Senaste noteringsnytt
Svenska slakterierna har oförändrat midsommarveckan
Inte heller en av årets största grillhelger, midsommar, samt starten på semestern för många svenskar, förmådde lyfta det svenska grispriset v 25. Om inte grillprodukterna orkar lyfta grispriset, vad ska då kunna lyfta grispriset? Det blir oändrat 12,05 kr hos Scan, för att ta det största skräckexemplet, att jämföra med Danmarks 13,41 skr och Tysklands 15 kr.
Toppen är nådd säger nu danskarna om grispriset! Om vi är minsta beroende av tyskt och danskt grispris, då borde vi känna viss oro över det svenska priset. Vi kanske missar festen helt och hållet, den som såg ut att bli så trevlig! /LG 100618

Situationen snart prekär för svenska grisföretagare
Situationen börjar bli prekär för de svenska grisföretagarna. I dag hörde jag om ett 600-stall som stänger för "semester" på obestämd tid. Det förbättrar sannolikt situtationen för andra med slaktgrisar om det stängs ett antal stallar, om problemet är alltför många slaktgrisar i Sverige. Men för de som har smågrisar kan det bli värre. Jag ser redan att de slakterier som rapporterar överskott på smågrisar blir flera.
En annan orsak till överskott på smågrisar kan vara att uppfödare med slaktgrisar sätter in en gris mindre i boxarna. Det får vi väl skylla certifieringen för. Certifikatet kan nog vara bra, men om tb blir ännu sämre än nu, så kanske det inte blir något certifikat i alla fall. Det blir ett tomt svenskt stall till och ökad import från länder med ännu fler grisar i boxarna och klippta svansar.
En gris färre i boxarna är 10 % lägre grisproduktion. Så det kanske blir certifieringen som lyfter grispriset, så småningom. Inte pga certifieringen, utan pga färre utbjudna grisar till slakt.
Som så många gånger förr kan vi därför fråga oss vem som minskar svensk grisproduktion? Vi som har världens bästa grisproduktion, borde väl ha världens största grisproduktion? Allt annat är att svika grisarna och deras välfärd!
Om vi då är överens om att vi ska bli så präktiga, så vi inte har råd att ha grisar i våra fina stallar, utan överlåter uppfödningen till danskar och tyskar som kan det här med att klippa svansar och tål skitlukten i överbelagda stallar, varför då inte börja slakta i dessa länder direkt, nästa vecka, på måndag?
Börja skicka alla suggor till Tyskland! Den affären kan inte gå fel. Förutom ett bättre pris för de flesta, försvinner en viss kvantitet griskött som trycker den svenska marknaden. Suggkött tar undan viss avsättning av kött från slaktgrisar. Det här är en enkel åtgärd att börja med.
Ta sedan kontakt med någon som kan samla alla slaktgrisar du inte har kontrakt på med svenskt slakteri och skicka även dem till Tyskland eller Danmark. I Tyskland kan det vara problem med deras certifiering, men det är inga problem i Danmark.
Många torde ha kontrakt på visst antal slaktgrisar. De grisar du producerar utöver kontraktet, bör rimligen gå att exportera. Det kanske inte är en lika bra affär som att exportera suggor, men samlat, för hela grisbranschen, bör ett minskat utbud slaktgrisar i Sverige vara bra och påverka grispriset uppåt.
Ska vi försöka få upp grispriset vecka 26? Jag skulle vara jätteglad att slippa den här kommentaren vecka: Det är gott om grisar på svenska marknaden. Det ska det inte vara, det ska vara brist!
/LG 100617

Fler kommentarer om grismarknaden
Sedan jag startade @-GRIS har slaktarna kommenterat veckans och ev kommande veckas marknad. I dessa kommentarer kan du utläsa tendenser och lära dig mer om hur marknaden fungerar.
Även om det kanske inte händer särskilt mycket på en vecka, så blir trenderna tydligare med kontinuerlig information.
En gammal fråga har varit att ta in fler kommentarer, från andra delar av produktionen, nedifrån och uppifrån (grisboxen till matbordet).
Vill du själv kommentera, eller känner du någon som vill? Hör av dig! 070-6636090, gris@agrar.se

