgien 1,205 1,205 1,267 1,267 1,267
11,12 Sverige 1,139 1,180 1,165 1,187 1,148
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
13,40 EU, medelpris 1,372 1,367 1,342 1,324 1,307
-
17,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,39 Bulgarien 1,678 1,673 1,673 1,677 1,677
15,97 Grekland 1,635 1,605 1,637 1,643 1,654
15,17 England 1,553 1,572 1,563 1,561 1,551
14,92 Italien 1,528 1,535 1,545 1,548 1,557
14,85 Portugal 1,520 1,490 1,460 1,430 1,410
14,60 Rumänien 1,495 1,511 1,522 1,539 1,556
14,51 Spanien 1,489 1,455 1,409 1,375 1,343
13,89 Litauen 1,422 1,303 1,381 1,381 1,374
13,84 Luxemburg 1,417 1,430 1,395 1,395 1,372
13,69 Slovakien 1,402 1,403 1,391 1,370 1,384
13,61 Tyskland 1,394 1,419 1,413 1,387 1,350
13,58 Estland 1,390 1,409 1,393 1,383 1,381
13,58 Cypern 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390
13,41 Finland 1,373 1,388 1,379 1,386 1,386
13,36 Ungern 1,368 1,355 1,336 1,335 1,341
13,21 Slovenien 1,353 1,331 1,340 1,294 1,284
13,18 Lettland 1,350 1,355 1,332 1,335 1,311
13,14 Sverige 1,345 1,366 1,333 1,322 1,310
13,11 Österrike 1,342 1,345 1,345 1,309 1,251
12,84 Tjeckien 1,315 1,317 1,299 1,302 1,313
12,71 Polen 1,301 1,258 1,200 1,201 1,211
12,45 Belgien 1,275 1,280 1,272 1,228 1,214
12,32 Frankrike 1,260 1,260 1,170 1,170 1,170
12,31 Holland 1,260 1,259 1,258 1,221 1,184
11,91 Irland 1,218 1,218 1,219 1,219 1,178
11,39 Danmark* 1,166 1,166 1,139 1,113 1,088
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 mar
24 feb
17 feb
10 feb
Utbud
715
640
800
500
Sålda
715
640
800
500
Medelpris, euro
1,35
1,40
1,41
1,41
Lägst
1,34
1,39
1,38
1,40
Högst
1,35
1,40
1,43
1,41
Medelpris, skr
13,18
13,69
13,80
14,11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,30 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 8,00 8,00
Skövde 140- - 6,80 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 6,90 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,00 7,25 7,25
SLP 140,1 kg- - 6,85 7,25 7,25
Scan 140- - 6,85 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,75 7,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,75 7,75 7,75
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,30 7,30 7,80
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,75 6,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,90 4,90
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,06
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,47
4,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,35
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,96
ZNVG 56 % euro 1,02 1,02 1,07
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
10,76
11,12
11,29
11,34
11,56
11,82
11,70
Dollar 7,15 7,26 7,23 7,27 7,28 7,28 7,21
Euro 9,77 9,78 9,79 10,01 10,10 10,21 10,15
Dansk 1,31 1,31 1,31 1,34 1,35 1,37 1,37
Norsk 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24
Yen 8,09 8,12 7,96 8,08 8,00 8,06 7,87
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - - 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,70 18,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,40 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 19,35 19,35
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 485 485
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 505 505
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 441 464 464
Bis Plus 30 kg, marknad - 451 474 474
Bas 30 kg, beräknad - 407 430 430
Bas 30 kg, marknads - 417 440 440
Nyavvanda, 9 kg - 290 308 308
KRAV, 30 kg - 779 802 802
Scan Ekologisk - 736 759 759
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 565 575 565 575
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - ngt brist ngt brist ngt brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 190 190 190 190 180
416
Basis 30 kg 318 318 318 318 302
255
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 195 185
423
SPF+Myc 30 kg 323 323 323 323 307
260
SPF 7 kg 199 199 199 199 189
428
SPF 30 kg 327 327 327 327 311
923
Økologi 30 kg 719 705 705 704 659
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
517
25-kg, Priimuus 52 53 53 53 53
Snellmans
566
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
508
ZNVG 28 kg 52 52 52 52 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
441 EU, medelpris 45,24 44,74 43,96 43,08 42,01
-
781 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
660 Italien 67,64 67,24 66,40 65,26 64,19
579 England 59,36 59,58 59,05 58,68 57,94
567 Sverige 58,12 58,87 56,77 56,54 56,00
520 Tyskland 53,30 53,20 52,70 50,90 49,10
508 Slovakien 52,07 55,50 61,25 59,02 53,25
506 Ungern 51,81 51,46 49,66 44,50 49,70
486 Finland 49,80 49,33 49,73 49,54 49,54
467 Luxemburg 47,80 39,50 40,10 40,10 44,50
453 Spanien 46,39 45,67 44,67 43,44 42,03
448 Tjeckien 45,93 45,89 45,54 45,49 45,70
415 Belgien 42,50 42,00 42,00 41,00 38,50
410 Portugal 42,00 38,00 38,00 38,00 40,00
366 Holland 37,50 36,50 36,50 35,00 34,00
358 Estland 36,67 37,58 37,74 37,55 36,43
356 Danmark* 36,54 35,54 35,60 34,65 33,71
342 Polen 35,02 33,55 32,56 33,97 33,67
328 Frankrike 33,60 33,60 31,80 31,80 29,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.