Senaste noteringsnytt
Grisprisets upptur har börjat!
Våren kommer söderifrån! Tydliga 4 cents höjning av tyska grispriset nästa vecka visar att i varje fall handeln laddar hyllorna och att grillarna är på väg fram. Tyska internetauktionen har legat på 1,36 €, medan tyska grispriset legat på 1,32. Nu gick priset på auktion upp till 1,40 € och noteringen upp till 1,36. Danska priset gick upp 25 svenska öre. Det är tydliga signaler. Nu väntar vi på de svenska uppgångarna. Kommer värmen, kommer också priserna. Vi hoppas på att det börjar röra sig v 18.
Men nästa vecka ligger alla svenska priser stilla.
Punktstrejkerna fortsätter i Finland, vilket ställer till problem för grisuppfödarna. Förhandlingar pågår och hoppet står nu till helgen, att det ska bli någon lösning.
Som Per Karlsson skriver i sin veckokommentar, har grispriset i USA gått om det tyska, vilket är så ovanligt att det inte hänt på 28 år. Det säger en del om den möjliga utvecklingen i sommar, om vi har turen på vår sida. En bra grillsommar och stärkt ekonomi i världen väcker förhoppningar. /LG 100423


Oförändrat i de flesta EU-länderna
Även den här veckan präglas grispriserna i de flesta av EUs länder av orörlighet. De var oförändrade sedan föregående vecka. I England sjönk priset med 1 cent, men det beror på växlingskursen till euro.
För sjunde gången i rad blev de holländska och tyska priserna oförändrade. Irländska priset var oförändrat för tionde veckan i rad. I Belgien och Danmark för andra veckan. I alla länder väntar man på stimulans, så prisnivån börjar röra sig uppåt.
Prognos: Det är fortfarande gott om grisar på marknaden, som gott räcker för slakteriernas efterfrågan. Den här veckan väntas en bättre marknadssituation och speciellt då soligt vårväder, som sätter igång grillsäsongen och därmed en starkare marknad för slaktgrisarna. ISN 100423Tyska grispriset upp 4 cent, danska 20 øre
Äntligen stiger tyska grispriset för den här säsongen, nu med 4 cent till 1,36 €, ca 13 kr. Danska priserna på slaktgrisar, suggor och smågrisar stiger också v 17. Det kan vara ett tecken på att grillsäsongen närmar sig, men även på att Danish Crown börjar få styr på sina kostnader. DC Futura är ett program för bantningarna av kostnaderna inom alla delar av verksamheten och de börjar ge effekt, enligt danska tidningar. Vi kan därför vänta oss bättre danskt grispris framöver. /LG 100423

Priserna på avelsdjur i @-GRIS?
Önskemål från spotmarknaden är att @-GRIS även tar med priserna på avelsdjur.
-Det behövs mer transparans och uppmärksamhet kring dessa priser också, menar Per Karlsson.
Vi prövar! Vill du ha med dina priser på avelsdjur här i @-GRIS, maila. Tipsa också hur en tabell för dessa grisar bör se ut. /LG 100416

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Prisnivåerna på svenskt griskött ligger kvar på ungefär samma nivå, även om vi nu märker en förbättrad efterfrågan. Scan ökar nu sin grillproduktion ytterligare och vi ser att allt fler svenskar börjat plocka fram grillen.
Vi har en fortsatt bra anmälan. Till följd av ombyggnation vid anläggningen i Kristianstad, då vi stänger tre dagar, kommer vi plocka förskott vecka 18.
Noteringen på slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Försäljningen är fortfarande säsongsmässigt något avvaktande både till handel och industri. Efterfrågan finns men det är fortfarande prismässigt mycket trögt.  
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi säljer ungefär som tidigare. Det är sol, men ingen värme. Värmen behövs för att få fart på grillprodukterna.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Äntligen har vi en rimlig situation för slakten av grisar. Vi har nu inga överstående, vilket är skönt.
-Vi hade med oss en slaktkö på flera tusen grisar från förra året. Dessutom fick vi fler grisar än vi hade räknat med, samtidigt som produktiviteten ökar.
-Vi går nu snart tillbaka till ordinarie viktskala, men behöver ha den högre kvar nästa vecka för att producenterna ska hinna ställa om sig.
-Det snöar idag i Halland, vilket säger en del om aktiviteterna för grillprodukterna. Det har inte gått ut lika mycket den här veckan, som vi räknat med.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit väldigt likt förra veckan. Vi säljer bra, men ser tendens till ökad efterfrågan.
-Vi har f n konsession på att få slakta 40 000 ton och stycka 7000 ton. Vi har nu sökt att få öka till 55 000 ton slakt och till 15 000 ton styckat. Vi har redan byggt ut anläggningarna för att klara dessa volymer.

