Senaste noteringsnytt
Tyskland höjer 40 öre v 21
Som väntat höjer tyskarna grispriset rejält v 21, 4 cent till 1,45 €, eller nära 40 öre. /LG 100521

Partiprishöjning bäddar för höjt grispris
Scans partipris höjdes 17 maj med 25 öre, vilket bäddar för ett höjt pris på slaktgrisar. Handeln med halva kroppar är dock endast en mindre del av det kött som säljs numera. Detaljernas pris ändras lite annorlunda.
Det kan också vara så att den här höjningen är en följd av 25-öringen på grispriset v 19, eftersom senaste höjningen av partipriset skedde 14 december.
Men det är i alla fall en positiv signal. /LG 100521

Danska och tyska höjningarna 1,30 skr på en månad!!
Danskt grispris stiger 20 danska öre även v 21 och det är femte veckan i rad med höjningar! Det blir sammanlagt 1 dkr. Tyskland har samma tid höjt 13 cent. Danska och tyska uppfödarna får nu således 1,30 skr mer per kg slaktgris än för en månad sedan! Hur mycket mer har du fått under våren?
Det är ett ganska rimligt krav att svenska grispriset ska hänga med danska och tyska, när slakterierna jobbar på nästan samma marknad. Sverige har ju dessutom favören av att ha en stark hemmamarknad med mycket hög preferens för bl a svenskt grillkött. Det visar undersökning efter undersökning som Scan genomför.
Dessutom har vi samma möjlighet som danskarna till export till länder som betalar bättre.
Det som inte danskar och tyskar har just nu är det ovanligt varma vädret, som finns allra mest i norra Sverige. Svenskt grillkött kanske grillas mest av allt just nu före pingst.
Dansk notering är nu 12,87 kr i svenska pengar, tysk är 14,02 skr. Scans notering är 11,65. Skillnaden mellan tysk notering och Scans är 2,35 kr, vilket innebär att det blir intressant att skicka slaktgrisarna till Tyskland, om inte ev merbetalningar vid sidan av noteringarna skiljer. /LG 100521

5 cent, 50 öre, upp på grisauktionen i Tyskland
Den tyska internetauktionen för grisar visar 5 cent upp v 20. Det kan alltså blir höjning av tyska grispriset på fredag. Tyskland har också haft med av den värmebölja som ligger över Ryssland och Skandinavien. /LG 100520
Grispriserna stiger i Europa
De europeiska grispriserna visar positiv utveckling den här veckan. Höjningen av priserna varierar från 2 cent i Tyskland till 4 cent i England. Franska priset blev kvar på oförändrad nivå.
I Holland steg intäkterna av försäljning av griskött, vilket är orsaken till höjningen av grispriserna, tillsammans med begränsad tillgång till slaktgrisar. Hos andra slaktföretag uppges positiva utvecklingen orsakas av balanserad marknad. I Danmark höjdes grispriset ännu en gång som följd av förbättrade exportpriser, särskilt till tredje land. I Spanien finns endast begränsade volymer slaktgrisar på marknaden och därför steg priset med tre cent.
Prognos: Den positiva trenden väntas fortsätta, som följd av fortsatt god efterfrågan och något begränsade utbud av slaktgrisar. Dessutom kommer pingsthelgen och samtidigt goda väderprognoser, varför fler konsumenter väntas använda grillen. Utsikterna för en god marknad för griskött är goda. ISN 100520

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har en oförändrad marknadssituation för griskött. Vi hoppas det fina vädret håller i sig och att det blir ökad efterfrågan på grillprodukter i butik. Vi känner positiva signalerna från marknaden och mottagandet av vårt nya grillsortiment är bra. Vårt exponeringsbygge i butik fortsätter, där våra välkända eldflammor vid kyldiskarna börjar ta form. Försäljningen av bacon och smörgåsmat fortsätter sin gynnsamma positiva utveckling, medan andra kategorier följer plan. Produktionen i Kristianstad är reducerad på grund av inkörning av vår nya slaktlinje.
Noteringen är oförändrad för både slaktgris och sugga.

KLS Ugglarps
Marknaden är i stort sett oförändrad sen förra veckan. Vi väntar fortfarande på sol och värme för att grillsäsongen ska komma igång ordentligt.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar lite fortare nu och det är lön nästa vecka. Konsumtionen av griskött går åt rätt håll, men lager som ska säljas och priser på kött som ska höjas tar tid. Höjningar av grispriset bör inte vara långt borta.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det finns inget som ändrar prisbilden den här veckan, inga affärer varken uppåt eller nedåt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi slaktar för fullt, dvs 6000 grisar, och vi säljer bra. Det är bra att priserna går upp i Tyskland och Danmark, det bör minska importen.
-Vi har fått godkännandet klart för export till Ryssland, och har redan fått iväg leveranser. Det är framför allt späck som ryssarna betalar bättre för än på andra marknader.
-För första gången i historien har vi sålt skinka till Ryssland.
-Det man kan säga om situationen just nu är, att nu kan det bara bli bättre!

