Senaste noteringsnytt
Kul sommar kan vänta svenska grisföretagare!
Den här veckan, liksom vi gjort de senaste veckorna, ser vi tendenser på marknaden för slaktgrisar som kan bli riktigt trevliga för svenska grisföretagare. Men det är inte svenska priset, utan tyska grispriset som stiger ännu en gång, nu med 3 cent. Svenska priserna ligger stilla, så när som hos Skövde som höjer 20 öre. Men till andra slakterier innebär det ökade marginaler mellan svenska och tyska priser.
Skövdes höjning nästa vecka innebär att slakteriet betalar bäst för slaktgrisar nästa vecka (hänsyn inte tagen till skillnad i klass och vikt).
Danmark höjer inte nästa vecka, men har haft en helt otrolig pristrend, som vi får gå 6 - 7 år bakåt för att hitta något att jämföra med. Men danskarna hänger som sagts inte med tyskarna nästa vecka.
De danska höjningarna gör att det just nu inte är några stora pengar att tjäna för danska uppfödare på att skicka grisar till Tyskland. Därför är det nu väsentligt färre grisar än på mycket länge som lämnar Danmark. Det gör att tyskarna måste höja priserna för att få grisar. Att det dessutom är vackert väder i Europa och folk frågar efter grillkött, det är ju ingen nackdel.
Men om andra länder än Danmark inte hänger med i priskarusellen, så är det bli i "lågprisländerna" som tyska slakterier kan börja intressera sig för inköp av grisar. Finns det också exportörer som organiserar transporterna, då går det mycket lättare med handeln över gränserna. Men vem som helst kan själva sälja sina grisar vart som helst.
Danmark har nu bra flyt i exporten till Asien och USA, där den starka dollarn hjälper till. Samtidigt har man bra efterfrågan i Europa och Danish Crown kan skörda frukterna av sin kostnadsjakt det senaste året. Mycket samverkar således till att i varje fall Danish Crown kan tjäna pengar och höja grispriset.
Detta gäller dock inte för slakterier med mindre export. Små danska slakterier tappar konkurrensförmåga och en del har enligt uppgift inte ens täckning för sina kostnader. Det är alltså helt ombyta roller, jämfört med för något år sedan. Då gick Danish Crown dåligt och betalade därför dåligt, medan de små slakterierna tjänade pengar och betalade bättre.
Om vi tittar på fjolåret, så är nästa veckas tyska grispris ungefär som idag. Men priset hoppade under sommaren. Det får vi nog skylla på finanskrisen, då många slaktade ut och inte minst tryckte suggslakten priset på slaktgrisar. Samtidigt var inte valutorna gynnsamma för exporten.
Vi har alltså inte alls samma situation i år. Blir det fortsatt vackert väder och dollarn blir fortsatt stark, då kan det bli många slakterier, både i Sverige och utomlands, som vill ha dina grisar. Därför kan sommaren bli riktigt trevlig för dig som har grisar, om det inte kommer några just nu okända mörka moln in på grishimlen.
Med tanke på ovanstående är det alltså märkligt att inte fler slakterier i Sverige höjer priset. Det borde vara bra för svenska slakterier att mota "Olle i grind" i stället för att släppa honom utanför hagen (dvs till Danmark och Tyskland).
I Finland höjer HKScan 2 cent, därför att man tror på bra försäljning av grillvaror framöver. KLS Ugglarp höjer priset på smågrisar 50 öre. /LG
100604

"Grönt" för nästan alla länders grispriser v 21
Nästan alla länders slakterier i EU höjde grispriset, eller betalade ut mer pengar för grisarna per kilo vecka 21 än vecka 20. Det gär lätt att konstatera i tabellen över faktisk betalning för slaktgrisar. Nästan hela prisraden för v 21 är grön, vilket betyder höjning.
Sverige och Slovenien är dock undantagen, som har "röda" siffror. I dessa länder betalade man mindre för grisköttet, omräknat till euro, vecka 21 än vecka 20. Det kan bero på sänkt grispris (notering), lägre betalning för grisköttet av annan orsak (alla tillägg), eller valutakursändring för lokal valuta i förhållande till euro. Valutaändringar kan slå väldigt hårt vid jämförelser.
Frankrike och Italien har svart markering i tabellen därför att de inte rapporterat sina priser. Malta har oförändrat grispris.
Genomsnittligt i EU gick priset på slaktgrisar upp ca 30 öre vecka 21 till 13,68 kr. Svenska priset omräknat till euro är 13,30 kr, alltså nästan 40 öre lägre än genomsnittet i EU.
Jämför du detta med officiella svenska grispriser (noteringar), så ser du hur olika pris svenska uppfödare har för sina grisar. Därmed inte sagt att det är bättre i många andra länder. Det vi vet är dock att det danska regnet av blänkande metall faller något jämnare än i Sverige (och Finland). Danmark har en förhållandevis rak betalning (Danish Crown), som det inte är så lätt att förhandla om.
Eftersom tabellen över faktisk betalning är grundad på priserna från de fem största slakterierna i varje land, så är svenska priset enligt EU ganska representativt för Sverige. Det finns ju inte många slakterier. Men pengarna är ojämnt fördelade. Det är heller inte så svårt att lista ut, att de slakterier som har lägsta officiella priserna, också har de största skillnaderna i betalning mellan duktiga förhandlare och mindre duktiga.
Synpunkter på detta?! /LG 100604

