Senaste noteringsnytt
Inga förändringar nästa vecka, men höjning närmar sig
Även vecka 16 blir händelselös, men nu väntar hela Europa på prishöjningar. Och då är det givetvis det vackra vädret som måste komma först. Tyskland har oförändrat för sjunde veckan i rad.
I Sverige ser det inte mycket annorlunda ut. Blir det bara fint vårväder, så ligger höjningar av grispriset inom räckhåll.
I Finland är det uppehåll i strejkandet den här veckan, men det finns varsel om punktstrejker till nästa vecka.
Normalt sett stiger tyska grispriset över sommaren och då kan svenska följa med. Clemens Tönnies, ägare och vd i tyska koncernen Tönnies Fleisch, med slakteri även i Danmark, spår att priset hammnar på 1,46 € i Tyskland i sommar.
Det är nog ingen farlig gissning, eftersom tysk notering brukar vara betydligt högre på sommaren, snarare 1,56 €. I juli i fjol var priset 1,58 €. 2008 låg priset under flera veckor på 1,80 €. (Det är 3,40 skr mer än idag). Så jag vill nog bjuda över honom med ett antal cent, men jag är å andra sidan dålig på att spå.
Det är gott om kött i EU, men inte ohanterligt mycket. Blir det en vacker vår och sommar, så är överskottet snart grillat.
Bilda dig en egen uppfattning om utvecklingen genom att kolla gamla noteringar under rubriken @-GRIS längst t v på grisportalen. /LG 100416

Priserna på avelsdjur i @-GRIS?
Önskemål från spotmarknaden är att @-GRIS även tar med priserna på avelsdjur.
-Det behövs mer transparans och uppmärksamhet kring dessa priser också, menar Per Karlsson.
Vi prövar! Vill du ha med dina priser på avelsdjur här i @-GRIS, maila. Tipsa också hur en tabell för dessa grisar bör se ut. /LG 100416
Tyskland + 4 cent, oförändrat i övriga EU v 15
Det mest slående vid anblicken av veckans grispriser i EU, är att det är oförändrat överallt, utom i England, där priset stiger 4 cent. Svenska priset stiger 1 cent, men det beror på valutakursen. Det tyska priset blev oförändrat för sjätte veckan i följd. Franska och holländska oförändrade priserna sägs vara att tillgång och efterfrågan är väl avvägd.
Jämfört med andra europeiska priser har danska grispriset gått uppåt stadigt de senaste veckorna och månaderna. Därför har danska priset överträffat holländska och ligger 1 cent högre. För några år sedan var relationen mellan de två ländernas prisnivåer helt det omvända. 2008 års genomsnitt, t ex, visar att holländska priset överstiger danska med 7 cent. Under 2009 var det 5 cent.
Prognos: Det är fortfarande stora utbud av slaktgrisar, men det är inget problem med avsättningen. Slakterierna vill stadigt ha in fler grisar till slakt, så det blev ingen eftersläpning i slakten och köer trots helgdagarna. Därför väntas som minst oförändrat grispris i varje vall de närmaste dagarna. ISN 100415

Tyska suggorna stiger
Priset på suggor i Tyskland stiger v 15 med 6 cent, ca 60 öre. /LG 100414

