Senaste noteringsnytt
360 slaktgrisar till Tyskland v 22
Det är inte bara exporten av slaktgrisar till Danmark som sätter igång v 22, utan även till Tyskland. Eriksson Transport kör två lass slaktgrisar till Tyskland den här veckan, med 180 slaktgrisar på varje lass. /LG 100602

Äntligen svenska höjningar!!
Scan höjer priset på slaktgrisar med 40 öre och suggor 20 öre v 22. Det är verkligen på tiden, när Danmark är inne på sjätte raka höjningen nästa vecka och därmed har höjt 1,70 kr.
Oddsen för Scan-höjning var extra stora v 22, eftersom det är stämma för grisproducenterna samma vecka. Kritiken blir mildare, men den torde ändå bli svår att undgå p g a den låga noteringen internationellt sett.
Alla övriga slakterier, utom Skövde, hänger på höjningen näsa vecka. Dock med mindre belopp, vilket gör att skillnaden mellan Scans och övriga slakteriers priser minskar något. /LG 100528

Svenska slaktbilarna börjar rulla till Danmark!
Nu håller det på att hända! Det man talat om i många år, att svenska grisar kan slaktas (billigare!?) i Danmark, det sker nästa vecka. Spotmarknaden kör då första lasset slaktgrisar tlll ett danskt slakteri. Priset blir 14,10 skr + en liten bonus. Det är drygt 2 kr mer än Scans notering och även mer än KLS Topp 13,35 kr, det som Danish Crowns svenska slakterier betalar för grisar som slaktas i Sverige.
Det är förmodligen även mer än en dansk medlem i Danish Crown får för sina grisar. Vanliga grisuppfödare i Danmark får inte (personliga) tillägg över prislistan, men däremot avdrag. Danish Crowns priser är brutto, till skillnad mot svenska priser som ofta är netto (med som regel tillägg, men även vissa avdrag).
Det är bra för alla svenska uppfödare att det försvinner grisar ut ur landet. Det har varit en följetong här i @-GRIS att det är för många grisar som bjuds ut och att det är det stora utbudet som pressar svenska priset.
Det är numera tillgång och efterfrågan som styr priset och inget är därför mer välkommet för en svensk uppfödare, än att överutbudet byts till grisbrist! /LG 100528

Tyska grispriset steg även v 22?
Grispriset på auktionen på internet i Tyskland v 21 slutade på 1,51 €. Det är 6 cent högre än kontantpriset och var en indikation på att tyska priset kunde höjas även v 22.
Jag gissade på ca 2 - 4 cent, och det blev 3. LG 100528
Ökning ännu denna vecka, i nästan hela Europa
Åter igen, priserna på slaktgrisar steg i nästan hela Europa. Förutom i Sverige, England och Italien steg priset med 3 till 5 cent. I Sverige förblev grispriset oförändrat än en gång. I England noterades en lätt uppåtgående rörelse. Som resultat av ändringar i valutakursen sjönk svenska priset i euro med 2 cent, medan det engelska priset blev oförändrat. För sjätte gången rad var priset oförändrat i Italien.
I Frankrike säger man om höjningen på 5 cent, att höjningen är ett resultat av god efterfrågan, där volymerna som bjuds ut är större än de var vid samma tid i fjol. Inhemska efterfrågan i Spanien är otillfredsställande och export går till östra Europa. Ända kunde priset höjas 4 cent i Spanien. Överallt annars i Europa är priserna högre denna vecka som följd av god inhemsk efterfrågan. Det är främst grillning och ökad export som står för ökningen.
Prognos: God efterfrågan på griskött gör att det är lätt att marknadsföra det begränsade utbudet. Exporten har fördelar av den svaga euron och det är särskilt exporten till Ryssland som ökar. Av detta kan vi tro att priserna blir stabila eller t o m högre nästa vecka. ISN 100527

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi ser en ljusning på marknadssituationen för griskött. Det mesta av detaljer är sålda och vecka 22 startade Coop en reklamkampanj i TV.
Vi hoppas det fina vädret håller i sig och att det blir ökad efterfrågan på grillprodukter i butik. Vi känner de positiva signalerna från marknaden och mottagandet av vårt nya grillsortiment är bra. Försäljningen av bacon och smörgåsmat fortsätter sin gynnsamma positiva utveckling, medan andra kategorier följer plan.
Produktionen i Kristianstad är på väg upp, vilket innebär att vecka 22 kommer vi att köra med i det närmaste normal takt igen.
Noteringen går upp med 40 öre för slaktgris och 20 öre för sugga.