Tyska priset gick upp 3 cent, till nu 14,43 kr
Det blev tysk höjning även v 23, nu med 3 cent till 1,51 €, som är 14,43 skr. Tyska priset ligger nu på 14,43 skr. Jämfört med Scans 12,05, är det 2,38 kr över och alltså för en del affär att exportera grisar. /LG 100604

Fortsatt upp 2 cent på grisauktionen på nätet
Den tyska internetauktionen slutade den här veckan med ytterligare 2 cent högre grispris. Det finns således goda chanser till att den tyska upptrenden för kontantpriset fortsätter. Priset blev 1,53 €, 14,62 skr. /LG 100604

Danska höjningstrenden bryts v 23
Det blir inget höjt grispris i Danmark v 23. Den sex veckor långa trenden bryts nästa vecka, då danska priserna blir oändrade. Men det är förmodligen fortfarande affär för en del uppfödare att skicka grisar till slakt i Danmark. / LG 100603

Scans priser oförändrade
12,05 kr anser Scan är "Rätt pris på grisen" (ny kampanjslogan!) även v 23. Priset är nämligen oförändrat sedan förra veckan.
"Rätt pris för grisen" är namnet på den kampanj grisföretagarna startat för att få svenskt grispris att nå i varje fall internationell nivå.
KLS Ugglarp höjer inte heller priserna v 23 och inte övriga slakterier heller. Endast Skövde Slakteri höjer, med 20 öre. /LG 100604




Prishöjningarna i EU fortsätter
Det ser optimistiskt ut för grispriserna även denna vecka. I Danmark, Spanien, Tyskland, Belgien, Österrike och Holland gick grispriset upp för tredje gången i rad. Det franska priset blev ensamt kvar på oförändrad nivå.
I både Holland och Tyskland är de nyligen höjda priserna resultat av god efterfrågan på griskött. I Spanien sägs priserna gå upp pga fortsatt god efterfrågan, samtidigt som utbjudna volymer minskat. I Danmark ser vi en ännu tydligare höjning, med 4 cent, vilket beror på att även exporten går bra till både Europa och tredje land. Alltså höjer Danmark än en gång mer än Holland och Tyskland, vilket är lite ovanligt.
I Österrike är marknaden inte lika positiv som i de andra länderna, så Österrike har man en bit kvar innan man fångar upp den positiva trenden i övriga Europa.
Prognos: Inga större förändringar i utbudet i Europa väntas. Den ökade efterfrågan på exportmarknaderna lyfter ut volymer från Europa. Marknaderna i Europa väntas vara fortsatt stark de närmaste dagarna, även om en helgdag i vissa tyska delstater gör att slaktarna inte jobbar full vecka. ISN 100603

360 slaktgrisar till Tyskland v 22
Det är inte bara exporten av slaktgrisar till Danmark som sätter igång v 22, utan även till Tyskland. Eriksson Transport kör två lass slaktgrisar till Tyskland den här veckan, med 180 slaktgrisar på varje lass. /LG 100602

Regler och checklista för nya certifieringen
Grundcertifiering Gris
Checklista

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har en bra anmälan och marknaden är på bättringsvägen, inte minst tack vare det fina vädret som kommer att sätta fart på grillsäsongen.
Vi är nästan, men ännu inte riktigt, uppe på riktigt full kapacitet på slakteriet i Kristianstad efter moderniseringen av slaktlinjen.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi märker en klart förbättrad efterfrågan på den svenska detaljandelsmarknaden. Försäljningen av detaljer går bra och vi hoppas att det fina vädret håller i sig.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en hyfsad bra vecka, där grillsortimentet går bra och det minskar i frysen. Läget ser rätt skönt ut.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det inget den här veckan som påverkar prisbilden åt något håll. Vi får se vad det vackra vädret gör nästa vecka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det går åt mycket grillkorv nu, när ungdomar firar studentexamen och det är fint väder. Marinerat och kryddat grillkött är också stora produkter nu.
-Omslaget i vädret märks helt klart. Äntligen det väder vi väntat på!

