Senaste noteringsnytt
Inga prisförändringar på slaktgrisar v 11
Priserna på slaktgrisar är helt oförändrade i Sverige v 11. I Finland, däremot, höjs ett tillägg med 1 cent för Atrias leverantörer.
Även smågrispriserna ligger stilla vid alla slakterier, utom hos KLS Ugglarps, som sänker 60 öre och halkar nedåt i tabellen.
Nu ser vi fram emot påsken och hoppas att det även blir en och annan fläskstek på påskbordet och inte bara lamm och ägg. Helger brukar locka konsumenterna att köpa lite dyrare köttdetaljer, som ger mer pengar. /LG 100312

EU-priserna varierar från stabila till fallande
Priserna på slaktgrisar den här veckan varierar från att vara stabila, till att falla i hela Europa. Jämfört med föregående vecka är det stabilt i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien och Österrike, efter förra veckans fall. I Frankrike och Spanien sjönk priset 1 cent och i Sverige föll priset med 4 cent. Ännu en gång sjönk priset i England p g a valutaförändringar.
I Spanien är utbudet av slaktgrisar lågt, så lågt att slakterierna överväger att minska antalet slaktdagar i veckan med en fram till påsk. Ändå föll spanska priset med 1 cent efter de senaste veckornas höjningar. Sänkningen i Frankrike förklaras med det stigande utbudet slaktgrisar.
Prognosen för grispriserna närmaste tiden är svår att ställa. Utbudet av slaktgrisar är stort, men volymerna säljs någorlunda utan problem. Därför lutar det åt stabila priser vecka 11. /ISN/LG 100309Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknadssituation är oförändrad med fortsatt stor press från import på den svenska marknaden. Anledningen är kronans stärkta ställning i förhållande till euron, vilket gör att importkött blir ett prisvärt alternativ främst vad gäller charkråvara. Vi har fortsatt bra försäljning av griskött, även om det sker till pressade prisnivåer. Det är en fortsatt god tillgång på svenska grisar, men vi ser nu att slaktkön stadigt minskar.
Scan har grillen allt mer i fokus och redan nu kan du köpa den nya kryddkorv Boerwors [bor-ruh-vors] i din butik. Boerwors har sina rötter i Sydafrika och är gjord på svenskt gris- och nötkött, med en tydlig smak av koriander, muskot, nejlika och vinäger. Perfekt att grilla i vårsolen!
Noteringen är oförändrad på både slaktgris och sugga.

KLS Ugglarps
Efterfrågan på den svenska marknaden är fortsatt mycket svag gällande industriråvara och efterfrågan på styckningsdetaljer är säsongsmässigt avvaktande. 
Nu hoppas vi på bättre och varmare väder och påskhelgen, då vi kan förvänta oss en bättre efterfrågesituation.
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade. Smågrispriset sänks 60 öre.


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är inga förändringar på marknaden för kött. Det har inte lossnat ännu.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är tufft på svenska köttmarknaden och nu hjälper oss inte valutan längre lika mycket. Det är press på svenskt griskött.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -På denna tiden av året drömmer de flesta om ljusare tider… Tanken går osökt till Spanien som utöver Europas högsta grispris har lägre byggkostnader, bidrag vid nybyggnation, lägre arbetskostnader samt lägre skatt. Hur kan de uppnå allt detta? De producerar trots allt en vara som i våra ögon är av lägre kvalité! Annat syn på djurvälfärd samt låga löner hjälper så klart till, men är detta hela sanningen? Det kan väl omöjligt vara så att de är effektivare i alla led?

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans i slakten och relativt hyfsad efterfrågan på köttmarknaden, även om det kan vara bättre.
-Vi har underskott på smågrisar och höjer priset med 1,30 euro per gris för att stimulera tillgången.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en bra vecka och allt har gått enligt plan. Det är balans både i slakten och för smågrisar.
-Sportlovet är över och vi närmar oss påsken. Påsken innebär ökad konsumtion av helt kött och mera förädlat.

Danish Crown
Marknaden för färskt kött i Europa är under fortsatt press. Samma gäller engelska marknaden för bacon.
Motsatt har vi en tillfredsställande utveckling på den ryska marknaden, där det säljs fina volymer. Kina köper också goda mängder, men till en lite lägre prisnivå.
Japan är oförändrat och samma gäller försäljningen av benprodukter (revbensspjäll) på amerikanska marknaden.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 mars 2010
Senaste uppdatering gjord 15 mars 20.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Hur få fram den extra grisen”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 17 mars kl 18.30
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 11