KLS Ugglarps
Utvecklingen på internationella marknaden är relativt positiv och med det fina vädret så kan vi förvänta oss en bättre efterfrågesituation på svenska detaljhandelsmarknaden. Vi höjer priset 20 öre/kg för både slaktsvin och suggor.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har lossnat lite på marknaden, så det går åt rätt håll. Men vi får inte upp priserna på allt, det är grillvaror som är lättast nu, medan övriga sortimentet ligger kvar på gamla priserna.
-Först ska också frysarna tömmas, innan höjningarna tar skruv, och där ligger karré, skinka och kotlett. Det gäller nog många slakterier. Men vi tar nu av lagren.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Fortfarande är det solen vi lägtar efter. Det är inget riktigt drag i grilldetaljerna. Men nu kommer fina vädret på fredag så jag tror det blir sug nästa vecka.
-Vi har också stora aktiviteter framöver och vi ska ha ut stora volymer kött på marknaden.
-Det är nu balans i slakten, så när som något 100-tal grisar stående. Det är ett optimalt läge för ett slakteri.
-Importen trycker på kraftigt och trycker priset. Vi har missat ett par stora affärer till exporten helt nyligen, som klart påverkar vårt grispris. Jag vet inte vilka länder som tog affärerna, men det är flera läner som agerar i Sverige.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är som förra veckan, så priserna är oförändrade en vecka till. Men vi tär på fryslagren, så de börjar nu bli behändiga. Konkurrensen är fortsatt tuff och Sverige lider av importen. Vi ser t o m kött från Spanien i Sverige. Läget för valutorna är ju sådant.
-Det är även mycket svensk gris på marknaden. Jag vet inte varifrån alla kommer, men en teori är att Scans minskade inköp gör att det blir fler grisar som erbjuds oss andra.
-Vi växer fortsatt så det knakar i k-packen, med nya butiker varje vecka. Störst är försäljningen direkt till Ica Maxi. Det fungerar jättebra. Man köper stora volymer, vilket logistiskt sett är bra.
-Ökningen av direktförsäljningen till Ica Maxi visar att det finns behov av aternativ till centralt packat. Centralpackat har varit det som gällt en tid, nu vill man ha förnyelse och närproducerat.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det har varit en normal vårvecka. Vi hade ju väldigt fint väder förra veckan, men handeln tyckte ändå att försäljningen av grillvaror gick lite trögt. Värmen kom ju överraskande den här årstiden, så folk var kanske inte helt inställda på på grillning ännu.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Fr o m måndag har Danmark sitt högsta grispris på 6 år! På onsdag i stämmoveckan går det första lasset med svenska slaktgrisar till Danmark. Priset är 14.10 skr (10,25 dkr +0,65 dkr efterlikvid direkt x 1,29 valutakurs) + ett litet bonustillägg som är under förhandling, då danskarna vill markera nöjet i att köpa den den fina svenska grisen med alla mervärden som Sverige skulle erövra resten av Europa med. Nu säljs denna gris som bulkvara av ett danskt slakteri och blir slaktad, styckad och förädlad i Danmark.
-Spotmarknaden är i kontakt med ett tyskt slakteri som slaktar 30 000 grisar/vecka. Arbetsstyrkan består av 60 personer. Kostnaden från att grisen går av lastbilen tills den hänger på två krokar i kylen är 7 euro/gris! Ser verkligen fram emot att höra industrins planer på effektivisering på stämman.
-Vions bokslut kom nyligen. Resultatet slutade på 65 miljoner euro av en omsättning på 9 miljarder euro. Vinsten motsvarar 0,7 % av omsättningen. Det är lite svårt att förstå hur det ska vara möjligt att i samma bransch kräva 5 % av omsättningen i vinst i Sverige. Ser fram emot att få det också förklarat på stämman.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Ett nytt avtal har uppnåtts för finsk industri inom livsmdel och slakten har gått för fullt hela veckan. Det blev till slut en kompromiss, dår bäda parter fick ge och ta. Vad slaktens kostnader blir är inte helt analyserat.
-Det blev ett 4-årigt avtal, vilket innebär fred på slakterierna en god tid framöver.
-Vi ligger nu ca en veckoslakt efter i slakterierna, medan det är hyfsad balans för smågrisar. Med tigerns fart måste vi nu leverera varor till butikerna, där hyllorna står tomma på finska varor. Vi har kommit igång bra med detta under veckan.
-Vi har förlorat en hel del försäljning under strejken då importen snabbt fyllde en del tomrum efter finska produkter. Tysk ytterfilé och mycket danskt kött har kommit in på hyllorna.
-Det blir en tålmodig uppgift att vinna tillbaka marknaden. Den kan ta tid, men vi måste visa att vi är en bra partner till handeln.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson. -Avtalet med livsmedelsarbetarna är nu klart. Vi har kört en mer och mindre normal vecka.
-Smågrisarna är lite för många för stunden, men det torde snart rätta till sig.