Spotmarknaden
Paw Mathiesen: -Det kommer att gå ett par lass slaktgrisar till Danmark nästa vecka också. Tänker du exportera, tänk på att danskarna inte vill ha tunga grisar, utan runt 80 kg. Gränserna är 74 - 82 kg.
-Priset är oförändrat och de säljs utan köttprocentberäkning.
-Intresset från Tyskland kan komma att öka, eftersom danska priset på slaktgrisar har stigit. Det är nu ingen bra affär att sälja danska grisar till Tyskland, så tyska slakterier är ute på marknaden och jagar. De kan snart vända sig till Sverige, om pristrenden står sig.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är en lite tudelad marknad i Finland. Det har varit strejk, som stört marknaden. Men produktionen är igång och det levereras för fullt.
-Slaktkön minskar nu rejält och är mindre än en halv vecka. För smågrisar är det överskott fortfarande.
-Juni är en bra månad för grillat och vi har väder. Det gör läget bra för försäljningen.1

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson. -Vi har ett väldigt spänt markandsläge, men vi tror på sommaren och höjer 2 cent. Det är lite höjning i förskott.
-Vi har fått gjort det vi planerat i veckan, så följderna av strejken minskar. Överskottet på smågrisar minskar.
-Skolorna slutar i veckan, vilket innebär mer grillande och ökad försäljning av ädlare detaljer och mindre av den bulkvara som skolköken i allmänhet köper.

Danish Crown
Det goda vädret i Europa fortsätter. Vi har fått upp priserna på skinka och tror att vi nu ligger mycket nära toppen på priskurvan. Karré och filé säljs till stabila priser. Kotlett och bacon till England har stabila priser och samma gäller framdelskött och bog.
Marknaderna i Ryssland, Japan och Kina är stabila.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 4 juni 2010
Senaste uppdatering gjord 7 juni 10,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 23

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Grönbete med Grillkväll”
Trumpetarbostället i Billinge onsdagen 9 juni kl 18
Klicka här för program!

SLAKTSVINSSTALLAR I BRA SKICK
Belägna utanför Vessigebro. Byggda/renoverade mellan 96-01. Fyra avdelningar med totalt ca 1700 platser. Långtrågboxar, Weda blötutfofdring med möjligheter till alternativa fodermedel, samt egen foderberedning. Uthyres på flerårskontrakt. För mer information:
Ägare
Johan Nylander
Tel 070-8871615
Konsult Grisproduktion
Maria Kihlstedt
Tel 070-5483084







Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Spotmarknaden Dkb) 74-82 14,10 14,10 - -
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,45- a13,25 a13,25 a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,40 13,40 13,20 13,20
Dalsjöfors Slakteri 75-96,9 13,35 13,35 13,15 13,15
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,35 13,35 13,15 13,15
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,10 13,10 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,45 12,45
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,65 12,65 12,45 12,45
SLP 70-96,9 12,05 12,05 11,65 11,65
Scan 75-96,9 12,05 12,05 11,65 11,65
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,45 25,45 25,05 25,05
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,05 24,05
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 23 v 22 v 21
13,05 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,20 10,20 9,90
24,48 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,56 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,19 1,19
11,37 Österbottens 84 – 103 euro 1,19 1,19 1,19
12,61 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
4 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,43 Tyskland 1,51 1,48 1,45 1,41 1,39
3 juni jämförbara**
15,86 England - 1,660 1,632 1,628 1,586
15,30 Spanien - 1,601 1,569 1,528 1,498
13,84 Danmark - 1,448 1,407 1,381 1,353
13,63 Tyskland - 1,426 1,396 1,356 1,336
13,57 Österrike - 1,420 1,400 1,370 1,340
13,53 Holland - 1,416 1,386 1,348 1,328
13,22 Frankrike - 1,383 1,383 1,332 1,330
13,17 Belgien - 1,378 1,353 1,316 1,292
13,02 Tjeckien - - - 1,362 1,358
12,70 Italien - 1,329 1,291 1,291 1,291
12,34 Irland - 1,291 1,291 1,253 1,253
12,18 Polen - - 1,275 1,291 1,202
11,65 Sverige - 1,219 1,161 1,184 1,165
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
30 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
13,68 EU, medelpris 1,432 1,403 1,381 1,353 1,343
-
17,39 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,79 England 1,652 1,631 1,640 1,628 1,601
15,29 Portugal 1,600 1,530 1,530 1,490 1,430
14,96 Bulgarien 1,565 1,562 1,576 1,592 1,623
14,91 Cypern 1,560 1,540 1,540 1,540 1,540
14,86 Spanien 1,555 1,520 1,480 1,444 1,401
14,37 Luxemburg 1,504 1,454 1,454 1,434 1,408
14,34 Tyskland 1,501 1,466 1,437 1,407 1,407
14,26 Lettland 1,492 1,465 1,476 1,399 1,349
14,25 Litauen 1,491 1,455 1,441 1,433 1,412
13,74 Grekland 1,438 1,413 1,423 1,423 1,474
13,62 Slovakien 1,425 1,409 1,409 1,404 1,381
13,53 Österrike 1,416 1,385 1,358 1,325 1,325
13,44 Tjeckien 1,406 1,379 1,379 1,340 1,341
13,43 Finland 1,405 1,399 1,393 1,389 1,411
13,41 Estland 1,403 1,398 1,382 1,390 1,397
13,30 Sverige 1,392 1,404 1,411 1,385 1,378
13,19 Slovenien 1,380 1,409 1,312 1,249 1,254
13,18 Italien 1,379 1,379 1,379 1,379 1,335
13,18 Rumänien 1,379 1,367 1,380 1,398 1,418
13,09 Ungern 1,370 1,319 1,327 1,284 1,313
13,03 Belgien 1,364 1,317 1,307 1,292 1,281
12,91 Danmark* 1,351 1,330 1,304 1,231 1,231
12,88 Polen 1,348 1,301 1,264 1,206 1,231
12,83 Holland 1,343 1,303 1,275 1,275 1,220
12,76 Irland 1,335 1,293 1,292 1,290 1,251
12,61 Frankrike 1,320 1,320 1,320 1,290 1,290
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 juni
26 maj
19 maj
12 maj
Utbud
540
560
550
480
Sålda
540
560
550
480
Medelpris, euro
1,53
1,51
1,48
1,43
Lägst
1,53
1,49
1,47
1,42
Högst
1,54
1,52
1,49
1,43
Medelpris, skr
14,62
14,61
14,31
13,77

