Senaste noteringsnytt
Upptrend och nedtrend för samma slaktgrisar
Dalsjöfors höjer priset på slaktgris med 40 öre v 18. Det har samband med att vikterna på slaktgrisarna återgår till de normala, efter en tid med grispuckel och förhöjda vikter. Dahlbergs Slakteri höjer 25 öre, utan att röra slaktvikterna. Det är alltså en äkta höjning p g a bättre marknad. Det börjar alltså dra i marknaden för grillkött. Tyska priset stiger 3 cent och danska stiger 20 danska öre. Både Tyskland och Danmark höjde även förra veckan och uppgången är nu 50 - 70 öre på två veckor. Det är nu alltså höjningar på bred front söderut och även svenska slaktare ser en höjning som nära förestående, om vädret inte blir för ogynnsamt.
Problemet är dock just nu att det är för lite grillbitar och för mycket korvråvara på en gris, alltså sett med dagens råvarupriser. Tyskarna sänker suggpriset nästa vecka, därför att det är svårt att sälja suggkött till bra priser österut. Det trycker även svenska priserna. Suggkött används främst till korv.
Veckans priser präglas således av väntan på våren och en pil uppåt för halva grisen, men av överskott på charkråvara med en pil nedåt för halva grisen.
Det är trögt för suggor och nöt i Tyskland, men lätt att sälja grillkött. /LG 100430


Tyska suggorna ner på måndag
Medan tyska priset på slaktgris höjs 3 cent, sänks priset på suggor lika mycket, alltså 3 cent, p g a svårighet att sälja suggkött. Mycket suggkött säljs till Ryssland och östländer, men där har det varit trögt en tid.
-Nu börjar säsongen för grillkorv på allvar, men den suger inte upp de kvantiteter som man får kvar i landet pga minskad försäljning österut, säger Torbjörn Eriksson, Erikssons Transport, som säljer svenska suggor till Tyskland. Vi sänker därför även svenska priset med 30 öre på måndag. /LG 100430Rösta på Kalle Moreus i Körslaget på lördag!
Så löd ett mail i veckan, som gått runt i mailkorgarna inom grisbranschen. Men vad har det med grisar att göra?
Jo, så här är budskapet: Om du röstar fram Kalle Moreus och slår ut Picasso, så blir det nämligen 500 000 kr mindre till Djurens Rätt, som aktivisterna kan använda till att ställa till det för grisproduktionen för.
Aktivisterna i den här kretsen vill ju som bekant att grisproduktionen ska läggas ner och de har fått alldeles för mycket uppmärksamhet redan.
Rösta alltså, men lås också stallarna och sätt in videoövervakning. Och GPS-spårning är inte heller fel, visar danska erfarenheter. /LG 100430

LSOs notering inkluderar nu tillägg
LSOs grispriser i tabellerna intill har sedan en tid visat grundpris utan tillägg. I fortsättningen visas grundpris + de tillägg som alla, eller i varje fall de allra flesta, får automatiskt. Det är i LSOs fall bl a Primuspris + effektiveringstillägg + nättillägg.
Man kan göra jämförelsen mellan när Scan hade en notering för producenter utan kontrakt och en för kontrakt. Likaså KLS Ugglarps som nu publicerar Grund resp Topp. De flesta har Topp idag.
Principen för de i @-GRIS noterade priserna är att priset ska visa grundpris + de tillägg som i princip utgår till alla per automatik. /LG 100430

2 cent upp på tyska auktionen på nätet
Priset på slaktgrisar på den tyska internetauktionen steg i veckan med ytterligare 2 cent till 1,42 €, 13,66 skr. Det indikerar snar höjning även av noteringen. /LG 100429

