Senaste noteringsnytt
Danska priset stiger 20 øre, i Sverige är det oförändrat
De danska grispriserna stiger med 20 øre för både slaktgrisar och suggor v 31. Det är ca 30 svenska öre. Det är roligt att priserna stiger igen i Danmark, men de stiger inte lika mycket som Tysklands 55 öre innevarande vecka.
De svenska slakteriernas priser på slaktgrisar och suggor är oförändrat även v 31. Likaså på smågrisar.
Pga köpmotstånd sänker Spotmarknaden priserna både på slaktgrisar och smågrisar.
Det kan nu vara värt att påpeka att planera för julslakten. Värmen kan ha minskat tillväxten och det kan bli grisar kvar i stallarna längre än väntat. Vid en del slakterier har man märkt av förseningen och menar att det är bättre att ta kontakt med inköparna för att ev planera en tömning av de sista grisarna, i stället för att vänta för länge så att man missar det bättre pris som julgrisarna vanligtvis ger. /LG 100730

Tyska priset oförändrat, trots höjning på internetauktionen
Det tyska grispriset blir samma som innevarande vecka, trots att internetauktionen i veckan visade ökningstendens. Auktionen stannade på 1,54 €, vilket är 3 cent mer än förra veckan.
Den slutsats vi kan dra av de tyska priserna är kanske att pristendensen snarare är uppåt än nedåt, vilket känns bra. Vi får hoppas att detta smittar av sig på marknaden även i Sverige. /LG 100730

Tyska grispriset steg pga grisbrist
Situationen på grismarknaden ser mycket trevligare ut den här veckan än förra. Priset vände uppåt i Holland, Österrike, Belgien och Tyskland. Förutom att det produceras färre slaktgrisar, växer de sämre i värmen och kan inte anmälas till slakt i planerad tid. Dessa faktorer påverkar grisköttmarknaden.
Priserna var stabila i andra länder. Frankrike är enda undantaget, där priset sjönk två cent, och därmed gick emot trenden.
Prisnedgången i Frankrike beror på påtryckningar från slakterierna och blev mycket överraskande för grisföretagarna. I Tyskland och Holland måste slaktarna betala mer, därför att det är konkurrens om de volymer grisar som bjuds ut. I Spanien gör slaktvikterna ner igen, men priserna gick inte upp, utan stannade på oförändrad nivå.
För första gången på fem veckor kunde Tyskland gå om Danmark med en tydlig prishöjning, som inte Danmark hängde med på.
Trenden är fortsatt begränsat utbud av slaktgrisar. Om efterfrågan går upp under veckan, kan det bli nya prisökningar. ISN 100730

Skövde backar om lägre köttprocenten
Den här veckan höjer Skövde Slakteri priset 2 kr på slaktgrisar med lägre köttprocent än 56. Priset på grisar med högre köttprocent ligger stilla.
-Vi har tagit till oss av kritiken mot den lägre betalningen för feta grisar, säger Cato Gustafsson. Alla leverantörer har inte tyckt att prisskalan varit bra. I en leverans grisar blir det alltid grisar med olika köttprocent, även om köttprocenten stigit under senare tid.
Snittpriset på leveranserna blir därmed högre från den här veckan, även om inte noteringen på bäst betalda viktklass ändras. Det var i maj 2008 som Skövde Slakteri sänkte betalningen för grisar med lägre köttprocent. Orsaken var att köttköparna vill ha köttigare grisar och var ovilliga att betala vad fetare grisar betalas till uppfödarna. Om man får bort fler feta grisar, kan priset på kvalitet höjas, var tanken.
-Största problemet nu är dock att importköttet är så billigt och den volymen kött på svenska marknaden inte värderas efter våra svenska kvalitetsregler. Det har alltså varit svårare att få ut en merbetalning för kvaliteten, än vi tänkt oss, säger Cato.
-Det här bakslaget hindrar oss dock inte att fortsätta arbeta för högre köttkvalitet. Men vi får ta andra vägar. /LG 100726
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Det är fortsatt prispress på industrikött och stort utbud. I övrigt är marknadsläget som en traditionell vecka på sommaren. Slaktkapaciteten är nu hög och vi har inga överstående slaktgrisar på fastlandet. Det är fortsatt överskott på smågrisar, men överskottet minskar.
Nya kontrakt ligger i tryckpressarna och skickas ut till leverantörerna inom kort.
Värmen i sommar har gjort att tillväxten kan ha stannat av för slaktgrisarna och utslaktningen fördröjts. För att inte missa julslakten, ta kontakt med inköparna för att höra vad vi kan hjälpa till med för att få in de smågrisar i stallet som ska bli julgrisar.

