Senaste noteringsnytt
Flera slakterier höjer, Nyhléns & Hugosons 50 öre v 19
Dahlbergs höjde grispriset med 25 öre v 18 och nu höjer KLS Ugglarps 20 öre, Scan med 25 öre, Dalsjöfors 30 öre v 19. Nyhléns & Hugosons höjer dock mest, hela 50 öre nästa vecka. Därmed kan vi säga att vårens höjningar är igång på riktigt.
-Det är dags att ta ett rejält tag i grispriset, säger Mikael Hugoson. Det är våren och förväntningar som ligger bakom den stora höjningen. Då får vi ta i lite extra, säger han.
Bakom sig har de svenska slakterierna uppgången på 70 - 90 öre i Tyskland resp Danmark de senaste veckorna.
I Finland fortsätter strejken i slakterierna, med ökande problem för grisuppfödarna. En viss dispens för slakt tillåts från stallar som är alltför fyllda. /LG 100506

Oförändrat i Tyskland v 19
Det tyska grispriset blev oförändrat v 19. Det utbjudna antaleet grisar är visserligen mindre än under tidigare veckor, men den inhemska efterfrågan på grillprodukter har inte ökat, utan snarare minskat p g a kyligt väder. LG 100507
Uppgående trenden fortsätter i EU
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är även denna vecka präglad av uppgång och priserna steg i de flesta EU-länderna. Dock blev det irländska priset oförändrat för trettonde gången i rad. Fallet för priset i Sverige och England, men detta beror åter igen på förändring av valutorna. Det svenska priset i kronor blev dock oförändrat för fjärde veckan i rad.
I Holland beror höjningen på bättre försäljning och det något lägre utbudet av slaktgrisar. Franska höjningen med 5 cent motiveras med klart ökad efterfrågan och griskött och sänkta slaktvikter. En bättre situation för såväl exporten och lägre utbud av slaktgrisar är orsaken till att spanska priset kunde höjas med 5 cent.
Prognos: Det råder en god stämning på marknaden för slaktgrisar och utbudet är vikande. Samtidigt ökar efterfrågan på griskött, i synnerhet att grilla. ISN 100504

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Prisnivåerna på griskött i Europa pekar uppåt. Scan märker en ökad efterfrågan på detaljer såsom karré och kotlett. Våra grillprodukter börjar rulla på i butikerna, där vårt sortiment utökas successivt.
Trots ett bakslag i vårvärmen tror vi att grillandet nu äntligen kan ta fart. Nästa vecka sker vår produktion i Kristianstad enbart måndag-tisdag på grund av ombyggnation av vår slaktlinje, samt helgdag.
Noteringen för slaktgris stiger 25 öre, men suggan är oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi går mot en säsong med bättre försäljning och ser en ökad efterfrågan på den internationella marknaden. Det ger goda förutsättningar för stigande priser och vi höjer slaktsvinen 20 öre vecka 19.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har inte vädret med oss, så det blir oförändrat nästa vecka. Annars rullar det på, men det är inget riktigt drag i marknaden. Den ligger lite i dvala ännu.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Variernade signaler på marknaden har präglat veckan. Det är fortfarande tidigt i säsongen för grill, men det känns att efterfrågan ökar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är kallt, vilket hämmar nöjet att grilla, det sker stor import av griskött och det finns mycket att köpa till billiga pengar. Ica vill sänka priserna.
-Det är alltså mycket som bromsar höjda svenska priser på gris. Vårt pris blir därför kvar på förra veckans nivå.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är dags att ta ett rejält tag i grispriset. Vi kan inte ha det som vi har det. Min höjning blir 50 öre v 19.
-Det är fortsatt trögt, men det börjar bli vår, även om vi har snö kvar. Det är är alltså säsongen och vädret som höjer priset och jag tycker det ser bra ut framåt. Då får vi ta i lite extra.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Intresset för QS-certifiering, som vi skrev om förra veckan, har överstigit alla förväntningar, med råge! Signalerna från grisföretagarna kan inte bli tydligare. Lönsamheten måste förbättras och det med det snaraste. Tillgång till fler marknader är avgörande.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Strejken i slakterierna fortsätter. Det blev endast två slaktdagar den här veckan. Nya strejkvarslet är lagt från 5 maj och framåt. Det börjar bli trångt i stallarna.
-Den här veckan har 2 000 grisar slaktats under strejken med hänvisning till djurskyddet, enl överenskommelse mellan parterna.
-Det är brist på griskött i butikerna och många hyllor gapar tomma. Vi har dock inte sett så mycket av ökad import ännu, men om strejken fortsätter kan det bli mer import.
-Det är en sorglig situation, att vi inte når en överenskommelse.
-Ändå är det inte så stort överskott på smågrisar, men problemen ökar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -I dag fredag har vi slaktat 2000 grisar, på dispens pga överfulla stallar, men strejken fortsätter. Vi tar en dag i sänder och försöker lösa problemen. Tre förslag till överenskommelse har förkastats.
-Smågrisuppfödarna har också svårigheter att bli av med sina smågrisar och det börjar bli fullt i stallarna med lite för stora smågrisar.