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Det fina vädret på många håll i landet gör att försäljningen av grillprodukter nu startat i mindre skala. Produktionen av Scans grillsortiment fortsätter enligt plan.
Det råder dock avvaktande prisnivåerna på griskött i hela Europa, vilket också speglas i Sverige. Noteringen på slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Försäljningen är normalt säsongsmässigt något avvaktande både till handel och industri, men det vackra vädret gör att det börjar lätta något då grillsäsongen börjar närma sig. 
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: - Det flyter på som tidigare, men grillprodukterna börjar komma igång.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Produkter för grillen har kommit igång något trevande, men det är inte så det påverkar prisbilden på slaktgrisar ännu. Inte nästa vecka i alla fall.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det märks att våren närmar sig, det börjar dra i grillprodukterna, bl a korv och kryddat.
-Fortfarande är det mycket import till Sverige. Valutan gör sitt och det är gott om kött i EU Det här är nog något vi får leva med.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Av de senaste 12 omgångarna vi slaktat ut (jan-mars) har 8 gått med röda siffror. Då ligger vi ändå långt ifrån nybyggnadskostnader. Ekonomin i produktionen är en fullständig katastrof.
Att inte alla slakterier kunde enas bakom brevet till jordbruksministern visar hur splittrade intressen det är i branschen. Då är det inte lätt att gemensamt höja priset framåt i värdekedjan. Marknadsekonomin har sin gång och produktionen fortsätter minska.
-Positivt att LRF i detta läget gjort en utredning om förutsättningarna för blåbärsodling i Sverige. 2009 odlades ju 12 ha.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har inte hänt så mycket den här veckan. Den har varit normal för årstiden. Vi behöver komma en bit in i maj för att se riktig fart på grillprodukterna.
-Slakten har gått normalt den här veckan. Det har alltså inte varit någon strejk, men fler varsel ligger. Så vi vet inte vad som händer.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Smågrisarna är i balans, men det är kö i slakten, vilket beror på strejken. Vi skuffar nu svinbollen framför oss igen.
-Strejkbasarna sitter nu och förhandlar. Det är ingen strejk nu, men till nästa vecka är det varslat för några punktstrejker.

Danish Crown
Marknaderna börjar komma igång igen efter påsken, men då våren ännu inte har visat sig på allvar, är det fortsatt rikligt med kött i Europa. Det är därför fortsatt en mycket neutral utveckling av priserna, med varken toppar i upp- eller nedåtgående riktning. Marknaden för bacon i England är oförändrad i förhållande till senaste veckan. På det färska köttet har vi en oförändrad situation för produktionskött, medan kotlett börjar visa positiva tendenser.
På marknaderna i tredje land har vi en stabil avsättning till Ryssland, som fortsatt köper tillfredsställande volymer till en oförändrad prisnivå. Japan är likaså oförändrat, medan vi i Kina ser fallande priser bl a på grund av öppningen för amerikanska slakterier. För ögonblicket kompenserar dollarn dock fortsatt för prisfallet, vad gäller hemtagna priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 april 2010
Senaste uppdatering gjord 21 april 10.40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 16

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotmarknaden* 73-94,9 13,00 12,35 12,10 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,95 11,95 11,95 11,70
SLP 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,15
Scan 75-96,9 11,40 11,40 11,40 11,15
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,80 24,80 24,65
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,80 23,80 23,65
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 16 v 15 v 14
11,44 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 8,80 8,80 8,80
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,11 1,11
11,51 Österbottens 78 – 97 euro 1,19 1,19 1,19
12,77 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
16 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,77 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
13 apr jämförbara**
15,08 England - 1,557 1,524 1,497 1,507
13,34 Spanien - 1,379 1,379 1,394 1,430
12,50 Italien - 1,291 1,304 1.380 1,380
12,89 Tjeckien - - - 1,331 1,336
12,39 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,280
12,25 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
12,19 Danmark - 1,259 1,258 1,259 1,232
12,10 Holland - 1,251 1,251 1,251 1,251
11,99 Frankrike - 1,238 1,235 1,254 1,272
12,18 Polen - - 1,257 1,249 1,243
11,70 Belgien - 1,218 1,218 1,218 1,205
11,76 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,11 Sverige - 1,147 1,143 1,120 1,124
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
11 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
12,83 EU, medelpris 1,325 1,329 1,335 1,342 1,357
-
17,63 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,25 Bulgarien 1,677 1,677 1,677 1,678 1,678
15,37 England 1,587 1,561 1,546 1,535 1,521
15,21 Cypern 1,570 1,570 1,450 1,450 1,430
14,84 Grekland 1,532 1,557 1,557 1,576 1,576
13,98 Rumänien 1,443 1,459 1,459 1,464 1,475
13,78 Italien 1,423 1,435 1,434 1,429 1,464
13,71 Litauen 1,415 1,407 1,406 1,391 1,410
13,66 Portugal 1,410 1,410 1,440 1,510 1,540
13,48 Estland 1,392 1,387 1,411 1,411 1,407
13,44 Slovakien 1,387 1,385 1,387 1,385 1,389
13,31 Lettland 1,374 1,295 1,306 1,326 1,310
13,29 Luxemburg 1,372 1,372 1,354 1,354 1,369
13,25 Finland 1,368 1,387 1,359 1,380 1,376
13,21 Tjeckien 1,364 1,351 1,361 1,351 1,337
13,16 Tyskland 1,359 1,359 1,359 1,354 1,353
13,16 Sverige 1,359 1,384 1,344 1,317 1,309
13,11 Spanien 1,353 1,362 1,412 1,452 1,512
13,00 Ungern 1,342 1,348 1,357 1,372 1,371
12,58 Österrike 1,299 1,303 1,302 1,317 1,317
12,56 Polen 1,297 1,293 1,297 1,289 1,304
12,03 Irland 1,242 1,242 1,236 1,229 1,226
11,87 Belgien 1,226 1,226 1,228 1,219 1,222
11,82 Frankrike 1,220 1,240 1,260 1,260 1,260
11,65 Holland 1,203 1,205 1,204 1,203 1,203
11,59 Danmark* 1,197 1,197 1,168 1,166 1,166
11,49 Slovenien 1,186 1,268 1,273 1,285 1,301
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 apr
24 mar
17 mar
10 mar
Utbud
640
805
605
720
Sålda
640
805
605
720
Medelpris, euro
1,36
1,36
1,36
1,33
Lägst
1,35
1,34
1,35
1,33
Högst
1,37
1,37
1,37
1,34
Medelpris, skr
13,16
13,23
13,23
12,94