KLS Ugglarps
Industrimarkanden är fortfarande under press med ett stort utbud på marknaden. Detaljhandeln är normal för årstiden. Vi har en bra slaktkapacitet och beräknar inom kort att komma i balans på slaktvolymerna. Just nu har vi plats för fler specialiserade slaktgrisleverantörer. Vi har oförändrade grispriser vecka 30.  
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en rätt hyfsad vecka igen, som det bör vara så här års.
-Min uppfattning är att det rullar på med utslaktningen trots värmen, så julgrisarna kan sättas in. Det är i stort sett balans i slakten.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har nu en bra situation smågrisar och den ser ut att fortsätta några veckor framåt.
-Vi har inte sett behov av åtgärder för att snabba upp tömning av slaktgrisstallar pga värmen. Däremot har vi tagit in en del slaktgrisar i förtid av andra skäl.
-Marknaden för griskött är som förra veckan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är ingen skillnad mot förra veckan på marknaden för griskött, men vi märker en ökad försäljning av nötkött igen efter den varma sommaren. Folk äter mindre nöt när det är varmt sommartid.
-Vi har balans i slakten och fortsatt överskott smågrisar.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Marknaden för slaktgrisar är för tillfället mättat, därav sänkningen. När det gäller smågrisen är situationen än värre – certifiering, ökande foderkostnader och tveksamhet till marknaden gör att många ställer tomt. Med tanke på att det är julslakten man missar börjar man ana rejäla problem längre fram.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Det har varit varmt den här veckan och vi ser en liten förskjutning av tömningen av stallarna.
-Försäljningen är normal för årstiden.

Danish Crown
Färska skinkor blev trots den påbörjade industrisemestern i södra Europa handlat till svagt stigande priser. Karré och filé säljs till oförändrat stabila priser. Kotlett och bog säljs till oförändrade priser, men lite trögt.
I England säljs färsk kotlett och baconprodukter till oförändrade/svagt fallande priser och det bjuds ut från kontinenten, även om priserna på levande grisar stiger.
Tredjelandsmarknaderna är oförändrat stilla och lugna, med begränsad aktivitet.
Köttmarknaden i Europa är kraftigt präglad av lägre tillförsel av slaktgrisar pga den generellt varma sommaren på de flesta platser. Det har dock hittills inte varit möjligt att uppnå högre priser på griskött, trots de stigande priserna på slaktgrisar.
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Foderpriserna har fortsatt stiga och har nu passerat 75 öre per kg slaktgris, bara i slaktgrisledet. Den som sätter in grisar och köper foder på löpande pris måste därmed vara övertygad om att få ett slaktgrispris som är ca 80 öre högre vid slakt än för två veckor sedan, allt annat lika, för oförändrad lönsamhet. Detta förutsatt att foderpriset inte stiger mer, vilket all tillgänglig information säger att det kommer att göra.
-Det ringer fortfarande grisföretagare som ondgör sig över certifieringen. Man ska välja sina strider. Certifieringen är ett krav från handeln, dvs kunden. Endera levererar man det som kunden vill ha, eller någon annan gör det.
-Däremot borde det rimligtvis i en marknadsekonomi finnas ett pris också för ej certifierade grisar.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 30 juli 2010
Senaste uppdatering gjord 5 augusti 8,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 31

