Senaste noteringsnytt
Skövde backar om lägre köttprocenten
Den här veckan höjer Skövde Slakteri priset 2 kr på slaktgrisar med lägre köttprocent än 56. Priset på grisar med högre köttprocent ligger stilla.
-Vi har tagit till oss av kritiken mot den lägre betalningen för feta grisar, säger Cato Gustafsson. Alla leverantörer har inte tyckt att prisskalan varit bra. I en leverans grisar blir det alltid grisar med olika köttprocent, även om köttprocenten stigit under senare tid.
Snittpriset på leveranserna blir därmed högre från den här veckan, även om inte noteringen på bäst betalda viktklass ändras. Det var i maj 2008 som Skövde Slakteri sänkte betalningen för grisar med lägre köttprocent. Orsaken var att köttköparna vill ha köttigare grisar och var ovilliga att betala vad fetare grisar betalas till uppfödarna. Om man får bort fler feta grisar, kan priset på kvalitet höjas, var tanken.
-Största problemet nu är dock att importköttet är så billigt och den volymen kött på svenska marknaden inte värderas efter våra svenska kvalitetsregler. Det har alltså varit svårare att få ut en merbetalning för kvaliteten, än vi tänkt oss, säger Cato.
-Det här bakslaget hindrar oss dock inte att fortsätta arbeta för högre köttkvalitet. Men vi får ta andra vägar. /LG 100726

Rejäl vändning uppåt för tyska grispriset
Som väntat vände tyska priset på slaktgrisar uppåt igen, men vändningen blev hela 6 cent, bortåt 60 öre. Orsaken anges vara att utbudet sjunker under 90 % av efterfrågan.
Det får vi hoppas kan påverka även svenska priset så snart som möjligt! /LG 100723

Sverige har oförändrat även v 30
Det blir inget grilldrag vecka 30 heller. Scans och KLS Ugglarps, liksom alla övrigas priser, är oförändrade.
Scans + 1,05 sedan påsk ser vi ut att få nöja oss med och som vi därmed får betrakta som årets effekt av grillsäsongen. Den stora negativa skillnaden jämfört med internationell prisnivå, består således.
Hoppet står dock att Tyskland ska behålla och öka sitt underskott på slaktgrisar, så exporten minskar och svenska priset kan surfa med på ökningen av tyska priset. /LG 100722

Uppåt igen på internetauktionen i Tyskland
Trenden vände uppåt igen vid tyska internetauktionen i veckan och snittpriset höjdes med 4 cent till 1,51 €, 14,25 skr. Det ger en förhoppningsfull signal om att tyska grispriset höjs snart igen, vilket i sin tur är positivt för det svenska priset.
Orsaken till svängningen vet vi inte ännu, men när det blir varmt i stallarna, växer grisarna mindre och utbudet av slaktgrisar minskar. /LG 100722

Köpes
PigWin-nyckel
Nyckel (dongel) till PigWin-programmet. 070-6923081
Begränsade prisfall i EU
Under veckan sjönk priserna på slaktgrisar i Europa i flera länder, däribland Spanien, Tyskland, Danmark, Frankrike, Österrike och Storbritannien. Men sänkningarna var inte lika tydliga som förra veckan, om än 1 - 3 cent. I en del länder var priserna stabila, t ex Holland, Belgien och Irland.
Utbudet av slaktgrisar minskar nu i flera länder. Främsta orsaken är fortsatt hög temperatur, vilket leder till sämre daglig viktökning. I flera länder rapporteras sänkta slaktvikter.
Även köttkonsumtionen är lidande p g a värmen. Det har lett till att köttköparna vill pressa ner köttpriserna.
I Österrike anses prissänkningen bero på den ökade skillnaden till tyska priset och att länderna har gemensamma exportmarknader. I Spanien anser slaktarna att de har för låga marginaler och försöker pressa ner priserna. Men det råder god balans mellan utbud och efterfrågan i Spanien.
Trend: Det råder fortfarande höga temperaturer i Europa. Lager av slaktgrisar är f n sällsynta. Därför väntar branschen att priserna kommande vecka ska bli som lägst oförändrade. ISN 100720

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Försäljningen är nu hygglig och vi säljer allt som slaktas. Inget läggs i lager. Enda problemet är prisbilden. Det är därför glädjande att tyska grispriset stiger igen, så pressen från importen minskar. Vi har dock kursen på euro emot oss. Den låga kursen på euro gör det billigare att ta in griskött i Sverige. Charkråvaran är det stora problemet.
Smågrismarknaden är trög, trots att det är rätt tid att sätta in julgrisar och smågrisen är förhållandevis billig. Vi har en kö på ca 1 vecka. Orsakerna är flera. PMWS-vaccineringen gör att det kommer fram fler smågrisar än prognosen, många sätter in en gris färre per box pga värmen och kanske också för att vara på den säkra sidan vid certifieringen. En orsak är säkert också missmod över att det inte blivit större prisuppgång på slaktgrisar.