Boarps Gård
Per Karlsson: -För någon vecka sedan inträffade den historiska händelsen att grispriset i USA steg över det tyska priset. Nu har en annan historisk händelse inträffat. Danska köpare vill köpa slaktgrisar i Sverige till ett pris som är konkurrenskraftigt med vad som betalas i Sverige. Det måste vara många år sedan det hände. Ska bli intressant att på stämman få höra den svenska industrins förklaring till det låga svenska grispriset.
Efterkalkylen i förra veckans @-GRIS tål att upprepas, studera den noga.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Den här veckan har det varit slakt, men nya varsel är lagda till 25 maj. Om det blir strejk, eller inte, beror på om förhandlingarna leder till något.
-Det är nu knapert med kött i butikerna, men det som slaktas kan distribueras.
-Situationen för smågrisar är under kontroll. Det finns ett litet överskott på slaktgrisar, men situationen blir värre om strejken fortsätter.

Danish Crown
Den förestående pingsthelgen, samt en klar förbättring av utsikterna för bra väder den kommande veckan i Europa, ger förväntningar om en förbättrad avsättning för griskött. Det är positivt på de flesta av våra marknader för detaljer. Skinka och kotlett stiger i pris. Karré steg tidigare i månaden och vi saknar endast det vackrare vädret, innan vi kan få igenom ytterligare höjningar av priserna.
Totalt sett ser det positivt ut.
På marknaderna i tredje land är utvecklingen av valutorna fortsatt med oss. Samtidigt ser det ut som att det stödpaket som kinesiska myndigheter kommit med förbättrar situationen för avsättningen. Det är stabil avsättning till Japan, USA och Ryssland.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 21 maj 2010
Senaste uppdatering gjord 24 maj 11,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 21

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Grönbete med Grillkväll”
Trumpetarbostället i Billinge onsdagen 9 juni kl 18
Klicka här för program!

SLAKTSVINSSTALLAR I BRA SKICK
Belägna utanför Vessigebro. Byggda/renoverade mellan 96-01. Fyra avdelningar med totalt ca 1700 platser. Långtrågboxar, Weda blötutfofdring med möjligheter till alternativa fodermedel, samt egen foderberedning. Uthyres på flerårskontrakt. För mer information:
Ägare
Johan Nylander
Tel 070-8871615
Konsult Grisproduktion
Maria Kihlstedt
Tel 070-5483084Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Spotmarknaden* 73-94,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,00 13,00
Dalsjöfors Slakteri 75-96,9 13,15 13,15 13,15 12,85
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,15 13,15 12,95 12,75
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 12,90 12,90 12,90 12,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,45 12,45 12,45 11,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,45 12,45 12,25 12,05
SLP 70-96,9 11,65 11,65 11,65 11,40
Scan 75-96,9 11,65 11,65 11,65 11,40
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,05 25,05 25,05 24,80
Scan Ekologisk 73-96,9 24,05 24,05 24,05 23,80
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 21 v 20 v 19
12,87 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,90 9,70 9,50
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,50 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,19 1,19 1,19
11,50 Österbottens 88 – 106 euro 1,19 1,19 1,19
12,76 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
21 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,02 Tyskland 1,45 1,41 1,39 1,39 1,36
20 maj jämförbara**
15,74 England - 1,628 1,586 1,571 1,576
14,77 Spanien - 1,528 1,498 1,451 1,404
13,35 Danmark - 1,381 1,353 1,313 1,286
13,24 Österrike - 1,370 1,340 1,340 1,310
13,11 Tyskland - 1,356 1,336 1,336 1,306
13,03 Holland - 1,348 1,328 1,328 1,299
12,88 Frankrike - 1,332 1,330 1,354 1,297
12,83 Tjeckien - - - 1,327 1,321
12,72 Belgien - 1,316 1,292 1,292 1,267
12,48 Italien - 1,291 1,291 1,291 1,291
12,11 Irland - 1,253 1,253 1,214 1,214
11,62 Polen - - 1,202 1,200 1,194
11,44 Sverige - 1,184 1,165 1,156 1,160
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
13,35 EU, medelpris 1,381 1,353 1,343 1,320 1,323
-
17,59 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,85 England 1,640 1,628 1,601 1,609 1,588
15,23 Bulgarien 1,576 1,592 1,623 1,643 1,677
14,89 Cypern 1,540 1,540 1,540 1,550 1,570
14,79 Portugal 1,530 1,490 1,430 1,410 1,410
14,31 Spanien 1,480 1,444 1,401 1,358 1,353
14,27 Lettland 1,476 1,399 1,349 1,310 1,350
13,93 Litauen 1,441 1,433 1,412 1,430 1,416
13,89 Tyskland 1,437 1,407 1,407 1,374 1,358
13,86 Luxemburg 1,434 1,434 1,408 1,374 1,374
13,76 Grekland 1,423 1,423 1,474 1,474 1,489
13,67 Sverige 1,411 1,385 1,378 1,370 1,357
13,62 Slovakien 1,409 1,404 1,381 1,383 1,388
13,47 Finland 1,393 1,389 1,411 1,375 1,379
13,36 Estland 1,382 1,390 1,397 1,378 1,389
13,34 Rumänien 1,380 1,398 1,418 1,419 1,429
13,33 Tjeckien 1,379 1,340 1,341 1,353 1,368
13,33 Italien 1,379 1,379 1,335 1,348 1,409
13,13 Österrike 1,358 1,325 1,325 1,295 1,297
12,83 Ungern 1,327 1,284 1,313 1,333 1,351
12,68 Slovenien 1,312 1,249 1,254 1,229 1,248
12,63 Belgien 1,307 1,292 1,281 1,234 1,231
12,60 Danmark* 1,304 1,231 1,231 1,197 1,197
12,49 Irland 1,292 1,290 1,251 1,252 1,247
12,47 Frankrike 1,290 1,290 1,290 1,230 1,230
12,32 Holland 1,275 1,275 1,220 1,204 1,205
12,22 Polen 1,264 1,206 1,231 1,259 1,284
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 maj
12 maj
5 maj
21 apr
Utbud
550
480
530
425
Sålda
550
480
530
425
Medelpris, euro
1,48
1,43
1,43
1,42
Lägst
1,47
1,42
1,42
1,41
Högst
1,49
1,43
1,43
1,43
Medelpris, skr
14,31
13,77
13,91
13,66