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,05 a13,05 a13,45 a13,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,40 13,40
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 13,25 13,25
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,45 12,85 12,85
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,45 12,45 12,85 12,85
Spotmarknaden* 73-94,9 12,10 12,10 12,30 12,60
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,55 12,55
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,60 11,60 12,00 12,00
SLP 70-96,9 11,35 11,35 11,75 11,75
Scan 75-96,9 11,35 11,35 11,75 11,75
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,85 24,85 25,25 25,25
Scan Ekologisk 73-96,9 23,85 23,85 24,25 24,25
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 11 v 10 v 9
11,26 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,60 8,60 8,60
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,80 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,11 1,13
11,57 Österbottens 77 – 96 euro 1,19 1,18 1,18
12,84 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
12 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,84 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,38 1,38
9 mar jämförbara**
14,73 Spanien - 1,514 1,525 1,506 1,468
14,42 England - 1,483 1,500 1,502 1,507
13,42 Italien - 1,380 1,380 1,430 1,430
12,64 Österrike - 1,300 1,300 1,330 1,330
12,34 Frankrike - 1,269 1,283 1,323 1,269
12,31 Tyskland - 1,266 1,266 1,326 1,326
12,64 Tjeckien - - - 1,300 1,296
12,17 Holland - 1,251 1,251 1,309 1,309
12,12 Polen - - 1,246 1,265 1,192
11,98 Danmark - 1,232 1,232 1,232 1,231
11,81 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,72 Belgien - 1,205 1,205 1,267 1,267
11,08 Sverige - 1,139 1,180 1,165 1,187
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
13,25 EU, medelpris 1,362 1,372 1,367 1,342 1,324
-
17,70 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,36 Bulgarien 1,682 1,678 1,673 1,673 1,677
15,78 Grekland 1,622 1,635 1,605 1,637 1,643
14,98 Portugal 1,540 1,520 1,490 1,460 1,430
14,80 England 1,522 1,553 1,572 1,563 1,561
14,56 Spanien 1,497 1,489 1,455 1,409 1,375
14,53 Rumänien 1,494 1,495 1,511 1,522 1,539
14,46 Italien 1,487 1,528 1,535 1,545 1,548
13,88 Litauen 1,427 1,422 1,303 1,381 1,381
13,83 Estland 1,422 1,390 1,409 1,393 1,383
13,71 Cypern 1,410 1,390 1,390 1,390 1,390
13,71 Slovakien 1,410 1,402 1,403 1,391 1,370
13,49 Ungern 1,387 1,368 1,355 1,336 1,335
13,44 Finland 1,382 1,373 1,388 1,379 1,386
13,32 Luxemburg 1,369 1,417 1,430 1,395 1,395
13,22 Tyskland 1,359 1,394 1,419 1,413 1,387
13,15 Sverige 1,352 1,345 1,366 1,333 1,322
13,05 Österrike 1,342 1,342 1,345 1,345 1,309
12,89 Lettland 1,325 1,350 1,355 1,332 1,335
12,87 Tjeckien 1,323 1,315 1,317 1,299 1,302
12,82 Polen 1,318 1,301 1,258 1,200 1,201
12,68 Slovenien 1,304 1,353 1,331 1,340 1,294
12,64 Frankrike 1,300 1,300 1,260 1,170 1,170
11,90 Belgien 1,224 1,275 1,280 1,272 1,228
11,88 Irland 1,221 1,218 1,218 1,219 1,219
12,66 Holland 1,202 1,260 1,259 1,258 1,221
11,34 Danmark* 1,166 1,166 1,166 1,139 1,113
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 mar
3 mar
24 feb
17 feb
Utbud
720
715
640
800
Sålda
720
715
640
800
Medelpris, euro
1,33
1,35
1,40
1,41
Lägst
1,33
1,34
1,39
1,38
Högst
1,34
1,35
1,40
1,43
Medelpris, skr
12,94
13,18
13,69
13,80

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,30 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 8,00
Skövde 140- - 6,80 6,80 7,20
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 7,30
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,25
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 7,25
Scan 140- - 6,85 6,85 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,75 7,75
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,30 7,30 7,30
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,90 4,90
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,03
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,76
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,32
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,63
ZNVG 56 % euro 0,99 1,02 1,02
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
10,78
10,76
11,12
11,29
11,34
11,56
11,82
Dollar 7,14 7,15 7,26 7,23 7,27 7,28 7,28
Euro 9,73 9,77 9,78 9,79 10,01 10,10 10,21
Dansk 1,31 1,31 1,31 1,31 1,34 1,35 1,37
Norsk 1,21 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24
Yen 7,90 8,09 8,12 7,96 8,08 8,00 8,06
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,50
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 18,85 19,35
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 18,40 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 470 485
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 505
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 441 441 464
Bis Plus 30 kg, marknad - 451 451 474
Bas 30 kg, beräknad - 407 407 430
Bas 30 kg, marknads - 417 417 440
Nyavvanda, 9 kg - 290 290 308
KRAV, 30 kg - 779 779 802
Scan Ekologisk - 736 736 759
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 565 565 575 565
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - ngt brist ngt brist ngt brist
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - - balans
Dahlbergs Slakteri - ngt brist balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 190 190 190 190 190
416
Basis 30 kg 318 318 318 318 318
255
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 195 195
423
SPF+Myc 30 kg 323 323 323 323 323
260
SPF 7 kg 199 199 199 199 199
428
SPF 30 kg 327 327 327 327 327
923
Økologi 30 kg 719 719 705 705 704
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
505
25-kg, Priimuus 52 52 53 53 53
Snellmans
564
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
505
ZNVG 28 kg 52 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
447 EU, medelpris 45,95 45,24 44,74 43,96 43,08
-
778 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
660 Italien 67,93 67,64 67,24 66,40 65,26
571 Tjeckien 58,73 45,93 45,89 45,54 45,49
569 Sverige 58,51 58,12 58,87 56,77 56,54
567 England 58,35 59,36 59,58 59,05 58,68
548 Slovakien 56,33 52,07 55,50 61,25 59,02
513 Ungern 52,81 51,81 51,46 49,66 44,50
513 Tyskland 52,80 53,30 53,20 52,70 50,90
476 Finland 48,96 49,80 49,33 49,73 49,54
458 Spanien 47,17 46,39 45,67 44,67 43,44
420 Luxemburg 43,20 47,80 39,50 40,10 40,10
408 Belgien 42,00 42,50 42,00 42,00 41,00
408 Portugal 42,00 42,00 38,00 38,00 38,00
367 Polen 37,80 35,02 33,55 32,56 33,97
364 Holland 37,50 37,50 36,50 36,50 35,00
360 Estland 37,00 36,67 37,58 37,74 37,55
355 Danmark* 36,55 36,54 35,54 35,60 34,65
332 Frankrike 34,20 33,60 33,60 31,80 31,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.