Efterlängtade höjningen av grispriserna har startat i EU
Den här veckan kom den efterlängtade rörelsen uppåt för grispriserna i Europa. Sverige var dock ett undantag. Plusset är enbart en effekt av växelkursändring.
Olika stora höjningar ses i de olika europeiska länderna. Spanien höjde 2,5 cent och skalan uppåt slutar på 5 cent för Frankrike, Belgien och Holland. I Tyskland blev höjningen 4 cent. Därmed höjde Holland 1 cent mer än Tyskland, vilket är lite ovanligt. Vanligtvis håller tyska och holländska noteringarna jämna steg. Denna typ av otakt i höjningen torde bero på att efterfrågan på grillkött var större i Holland p g a bra grillväder. Samtidigt är utbudet av grisar till slakt något avtagande.
Prognos: De kvantiteter slaktgrisar som bjuds ut fortsätter minska och efterfrågan på griskött är fortsatt bra. Huruvida en ytterligare prishöjning kan drivas igenom på fredag återstår att se. ISN 100428

Lena Eriksson-Sonebrink och Hans Sjöberg lämnar hetluften
Hans Sjöberg mailar och säger att han pensionerar sig fr o m i morgon. Hans har varit stridbar ordförande för Smågrisproducenterna och har senast jobbat med smågrisarna vid Ugglarps Slakteri.
Lena började som uppfödare av smågrisar i Småland och har tills idag varit chef för informationen vid KLS Ugglarp. Nu ska hon jobba med sprit, närmare bestämt träsprit, metanol, framtidens bilbränsle, som ska produceras i en ny stor anläggning i Värmland. Mer på grisportalen senare. /LG 100430

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Prisnivåerna på svenskt griskött ligger kvar på ungefär samma nivå. Vi ser nu en ökad efterfrågan på vissa detaljer, vilket känns positivt.
Scans grillproduktion sker enligt plan och vi hoppas att riktigt många konsumenter väljer att plocka fram grillen på Valborg.
Till följd av ombyggnation vid anläggningen i Kristianstad samt helgdag, har vi begränsad slakt till två dagar vecka 19.
Ha en riktigt god Valborg!
Noteringen på slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Försäljningen är liksom föregående vecka säsongsmässigt något avvaktande både till handel och industri, efterfrågan finns men det är fortfarande prismässigt mycket trögt.
Våra priser på slaktgris och sugga är oförändrade. Smågrispriset sätts på fredag.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan har varit som tidigare. Den riktiga ruschen har inte kommit ännu. Det är bra att priserna börjar stiga i Europa, men brukar ta en tid innan höjningarna kommer till Sverige.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Slakten är nu tillbaka i det normala igen, efter slaktkö och förhöjd övre viktgräns till 108,9 kg. Priset höjs därmed och vi beräknar att detta tar ut varandra. Övre viktgränsen sänks inte förrän v 19 till 96,9 kg, så att alla hinner ställa om produktionen.
-Det är nu lite mer positiva signaler på marknaden, så det känns bra

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är brist på karré!. Så grillsortimentet börjar sälja riktigt bra. Det är helt klart att folk börjat grilla ute. Det märks även på försäljningen av korv.
-Vi har en aktivitet på Coop Forum i Skövde torsdag och fredag. Vi står utanför butiken och grillar och bjuder på smakbitar. Det är bra fart på försäljningen. Färdigmarinerade kotletter går väldigt starkt. Vi har även en av våra grillkorvar med, som säljs väldigt mycket.
-Det är den allmänna trenden att grillfärdiga produkter säljer starkt.
-Så ett höjt grispris ligger nu inte långt borta. Tyvärr är inte hela grisen grillprodukter, utan det finns fäsktvåa också. Den går inte bra. Det är bra att råvaran blir dyrare i Tyskland, så att vårt grispris ska kunna stiga.