Köpes
Beg grisvåg
Har du en begagnad grisvåg (helst i Mellansverige)? Jag behöver en till att väga lamm. Ring 0730-351456


Kostnaderna för grisarna går upp
Kostnaderna för foder kommer att stiga fortare än för griskött de närmaste åren.
Världsmarknadspriserna på de flesta jordbruksprodukter väntas stiga över de nivåer som gällde under 1997-2006, men inte så högt som under pristoppen 2007-2008. Detta säger OECD och FAO i en ny gemensam Outlook-rapport. Priserna drivs uppåt både av ökad efterfrågan och högre kostnader.
En viktig anledning till de stigande priserna är att kostnaderna ökar. Högre oljepriser är ett exempel. Andra orsaker är folkökning, ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan på etanol och biodiesel. Läs rapporten
Kommentar: Om priserna på foder går upp snabbare än griskött, då gynnas bl a svensk grisproduktion mer än de flesta länders. Minns förra gången priserna på spannmål gick i höjden, då föll enheter för stor produktion som käglor i bl a USA, Rumänien och flera andra öststater. Hela griskoncerner gick på öronen, eftersom de köpte allt sitt foder och saknade egen producerad spannmål. I Sverige, där vi oftast har grisgårdar med ganska mycket egen spannmål, där berördes vi relativt mindre av de höga priserna på spannmål. /LG 100618

Fortsatta prishöjningar i hela Europa
Stämningen på grismarknaderna i Europa fortsätter i den vänliga tonen. I de flesta länder stiger priserna. Det är höjningar i en skala från 1 cent i England, till 6 cent i Österrike. Sverige och Frankrike är enda undantagen. I dessa två länder blev priserna kvar oförändrade.
I Frankrike är det oförändrade priset orsakat av en väl balanserad tillgång och efterfrågan. Den spanska höjningen vevor på god efterfrågan (från resten av Europa i synnerhet) och på begränsade volymer utbjudna slaktgrisar. Den spanska hemmamarknaden, dock, borde kunnat gå smidigare. Holländska priset följde tyska, annars har ännu större volymer holländska grisar exporterats till Tyskland pga prisskillnaden.
Prognosen är att efterfrågan på slaktgrisar fortsätter, medan de volymer som erbjuds fortfarande är otillräckliga. Därför kan priserna fortsätta öka även den här veckan. /ISN 100617
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har en fortsatt bra slaktanmälan kommande veckor. Dessvärre håller vår slaktkö i sig på grund av kommande helgvecka med enbart fyra dagars produktion.
Till följd av störningarna i Kristianstad ökar vi tillfälligt slakten i Skara.
Scan grillproduktion och försäljning går bra. Däremot finns det nu en tröghet på övriga detaljer på den svenska marknaden.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Efterfrågan på den svenska detaljhandelsmarknaden har förbättrats och försäljningen av grisdetaljer har gått bra inför midsommarveckan. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är lite rulle på försäljningen nu, grill går bra när det är hyfsat väder som idag, men vi har ju väntat bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har sett en något bättre marknad senaste dagarna, men det är små ändringar som är poitiva utan att räcka till prishöjningar.
-För två månader sedan tyckte vi att vi såg bilden av våren och sommaren ganska klart. Sedan kom kursförändringar, affärer som inte gick som vi tänkt och inte minst har vi fått ökat tryck från importen.
-Den ökade importen gäller alla produkter, alltså även grillprodukter, där traditionellt svenskt kött haft stark ställning.
-Suggor är ett bekymmer för oss, vilket prissänkningen förra veckan visar. Marknaden är svag, men vi har också bekymmer med kapaciteten att slakta suggor.
-Du frågar varför vi inte ställer suggorna på en lastbil och kör dem till Tyskland, men vi tycker inte att vi ska göra det. Det är de enskilda grisuppfödarna som ska bestämma var suggorna ska slaktas.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är inte roligt att meddela att grispriset är oförändrat även nästa vecka, men det är verkligheten. Svenska marknaden är inte bättre och det är gott om kött på svenska marknaden. Vädret har inte heller varit det bästa. Vi har t o m karré över den här veckan, som läggs in i frysen. I veckan säldes karré i Stockholm för 19,90 kr per kg, producerat i Danmark.
-Däremot har det varit trevligt att stå och grilla på ICA Maxi i Skövde, där vi ökar försäljningen varje vecka. Det gäller alla butiker i närområdet. Vårt eget packade kött, med försäljning i närområdet börjar bli en stor del av vår omsättning.

