Senaste noteringsnytt
Scan höjer med 25 öre v 14
Som väntat blev Scans sänkning av slaktgrispriset v 12 inte så långvarig. Man kan fråga sig varför den behövdes inför en väntad uppgång. Vecka 14 kommer den alltså, uppgången, med 25 öre till 11,40. Smågrisarna följer med och höjs 12 kr till 453 kr för Bis Plus, nästan precis på EUs medelpris.
Tyska noteringen är oförändrad, danska också, men rapporter söderifrån säger att branschen tror på en signal om höjt pris nästa fredag. Det är balans på marknaden och god efterfrågan. Det är främst kotlett och karré som eftrfrågas mer när värmen kommer och grillarna tas fram.
Jag tillönskar alla en Glad Påsk med påskskinka på bordet! Och varför inte några till frysboxen också.
I min närmaste butik såldes färdigkokt svensk påskskinka för 29,90 kr per kg, obegränsat antal per hushåll. I en annan var priset samma på okokt. Från City-Gross i Höganäs rapporteras kokt skinka för 25 kr/kg, max 2 per kund Det går inte att hitta bättre och billigare mat än svensk skinka!
Tack alla grisiuppfödare för att ni inte strejkar eller gör uppror p g a det låga grispriset!! Det skulle alla som hanterat skinkan genom slakt och förädling och inte minst handelns personal ha gjort om man sålt skinkan på enbart provision. En djurinspektör skulle inte ens ta i handtaget till stalldörren för sin andel i skinkpriset!
Livsmedelsarbetarna fick nytt avtal i veckan, med 3,2 % mer betalt och bättre villkor. Handeln får förhoppningsvis ett avtal före 8 april. Kostnaden stiger således i våra mellanled. Hur undviker vi att detta går ut över grispriset, när priserna i handeln pressas av importen och starkare krona? /LG 100401

Sverige kan tappa 700 000 grisar!
Företrädare för de privatägda svenska slakterierna har skrivit ett brev till jordbruksministern, Jordbruksverket och LRF, där man uttrycker oro för att många grisföretagare stänger stallarna p g a att det är omöjligt att leva upp till de tolkningar som inspektörer gör av djurskyddslagen. Redan nu har uppfödare fått krav på mer strö, mer personal och ökad övervakad tid av dygnet i stallarna.
-Vi kan stå inför en kris liknande den vi gick igenom 1998 -99, skriver de. Djuren vinner inget på att djuruppfödningen flyttar utomlands.
Slaktarna vill träffa ministern och SJVs generaldirektör för att få klarhet i vilka direktiv som inspektörerna fått för kontroll i stallarna. Brevet /LG 100401


Ingen klar pristendens i Europa v 13
Den här veckan går priserna på slaktgrisar åt lite olika håll i Europa. Det syns ingen klar tendens. Medan priserna vänder ner i Spanien och Frankrike, går danska upp med tre cent. De flesta länderna lämnar priserna oförändrade. Som resultat av ändrad valutakurs, sänks Engelska priset i euro.
Från Holland rapporteras fortsatt riklig tillgång på slaktgrisar. Där faller inte heller någon slaktdag bort p g a helgerna. I Spanien skyller man prissänkningen på finanskrisen och arbetslöshet och därmed minskad köpkraft hos konsumenterna. Det höjda danska grispriset beror på att exporten går bättre, som resultat av mer förmånliga valutakurser.
Prognos: I Tyskland är utbud och efterfrågan på griskött bra balanserad. Någon höjning av priset väntas dock inte, då slaktdagar förloras den här veckan p g a påsken. Däremot ser grisuppfödarna optimistiskt fram emot höjda priser när de sätts efter påsk. ISN 100331Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
I samband med årets grillpremiär ser vi nu äntligen en ökad efterfrågan på svenskt griskött och produktionen av Scans grillsortiment har dragit igång. Det råder fortsatt stor press från import som dämpar prisnivåerna betydligt på den svenska marknaden. Vi har en fortsatt god anmälan som ligger i balans med vår slaktplan. Vår slaktkö är dock oförändrad, beroende på två korta slaktveckor. För dig som älskar grill finns Scans grillnyheterna i butik från vecka 15. Njut av Grillkarré rökig chili & rosmarin, Chunky ribs Taco och Entrecote Caj P original. Tills dess finns alltid våra klassiker att tillgå i din butik. Vi ses vid grillen! Och ha en riktigt bra och god påskhelg!
Noteringen för slaktgris höjs 25 öre, för sugga är den oförändrad.