Danish Crown
På marknaderna i Europa fortsätter den positiva utvecklingen. Vi har förnyat våra kontrakt för juni med fortsatt stigande priser på bacon till den engelska marknaden. Kött från trimningen och bog för korvtillverkning, samt kotlett, visar också positiv utveckling.
Handeln med Ryssland och Japan är oförändrad, men en fortsatt stark dollar ger goda priser, när de räknats om till danska kronor. I Kina ser vi en stigande tendens, som också stöttas under med fördelaktig dollarkurs.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 28 maj 2010
Senaste uppdatering gjord 3 juni 9,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 22

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Grönbete med Grillkväll”
Trumpetarbostället i Billinge onsdagen 9 juni kl 18
Klicka här för program!

SLAKTSVINSSTALLAR I BRA SKICK
Belägna utanför Vessigebro. Byggda/renoverade mellan 96-01. Fyra avdelningar med totalt ca 1700 platser. Långtrågboxar, Weda blötutfofdring med möjligheter till alternativa fodermedel, samt egen foderberedning. Uthyres på flerårskontrakt. För mer information:
Ägare
Johan Nylander
Tel 070-8871615
Konsult Grisproduktion
Maria Kihlstedt
Tel 070-5483084Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19
Spotmarknaden Dkb) 73-94,9 14,10 - - -
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,40 13,20 13,20 13,00
Dalsjöfors Slakteri 75-96,9 13,35 13,15 13,15 13,15
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,35 13,15 13,15 12,95
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,25 a13,25 a13,25 a13,25
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,10 12,90 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,45 12,45 12,45
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,65 12,45 12,45 12,25
SLP 70-96,9 12,05 11,65 11,65 11,65
Scan 75-96,9 12,05 11,65 11,65 11,65
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,45 25,05 25,05 25,05
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,05 24,05 24,05
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 22 v 21 v 20
13,26 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,20 9,90 9,70
24,88 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,51 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,19 1,19 1,19
11,51 Österbottens 86 – 105 euro 1,19 1,19 1,19
12,77 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
28 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,32 Tyskland 1,48 1,45 1,41 1,39 1,39
25 maj jämförbara**
15,79 England - 1,632 1,628 1,586 1,571
15,18 Spanien - 1,569 1,528 1,498 1,451
13,61 Danmark - 1,407 1,381 1,353 1,313
13,55 Österrike - 1,400 1,370 1,340 1,340
13,51 Tyskland - 1,396 1,356 1,336 1,336
13,41 Holland - 1,386 1,348 1,328 1,328
13,38 Frankrike - 1,383 1,332 1,330 1,354
13,14 Tjeckien - - - 1,358 1,327
13,09 Belgien - 1,353 1,316 1,292 1,292
12,49 Italien - 1,291 1,291 1,291 1,291
12,49 Irland - 1,291 1,253 1,253 1,214
12,49 Polen - - 1,291 1,202 1,200
11,23 Sverige - 1,161 1,184 1,165 1,156
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 maj Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr euro euro euro euro euro
13,58 EU, medelpris 1,403 1,381 1,353 1,343 1,320
-
17,61 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,78 England 1,631 1,640 1,628 1,601 1,609
15,12 Bulgarien 1,562 1,576 1,592 1,623 1,643
14,90 Cypern 1,540 1,540 1,540 1,540 1,550
14,81 Portugal 1,530 1,530 1,490 1,430 1,410
14,71 Spanien 1,520 1,480 1,444 1,401 1,358
14,19 Tyskland 1,466 1,437 1,407 1,407 1,374
14,18 Lettland 1,465 1,476 1,399 1,349 1,310
14,08 Litauen 1,455 1,441 1,433 1,412 1,430
14,07 Luxemburg 1,454 1,454 1,434 1,408 1,374
13,67 Grekland 1,413 1,423 1,423 1,474 1,474
13,63 Slovakien 1,409 1,409 1,404 1,381 1,383
13,63 Slovenien 1,409 1,312 1,249 1,254 1,229
13,59 Sverige 1,404 1,411 1,385 1,378 1,370
13,54 Finland 1,399 1,393 1,389 1,411 1,375
13,53 Estland 1,398 1,382 1,390 1,397 1,378
13,40 Österrike 1,385 1,358 1,325 1,325 1,295
13,34 Tjeckien 1,379 1,379 1,340 1,341 1,353
13,34 Italien 1,379 1,379 1,379 1,335 1,348
13,23 Rumänien 1,367 1,380 1,398 1,418 1,419
12,87 Danmark* 1,330 1,304 1,231 1,231 1,197
12,77 Frankrike 1,320 1,320 1,290 1,290 1,230
12,76 Ungern 1,319 1,327 1,284 1,313 1,333
12,74 Belgien 1,317 1,307 1,292 1,281 1,234
12,61 Holland 1,303 1,275 1,275 1,220 1,204
12,59 Polen 1,301 1,264 1,206 1,231 1,259
12,51 Irland 1,293 1,292 1,290 1,251 1,252
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 maj
19 maj
12 maj
5 maj
Utbud
560
550
480
530
Sålda
560
550
480
530
Medelpris, euro
1,51
1,48
1,43
1,43
Lägst
1,49
1,47
1,42
1,42
Högst
1,52
1,49
1,43
1,43
Medelpris, skr
14,61
14,31
13,77
13,91

