Senaste noteringsnytt
Tyska priset sjunker igen, nu med 3 cent v 28
Trots bedömningar att det är balans på marknaden, går tyska grispriset ned ytterligare 3 cent v 28. Suggorna går ner 2 cent.
-Man skyller på att det är semestertider, säger Torbjörn Eriksson, Eriksson Transport.
Även i Danmark sjunker priset nästa vecka och i flera EU-länder är det också tendens nedåt.
I Sverige svarar Dalsjöfors för den positiva prisbildningen, som kan ge 50 öre mer för grisarna i bästa viktgruppen.
I övrigt är det sommarstiltje och de flesta i Grissverige är på semester, utom ägarna till besättningarna, som ofta får ta på sig ett större jobb i stallarna när de anställda har sin semester. /LG 100709
Skön sommar!

Dalsjöfors höjer 50 öre för Dalsjöfors Kvalitet
Dalsjöfors Slakteri inför en ny notering från v 28, Dalsjöfors Kvalitet. Detta pris ligger 50 öre över ordinarie notering och hamnar på 14,05 kr v 28. Notering Kvalitet kommer stadigt att ligga 50 öre upp.
-En del av 50-öringen skapar vi tillsammans med köttkunder och en del tar vi själva som en investering för framtiden. Så småningom ska vi alla inblandade få ökad vinst av det nya konceptet, säger Peter Johansson, Dalsjöfors.
-Nya certifieringen ligger i grunden för merbetalningen frän köttkunden, men även att fodret är GMO-fritt, samt att vi inför en checklista som vi går igenom i samband med teckningen av nya avtalen.
-Det blir inga kostsamma pålagor för grisföretagarna. Inte heller ändringar av vikt och klass. För de allra flesta blir det 50 öre mer för bäst betalda viktgrupp.
-Tillsammans med grisföretagaren lägger vi uipp en plan för intransport och slakt och vi försöker få ett bättre flöde i vår produktion.
-För slakteriets del kommer vi att utöka vår egen certifiering. Vi ligger redan i högsta standarden, men lägger nu till att alla våra levererande besättningar är med i den nya certifieringen, att grisarna får GMO-fritt foder och att vi reviderar vår interna logistik.
-Målet är att lyfta hela prodktionen till den nya prisnivån så snabbt som möjligt, säger Peter Johansson. Alla grisföretagare kan vinna på den nya noteringen redan från början, och så småningom alla i de fortsatta leden fram till konsument. /LG 100709

Danmark sänker även v 28
Även v 28 sänker danskarna 20 öre och är nu 40 danska öre på två veckor. /LG 100708

Scans grispris oförändrat v 28
Scans pris på slaktgrisar och suggor är oförändrat v 28. /LG100708

Priserna i EU är stabila eller fallande
Den här veckan har grispriserna i EU varit endera stabila, eller fallande. Medan priserna blev oförändrade i de flesta länderna, som exempel Tyskland, vände de nedåt med 3 cent i Danmark, Holland och England. Sverige är enda undantaget. Där gick priset upp med 2,5 cent.
Som en följd av Englands fallande pris, går nu Spanien upp i ledningen i tabellen över Europas grispriser.
Pga det enorma trycket från slakterierna gick priset ner igen i Holland, även om det endast var måttliga volymer slaktgrisar som bjöds ut. Ändå var föregående veckas prissänkning på 6 cent i Holland inte så stort som den tyska på 8 cent. I Spanien är utbudet av slaktgrisar inte så mycket större än efterfrågan, men priset blev kvar på en oförändrad nivå. I Frankrike blev priset kvar på oförändrad nivå pga måttligt utbud av slaktgrisar.
Trend: Utbudet av slaktgrisar är balanserat och slaktvikterna minskar något. Det gör att marknaden är stabil. Därför väntas oförändrade priser vecka 28. ISN 100708

Jutland Meat klarar inte Danish Crowns pris
Danish Crowns höjningar av grispriset under våren har blivit för mycket även för konkurrenten Jutland Meat. När DC och Tican sänkte 20 öre v 27, sänkte Jutland Meat 50 øre. MB 100705