Spotmarknaden
Per Karlsson: -Urbenad kotlett av dansk gris i Danmark 130 dkr/kg, dvs 170 SEK/kg. Urbenad kotlett av svensk gris, Citygross, 49,95 SEK/kg. Det finns människor som undrar varför svensk produktion minskar. Frågan är snarare varför den inte minskar snabbare. Svaret är: Så länge någon levererar, kommer inte priset att stiga!
Varför inte bena ur och göra korv av hela grisen och ut med korven ur Sverige? Sveriges 2,7 miljoner grisar skulle inte nämnvärt påverka korvpriset i Europa, däremot skulle det hända saker här hemma. Dessutom skulle 100 % korvtillverkning bidra till högre betalningsförmåga än nuvarande. Helfallspris 19 kr, tillverkningskostnad korv inkl urbena, lättnad, transport, förpackning, 9 SEK/kg, summa 28 kr/kg. Försäljning 30 kr/kg ger ett utrymme för 2 kr prishöjning + MARKNADSEFFEKT! Stoppa i 15 % potatismjöl och sänk till 27 kr/kg för korven, det ger ytterligare 1 kr/kg att dela mellan slakteri och grisföretagaren.
Jag tycker det är under all kritik att inte ett enda slakteri tog tillfället i akt på stämman att ge en marknadsrapport/förklaring. Visa nu i handling att ni förstått att det är allvar genom att förändra. Säg upp halva personalstyrkan och gör korv!
Spotmarknaden har nu äntligen kommit igång med export av grisar. Efter de startproblem som varit är jag försiktig att säga för mycket, men planen är ett lass varje dag framgent.
Jag upprepar att det finns slakterier i Tyskland som från att grisen går av bilen till den hänger på två krokar i kylen kostat 7 € i slaktkostnad, dvs ca 0,8 kr/kg. Är samma kostnad 2 kr/kg i Sverige så är möjligheterna större än begränsningarna.
Man ska vara försiktig med att kasta sten i glashus, men jag tycker att vi gör vad vi kan, det måste betydligt fler också göra. Glädjande att europaparlamentet förordar ursprungsmärkning på samtliga livsmedel!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Svag konsumtion, dåligt väder, ökad import. Det är tre faktorer som bidrar till en svag marknad för finskt kött.
-Strejken för en tid sedan gjorde att importen fick ökat fäste i Finland, framför allt i värdedelarna på grisen. Svag konsumtion kan skyllas på att konsumenterna har lager i frysen. Man köpte lite extra att ha om strejken skulle bli långvarig. Kombinationen med dåligt väder gör att marknaden är svag.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson. -Det var en normal vecka slaktmässigt. Vi slaktade det som planerats. Men det är överskott på smågrisar. Vi tror att överskottet fortsätter över hela sommaren, så marknaden kommer i balans först till hösten.
-I försäljningen ser vi att vissa importprodukter är kvar på hyllorna hos handeln, sådana som kom in när strejken hindrade att finska varor distribuerades. Det är svårt att säga hur strejken påverkar köttmarknaden på sikt. Helt klart hittade handeln nya kanaler för import när det var strejk.