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 22 v 21 v 20
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 7,10 6,90 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 7,05 6,85 6,85
Scan 140- - 7,05 6,85 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,55 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 6,80 6,80 6,80
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 6,70 6,70
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,40 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
8,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
20,17
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,29
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,74
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,29
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,45
ZNVG 56 % euro 1,08 1,07 1,03
Galtar
10,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
11,42
11,21
11,36
11,46
11,06
11,10
11,03
Dollar 7,88 7,81 7,62 7,63 7,28 7,18 7,12
Euro 9,68 9,67 9,63 9,73 9,62 9,62 9,69
Dansk 1,30 1,30 1,29 1,30 1,29 1,29 1,30
Norsk 1,21 1,21 1,23 1,24 1,22 1,21 1,21
Yen 8,72 8,56 8,21 8,16 7,74 7,72 7,64
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 18,90 18,90
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,50 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 19,10 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,10 18,10 18,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 490 490
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 510 510
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 477 460 460
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 465 465
Bas 30 kg, beräknad - 443 426 426
Bas 30 kg, marknads - 443 431 431
Nyavvanda, 9 kg - 316 302 302
KRAV, 30 kg - 815 798 798
Scan Ekologisk - 772 755 755
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 550 550 550 565
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - 1100 översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 200 balans n övers
Dahlbergs Slakteri - balans översk balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
296
Basis 7 kg 237 228 222 216 206
486
Basis 30 kg 387 374 365 356 342
302
SPF+Myc 7 kg 242 233 227 221 211
492
SPF+Myc 30 kg 392 379 370 361 347
308
SPF 7 kg 246 237 231 225 215
497
SPF 30 kg 396 383 374 365 351
1014
Økologi 30 kg 790 780 774 761 751
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
750
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
503
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
561
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
522
ZNVG 28 kg 54 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
23 maj Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr euro euro euro euro euro
423 EU, medelpris 43,74 44,28 43,87 44,89 45,50
-
774 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
631 Italien 65,20 65,20 65,20 60,06 66,67
612 England 63,25 63,67 63,23 62,38 62,38
588 Tjeckien 60,80 61,16 60,58 61,29 61,74
565 Sverige 58,37 58,63 59,03 57,60 58,78
534 Slovakien 55,26 55,26 57,46 59,59 57,19
514 Tyskland 53,20 53,20 53,00 53,00 52,90
485 Finland 50,11 50,44 49,87 50,70 50,02
445 Portugal 46,00 46,00 46,00 44,00 44,00
407 Danmark* 42,06 38,44 38,43 38,43 37,49
406 Luxemburg 42,00 42,00 39,80 44,90 43,00
401 Belgien 41,50 41,00 41,00 41,00 41,00
395 Ungern 40,82 54,42 51,12 55,25 45,37
392 Estland 40,50 36,35 35,64 37,83 37,43
371 Spanien 38,33 39,39 40,11 41,27 45,37
338 Frankrike 35,00 35,00 35,00 35,00 35,20
319 Polen 32,99 35,19 34,58 37,18 37,59
317 Holland 32,75 32,75 32,75 32,75 34,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 22 v 21 v 20 v 19
Spotmarknaden 5,5 mån - 1350 1500 1700