Danish Crown
Marknaderna i Europa visar på fortsatta framsteg. Vi får igenom prishöjningar på marknaden för bacon i England.
Det är höjda priser på kotlett, karré och framdelskött i EU. Vi har fina utskeppningar till Japan och har stabila marknader i Kina och Ryssland. Det ger en fortsatt positiv situation för försäljningen.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 maj 2010
Senaste uppdatering gjord 10 maj 9,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 19

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

SLAKTSVINSSTALLAR I BRA SKICK
Belägna utanför Vessigebro. Byggda/renoverade mellan 96-01. Fyra avdelningar med totalt ca 1700 platser. Långtrågboxar, Weda blötutfofdring med möjligheter till alternativa fodermedel, samt egen foderberedning. Uthyres på flerårskontrakt. För mer information:
Ägare
Johan Nylander
Tel 070-8871615
Konsult Grisproduktion
Maria Kihlstedt
Tel 070-5483084Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Spotmarknaden* 73-94,9 13,80 13,80 13,00 13,00
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,25
Dalsjöfors Slakteri 75-96,9 13,15 12,85 12,45 12,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 12,95 12,75 12,75 12,75
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,90 12,70 12,45 12,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,45 11,95 11,95 11,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,25 12,05 12,05 12,05
SLP 70-96,9 11,65 11,40 11,40 11,40
Scan 75-96,9 11,65 11,40 11,40 11,40
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,05 24,80 24,80 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 24,05 23,80 23,80 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 19 v 18 v 17
12,35 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,50 9,20 9,00
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,57 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,19 1,19 1,11
11,57 Österbottens 88 – 106 euro 1,19 1,19 1,19
12,84 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
7 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,52 Tyskland 1,39 1,39 1,36 1,32 1,32
4 maj jämförbara**
15,28 England - 1,571 1,576 1,547 1,557
14,11 Spanien - 1,451 1,404 1,379 1,379
13,17 Frankrike - 1,354 1,297 1,241 1,238
13,03 Österrike - 1,340 1,310 1,280 1,280
12,99 Tyskland - 1,336 1,306 1,266 1,266
12,97 Tjeckien - - - 1,334 1,344
12,92 Holland - 1,328 1,299 1,251 1,251
12,77 Danmark - 1,313 1,286 1,259 1,259
12,57 Belgien - 1,292 1,267 1,218 1,218
12,56 Italien - 1,291 1,291 1,291 1,291
11,81 Irland - 1,214 1,214 1,214 1,214
11,61 Polen - - 1,194 1,208 1,236
11,24 Sverige - 1,156 1,160 1,148 1,147
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
2 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
13,06 EU, medelpris 1,343 1,320 1,323 1,325 1,329
-
17,70 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,79 Bulgarien 1,623 1,643 1,677 1,677 1,677
15,57 England 1,601 1,609 1,588 1,587 1,561
14,98 Cypern 1,540 1,550 1,570 1,570 1,570
14,34 Grekland 1,474 1,474 1,489 1,532 1,557
13,91 Portugal 1,430 1,410 1,410 1,410 1,410
13,79 Rumänien 1,418 1,419 1,429 1,443 1,459
13,73 Litauen 1,412 1,430 1,416 1,415 1,407
13,72 Finland 1,411 1,375 1,379 1,368 1,387
13,69 Luxemburg 1,408 1,374 1,374 1,372 1,372
13,69 Tyskland 1,407 1,374 1,358 1,359 1,359
13,63 Spanien 1,401 1,358 1,353 1,353 1,362
13,59 Estland 1,397 1,378 1,389 1,392 1,387
13,43 Slovakien 1,381 1,383 1,388 1,387 1,385
13,40 Sverige 1,378 1,370 1,357 1,359 1,384
13,12 Lettland 1,349 1,310 1,350 1,374 1,295
13,11 Italien 1,348 1,348 1,409 1,423 1,435
13,04 Tjeckien 1,341 1,353 1,368 1,364 1,351
12,89 Österrike 1,325 1,295 1,297 1,299 1,303
12,77 Ungern 1,313 1,333 1,351 1,342 1,348
12,55 Frankrike 1,290 1,230 1,230 1,220 1,240
12,46 Belgien 1,281 1,234 1,231 1,226 1,226
12,20 Slovenien 1,254 1,229 1,248 1,186 1,268
12,17 Irland 1,251 1,252 1,247 1,242 1,242
11,97 Polen 1,231 1,259 1,284 1,297 1,293
11,97 Danmark* 1,231 1,197 1,197 1,197 1,197
11,87 Holland 1,220 1,204 1,205 1,203 1,205
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 maj
21 apr
7 apr
24 mar
Utbud
530
425
640
805
Sålda
530
425
640
805
Medelpris, euro
1,43
1,42
1,36
1,36
Lägst
1,42
1,41
1,35
1,34
Högst
1,43
1,43
1,37
1,37
Medelpris, skr
13,91
13,66
13,16
13,23

