Senaste noteringsnytt
Påsk och vårvindar ger hopp om bättre grispriser
Påsken, med mer gott och dyrare köttvaror på matborden, ser inte ut att ha räckt till för att ge högre grispriser. Inget slakteri höjer nästa vecka. Men flera slaktare känner av vårvindarna i orderböckerna och några säger att väderprognoserna för södra Sverige har gett tilläggsorder av grillprodukterna, främst kotlett och karré. Grillkorven kommer också, tror man, vilket bör kännas bra för alla som har stora lager av charkråvara i frysarna p g a de låga priserna internationellt.
Vid Skövde Slakteri, som höjde redan förra veckan, medan alla andra låg oförändrade och Scan t o m sänke, säger Cato Gustafsson att det är en tydlig merförsäljning som höjt priset. Det är i den nya k-packen som lyften sker.
Det negativa är att pressen från köttimporten fortsätter och kronan fortsätter att bli starkare. Internetauktionen i Hannover ligger fortsatt på 1,36 €, alltså en bit över det noterade grispriset på 1,32, vilket visar tendens åt rätt håll. /LG 100326

Flesta grispriserna i EU stabila
Priserna på slaktgrisar i EU är i stort sett oförändrade denna vecka. För flera länder är det tredje vecka som priserna är oförändrade, t ex Tyskland, Danmark, Holland, Frankrike och Belgien. Svenska och österrikiska noteringen föll båda med två cent. I Spanien tvingades man acceptera 6 cents sänkning.
Stigande utbud av slaktgrisar är orsaken till att priset sjönk i Spanien. Det högre utbudet beror på dels att det är en helgdag i påskveckan, samt att uppfödarna skickar sina grisar lite tidigare p g a de kommande påskdagarna. I Österrike anses också noteringsfallet ligga i större utbud. Skillnaden till tyska noteringen raderades därmed ut.
Prognos: Efterfrågan på griskött stiger de närmaste dagarna p g a påsken. Utbudet av slaktgrisar kommer också att vara stort. Oförändrade priser väntas därmed. /ISN 100325

Rättelse: Här är rätt versioner för certifieringen
Ladda ner dessa dokument, i stället för de som låg under länkarna förra fredagen. Det här är de rätta. De tidigare var för gårdar som redan nu är med i certifieringen och de ska omarbetas.
Grundcertifiering Gris
ChecklistaLäs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknadssituation är oförändrad med fortsatt stor press från import som pressar prisnivåerna betydligt på den svenska marknaden. Vi har en god anmälan med svagt minskande slaktkö. Efterfrågan på svenskt kött hos våra kunder och konsumenter håller i sig och årets grillpremiär närmar sig på flera håll i landet.
Scans grillnyheter kommer i butik vecka 15 och till restaurang & storhushåll vecka 18. Vad sägs om Grillkarré rökig chili & rosmarin, Chunky ribs Taco och Entrecote Caj P original som lanseras ut till konsument. Till restaurang & storhushåll lanseras Piggribs sous vide, Grillsida sous vide, Grillkarré rökig chili & rosmarin samt Rumpstek mörmarinerad med kappa. Vi ses vid grillen!
Noteringen slaktgris oförändrad och sugga oförändrad. 

KLS Ugglarps
Efterfrågan på den svenska marknaden är säsongsmässigt svag både på industriråvara och styckningsdetaljer.
Importtrycket är fortsatt starkt och pressar priserna, men nu står vi inför påskhelgen och hoppas på en förbättrad marknad utan stora störningar av strejker i handeln. 
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade. Smågrispriset också oförändrat.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi får ställa över par hundra grisar till efter påsk, då vi slaktar endast två dagar under påskveckan.
-Det är nu ljusning i tunneln för försäljningen. Påsken, samt väntat bra väder, gör att efterfrågan på griskött början stiga. Vi säljer bättre och vi har fått tilläggsorder under veckan.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Nu blir det påsk och korta veckor, så vi får fortsatt överstående grisar i slakten.
-Jag hoppas att påsken drar lite i försäljningen och inleder en ny trend uppåt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Orsaken till det höjda grispriset den här veckan är att vi säljer bra nu och ökningen tilltar. K-pack ökar stadigt. Nu börjar grillskivor av karré och kotlett på allvar och vi har sält massor. Det har kommit in kompletterande order flera gånger den här veckan.
-Det är många som vill ut i naturen och grilla på altanen efter den långa vintern och särskilt när värmebölja nalkas. Det är just nu 18 grader i Ljungby, där jag är nu.