Danish Crown
Prisutvecklingen på den europeiska marknaden ser ut att vara toppad för denna omgången. Tillförseln av slaktgrisar ser ut att matcha efterfrågan.
Karré och filé säljs fint, medan avsättningen av bacon till England är fortsatt stark. Den stigande kurs på pundet hjälper till.
Den kinesiska marknaden är under press. Importen via Hongkong och Vietnam är stoppad och flera av kunderna har sina lager här, vilket ger dem problem med likviditeten. Priserna är därför under press, men den stigande dollarn kompenserar för detta.
Försäljningen till övriga högprismarknader i tredje land är oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 juni 2010
Senaste uppdatering gjord 23 juni 9,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Kokt flytande potatis
Vi, AniCon, söker ett begränsat antal grisuppfödare
för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala. Mer info, klicka här!
Tala med Eva tel 0417-143 44 olseneva@yahoo.se
för information och bokning/beställning.

Grispriserna vecka 25

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

SLAKTSVINSSTALLAR I BRA SKICK
Belägna utanför Vessigebro. Byggda/renoverade mellan 96-01. Fyra avdelningar med totalt ca 1700 platser. Långtrågboxar, Weda blötutfofdring med möjligheter till alternativa fodermedel, samt egen foderberedning. Uthyres på flerårskontrakt. För mer information:
Ägare
Johan Nylander
Tel 070-8871615
Konsult Grisproduktion
Maria Kihlstedt
Tel 070-5483084Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Spotmarknaden Dkb) 74-82 14,10 14,10 14,10 14,10
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,45 a13,45 a13,45- a13,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,40 13,40 13,40 13,40
Dalsjöfors Slakteri 75-96,9 13,35 13,35 13,35 13,35
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,65 12,65 12,65 12,65
SLP 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Scan 75-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,45 25,45 25,45 25,45
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
13,41 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,40 10,40 10,20
24,48 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,40 20,40 20,40
11,62 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,43 Österbottens 83 – 101 euro 1,19 1,19 1,19
12,68 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
18 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,00 Tyskland 1,56 1,56 1,51 1,48 1,45
17 juni jämförbara**
16,70 England - 1,740 1,727 1,660 1,632
16,01 Spanien - 1,668 1,642 1,601 1,569
14,49 Österrike - 1,510 1,450 1,420 1,400
14,45 Tyskland - 1,506 1,456 1,426 1,396
14,42 Holland - 1,503 1,454 1,416 1,386
14,16 Danmark - 1,475 1,448 1,448 1,407
13,60 Frankrike - 1,417 1,417 1,383 1,383
13,58 Belgien - - 1,415 1,378 1,353
13,22 Polen - - 1,378 1,392 1,275
13,74 Tjeckien - - - 1,432 1,385
13,36 Italien - 1,392 - 1,329 1,291
12,75 Irland - 1,329 1,329 1,291 1,291
11,79 Sverige - 1,229 1,233 1,219 1,161
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
30 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
13,68 EU, medelpris 1,432 1,403 1,381 1,353 1,343
-
17,39 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,79 England 1,652 1,631 1,640 1,628 1,601
15,29 Portugal 1,600 1,530 1,530 1,490 1,430
14,96 Bulgarien 1,565 1,562 1,576 1,592 1,623
14,91 Cypern 1,560 1,540 1,540 1,540 1,540
14,86 Spanien 1,555 1,520 1,480 1,444 1,401
14,37 Luxemburg 1,504 1,454 1,454 1,434 1,408
14,34 Tyskland 1,501 1,466 1,437 1,407 1,407
14,26 Lettland 1,492 1,465 1,476 1,399 1,349
14,25 Litauen 1,491 1,455 1,441 1,433 1,412
13,74 Grekland 1,438 1,413 1,423 1,423 1,474
13,62 Slovakien 1,425 1,409 1,409 1,404 1,381
13,53 Österrike 1,416 1,385 1,358 1,325 1,325
13,44 Tjeckien 1,406 1,379 1,379 1,340 1,341
13,43 Finland 1,405 1,399 1,393 1,389 1,411
13,41 Estland 1,403 1,398 1,382 1,390 1,397
13,30 Sverige 1,392 1,404 1,411 1,385 1,378
13,19 Slovenien 1,380 1,409 1,312 1,249 1,254
13,18 Italien 1,379 1,379 1,379 1,379 1,335
13,18 Rumänien 1,379 1,367 1,380 1,398 1,418
13,09 Ungern 1,370 1,319 1,327 1,284 1,313
13,03 Belgien 1,364 1,317 1,307 1,292 1,281
12,91 Danmark* 1,351 1,330 1,304 1,231 1,231
12,88 Polen 1,348 1,301 1,264 1,206 1,231
12,83 Holland 1,343 1,303 1,275 1,275 1,220
12,76 Irland 1,335 1,293 1,292 1,290 1,251
12,61 Frankrike 1,320 1,320 1,320 1,290 1,290
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 juni
9 juni
2 juni
26 maj
Utbud
885
575
540
560
Sålda
885
575
540
560
Medelpris, euro
1,60
1,60
1,53
1,51
Lägst
1,59
1,58
1,53
1,49
Högst
1,60
1,60
1,54
1,52
Medelpris, skr
15,37
15,37
14,62
14,61