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 6,80 6,80 6,80 6,80
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,70 6,70 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
8,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,03
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,62 0,62
4,76
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,32
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,02
ZNVG 56 % euro - 1,03 1,06
Galtar
7,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund
11,46
11,06
11,10
11,03
11,04
10,97
10,83
Dollar 7,63 7,28 7,18 7,12 7,27 7,22 7,26
Euro 9,73 9,62 9,62 9,69 9,68 9,73 9,68
Dansk 1,30 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30
Norsk 1,24 1,22 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Yen 8,16 7,74 7,72 7,64 7,80 7,71 7,90
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,90 18,70 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,25 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade - 19,10 18,85 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80 17,80 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 490 485 470
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 510 505 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 460 453 453
Bis Plus 30 kg, marknad - 465 463 463
Bas 30 kg, beräknad - 426 419 419
Bas 30 kg, marknads - 431 429 429
Nyavvanda, 9 kg - 302 297 297
KRAV, 30 kg - 798 791 791
Scan Ekologisk - 755 748 748
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 565 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans 0,5 v 0,5 v
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans ngt brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 216 206 200 194 194
462
Basis 30 kg 356 342 335 326 326
287
SPF+Myc 7 kg 221 211 205 199 199
469
SPF+Myc 30 kg 361 347 340 331 331
292
SPF 7 kg 225 215 209 203 203
474
SPF 30 kg 365 351 344 335 335
989
Økologi 30 kg 761 751 745 739 739
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
505
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
564
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
525
ZNVG 28 kg - 54 53 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
2 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
436 EU, medelpris 44,89 45,50 46,47 46,37 46,50
-
778 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
648 Italien 66,67 66,67 67,43 67,73 67,84
606 England 62,38 62,38 61,72 61,69 60,29
596 Tjeckien 61,29 61,74 62,15 56,09 55,79
579 Slovakien 59,59 57,19 56,45 60,73 54,32
560 Sverige 57,60 58,78 54,83 57,65 55,01
537 Ungern 55,25 45,37 61,12 56,29 55,32
515 Tyskland 53,00 52,90 52,90 52,90 52,90
493 Finland 50,70 50,02 50,06 48,98 50,12
436 Luxemburg 44,90 43,00 43,00 47,50 47,50
428 Portugal 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
401 Spanien 41,27 45,37 45,73 46,17 46,17
398 Belgien 41,00 41,00 42,00 42,00 42,00
373 Danmark* 38,43 37,49 37,49 37,48 37,48
368 Estland 37,83 37,43 37,47 37,60 36,55
361 Polen 37,18 37,59 39,24 38,94 40,34
340 Frankrike 35,00 35,20 35,20 35,60 35,40
318 Holland 32,75 34,75 36,75 37,75 37,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 19 v 18 v 17 v 16
Spotmarknaden 5,5 mån 1700 1700 1700 1700