Dahlbergs Slakter
Per-Olof Dahlberg: -Det är fortfarande gott om grisar, vad det kommer sig. Men nu närmar sig en prishöjning.

Boarps Gård
Per Karlsson: -En historisk vecka är snart till ända. I tisdags passerade det amerikanska grispriset det tyska. Detta har inte hänt på 28 år. Det betyder att Europa nu producerar till världsmarknadspris. Sverige med högre produktionskostnader än övriga EU tar fram en premiumprodukt, med bl a salmonellafrihet, till en än lägre kostnad!
-Även om det är helt ohållbart i längden, så kan knappast någon klaga på effektiviteten i svensk grisproduktion.
-Kanske är det tid att börja tänka i banor att avsätta pengar till massivare marknadsföring av svenskt griskött. Ökad efterfrågan driver som bekant priset i en marknadsekonomi.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Strejkerna fortsätter i Finland. Det har varit strejk i slakt och förädling tre dagar denna vecka och det ser ut att bli strejker även nästa vecka.
-Nästa vecka slaktar vi i två skift på måndag. Sedan kan det bli slakt på vissa slakterier, beroende av lokala uppgörelser.
-På tisdag svarar vi på strejkerna med lockout, som varar tisdag och onsdag. Men vi räknar med att slakta torsdag och fredag.
-För att hålla grisföretagarna så skadefria som möjligt, höjer vi viktgaffeln tillfälligt till 84 - 102 kg. Grisarna växer och blir för tunga för ordinarie viktgränser.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Onsdag till fredag hade vi strejk och inga grisar slaktades. Nu har vi en stor svinboll rullande framför oss.
-Hur det blir nästa vecka vet vi inte. Förhandlarna kommer att att jobba i helgen också och förhoppningsvis kommer de fram till ett bud som kan antas.

Danish Crown
Våren är inte kommen på riktigt ännu, men ändå börjar vi att se en rad förbättringar på marknaden. Den fortsatt goda avsättningen på marknaderna i tredje land lägger en god grund för vår försäljning.
Karrén visar stigande försäljning och samma gäller kotletterna. Marknaden för bacon är oförändrad, medan marknaderna i tredje land som nämnts är oförändrade i förhållande till senaste veckan.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 23 april 2010
Senaste uppdatering gjord 28 april 23.30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 17