Köpes
PigWin-nyckel
Nyckel (dongel) till PigWin-programmet. 070-6923081

Köpes
Beg grisvåg
Har du en begagnad grisvåg (helst i Mellansverige)? Jag behöver en till att väga lamm. Ring 0730-351456
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknadsläget är oförändrat jämfört med förra veckan. Solen har satt bra fart på grilldetaljerna.
Kall vår och försommar gjorde att grillarna kom igång senare i år än i fjol, men nu finns förutsättningar för en bra grillsommar.
Mycket kött kommer fortfarande in från Tyskland. Charkråvaran har en mycket låg prisnivå.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är i stort sett oförändrad nästa vecka. Även om det fina vädret underlättar försäljningen av grilldetaljer så saknas det där riktiga draget i marknaden. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en hyfsad vecka, allt som kan grillas har sålts. Färsen är det lite problem med.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi hade högre förväntningar på marknaden så här års och vi har således inte fått ut vad vi räknat med.
-Nästa vecka inför vi en ny notering "Kvalitet" som ger 50 öre upp på grisar i bäst betalda viktgrupp. Nytt avtal krävs för att få detta pris.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -USDA kom i eftermiddag med sin rapport om beräknade skörd och konsumtionsnivåer för 2010. Rapporten spädde inte på rapporten från 30/6 utan endast måttliga skördesänkningar rapporteras. Samtidigt rapporteras något ökande konsumtion av samtliga större foderprodukter. Någon omedelbar rekyl på de prisökningar som skett sista veckan har när detta skrivs inte skett. Den som inte prissäkrat sitt foder utan köper på löpande pris kommer att behöva nästan 1 kr mer per kilo griskött framöver för att hålla oförändrad lönsamhet (från födsel till slakt).

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Normal sommarvecka, semestrarna har börjat. På sommaren ändras ätbeteendet, så det blir mer uteätande och mer grillning. Det medför annat utbud.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är första semesterveckan i Finland och grillarna är på. Det känns helt ok med försäljningen.
-Slakten rullar bra och det är inte mycket kö. För smågrisar är det större kö fortfarande.

Danish Crown
De europeiska priserna på färskt kött är även denna vecka under press. Speciellt skinka och kotlett. Marknaden i England för bacon är oförändrad och samma gäller avsättning till tredje land.

Sveriges Grisföretagare
Sveriges Grisföretagare har fördelat arbetet i styrelsen så att vice ordförande Per Karlsson ska svara för marknadsbevakningen.
Per Karlsson: -Sveriges Grisföretagare är mycket positiva till Dalsjöfors initiativ att arbeta aktivare för att få ut mervärden på marknaden. Just GMO-frihet kan endast två länder uppfylla, Sverige och Norge. I den konkurrensen har även Sverige förutsättningar att ta hem affärer! Krav på GMO-frihet i foder vid offentliga upphandlingar skulle vara välgörande.
EU-parlamentet har i veckan haft möte om jordbrukets utveckling efter 2013. EU-parlamentet anser att krav på djurskydd och livsmedelssäkerhet ska ställas på samma nivå för importerade livsmedel som inom EU producerade. Blir det verklighet kommer det med stor sannolikhet att mötas från flera länder utanför EU, att man stoppar import av livsmedel från EU.
Därmed kan EU 26 koncentrera sig hårdare på att exportera till Sverige som inte ställer några krav i svensk lagstiftning för importerade livsmedel. Detta gör det än viktigare att få till ändringar i kraven på upphandling vid offentliga upphandlingar.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 9 juli 2010
Senaste uppdatering gjord 12 juli 9,05
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 28

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

SLAKTSVINSSTALLAR I BRA SKICK
Belägna utanför Vessigebro. Byggda/renoverade mellan 96-01. Fyra avdelningar med totalt ca 1700 platser. Långtrågboxar, Weda blötutfofdring med möjligheter till alternativa fodermedel, samt egen foderberedning. Uthyres på flerårskontrakt. För mer information:
Ägare
Johan Nylander
Tel 070-8871615
Konsult Grisproduktion
Maria Kihlstedt
Tel 070-5483084Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 14,40 14,40 13,80 13,80
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 - - -
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,40
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,35
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,45 a13,45 a13,45 a13,45
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13,35 13,35
Dahlbergs 71-96,9 13,30 13,30 13,10 13,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,25 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,65
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,05 12,05
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,45 25,45
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 28 v 27 v 26
12,80 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,00 10,20 10,40
23,73 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,54 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,35 Österbottens 81 – 99 euro 1,19 1,19 1,19
12,59 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
9 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,83 Tyskland 1,45 1,48 1,48 1,56 1,56
6 juli jämförbara**
16,06 Spanien - 1,684 1,684 1,684 1,668
16,02 England - 1,680 1,713 1,727 1,740
14,84 Tjeckien - - - 1,556 1,510
13,79 Danmark - 1,446 1,475 1,475 1,475
13,77 Irland - 1,444 1,444 1,329 1,329
13,64 Österrike - 1,430 1,430 1,510 1,510
13,60 Tyskland - 1,426 1,426 1,506 1,506
13,48 Frankrike - 1,414 1,415 1,422 1,417
13,31 Holland - 1,396 1,425 1,483 1,503
13,27 Italien - 1,392 1,430 1,430 1,392
12,90 Belgien - 1,353 1,353 1,440 1,440
12,74 Polen - - 1,336 1,459 1,445
11,96 Sverige - 1,254 1,230 1,232 1,229
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 jul Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr euro euro euro euro euro
14,34 EU, medelpris 1,504 1,529 1,530 1,497 1,467
-
17,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,58 England 1,738 1,725 1,706 1,717 1,690
16,31 Cypern 1,710 1,710 1,710 1,690 1,610
16,31 Portugal 1,710 1,710 1,690 1,670 1,630
15,86 Spanien 1,663 1,666 1,662 1,633 1,593
15,37 Slovakien 1,612 1,594 1,548 1,505 1,464
15,01 Litauen 1,574 1,603 1,553 1,496 1,480
15,00 Tjeckien 1,573 1,582 1,531 1,481 1,443
14,90 Bulgarien 1,562 1,550 1,539 1,546 1,546
14,79 Rumänien 1,551 1,520 1,475 1,415 1,385
14,65 Luxemburg 1,536 1,575 1,575 1,575 1,504
14,54 Grekland 1,525 1,474 1,474 1,435 1,425
14,51 Tyskland 1,521 1,567 1,599 1,569 1,530
14,40 Lettland 1,510 1,537 1,564 1,493 1,537
14,20 Ungern 1,489 1,508 1,515 1,434 1,406
14,20 Italien 1,489 1,494 1,484 1,442 1,409
13,98 Estland 1,466 1,445 1,452 1,450 1,423
13,86 Sverige 1,453 1,456 1,447 1,439 1,443
13,84 Österrike 1,451 1,528 1,531 1,464 1,439
13,73 Slovenien 1,440 1,490 1,474 1,441 1,413
13,65 Finland 1,431 1,406 1,396 1,407 1,406
13,63 Danmark* 1,429 1,430 1,430 1,395 1,395
13,56 Polen 1,422 1,485 1,505 1,437 1,401
13,48 Irland 1,413 1,414 1,372 1,374 1,336
13,45 Frankrike 1,410 1,410 1,410 1,400 1,370
13,17 Belgien 1,381 1,454 1,453 1,421 1,394
13,02 Holland 1,365 1,431 1,449 1,401 1,381
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 juli
30 juni
23 juni
16 juni
Utbud
595
465
510
885
Sålda
595
465
343
885
Medelpris, euro
1,51
1,51
1,55
1,60
Lägst
1,50
1,50
1,55
1,59
Högst
1,52
1,52
1,56
1,60
Medelpris, skr
14,40
14,40
14,78
15,26