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Det börjar se mer positivt ut på marknaden. Vackra vädret satte igång grillfolket.
-Nu får vi hoppas det inte blir strejk vid Atria och Dafgårds, m fl företag som är uttagna vid ev konflikt. Snart nog berörs vi även i slakten.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans i slakten och underskott på smågrisar. I övrigt normal vecka.
-Vi väntar en topp i försäljningen i påskveckan. Det är ju längre helg och filé och ädlare detaljer säljs mer.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans för både slakt och smågrisar inför påsken. Nu blir det kortare veckor och vi höjer farten ytterligare, så det inte blir kö p g a kortveckorna.
-Under långhelgen äter man bättre produkter, vilket är positivt för oss.

Danish Crown
De första vårtecknen är på väg i Europa. Vi ser positiva tendenser för kotlett och karré. Läget för skinka och bog är dock oförändrad, liksom den engelska marknaden för bacon.
Ryssland köper fortsatt goda volymer och situationen i Japan är oförändrat positiv.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 26 mars 2010
Senaste uppdatering gjord 29 mars 8.30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 13

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,05 a13,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotmarknaden* 73-94,9 12,10 12,10 12,10 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP 70-96,9 11,15 11,15 11,35 11,35
Scan 75-96,9 11,15 11,15 11,35 11,35
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,65 24,65 24,85 24,85
Scan Ekologisk 73-96,9 23,65 23,65 23,85 23,85
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 13 v 12 v 11
11,44 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,80 8,60 8,60
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,11 1,11
11,51 Österbottens 78 – 97 euro 1,19 1,19 1,19
12,77 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
26 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,77 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
23 mar jämförbara**
14,58 England - 1,507 1,474 1,483 1,500
13,84 Spanien - 1,430 1,489 1,514 1,525
13,35 Italien - 1,380 1,380 1,380 1,380
12,76 Tjeckien - - - 1,319 1,296
12,39 Österrike - 1,280 1,300 1,300 1,300
12,31 Frankrike - 1,272 1,270 1,269 1,283
12,25 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
12,23 Polen - - 1,264 1,246 1,246
12,10 Holland - 1,251 1,251 1,251 1,251
11,92 Danmark - 1,232 1,232 1,232 1,232
11,75 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,66 Belgien - 1,205 1,205 1,205 1,205
11,88 Sverige - 1,124 1,138 1,139 1,180
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
21 mar Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr euro euro euro euro euro
12,99 EU, medelpris 1,342 1,357 1,362 1,372 1,367
-
17,61 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,24 Bulgarien 1,678 1,678 1,682 1,678 1,673
15,25 Grekland 1,576 1,576 1,622 1,635 1,605
14,85 England 1,535 1,521 1,522 1,553 1,572
14,61 Portugal 1,510 1,540 1,540 1,520 1,490
14,17 Rumänien 1,464 1,475 1,494 1,495 1,511
14,05 Spanien 1,452 1,512 1,497 1,489 1,455
13,84 Cypern 1,430 1,430 1,410 1,390 1,390
13,83 Italien 1,429 1,464 1,487 1,528 1,535
13,65 Estland 1,411 1,407 1,422 1,390 1,409
13,46 Litauen 1,391 1,410 1,427 1,422 1,303
13,40 Slovakien 1,385 1,389 1,410 1,402 1,403
13,35 Finland 1,380 1,376 1,382 1,373 1,388
13,28 Ungern 1,372 1,371 1,387 1,368 1,355
13,10 Luxemburg 1,354 1,369 1,369 1,417 1,430
13,10 Tyskland 1,354 1,353 1,359 1,394 1,419
13,07 Tjeckien 1,351 1,337 1,323 1,315 1,317
12,83 Lettland 1,326 1,310 1,325 1,350 1,355
12,74 Österrike 1,317 1,317 1,342 1,342 1,345
12,74 Sverige 1,317 1,309 1,352 1,345 1,366
12,47 Polen 1,289 1,304 1,318 1,301 1,258
12,43 Slovenien 1,285 1,301 1,304 1,353 1,331
12,19 Frankrike 1,260 1,260 1,300 1,300 1,260
11,89 Irland 1,229 1,226 1,221 1,218 1,218
11,79 Belgien 1,219 1,222 1,224 1,275 1,280
11,64 Holland 1,203 1,203 1,202 1,260 1,259
11,28 Danmark* 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 mar
17 mar
10 mar
3 mar
Utbud
805
605
720
715
Sålda
805
605
720
715
Medelpris, euro
1,36
1,36
1,33
1,35
Lägst
1,34
1,35
1,33
1,34
Högst
1,37
1,37
1,34
1,35
Medelpris, skr
13,16
13,23
12,94
13,18