KLS Ugglarps
Det är bra efterfrågan på kotlett och karré men i övrigt är marknaden något avvaktande. Vi har oförändrade grispriser vecka 30.   

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har åter varit en hyfstad vecka och det är gillprodukterna som driver försäljningen.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är balans i slakten, men överskott på smågrisar. Det är inte mycket att säga om veckan, det är stiltje nu på sommaren.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Karrén går fortfarande bra och är inget problem att sälja. Charkråvaran är under stark press och det finns stora lager i frysarna i Europa. Det är de signaler vi får från marknaden. Höjningen i Tyskland är bra för svenska priset, men priset på euro sjunker och gör import attraktivare.
-Det är fortsatt överskott på smågrisar. Svaga kalkyler i grisproduktionen anger en del uppfödare som skäl att inte sätta in grisar. Kalkylerna är inte bra för varken grisföretagare eller slaktare och måste förbättras.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Priset gick upp i Tyskland, men vi behöver ytterligare tysk höjning för att det ska bli lönsamt att sälja dit.
-Det börjar byggas upp ett stort överskott på smågrisar i Sverige. Slakterierna anger relativ kort väntan, men i verkligen är det nu 2 - 3 veckors väntan på hämtning vid vissa slakterier.
-Avståndet mellan vad en uppfödare av slaktgrisar vill betala för smågrisen och vad smågrisen kostar är nu är stor. Det gör att en del uppfödare av slaktgrisar ställer stallar tomma. Andra skäl är certifieringen. Jag hör exempel på att man anmäler för att få certifierat, men i verkligheten tänkar man leverera julgrisarna och därefter avboka certifieringen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Handeln är normal för årstiden, men trenden för konsumtionen av kött är att den minskar totalt sett och även att andelen finskt kött i butikerna minskar. Orsaken till vikande totala konsumtionen är sannolikt att den finske konsumenten har mindre pengar att spendera, som följd av finanskrisen. Den ökade importen är en trend, som man tror späddes på ytterligare när det var strejk i Finlands slaktindustri. Statistiken så småningom får visa om antagandena är riktiga.
-För att vända trenden för total konsumtion, behövs nog en högkonjunktur. Att mota importen är en utmaning för finländska köttindustrin.
-I slakten är det ca en halv dags kö. För smågrisar är det nästan balans, på gränsen till överskott.

Danish Crown
Färsk skinka säljs denna vecka till i stort sett oförändrade priser. Marknaden för kotlett, bog och produktionskött är under press och säljs till lite lägre priser. Filé och karré säljs till stabila priser, då det är fortsatt bra väder i Europa.
Den engelska marknaden för bacon är under press och handeln sker till något lägre priser.
Marknaderna i tredje land är oförändrade.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -I julinumret av den danska tidningen Agrologisk rekommenderas odlare av spannmål som haft utvintringsskador och sått i vårspannmål att spruta Roundup före skörd, för att få så jämn mognad och foderkvalitet som möjligt. Ännu ett exempel på Sveriges oförmåga att använda EU-medlemskapet som det var tänkt, dvs lika villkor oavsett land.
Kolla gärna med din kommun om den serverar danskt griskött och informera om skillnaden.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 juli 2010
Senaste uppdatering gjord 26 juli 11,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 30

