Senaste noteringsnytt
Händelsefattigt på grismarkanden efter påsk
V 15 sker inga prishöjningar vid slakterierna, varken i Sverige, Finland, Danmark eller Tyskland. Spotmarknaden höjer dock slaktgrisar med 25 öre, vilket är en signal om att efterfrågan på griskött ökar. Grillstarten är nu nära och butikernas hyllor börjar fyllas med grillprodukter.
I Finland är det strejk, så de flesta slakterier står stilla. Det sker inte heller någon distribution. Det byggs nu upp slaktköer och om strejken blir långvarig kan det bli riktiga problem för både uppfödare av slaktgrisar och smågrisar.
Det öppna brev som privata slaktarna skrev till jordbruksministerns förra fredagen har fått stor uppmärksamhet i medierna. /LG 100409
Priserna går åt olika håll i Europa
Det finns f n ingen tydlig trend för priserna i Europa. I Spanien, Frankrike och Italien vände priserna uppåt med 8 cent. Det blev också en mindre ökning i Sverige, med 2 cent. Engelska priset vände också upp något. Men det är åter växelkursen som ändrar priset. I övrigt är priserna oförändrade.
Under påsken reducerades antalet dagar för slakt p g a helger. Med tillgång och efterfrågan väl i balans, sker det inga ändringar av priserna. Alltså blev priserna oförändrade i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien och Österrike.
Prognos: Som ett resultat av livlig efterfrågan kan betydande volymer griskött utan problem släppas ut på marknaden. Även om veckans dagar för slakt reducerades p g a annandag påsk, som är en allmän helgdag i Tyskland, väntas priset på griskött bli oförändrat vecka 15. ISN 100408

Sverige kan tappa 700 000 grisar!
Företrädare för de privatägda svenska slakterierna har skrivit ett brev till jordbruksministern, Jordbruksverket och LRF, där man uttrycker oro för att många grisföretagare stänger stallarna p g a att det är omöjligt att leva upp till de tolkningar som inspektörer gör av djurskyddslagen. Redan nu har uppfödare fått krav på mer strö, mer personal och ökad övervakad tid av dygnet i stallarna.
-Vi kan stå inför en kris liknande den vi gick igenom 1998 -99, skriver de. Djuren vinner inget på att djuruppfödningen flyttar utomlands.
Slaktarna vill träffa ministern och SJVs generaldirektör för att få klarhet i vilka direktiv som inspektörerna fått för kontroll i stallarna. Brevet /LG 100401

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi håller tummarna att vårvädret är med oss och att allt fler svenskar väljer att plocka fram grillen. Produktionen av Scans grillsortiment pågår och nu kan du äntligen hitta årets grillnyheter i din butik. God tillgång på svenskt griskött på marknaden i kombination med fortsatt stor press från import dämpar dock de svenska prisnivåerna. Vår anmälan är i balans med lagd slaktplan och vår slaktkö minskar ytterligare.
Noteringen på slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Försäljningen gick bra runt påskhelgerna, men det har stannat till en smula och nu väntar ett par veckors dämpad efterfrågan innan grillsäsongen förhoppningsvis drar igång.
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade. Smågrispriset sätts på fredag.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är som tidigare, inte riktig fart ännu. Men den blir bättre och bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Fortfarande är det många grisar till slakt och fortsatt kö.
-Grillsäsongen är igång, så smått. Vi har fyllt på i butikerna och det är bara att hoppas på vädret så folk handlar..
-Öppna brevet förra veckan om de många stallkontrollerna har många grisuppfödare tackat för. Vi har fått stort stöd och de tycker det är bra att vi tar i rätt saker.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är strejk i Finland och både slakt och distribution står stilla. Det är svårt att säga när slakten kommer igång igen.
-Vi förberedde oss genom att slakta mycket innan strejken, men visst blir det slaktköer snabbt.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har ett slakteri vi kör med, men det stora i Forsa står still p g a strejken, som började för tre dagar sedan. Det blir nu köer för slakten igen, även om vi slaktade mer än vanligt innan strejken bröt ut.
-Till måndag varslas tjänstemän, medan en del slaktare kommer tillbaka.
-Det som pågår nu är mindre strejker, men riktiga strejken är varslad till inom ett par veckor. Då kan det bli riktigt kännbart för grisuppfödarna.
-Vid långvarig strejk får vi plocka bort största slaktgrisarna och låta övriga växa. Det blir värre för smågrisarna. Efterfrågan minskar när inte slaktgrisarna kan köras till slakteriet. Något totalstopp blir det dock inte.
-Någon lösning på konflikten syns inte. Det går inte att spekulera i hur långvarig strejken blir.
-Det blev bra väder under påsken, så grillningen kom igång ganska bra.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs såväl färska skinkor som övriga detaljer till oförändrad prisnivå denna vecka. Det rapporteras om god avsättning av färsk kotlett och karré.
Till såväl den engelska marknaden för bacon, samt marknaderna utanför Europa är avsättningen oförändrad sedan tidigare veckor. Från slakterierna hoppas man, att de nya kontrakten för april till engelska baconmarknaden, kan ske till en högre prisnivå. Kontrakten ingås de närmaste dagarna.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 9 april 2010
Senaste uppdatering gjord 10 april 9.50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 15