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,30
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,40
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,00
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,74
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,29
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,58
ZNVG 56 % euro 0,99 0,99 0,99
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
10,83
10,87
10,78
10,76
11,12
11,29
11,34
Dollar 7,26 7,11 7,14 7,15 7,26 7,23 7,27
Euro 9,68 9,73 9,73 9,77 9,78 9,79 10,01
Dansk 1,30 1,30 1,31 1,31 1,31 1,31 1,34
Norsk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,23
Yen 7,90 7,90 7,90 8,09 8,12 7,96 8,08
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 441 441 441
Bis Plus 30 kg, marknad - 451 451 451
Bas 30 kg, beräknad - 407 407 407
Bas 30 kg, marknads - 417 417 417
Nyavvanda, 9 kg - 288 288 290
KRAV, 30 kg - 779 779 779
Scan Ekologisk - 736 736 736
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 565 565 565 565
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka ngt brist
KLS Ugglarps - balans balans -
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - överst balans -
Dahlbergs Slakteri - ngt brist - ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 194 190 190 190 190
423
Basis 30 kg 326 318 318 318 318
258
SPF+Myc 7 kg 199 195 195 195 195
430
SPF+Myc 30 kg 331 323 323 323 323
263
SPF 7 kg 203 199 199 199 199
435
SPF 30 kg 335 327 327 327 327
960
Økologi 30 kg 739 733 719 719 705
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
503
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 53
Snellmans
561
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
503
ZNVG 28 kg 52 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
21 mar Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr euro euro euro euro euro
441 EU, medelpris 45,57 45,81 45,95 45,24 44,74
-
774 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
657 Italien 67,96 67,13 67,93 67,64 67,24
577 Tjeckien 59,64 59,25 58,73 45,93 45,89
571 England 59,00 58,20 58,35 59,36 59,58
565 Slovakien 58,46 55,15 56,33 52,07 55,50
544 Sverige 56,20 56,61 58,51 58,12 58,87
511 Tyskland 52,80 52,80 52,80 53,30 53,20
482 Finland 49,88 48,97 48,96 49,80 49,33
479 Ungern 49,52 45,03 52,81 51,81 51,46
425 Portugal 44,00 44,00 42,00 42,00 38,00
423 Spanien 43,78 47,17 47,17 46,39 45,67
406 Belgien 42,00 42,00 42,00 42,50 42,00
402 Luxemburg 41,60 43,20 43,20 47,80 39,50
376 Polen 38,87 38,13 37,80 35,02 33,55
363 Holland 37,50 37,50 37,50 37,50 36,50
353 Danmark* 36,55 36,55 36,55 36,54 35,54
342 Frankrike 35,40 34,80 34,80 34,20 33,60
340 Estland 35,13 36,34 37,00 36,67 37,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.