Senaste noteringsnytt
Sommarstiltje i Grissverige!
Det händer nu inte mycket i Grissverige, dessvärre. Många som fattar beslut har gått på semester. De som köper in kött är inte beredda att höja priserna och den eftersläpning i svenska priserna, som inte är ovanlig, har kommit av sig. De möts nu av sänkta priser i Tyskland och Danmark, samtidigt som svenska kronan stärks och importen blir billigare.
-Priserna på griskött i sommar blev inte vad vi trodde tidigare i vår, säger Cato Gustafsson.
Det är också varmt nu, alltför varmt, för att stimulera hungern på kvällarna, även om de är fina och tropiskt sköna.
Är det för kallt, så grillar man inte. Är det för varmt, så är inte heller det bra. /LG 100716

Server-strul, - än en gång
Grisportalen har åter drabbats av strul hos det webbhotell jag anlitar. Även @-GRIS via emai kan drabbas, då bilderna i mailet försvinner om servern ligger nere. De kommer dock, när servern startar upp igen.
Jag ska överväga en annan lösning. LG 100716

Köpes
PigWin-nyckel
Nyckel (dongel) till PigWin-programmet. 070-6923081
Semestrarna sänker grispriserna i Europa
I en stor del av Europa påverkas grispriserna av att semestrarna börjar inledas. Den här veckan sänktes priserna en till sex cent. I Holland och Spanien gick priserna ner en cent, i Tyskland och Danmark föll priserna så mycket som tre cent och i England med sex cent. De svenska och österrikiska priserna förblev oförändrade. I Sverige gick priset upp med en cent, vilket beror på växlingskursen svensk krona/euro.
Försäljningen av griskött har gått ner i hela Europa som en följd av semestrarna, som börjat i många länder. Den lägre efterfrågan beror på att inköpen i butikerna i de större städerna minskar. Samtidigt minskar utbudet av slaktgrisar pga det varma vädret. Grisarna växer långsammare när temperaturerna stiger. Detta kan även ses på de lägre slaktvikter, som bl a observeras i Spanien.
Trend: Pga minskad tillväxt hos slaktgrisarna och därmed lägre volymer kött på marknaden, är den ganska balanserad för närvarande. Därför väntas priserna bli relativt oförändrade denna vecka. ISN 100713


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Det är fortfarande lite avvaktande på marknaden för griskött, ungefär som förra veckan. Trycket kommer dels på importen, men även på att vi är flera konkurrenter som slåss om de svenska konsumenterna.
Vi märker av att det danska grispriset gick ned 20 öre igen, framför allt på på priset på industriråvaran. Men vi märker också av importen på ädlare detaljer, där vi ser ett ökat utbud.
En liten förbättring av efterfrågan syntes dock förra veckan på vissa delar av sortimentet, när vädret blev varmare. Korv och färdiga grillrätter ökar vid varmt väder. Alltför hög sommarvärme är dock inte heller bra för konsumtionen. Det är m a o bra grillväder nu när det är varmt, men inte superbra.
Tillförseln av grisar följer planen och vi har i stort sett balans mellan tillförsel och efterfrågan.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är i stort sett oförändrat nästa vecka. Fint väder ger bra förutsättningar för försäljning av grillprodukter men i övrigt något avvaktande.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, mest därför att grillprodukterna går för fullt.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har fått många positiva reaktioner på att upprätta en ny kvalitetsklass för att lyfta grispriset. Vi har börjat förbereda för att hantera det här under veckan, men ännu är inga nya avtal skrivna.
-Det nya konceptet är generelllt och kan köpas av alla köttkunder. Det har inget speciellt med Bergendals att göra.
-Det har i övrigt varit väldigt tyst den här veckan, när många är på semester.
-Vi har 600 överstående smågrisar.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är relativt lugnt på marknaden, som det brukar vara i juli. Vi har ungefär samma försäljning som förra året den här tiden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Grispriserna blev tyvärr inte vad vi trodde tidigare i år. Kalkylerna är nu varken bra för uppfödarna eller slaktarna. Mycket beror det på valutan, där svenska kronan stärks i förhållande till andra valutor.
-Det är i övrigt lungt nu när det är semester. K-packen rullar dock på bra.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Utbudet ökar, efterfrågan sjunker... Köparna av smågrisar som ringer är endast beredda att betala 400 – 430 kr per gris. I annat fall låter man hellre huset stå tomt. Dålig lönsamhet samt risken för högre foderkostnader anges som skäl.
På slaktgrismarknaden är det kö hos de flesta, situationen är synnerligen besvärlig. Det betyder att även slaktgrispriset sjunker.
I Danmark har två mindre privata slakterier stängt portarna medan Jutland Meat har varit tvungna att sänka priset med 38 öre för att överleva.
Kortsiktigt ser det alltså relativt mörkt ut! Grillsäsongen är snart över, kan julen rädda oss?