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,60 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 28 v 27 v 26
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,55 7,55
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,60 6,80 6,80
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,00 4,20 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
8,32
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,70
19,78
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,20
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,67
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,20
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,54
ZNVG 56 % euro 1,00 1,02 1,02
Galtar
7,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
11,47
11,64
11,54
11,47
11,64
11,52
11,42
Dollar 7,54 7,80 7,77 7,82 7,99 7,83 7,88
Euro 9,54 9,54 9,54 9,60 9,61 9,56 9,68
Dansk 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,28 1,30
Norsk 1,19 1,19 1,20 1,21 1,21 1,20 1,21
Yen 8,54 8,82 8,60 8,57 8,78 8,55 8,72
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,50
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,85 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 486 486 477
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 452 452 443
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 322 322 316
KRAV, 30 kg - 824 824 815
Scan Ekologisk - 781 781 772
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 550 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka översk
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - - översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans översk översk
Dahlbergs Slakteri - balans översk översk
Ginsten - översk översk balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
307
Basis 7 kg 234 240 242 242 242
495
Basis 30 kg 379 387 394 394 394
313
SPF+Myc 7 kg 239 245 247 247 247
501
SPF+Myc 30 kg 384 392 399 399 399
318
SPF 7 kg 243 249 251 251 251
506
SPF 30 kg 388 396 403 403 403
1031
Økologi 30 kg 799 806 811 803 803
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
496
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
553
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
476
ZNVG 28 kg 50 51 53 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 jul Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr euro euro euro euro euro
409 EU, medelpris 42,96 43,62 44,15 44,31 44,51
-
763 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
624 England 65,49 65,62 65,13 65,67 65,01
588 Italien 61,69 62,23 62,49 62,77 62,97
578 Slovakien 60,59 57,25 57,25 61,31 57,00
575 Sverige 60,36 61,07 60,54 60,64 60,70
520 Tjeckien 54,56 54,53 54,65 57,42 57,42
482 Tyskland 50,60 52,60 53,10 53,20 53,30
479 Finland 50,21 51,32 49,33 49,53 50,17
438 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 44,00
436 Danmark* 45,79 45,55 45,57 44,50 44,62
405 Belgien 42,50 44,00 44,00 44,00 43,00
404 Ungern 42,43 39,03 46,55 45,97 44,88
384 Luxemburg 40,30 41,70 40,40 40,40 40,50
360 Estland 37,78 38,95 37,22 37,72 36,31
354 Spanien 37,12 37,50 38,17 38,49 39,14
324 Frankrike 34,00 34,40 34,80 35,00 35,00
305 Holland 32,00 34,25 34,25 34,25 34,25
289 Polen 30,37 31,57 32,43 32,88 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 28 v 27 v 26 v 25
Spotmarknaden 5,5 mån 1300 1300 1300 1300