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 4,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 22 v 21
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 6,90
Dahlbergs 140- - 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 6,85
Scan 140- - 7,05 7,05 6,85
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,55 7,55 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 6,80 6,80
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 6,70
Dalsjöfors 58% - 6,35 6,35 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,40 4,40 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
8,57
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
19,84
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,21
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,68
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,51
ZNVG 56 % euro 1,10 1,08 1,07
Galtar
10,29
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
11,52
11,42
11,21
11,36
11,46
11,06
11,10
Dollar 7,83 7,88 7,81 7,62 7,63 7,28 7,18
Euro 9,56 9,68 9,67 9,63 9,73 9,62 9,62
Dansk 1,28 1,30 1,30 1,29 1,30 1,29 1,29
Norsk 1,20 1,21 1,21 1,23 1,24 1,22 1,21
Yen 8,55 8,72 8,56 8,21 8,16 7,74 7,72
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 18,90
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,50 19,50 18,25
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,10 18,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 490
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 510
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 477 477 460
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 465
Bas 30 kg, beräknad - 443 443 426
Bas 30 kg, marknads - 443 443 431
Nyavvanda, 9 kg - 316 316 302
KRAV, 30 kg - 815 815 798
Scan Ekologisk - 772 772 755
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 550 550 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - 1100 1100 översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans 200 balans
Dahlbergs Slakteri - översk balans översk
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
302
Basis 7 kg 236 237 228 222 216
492
Basis 30 kg 385 387 374 365 356
308
SPF+Myc 7 kg 241 242 233 227 221
499
SPF+Myc 30 kg 390 392 379 370 361
313
SPF 7 kg 245 246 237 231 225
504
SPF 30 kg 394 396 383 374 365
1011
Økologi 30 kg 790 790 780 774 761
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
503
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
561
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
522
ZNVG 28 kg 54 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
30 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
421 EU, medelpris 44,14 43,74 44,28 43,87 44,89
-
764 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
615 Italien 64,37 64,37 64,37 65,20 60,06
609 England 63,79 63,25 63,67 63,23 62,38
562 Sverige 58,82 58,37 58,63 59,03 57,60
552 Tjeckien 57,76 60,80 61,16 60,58 61,29
544 Slovakien 56,96 55,26 55,26 57,46 59,59
508 Tyskland 53,20 53,20 53,20 53,00 53,00
477 Finland 49,97 50,11 50,44 49,87 50,70
439 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 44,00
412 Danmark* 43,14 42,06 38,44 38,43 38,43
400 Ungern 41,85 40,82 54,42 51,12 55,25
396 Belgien 41,50 39,60 41,00 41,00 41,00
387 Luxemburg 40,50 42,00 42,00 39,80 44,90
369 Spanien 38,65 38,33 39,39 40,11 41,27
332 Frankrike 34,80 34,80 35,00 35,00 35,00
328 Estland 34,36 40,50 36,35 35,64 37,83
325 Polen 34,06 32,99 35,19 34,58 37,18
325 Holland 34,00 32,75 32,75 32,75 32,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 23 v 22 v 21 v 20
Spotmarknaden 5,5 mån 1200 1350 1350 1500