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Vi har en stor värmebölja som "plågar" Finland, med temperaturer på 28 - 30 grader. Värmen är gynnsam för läsk- och glassmarknaden, men mindre för köttförsäljningen. Både djur och människor äter mindre när det är riktigt varmt.
-I övrigt är julimarknaden som den brukar vara.

Danish Crown
Det är fortsatt viss prispress på den europeiska marknaden.
Denna vecka säljs färsk skinka till i stort oförändrad prisnivå. För färsk kotlett, bog och charkråvara, ser vi små sänkningar av priset på marknaden. Karré och filé säljs i gengäld gott och till förändrad prisnivå som följd av den goda vädersituationen.
På den engelska marknaden för bacon kan det också konstateras viss prispress.
På marknaderna i tredje land är avsättningen oförändrad. Det betyder stilla marknad i Ryssland, försiktig efterfrågan i Japan och god handel i Kina.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Ytterligare nedjusteringar av skörden i världen driver priset på spannmål och soja. Sveriges Grisföretagare råder alla att göra ordentliga efterkalkyler och inte bara köra på. Är kalkylen tuff nu är det förmodligen inget mot vad den är om 5 månader.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 juli 2010
Senaste uppdatering gjord 21 juli 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 29

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 29 v 28 v 27 v 26
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 13,20 14,40 14,40 13,80
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 - -
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,45 a13,45 a13,45 a13,45
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13,55 13,35
Dahlbergs 71-96,9 13,30 13,30 13,30 13,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,05
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,45
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 28 v 27 v 26
12,34 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,80 10,20 10,40
23,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,38 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,19 Österbottens 81 – 99 euro 1,19 1,19 1,19
12,42 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
16 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,55 Tyskland 1,44 1,45 1,48 1,48 1,56
13 juli jämförbara**
15,72 Spanien - 1,671 1,684 1,684 1,684
15,28 England - 1,624 1,680 1,713 1,727
14,60 Tjeckien - - - 1,552 1,556
13,58 Irland - 1,444 1,444 1,444 1,329
13,45 Österrike - 1,430 1,430 1,430 1,510
13,34 Danmark - 1,418 1,446 1,475 1,475
13,22 Frankrike - 1,405 1,414 1,415 1,422
13,13 Tyskland - 1,396 1,426 1,426 1,506
13,09 Italien - 1,392 1,392 1,430 1,430
13,04 Holland - 1,386 1,396 1,425 1,483
12,67 Polen - - 1,347 1,336 1,459
12,38 Belgien - 1,316 1,353 1,353 1,440
11,89 Sverige - 1,264 1,254 1,230 1,232
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 jul Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr euro euro euro euro euro
14,34 EU, medelpris 1,504 1,529 1,530 1,497 1,467
-
17,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,58 England 1,738 1,725 1,706 1,717 1,690
16,31 Cypern 1,710 1,710 1,710 1,690 1,610
16,31 Portugal 1,710 1,710 1,690 1,670 1,630
15,86 Spanien 1,663 1,666 1,662 1,633 1,593
15,37 Slovakien 1,612 1,594 1,548 1,505 1,464
15,01 Litauen 1,574 1,603 1,553 1,496 1,480
15,00 Tjeckien 1,573 1,582 1,531 1,481 1,443
14,90 Bulgarien 1,562 1,550 1,539 1,546 1,546
14,79 Rumänien 1,551 1,520 1,475 1,415 1,385
14,65 Luxemburg 1,536 1,575 1,575 1,575 1,504
14,54 Grekland 1,525 1,474 1,474 1,435 1,425
14,51 Tyskland 1,521 1,567 1,599 1,569 1,530
14,40 Lettland 1,510 1,537 1,564 1,493 1,537
14,20 Ungern 1,489 1,508 1,515 1,434 1,406
14,20 Italien 1,489 1,494 1,484 1,442 1,409
13,98 Estland 1,466 1,445 1,452 1,450 1,423
13,86 Sverige 1,453 1,456 1,447 1,439 1,443
13,84 Österrike 1,451 1,528 1,531 1,464 1,439
13,73 Slovenien 1,440 1,490 1,474 1,441 1,413
13,65 Finland 1,431 1,406 1,396 1,407 1,406
13,63 Danmark* 1,429 1,430 1,430 1,395 1,395
13,56 Polen 1,422 1,485 1,505 1,437 1,401
13,48 Irland 1,413 1,414 1,372 1,374 1,336
13,45 Frankrike 1,410 1,410 1,410 1,400 1,370
13,17 Belgien 1,381 1,454 1,453 1,421 1,394
13,02 Holland 1,365 1,431 1,449 1,401 1,381
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 juli
7 juli
30 juni
23 juni
Utbud
610
595
465
510
Sålda
610
595
465
343
Medelpris, euro
1,47
1,51
1,51
1,55
Lägst
1,46
1,50
1,50
1,55
Högst
1,47
1,52
1,52
1,56
Medelpris, skr
13,83
14,40
14,40
14,78