KLS Ugglarps
Efterfrågan på den svenska marknaden är något stärkt, men importtrycket är fortsatt starkt och pressar priserna.
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade. Smågrispriset är ännu inte satt.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det märks på försäljningen att det är påsk, men hur mycket kan vi inte säga ännu.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är korta veckor nu, så det blir slaktgrisar överstående även de nämaste veckorna. De korta veckorna innebär även att det blir mindre aktivitet i handeln. Smågrisarna är i balans.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi slaktar mycket, vilket beror på att vi säljer bra. Grispriserna är oförändrade.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är stor skillnad på vädret här i norr och i södra Sverige, så vad som säljs skiljer sig en del. Men vi tycker vi har en god påskhandel.
-Vi följde inte med Scan ner vid senaste sänkningen, men vi följer med upp 25 öre nu.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har balans i slakten, men underskott på smågrisar.
-Påsk i Finland brukar innebära ökad konsumtion av lamm och nöt och ädlare delar av grisen, som filé. Samt betydligt ökad konsumtion av korv för grillning. Där brukar vi slå Norge (se grisportalen) i korvkonsumtion och det sker nog i år också.
-Ännu är det vinter i större delen av Finland, men påsken blir inledningen på grillsäsongen. Jag ska själv sätta igång grillen i påsk. En vacker påskhelg och grillning sätter alla sinnen på spänn.
-Jag önskar alla i branschen en Glad och trygg Påsk!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Flödet är nu bra, vi har ingen slaktkö och det är ett litet underskott av smågrisar. Det är bra efterfrågan.
-Vi förbereder oss på att slakta undan för att mildra verkningarna av en eventuell strejk onsdag till fredag, som kan drabba slakten och industrin. Vi hoppas parterna kommer överens innan dess, men vi måste ha beredskap.
-Förhandlingar pågår även om löner och arbetsvillkor inom handeln, så även där finns risk för störningar framöver.
-HKScan hade ett bra år, som framgår av den släppta årsberättelsen.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs såväl färska skinkor som övriga detaljer till oförändrad prisnivå denna vecka. Det rapporteras om god avsättning av färsk kotlett och karré.
Till såväl den engelska marknaden för bacon, samt marknaderna utanför Europa är avsättningen oförändrad sedan tidigare veckor. Från slakterierna hoppas man, att de nya kontrakten för april till engelska baconmarknaden, kan ske till en högre prisnivå. Kontrakten ingås de närmaste dagarna.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 1 april 2010
Senaste uppdatering gjord 7 april 10.50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 14