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 14
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 6,80 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,00
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,74
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,29
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,16
ZNVG 56 % euro 1,05 1,05 0,99
Galtar
7,20
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
11,03
11,04
10,97
10,83
10,87
10,78
10,76
Dollar 7,12 7,27 7,22 7,26 7,11 7,14 7,15
Euro 9,69 9,68 9,73 9,68 9,73 9,73 9,77
Dansk 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31
Norsk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Yen 7,64 7,80 7,71 7,90 7,90 7,90 8,09
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 17 v 16 v 15 v 14
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 453 453 453
Bis Plus 30 kg, marknad - 463 463 463
Bas 30 kg, beräknad - 419 419 419
Bas 30 kg, marknads - 429 429 429
Nyavvanda, 9 kg - 297 297 297
KRAV, 30 kg - 791 791 791
Scan Ekologisk - 748 748 748
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 600 620 620 565
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - ngt brist ngt brist ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 194 194 194 194 190
423
Basis 30 kg 326 326 326 326 318
258
SPF+Myc 7 kg 199 199 199 199 195
430
SPF+Myc 30 kg 331 331 331 331 323
263
SPF 7 kg 203 203 203 203 199
435
SPF 30 kg 335 335 335 335 327
960
Økologi 30 kg 739 739 739 739 733
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
503
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
561
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
503
ZNVG 28 kg 52 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
11 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
449 EU, medelpris 46,37 46,50 46,53 46,46 45,98
-
775 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
656 Italien 67,73 67,84 68,31 67,96 67,13
597 England 61,69 60,29 59,61 59,00 58,20
588 Slovakien 60,73 54,32 57,19 58,46 55,15
558 Sverige 57,65 55,01 56,61 56,20 56,61
545 Ungern 56,29 55,32 58,64 49,52 45,03
543 Tjeckien 56,09 55,79 59,71 59,64 59,25
512 Tyskland 52,90 52,90 52,90 52,80 52,80
474 Finland 48,98 50,12 49,67 49,88 48,97
460 Luxemburg 47,50 47,50 41,60 41,60 43,20
447 Spanien 46,17 46,17 47,17 43,78 47,17
426 Portugal 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
406 Belgien 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
377 Polen 38,94 40,34 39,28 38,87 38,13
365 Holland 37,75 37,75 37,50 37,50 37,50
364 Estland 37,60 36,55 35,82 35,13 36,34
363 Danmark* 37,48 37,48 36,55 36,55 36,55
344 Frankrike 35,60 35,40 35,40 35,40 34,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 16 v 15 v 14 v 13
Spotmarknaden 5,5 mån 1700 - - -