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Skövde Slakteri 70-96,9 - a13,25 a13,25 a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 - 12,45 12,45 12,45
Spotmarknaden* 73-94,9 12,35 12,10 12,10 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,95 11,95 11,70 11,70
SLP 70-96,9 11,40 11,40 11,15 11,15
Scan 75-96,9 11,40 11,40 11,15 11,15
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,80 24,65 24,65
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,80 23,65 23,65
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 15 v 14 v 13
11,44 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 8,80 8,80 8,80
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,11 1,11
11,51 Österbottens 78 – 97 euro 1,19 1,19 1,19
12,77 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
9 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,77 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
6 apr jämförbara**
14,75 England - 1,524 1,497 1,507 1,474
13,34 Spanien - 1,379 1,394 1,430 1,489
12,62 Italien - 1,304 1.380 1,380 1,380
12,93 Tjeckien - - - 1,336 1,329
12,39 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,300
12,25 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
12,17 Danmark - 1,258 1,259 1,232 1,232
12,10 Holland - 1,251 1,251 1,251 1,251
11,98 Frankrike - 1,238 1,254 1,272 1,270
12,09 Polen - - 1,249 1,243 1,264
11,79 Belgien - 1,218 1,218 1,205 1,205
11,75 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,06 Sverige - 1,143 1,120 1,124 1,138
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
12,98 EU, medelpris 1,335 1,342 1,357 1,362 1,372
-
17,70 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,31 Bulgarien 1,677 1,678 1,678 1,682 1,678
15,14 Grekland 1,557 1,576 1,576 1,622 1,635
15,04 England 1,546 1,535 1,521 1,522 1,553
14,19 Rumänien 1,459 1,464 1,475 1,494 1,495
14,10 Cypern 1,450 1,450 1,430 1,410 1,390
14,01 Portugal 1,440 1,510 1,540 1,540 1,520
13,95 Italien 1,434 1,429 1,464 1,487 1,528
13,73 Spanien 1,412 1,452 1,512 1,497 1,489
13,72 Estland 1,411 1,411 1,407 1,422 1,390
13,68 Litauen 1,406 1,391 1,410 1,427 1,422
13,49 Slovakien 1,387 1,385 1,389 1,410 1,402
13,24 Tjeckien 1,361 1,351 1,337 1,323 1,315
13,22 Finland 1,359 1,380 1,376 1,382 1,373
13,22 Tyskland 1,359 1,354 1,353 1,359 1,394
13,20 Ungern 1,357 1,372 1,371 1,387 1,368
13,17 Luxemburg 1,354 1,354 1,369 1,369 1,417
12,07 Sverige 1,344 1,317 1,309 1,352 1,345
12,70 Lettland 1,306 1,326 1,310 1,325 1,350
12,66 Österrike 1,302 1,317 1,317 1,342 1,342
12,61 Polen 1,297 1,289 1,304 1,318 1,301
12,38 Slovenien 1,273 1,285 1,301 1,304 1,353
12,25 Frankrike 1,260 1,260 1,260 1,300 1,300
12,02 Irland 1,236 1,229 1,226 1,221 1,218
11,94 Belgien 1,228 1,219 1,222 1,224 1,275
11,71 Holland 1,204 1,203 1,203 1,202 1,260
11,36 Danmark* 1,168 1,166 1,166 1,166 1,166
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 apr
24 mar
17 mar
10 mar
Utbud
640
805
605
720
Sålda
640
805
605
720
Medelpris, euro
1,36
1,36
1,36
1,33
Lägst
1,35
1,34
1,35
1,33
Högst
1,37
1,37
1,37
1,34
Medelpris, skr
13,16
13,23
13,23
12,94

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 14 v 13
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - - 6,00 6,80
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - - 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,00
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,74
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,29
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,58
ZNVG 56 % euro - 0,99 0,99
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund
11,04
10,97
10,83
10,87
10,78
10,76
11,12
Dollar 7,27 7,22 7,26 7,11 7,14 7,15 7,26
Euro 9,68 9,73 9,68 9,73 9,73 9,77 9,78
Dansk 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31 1,31
Norsk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Yen 7,80 7,71 7,90 7,90 7,90 8,09 8,12
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 18,50 18,5000
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 453 453 441
Bis Plus 30 kg, marknad - 463 463 451
Bas 30 kg, beräknad - 419 419 407
Bas 30 kg, marknads - 429 429 417
Nyavvanda, 9 kg - 297 297 288
KRAV, 30 kg - 791 791 779
Scan Ekologisk - 748 748 736
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 620 620 565 565
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans överst
Dahlbergs Slakteri - - ngt brist ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 194 194 194 190 190
423
Basis 30 kg 326 326 326 318 318
258
SPF+Myc 7 kg 199 199 199 195 195
430
SPF+Myc 30 kg 331 331 331 323 323
263
SPF 7 kg 203 203 203 199 199
435
SPF 30 kg 335 335 335 327 327
960
Økologi 30 kg 739 739 739 733 719
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
503
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
561
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
503
ZNVG 28 kg - 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
452 EU, medelpris 46,53 46,46 45,98 46,18 45,57
-
778 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
667 Italien 68,31 67,96 67,13 67,93 67,64
580 Tjeckien 59,71 59,64 59,25 58,73 45,93
580 England 59,61 59,00 58,20 58,35 59,36
570 Ungern 58,64 49,52 45,03 52,81 51,81
556 Slovakien 57,19 58,46 55,15 56,33 52,07
550 Sverige 56,61 56,20 56,61 58,51 58,12
514 Tyskland 52,90 52,80 52,80 52,80 53,30
483 Finland 49,67 49,88 48,97 48,96 49,80
458 Spanien 47,17 43,78 47,17 47,17 46,39
428 Portugal 44,00 44,00 44,00 42,00 42,00
408 Belgien 42,00 42,00 42,00 42,00 42,50
404 Luxemburg 41,60 41,60 43,20 43,20 47,80
382 Polen 39,28 38,87 38,13 37,80 35,02
364 Holland 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
355 Danmark* 36,55 36,55 36,55 36,55 36,54
348 Estland 35,82 35,13 36,34 37,00 36,67
344 Frankrike 35,40 35,40 34,80 34,80 34,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.