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Det börjar dra i marknaden nu, så vi höjer slaktgrisarna 25 öre och smågrisar 20. Det börjar nu även vara balans för smågrisarna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -De grisföretagare som är intresserade av att kunna sälja grisar till tyska köpare, hör gärna av er. För att få ut bättre pris än tysk officiell notering behöver gården vara QS-certifierad.
Några provcertifieringar till reducerad kostnad planeras att genomföras relativt snart.
Då grisen omfattas av certifieringen från födsel, behöver både smågris- och slaktgrisföretaget vara certifierat. QS-certifiering ger till skillnad från den svenska grundcertifieringen en direkt merbetalning. Den som gör det tidigt kommer dessutom billigare undan.
Ingen förbinder sig att sälja några grisar till Tyskland, men certifieringen ger den möjligheten när priset är rätt. Missa inte chansen!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Slakt och förädling har stått stilla en dag den här veckan, men nya varsel är lagda för alla slakterier. Men vi vet inte hur många dagar. Förhandlingarna fortsätter i helgen.
-Vi har inte så stora stora köer i slakten som befarats, vi har klarat hel del. Men vi höjer nu bäst betalda slaktvikt, så de uppfödare som får grisar kvar i stallarna inte drabbas av prisavdrag. Det börjar bli lite besvärligt.
-I Finland står många korvdiskar tomma sedan några dagar. Det har inte fyllts på tillräckligt inför Valborg, som är en stor grillhelg, inte minst av korv.
-Vi får inte det bästa grillvädret i helgen, men jag tillönskar alla inom näringen en glad valborgsmässohelg!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: - Haft det lugnt slutet veckan, lockaut 1 dygn, onsdag torsdag fredag kört.
strular till btikshyllorna ganska tomma slutet av veckan, brukar vara stor marknad tll valborg.

Danish Crown
Marknaderna fortsätter vara positiva. Vädret har blivit varmare och efterfrågan i Europa är något större än utbudet, vilket skapar god grund för att få upp priserna.
Samtidigt är våra marknader i tredje land oförändrade. Dvs med god och stabil avsättning.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 30 april 2010
Senaste uppdatering gjord 3 maj 12.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 18

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Slakteri 75-108,9 12,85 12,45 12,45 12,45
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,70 12,45 12,45 12,45
Spotmarknaden* 73-94,9 13,80 13,00 13,00 12,35
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,95 11,95 11,95 11,95
SLP 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Scan 75-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,80 24,80 24,80 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 23,80 23,80 23,80 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 18 v 17 v 16
11,86 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,00 8,80
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
10,67 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,19 1,11 1,11
11,44 Österbottens 88 – 106 euro 1,19 1,19 1,19
12,69 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
30 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,37 Tyskland 1,39 1,36 1,32 1,32 1,32
27 apr jämförbara**
15,16 England - 1,576 1,547 1,557 1,524
13,50 Spanien - 1,404 1,379 1,379 1,379
12,92 Tjeckien - - - 1,344 1,341
12,60 Österrike - 1,310 1,280 1,280 1,280
12,56 Tyskland - 1,306 1,266 1,266 1,266
12,49 Holland - 1,299 1,251 1,251 1,251
12,47 Frankrike - 1,297 1,241 1,238 1,235
12,41 Italien - 1,291 1,291 1,291 1,304
12,37 Danmark - 1,286 1,259 1,259 1,258
12,18 Belgien - 1,267 1,218 1,218 1,218
11,67 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,62 Polen - - 1,208 1,236 1,257
11,15 Sverige - 1,160 1,148 1,147 1,143
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
12,69 EU, medelpris 1,320 1,323 1,325 1,329 1,335
-
17,50 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,80 Bulgarien 1,643 1,677 1,677 1,677 1,677
15,47 England 1,609 1,588 1,587 1,561 1,546
14,91 Cypern 1,550 1,570 1,570 1,570 1,450
14,17 Grekland 1,474 1,489 1,532 1,557 1,557
13,75 Litauen 1,430 1,416 1,415 1,407 1,406
13,65 Rumänien 1,419 1,429 1,443 1,459 1,459
13,56 Portugal 1,410 1,410 1,410 1,410 1,440
13,30 Slovakien 1,383 1,388 1,387 1,385 1,387
13,25 Estland 1,378 1,389 1,392 1,387 1,411
13,22 Finland 1,375 1,379 1,368 1,387 1,359
13,21 Luxemburg 1,374 1,374 1,372 1,372 1,354
13,21 Tyskland 1,374 1,358 1,359 1,359 1,359
13,17 Sverige 1,370 1,357 1,359 1,384 1,344
13,06 Spanien 1,358 1,353 1,353 1,362 1,412
13,01 Tjeckien 1,353 1,368 1,364 1,351 1,361
12,96 Italien 1,348 1,409 1,423 1,435 1,434
12,82 Ungern 1,333 1,351 1,342 1,348 1,357
12,60 Lettland 1,310 1,350 1,374 1,295 1,306
12,45 Österrike 1,295 1,297 1,299 1,303 1,302
12,11 Polen 1,259 1,284 1,297 1,293 1,297
12,04 Irland 1,252 1,247 1,242 1,242 1,236
11,87 Belgien 1,234 1,231 1,226 1,226 1,228
11,83 Frankrike 1,230 1,230 1,220 1,240 1,260
11,82 Slovenien 1,229 1,248 1,186 1,268 1,273
11,58 Holland 1,204 1,205 1,203 1,205 1,204
11,51 Danmark* 1,197 1,197 1,197 1,197 1,168
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 apr
7 apr
24 mar
17 mar
Utbud
425
640
805
605
Sålda
425
640
805
605
Medelpris, euro
1,42
1,36
1,36
1,36
Lägst
1,41
1,35
1,34
1,35
Högst
1,43
1,37
1,37
1,37
Medelpris, skr
13,66
13,16
13,23
13,23