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,50 kr, galtar 4,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 26 v 25 v 24 v 23
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,55 7,55 7,55
Ginsten 140,1 kg- - 7,50 7,50 7,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,50 7,50 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 7,00
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 6,35
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,90 4,90 4,40
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
8,64
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
19,84
Nortura Fri vikt nkr 16,54 16,54 16,54
Finland
6,24
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,70
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,24
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,56
ZNVG 56 % euro 1,10 1,12 1,10
Galtar
10,29
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 5,70 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
11,47
11,64
11,52
11,42
11,21
11,36
11,46
Dollar 7,82 7,99 7,83 7,88 7,81 7,62 7,63
Euro 9,60 9,61 9,56 9,68 9,67 9,63 9,73
Dansk 1,29 1,29 1,28 1,30 1,30 1,29 1,30
Norsk 1,21 1,21 1,20 1,21 1,21 1,23 1,24
Yen 8,57 8,78 8,55 8,72 8,56 8,21 8,16
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 26 v 25 v 24 v 23
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 477 477 477
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 443 443 443
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 316 316 316
KRAV, 30 kg - 815 815 815
Scan Ekologisk - 772 772 772
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 550 550 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - översk balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - översk översk 1100
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans översk balans
Dahlbergs Slakteri - översk översk översk
Ginsten - översk balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
312
Basis 7 kg 242 242 236 237 228
508
Basis 30 kg 394 394 385 387 374
318
SPF+Myc 7 kg 247 247 241 242 233
514
SPF+Myc 30 kg 399 399 390 392 379
323
SPF 7 kg 251 251 245 246 237
519
SPF 30 kg 403 403 394 396 383
1035
Økologi 30 kg 803 803 790 790 780
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
499
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
557
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
518
ZNVG 28 kg 54 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
30 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
421 EU, medelpris 44,14 43,74 44,28 43,87 44,89
-
764 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
615 Italien 64,37 64,37 64,37 65,20 60,06
609 England 63,79 63,25 63,67 63,23 62,38
562 Sverige 58,82 58,37 58,63 59,03 57,60
552 Tjeckien 57,76 60,80 61,16 60,58 61,29
544 Slovakien 56,96 55,26 55,26 57,46 59,59
508 Tyskland 53,20 53,20 53,20 53,00 53,00
477 Finland 49,97 50,11 50,44 49,87 50,70
439 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 44,00
412 Danmark* 43,14 42,06 38,44 38,43 38,43
400 Ungern 41,85 40,82 54,42 51,12 55,25
396 Belgien 41,50 39,60 41,00 41,00 41,00
387 Luxemburg 40,50 42,00 42,00 39,80 44,90
369 Spanien 38,65 38,33 39,39 40,11 41,27
332 Frankrike 34,80 34,80 35,00 35,00 35,00
328 Estland 34,36 40,50 36,35 35,64 37,83
325 Polen 34,06 32,99 35,19 34,58 37,18
325 Holland 34,00 32,75 32,75 32,75 32,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 25 v 24 v 23 v 22
Spotmarknaden 5,5 mån 1300 1200 1200 1350