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 6,85 6,85 6,85
Scan 140- - 6,85 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,35 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - 6,80 6,80 6,80
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,70 6,70 6,70
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
8,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,28
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,73
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,28
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,96
ZNVG 56 % euro 1,07 1,03 1,03
Galtar
10,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
11,21
11,36
11,46
11,06
11,10
11,03
11,04
Dollar 7,81 7,62 7,63 7,28 7,18 7,12 7,27
Euro 9,67 9,63 9,73 9,62 9,62 9,69 9,68
Dansk 1,30 1,29 1,30 1,29 1,29 1,30 1,30
Norsk 1,21 1,23 1,24 1,22 1,21 1,21 1,21
Yen 8,56 8,21 8,16 7,74 7,72 7,64 7,80
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,90 18,90 18,90
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade - 19,10 19,10 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,10 18,10 17,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 490 490 490
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 510 510 510
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 460 460 460
Bis Plus 30 kg, marknad - 465 465 465
Bas 30 kg, beräknad - 426 426 426
Bas 30 kg, marknads - 431 431 431
Nyavvanda, 9 kg - 302 302 302
KRAV, 30 kg - 798 798 798
Scan Ekologisk - 755 755 755
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 550 550 565 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - översk översk balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans n övers balans
Dahlbergs Slakteri - översk balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
296
Basis 7 kg 228 222 216 206 200
486
Basis 30 kg 374 365 356 342 335
302
SPF+Myc 7 kg 233 227 221 211 205
492
SPF+Myc 30 kg 379 370 361 347 340
308
SPF 7 kg 237 231 225 215 209
497
SPF 30 kg 383 374 365 351 344
1014
Økologi 30 kg 780 774 761 751 745
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
502
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
560
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
522
ZNVG 28 kg 54 54 54 54 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
428 EU, medelpris 44,28 43,87 44,89 45,50 46,47
-
773 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
630 Italien 65,20 65,20 60,06 66,67 67,43
615 England 63,67 63,23 62,38 62,38 61,72
591 Tjeckien 61,16 60,58 61,29 61,74 62,15
566 Sverige 58,63 59,03 57,60 58,78 54,83
534 Slovakien 55,26 57,46 59,59 57,19 56,45
526 Ungern 54,42 51,12 55,25 45,37 61,12
514 Tyskland 53,20 53,00 53,00 52,90 52,90
487 Finland 50,44 49,87 50,70 50,02 50,06
444 Portugal 46,00 46,00 44,00 44,00 44,00
396 Belgien 41,00 41,00 41,00 41,00 42,00
384 Luxemburg 39,80 39,80 44,90 43,00 43,00
380 Spanien 39,39 40,11 41,27 45,37 45,73
371 Danmark* 38,44 38,43 38,43 37,49 37,49
355 Estland 36,35 35,64 37,83 37,43 37,47
340 Polen 35,19 34,58 37,18 37,59 39,24
338 Frankrike 35,00 35,00 35,00 35,20 35,20
316 Holland 32,75 32,75 32,75 34,75 36,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 21 v 20 v 19 v 18
Spotmarknaden 5,5 mån 1350 1500 1700 1700