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,60 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 29 v 28 v 27
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 7,20 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,55
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,60 6,60 6,80
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,00 4,00 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 29 v 28 v 27
8,19
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,45
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,11
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,61
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,11
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,41
ZNVG 56 % euro 1,00 1,00 1,02
Galtar
6,93
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Pund
11,29
11,47
11,64
11,54
11,47
11,64
11,52
Dollar 7,39 7,54 7,80 7,77 7,82 7,99 7,83
Euro 9,41 9,54 9,54 9,54 9,60 9,61 9,56
Dansk 1,26 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,28
Norsk 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 1,21 1,20
Yen 8,39 8,54 8,82 8,60 8,57 8,78 8,55
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,70
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,85
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 486 486 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 452 452 452
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 322 322 322
KRAV, 30 kg - 824 824 824
Scan Ekologisk - 781 781 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 430 550 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk balans balans
Skövde Slakteri - översk - översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk balans översk
Dahlbergs Slakteri - balans balans översk
Ginsten - balans översk översk
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
294
Basis 7 kg 234 234 240 242 242
477
Basis 30 kg 379 379 387 394 394
301
SPF+Myc 7 kg 239 239 245 247 247
483
SPF+Myc 30 kg 384 384 392 399 399
306
SPF 7 kg 243 243 249 251 251
488
SPF 30 kg 388 388 396 403 403
1006
Økologi 30 kg 799 799 806 811 803
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
731
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
489
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
545
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
461
ZNVG 28 kg 49 50 51 53 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 jul Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr euro euro euro euro euro
409 EU, medelpris 42,96 43,62 44,15 44,31 44,51
-
763 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
624 England 65,49 65,62 65,13 65,67 65,01
588 Italien 61,69 62,23 62,49 62,77 62,97
578 Slovakien 60,59 57,25 57,25 61,31 57,00
575 Sverige 60,36 61,07 60,54 60,64 60,70
520 Tjeckien 54,56 54,53 54,65 57,42 57,42
482 Tyskland 50,60 52,60 53,10 53,20 53,30
479 Finland 50,21 51,32 49,33 49,53 50,17
438 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 44,00
436 Danmark* 45,79 45,55 45,57 44,50 44,62
405 Belgien 42,50 44,00 44,00 44,00 43,00
404 Ungern 42,43 39,03 46,55 45,97 44,88
384 Luxemburg 40,30 41,70 40,40 40,40 40,50
360 Estland 37,78 38,95 37,22 37,72 36,31
354 Spanien 37,12 37,50 38,17 38,49 39,14
324 Frankrike 34,00 34,40 34,80 35,00 35,00
305 Holland 32,00 34,25 34,25 34,25 34,25
289 Polen 30,37 31,57 32,43 32,88 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 29 v 28 v 27 v 26
Spotmarknaden 5,5 mån - 1300 1300 1300