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotmarknaden* 73-94,9 13,00 13,00 12,35 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Scan 75-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,80 24,80 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,80 23,80 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 17 v 16 v 15
11,61 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,00 8,80 8,80
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,67 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,11 1,11 1,11
11,44 Österbottens 84 – 102 euro 1,19 1,19 1,19
12,69 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
23 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,08 Tyskland 1,36 1,32 1,32 1,32 1,32
23 apr jämförbara**
14,88 England - 1,547 1,557 1,524 1,497
13,26 Spanien - 1,379 1,379 1,379 1,394
12,41 Italien - 1,291 1,291 1,304 1.380
12,90 Tjeckien - - - 1,341 1,331
12,31 Österrike - 1,280 1,280 1,280 1,280
12,17 Tyskland - 1,266 1,266 1,266 1,266
12,11 Danmark - 1,259 1,259 1,258 1,259
12,03 Holland - 1,251 1,251 1,251 1,251
11,93 Frankrike - 1,241 1,238 1,235 1,254
11,89 Polen - - 1,236 1,257 1,249
11,71 Belgien - 1,218 1,218 1,218 1,218
11,67 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,04 Sverige - 1,148 1,147 1,143 1,120
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
11 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
12,83 EU, medelpris 1,325 1,329 1,335 1,342 1,357
-
17,63 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,25 Bulgarien 1,677 1,677 1,677 1,678 1,678
15,37 England 1,587 1,561 1,546 1,535 1,521
15,21 Cypern 1,570 1,570 1,450 1,450 1,430
14,84 Grekland 1,532 1,557 1,557 1,576 1,576
13,98 Rumänien 1,443 1,459 1,459 1,464 1,475
13,78 Italien 1,423 1,435 1,434 1,429 1,464
13,71 Litauen 1,415 1,407 1,406 1,391 1,410
13,66 Portugal 1,410 1,410 1,440 1,510 1,540
13,48 Estland 1,392 1,387 1,411 1,411 1,407
13,44 Slovakien 1,387 1,385 1,387 1,385 1,389
13,31 Lettland 1,374 1,295 1,306 1,326 1,310
13,29 Luxemburg 1,372 1,372 1,354 1,354 1,369
13,25 Finland 1,368 1,387 1,359 1,380 1,376
13,21 Tjeckien 1,364 1,351 1,361 1,351 1,337
13,16 Tyskland 1,359 1,359 1,359 1,354 1,353
13,16 Sverige 1,359 1,384 1,344 1,317 1,309
13,11 Spanien 1,353 1,362 1,412 1,452 1,512
13,00 Ungern 1,342 1,348 1,357 1,372 1,371
12,58 Österrike 1,299 1,303 1,302 1,317 1,317
12,56 Polen 1,297 1,293 1,297 1,289 1,304
12,03 Irland 1,242 1,242 1,236 1,229 1,226
11,87 Belgien 1,226 1,226 1,228 1,219 1,222
11,82 Frankrike 1,220 1,240 1,260 1,260 1,260
11,65 Holland 1,203 1,205 1,204 1,203 1,203
11,59 Danmark* 1,197 1,197 1,168 1,166 1,166
11,49 Slovenien 1,186 1,268 1,273 1,285 1,301
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 apr
7 apr
24 mar
17 mar
Utbud
640
640
805
605
Sålda
640
640
805
605
Medelpris, euro
1,40
1,36
1,36
1,36
Lägst
1,35
1,35
1,34
1,35
Högst
1,37
1,37
1,37
1,37
Medelpris, skr
13,46
13,16
13,23
13,23

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 6,80 6,80 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
8,64
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,50 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
5,96
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,71
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,25
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,19
ZNVG 56 % euro 1,06 1,05 1,05
Galtar
7,35
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
11,10
11,03
11,04
10,97
10,83
10,87
10,78
Dollar 7,18 7,12 7,27 7,22 7,26 7,11 7,14
Euro 9,62 9,69 9,68 9,73 9,68 9,73 9,73
Dansk 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31
Norsk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Yen 7,72 7,64 7,80 7,71 7,90 7,90 7,90
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade - 18,85 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 453 453 453
Bis Plus 30 kg, marknad - 463 463 463
Bas 30 kg, beräknad - 419 419 419
Bas 30 kg, marknads - 429 429 429
Nyavvanda, 9 kg - 297 297 297
KRAV, 30 kg - 791 791 791
Scan Ekologisk - 748 748 748
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 600 620 620
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 0,5 v 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - ngt brist ngt brist ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 200 194 194 194 194
432
Basis 30 kg 335 326 326 326 326
264
SPF+Myc 7 kg 205 199 199 199 199
438
SPF+Myc 30 kg 340 331 331 331 331
269
SPF 7 kg 209 203 203 203 203
443
SPF 30 kg 344 335 335 335 335
961
Økologi 30 kg 745 739 739 739 739
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
500
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
509
ZNVG 28 kg 53 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
11 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
449 EU, medelpris 46,37 46,50 46,53 46,46 45,98
-
775 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
656 Italien 67,73 67,84 68,31 67,96 67,13
597 England 61,69 60,29 59,61 59,00 58,20
588 Slovakien 60,73 54,32 57,19 58,46 55,15
558 Sverige 57,65 55,01 56,61 56,20 56,61
545 Ungern 56,29 55,32 58,64 49,52 45,03
543 Tjeckien 56,09 55,79 59,71 59,64 59,25
512 Tyskland 52,90 52,90 52,90 52,80 52,80
474 Finland 48,98 50,12 49,67 49,88 48,97
460 Luxemburg 47,50 47,50 41,60 41,60 43,20
447 Spanien 46,17 46,17 47,17 43,78 47,17
426 Portugal 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
406 Belgien 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
377 Polen 38,94 40,34 39,28 38,87 38,13
365 Holland 37,75 37,75 37,50 37,50 37,50
364 Estland 37,60 36,55 35,82 35,13 36,34
363 Danmark* 37,48 37,48 36,55 36,55 36,55
344 Frankrike 35,60 35,40 35,40 35,40 34,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 17 v 16 v 15 v 14
Spotmarknaden 5,5 mån 1700 1700 - -