Partipriset
Scans partipris är från 17 maj 18,87 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 13,20 13,20 14,40 14,40
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 -
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 a13,45 a13,45 a13,45
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13.55 13,55 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,30 13,30 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 30 v 29 v 28
12,34 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,80 9,80 10,20
23,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,38 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,23 Österbottens 81 – 99 euro 1,19 1,19 1,19
12,46 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
16 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,59 Tyskland 1,50 1,44 1,45 1,48 1,48
20 juli jämförbara**
15,70 Spanien - 1,664 1,671 1,684 1,684
15,12 England - 1,602 1,624 1,680 1,713
14,51 Tjeckien - - - 1,538 1,552
13,63 Irland - 1,444 1,444 1,444 1,444
13,31 Österrike - 1,410 1,430 1,430 1,430
13,14 Danmark - 1,392 1,418 1,446 1,475
13,11 Frankrike - 1,389 1,405 1,414 1,415
13,08 Tyskland - 1,386 1,396 1,426 1,426
13,08 Holland - 1,386 1,386 1,396 1,425
12,66 Italien - 1,342 1,392 1,392 1,430
12,71 Polen - - - 1,347 1,336
12,42 Belgien - 1,316 1,316 1,353 1,353
11,92 Sverige - 1,263 1,264 1,254 1,230
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
14,00 EU, medelpris 1,484 1,491 1,504 1,529 1,530
-
17,18 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,14 Portugal 1,710 1,710 1,710 1,710 1,690
16,04 Cypern 1,700 1,710 1,710 1,710 1,710
16,03 England 1,699 1,715 1,738 1,725 1,706
15,59 Spanien 1,652 1,660 1,663 1,666 1,662
15,39 Rumänien 1,631 1,590 1,551 1,520 1,475
14,74 Slovakien 1,562 1,576 1,612 1,594 1,548
14,71 Grekland 1,559 1,559 1,525 1,474 1,474
14,69 Tjeckien 1,557 1,570 1,573 1,582 1,531
14,64 Litauen 1,551 1,544 1,574 1,603 1,553
14,60 Bulgarien 1,547 1,542 1,562 1,550 1,539
14,42 Ungern 1,528 1,509 1,489 1,508 1,515
14,27 Luxemburg 1,512 1,515 1,536 1,575 1,575
14,14 Estland 1,498 1,505 1,466 1,445 1,452
14,00 Sverige 1,484 1,464 1,453 1,456 1,447
13,97 Tyskland 1,480 1,500 1,521 1,567 1,599
13,67 Slovenien 1,449 1,447 1,440 1,490 1,474
13,67 Polen 1,449 1,423 1,422 1,485 1,505
13,48 Österrike 1,448 1,449 1,451 1,528 1,531
13,48 Italien 1,428 1,464 1,489 1,494 1,484
13,33 Irland 1,413 1,412 1,413 1,414 1,372
13,28 Lettland 1,407 1,513 1,510 1,537 1,564
13,19 Finland 1,398 1,399 1,431 1,406 1,396
13,12 Frankrike 1,390 1,400 1,410 1,410 1,410
12,96 Danmark* 1,373 1,399 1,429 1,430 1,430
12,64 Belgien 1,339 1,373 1,381 1,454 1,453
12,45 Holland 1,319 1,319 1,365 1,431 1,449
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 juli
14 juli
7 juli
30 juni
Utbud
545
610
595
465
Sålda
545
610
595
465
Medelpris, euro
1,51
1,47
1,51
1,51
Lägst
1,50
1,46
1,50
1,50
Högst
1,51
1,47
1,52
1,52
Medelpris, skr
14,25
13,83
14,40
14,40

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 29 v 28
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 7,20 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,80 6,60 6,60
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,20 4,00 4,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
8,19
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,45
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,13
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,62
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,72
ZNVG 56 % euro 1,03 1,00 1,00
Galtar
6,93
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
11,22
11,29
11,47
11,64
11,54
11,47
11,64
Dollar 7,39 7,39 7,54 7,80 7,77 7,82 7,99
Euro 9,44 9,41 9,54 9,54 9,54 9,60 9,61
Dansk 1,26 1,26 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29
Norsk 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 1,21
Yen 8,55 8,39 8,54 8,82 8,60 8,57 8,78
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,70
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 486 486 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 452 452 452
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 322 322 322
KRAV, 30 kg - 824 824 824
Scan Ekologisk - 781 781 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 430 430 550 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk balans
Skövde Slakteri - översk översk -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans översk
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
294
Basis 7 kg 234 234 234 240 242
477
Basis 30 kg 379 379 379 387 394
301
SPF+Myc 7 kg 239 239 239 245 247
483
SPF+Myc 30 kg 384 384 384 392 399
306
SPF 7 kg 243 243 243 249 251
488
SPF 30 kg 388 388 388 396 403
1006
Økologi 30 kg 799 799 799 806 811
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
731
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
490
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
462
ZNVG 28 kg 49 49 50 51 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
382 EU, medelpris 40,49 41,88 42,96 43,62 44,15
-
755 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
588 England 62,32 62,80 65,49 65,62 65,13
586 Sverige 62,15 62,33 60,36 61,07 60,54
567 Italien 60,09 60,97 61,69 62,23 62,49
522 Tjeckien 55,31 55,09 54,56 54,53 54,65
477 Slovakien 50,61 57,00 60,59 57,25 57,25
461 Finland 48,84 50,33 50,21 51,32 49,33
445 Tyskland 47,20 49,00 50,60 52,60 53,10
434 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
423 Danmark* 44,81 44,81 45,79 45,55 45,57
378 Estland 40,14 37,30 37,78 38,95 37,22
372 Belgien 39,50 41,00 42,50 44,00 44,00
354 Ungern 37,60 40,60 42,43 39,03 46,55
354 Luxemburg 37,60 39,20 40,30 41,70 40,40
322 Spanien 34,15 36,03 37,12 37,50 38,17
296 Frankrike 31,40 33,00 34,00 34,40 34,80
281 Polen 29,85 30,71 30,37 31,57 32,43
264 Holland 28,00 30,00 32,00 34,25 34,25
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 30 v 29 v 28 v 27
Spotmarknaden 5,5 mån - - 1300 1300