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotmarknaden* 73-94,9 12,10 12,10 12,10 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,95 11,70 11,70 11,70
SLP 70-96,9 11,40 11,15 11,15 11,35
Scan 75-96,9 11,40 11,15 11,15 11,35
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,65 24,65 24,85
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,65 23,65 23,85
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 14 v 13 v 12
11,44 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 8,80 8,80 8,60
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,80 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,11 1,11
11,57 Österbottens 78 – 97 euro 1,19 1,19 1,19
12,84 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
26 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,84 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
30 mar jämförbara**
14,56 England - 1,497 1,507 1,474 1,483
14,56 Spanien - 1,394 1,430 1,489 1,514
13,42 Italien - 1.380 1,380 1,380 1,380
12,93 Tjeckien - - - 1,329 1,319
12,45 Österrike - 1,280 1,280 1,300 1,300
12,31 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
12,25 Danmark - 1,259 1,232 1,232 1,232
12,20 Frankrike - 1,254 1,272 1,270 1,269
12,17 Holland - 1,251 1,251 1,251 1,251
12,09 Polen - - 1,243 1,264 1,246
11,85 Belgien - 1,218 1,205 1,205 1,205
11,81 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
10,89 Sverige - 1,120 1,124 1,138 1,139
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
12,98 EU, medelpris 1,335 1,342 1,357 1,362 1,372
-
17,70 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,31 Bulgarien 1,677 1,678 1,678 1,682 1,678
15,14 Grekland 1,557 1,576 1,576 1,622 1,635
15,04 England 1,546 1,535 1,521 1,522 1,553
14,19 Rumänien 1,459 1,464 1,475 1,494 1,495
14,10 Cypern 1,450 1,450 1,430 1,410 1,390
14,01 Portugal 1,440 1,510 1,540 1,540 1,520
13,95 Italien 1,434 1,429 1,464 1,487 1,528
13,73 Spanien 1,412 1,452 1,512 1,497 1,489
13,72 Estland 1,411 1,411 1,407 1,422 1,390
13,68 Litauen 1,406 1,391 1,410 1,427 1,422
13,49 Slovakien 1,387 1,385 1,389 1,410 1,402
13,24 Tjeckien 1,361 1,351 1,337 1,323 1,315
13,22 Finland 1,359 1,380 1,376 1,382 1,373
13,22 Tyskland 1,359 1,354 1,353 1,359 1,394
13,20 Ungern 1,357 1,372 1,371 1,387 1,368
13,17 Luxemburg 1,354 1,354 1,369 1,369 1,417
12,07 Sverige 1,344 1,317 1,309 1,352 1,345
12,70 Lettland 1,306 1,326 1,310 1,325 1,350
12,66 Österrike 1,302 1,317 1,317 1,342 1,342
12,61 Polen 1,297 1,289 1,304 1,318 1,301
12,38 Slovenien 1,273 1,285 1,301 1,304 1,353
12,25 Frankrike 1,260 1,260 1,260 1,300 1,300
12,02 Irland 1,236 1,229 1,226 1,221 1,218
11,94 Belgien 1,228 1,219 1,222 1,224 1,275
11,71 Holland 1,204 1,203 1,203 1,202 1,260
11,36 Danmark* 1,168 1,166 1,166 1,166 1,166
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 mar
17 mar
10 mar
3 mar
Utbud
805
605
720
715
Sålda
805
605
720
715
Medelpris, euro
1,36
1,36
1,33
1,35
Lägst
1,34
1,35
1,33
1,34
Högst
1,37
1,37
1,34
1,35
Medelpris, skr
13,23
13,23
12,94
13,18

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 14 v 13 v 12
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,03
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,76
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,32
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,63
ZNVG 56 % euro - 0,99 0,99
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
10,97
10,83
10,87
10,78
10,76
11,12
11,29
Dollar 7,22 7,26 7,11 7,14 7,15 7,26 7,23
Euro 9,73 9,68 9,73 9,73 9,77 9,78 9,79
Dansk 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31 1,31 1,31
Norsk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22
Yen 7,71 7,90 7,90 7,90 8,09 8,12 7,96
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 13 v 12
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,5000 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 453 441 441
Bis Plus 30 kg, marknad - 463 451 451
Bas 30 kg, beräknad - 419 407 407
Bas 30 kg, marknads - 429 417 417
Nyavvanda, 9 kg - 297 288 288
KRAV, 30 kg - 791 779 779
Scan Ekologisk - 748 736 736
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 590 565 565 565
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans överst balans
Dahlbergs Slakteri - ngt brist ngt brist -
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 194 194 190 190 190
423
Basis 30 kg 326 326 318 318 318
258
SPF+Myc 7 kg 199 199 195 195 195
430
SPF+Myc 30 kg 331 331 323 323 323
263
SPF 7 kg 203 203 199 199 199
435
SPF 30 kg 335 335 327 327 327
960
Økologi 30 kg 739 739 733 719 719
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
505
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
564
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
505
ZNVG 28 kg - 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
452 EU, medelpris 46,53 46,46 45,98 46,18 45,57
-
778 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
667 Italien 68,31 67,96 67,13 67,93 67,64
580 Tjeckien 59,71 59,64 59,25 58,73 45,93
580 England 59,61 59,00 58,20 58,35 59,36
570 Ungern 58,64 49,52 45,03 52,81 51,81
556 Slovakien 57,19 58,46 55,15 56,33 52,07
550 Sverige 56,61 56,20 56,61 58,51 58,12
514 Tyskland 52,90 52,80 52,80 52,80 53,30
483 Finland 49,67 49,88 48,97 48,96 49,80
458 Spanien 47,17 43,78 47,17 47,17 46,39
428 Portugal 44,00 44,00 44,00 42,00 42,00
408 Belgien 42,00 42,00 42,00 42,00 42,50
404 Luxemburg 41,60 41,60 43,20 43,20 47,80
382 Polen 39,28 38,87 38,13 37,80 35,02
364 Holland 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
355 Danmark* 36,55 36,55 36,55 36,55 36,54
348 Estland 35,82 35,13 36,34 37,00 36,67
344 Frankrike 35,40 35,40 34,80 34,80 34,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.