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 18 v 17 v 16
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 6,80 6,80 6,80 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,70 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
8,64
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,50
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
5,96
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
4,71
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,25
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,19
ZNVG 56 % euro 1,03 1,06 1,05
Galtar
7,35
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
11,06
11,10
11,03
11,04
10,97
10,83
10,87
Dollar 7,28 7,18 7,12 7,27 7,22 7,26 7,11
Euro 9,62 9,62 9,69 9,68 9,73 9,68 9,73
Dansk 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Norsk 1,22 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Yen 7,74 7,72 7,64 7,80 7,71 7,90 7,90
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 19 v 18 v 17 v 16
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,70 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade 18,85 18,85 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 485 470 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 505 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 453 453 453
Bis Plus 30 kg, marknad - 463 463 463
Bas 30 kg, beräknad - 419 419 419
Bas 30 kg, marknads - 429 429 429
Nyavvanda, 9 kg - 297 297 297
KRAV, 30 kg - 791 791 791
Scan Ekologisk - 748 748 748
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 600 600 600 620
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 0,5 v 0,5 v 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans ngt brist ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
265
Basis 7 kg 206 200 194 194 194
441
Basis 30 kg 342 335 326 326 326
272
SPF+Myc 7 kg 211 205 199 199 199
447
SPF+Myc 30 kg 347 340 331 331 331
277
SPF 7 kg 215 209 203 203 203
452
SPF 30 kg 351 344 335 335 335
968
Økologi 30 kg 751 745 739 739 739
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
500
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
509
ZNVG 28 kg 54 53 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
25 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
437 EU, medelpris 45,50 46,47 46,37 46,50 46,53
-
769 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
641 Italien 66,67 67,43 67,73 67,84 68,31
600 England 62,38 61,72 61,69 60,29 59,61
593 Tjeckien 61,74 62,15 56,09 55,79 59,71
564 Sverige 58,78 54,83 57,65 55,01 56,61
550 Slovakien 57,19 56,45 60,73 54,32 57,19
508 Tyskland 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90
481 Finland 50,02 50,06 48,98 50,12 49,67
355 Ungern 45,37 61,12 56,29 55,32 58,64
355 Spanien 45,37 45,73 46,17 46,17 47,17
423 Portugal 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
413 Luxemburg 43,00 43,00 47,50 47,50 41,60
394 Belgien 41,00 42,00 42,00 42,00 42,00
361 Polen 37,59 39,24 38,94 40,34 39,28
360 Danmark* 37,49 37,49 37,48 37,48 36,55
360 Estland 37,43 37,47 37,60 36,55 35,82
338 Frankrike 35,20 35,20 35,60 35,40 35,40
334 Holland 34,75 36,75 37,75 37,75 37,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 18 v 17 v 16 v 15
Spotmarknaden 5,5 mån 1700 1700 1700 -