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 13,00 13,20 13,20 14,40
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 13,45 a13,45 a13,45
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13.55 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,30 13,30 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 31 v 30 v 29
12,70 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,00 9,80 9,80
23,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,38 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,23 Österbottens 81 – 99 euro 1,19 1,19 1,19
12,46 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
30 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,59 Tyskland 1,50 1,50 1,44 1,45 1,48
27 juli jämförbara**
15,75 Spanien - 1,664 1,664 1,671 1,684
15,14 England - 1,599 1,602 1,624 1,680
14,52 Tjeckien - - - 1,534 1,538
13,82 Österrike - 1,460 1,410 1,430 1,430
13,69 Tyskland - 1,446 1,386 1,396 1,426
13,68 Holland - 1,445 1,386 1,386 1,396
13,67 Irland - 1,444 1,444 1,444 1,444
13,18 Danmark - 1,392 1,392 1,418 1,446
13,16 Belgien - 1,390 1,316 1,316 1,353
12,94 Italien - 1,367 1,342 1,392 1,392
12,91 Frankrike - 1,364 1,389 1,405 1,414
12,75 Polen - - - 1,347 1,347
12,01 Sverige - 1,269 1,263 1,264 1,254
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
14,02 EU, medelpris 1,481 1,484 1,491 1,504 1,529
-
17,23 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,19 Portugal 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710
16,19 Cypern 1,710 1,700 1,710 1,710 1,710
15,99 England 1,689 1,699 1,715 1,738 1,725
15,54 Spanien 1,641 1,652 1,660 1,663 1,666
15,30 Rumänien 1,616 1,631 1,590 1,551 1,520
14,76 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,525 1,474
14,72 Slovakien 1,555 1,562 1,576 1,612 1,594
14,65 Bulgarien 1,547 1,547 1,542 1,562 1,550
14,52 Tjeckien 1,534 1,557 1,570 1,573 1,582
14,48 Litauen 1,530 1,551 1,544 1,574 1,603
14,25 Lettland 1,505 1,407 1,513 1,510 1,537
14,25 Luxemburg 1,505 1,512 1,515 1,536 1,575
14,22 Tyskland 1,502 1,480 1,500 1,521 1,567
14,16 Estland 1,496 1,498 1,505 1,466 1,445
14,04 Sverige 1,483 1,484 1,464 1,453 1,456
14,02 Ungern 1,481 1,528 1,509 1,489 1,508
13,65 Polen 1,442 1,449 1,423 1,422 1,485
13,52 Österrike 1,428 1,448 1,449 1,451 1,528
13,51 Slovenien 1,427 1,449 1,447 1,440 1,490
13,49 Italien 1,425 1,428 1,464 1,489 1,494
13,35 Irland 1,410 1,413 1,412 1,413 1,414
13,22 Finland 1,396 1,398 1,399 1,431 1,406
13,16 Frankrike 1,390 1,390 1,400 1,410 1,410
12,73 Danmark* 1,345 1,373 1,399 1,429 1,430
12,67 Belgien 1,338 1,339 1,373 1,381 1,454
12,51 Holland 1,322 1,319 1,319 1,365 1,431
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 juli
21 juli
14 juli
7 juli
Utbud
660
545
610
595
Sålda
660
545
610
595
Medelpris, euro
1,54
1,51
1,47
1,51
Lägst
1,53
1,50
1,46
1,50
Högst
1,54
1,51
1,47
1,52
Medelpris, skr
14,58
14,25
13,83
14,40

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 5,70 7,20
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,80 6,80 6,60
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,20 4,20 4,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,50 6,50
19,45
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,13
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,62
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,72
ZNVG 56 % euro 1,03 1,03 1,00
Galtar
7,23
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
11,27
11,22
11,29
11,47
11,64
11,54
11,47
Dollar 7,26 7,39 7,39 7,54 7,80 7,77 7,82
Euro 9,47 9,44 9,41 9,54 9,54 9,54 9,60
Dansk 1,27 1,26 1,26 1,28 1,28 1,28 1,29
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21
Yen 8,32 8,55 8,39 8,54 8,82 8,60 8,57
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,70
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 486 486 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 452 452 452
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 322 322 322
KRAV, 30 kg - 824 824 824
Scan Ekologisk - 781 781 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 400 430 430 550
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk översk
Skövde Slakteri - översk översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans översk översk
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
294
Basis 7 kg 232 226 234 234 240
478
Basis 30 kg 377 369 379 379 387
300
SPF+Myc 7 kg 237 231 239 239 245
485
SPF+Myc 30 kg 382 374 384 384 392
306
SPF 7 kg 241 235 243 243 249
490
SPF 30 kg 386 378 388 388 396
1014
Økologi 30 kg 799 793 799 799 806
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
731
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
490
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
462
ZNVG 28 kg 49 49 49 50 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
382 EU, medelpris 40,49 41,88 42,96 43,62 44,15
-
755 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
588 England 62,32 62,80 65,49 65,62 65,13
586 Sverige 62,15 62,33 60,36 61,07 60,54
567 Italien 60,09 60,97 61,69 62,23 62,49
522 Tjeckien 55,31 55,09 54,56 54,53 54,65
477 Slovakien 50,61 57,00 60,59 57,25 57,25
461 Finland 48,84 50,33 50,21 51,32 49,33
445 Tyskland 47,20 49,00 50,60 52,60 53,10
434 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
423 Danmark* 44,81 44,81 45,79 45,55 45,57
378 Estland 40,14 37,30 37,78 38,95 37,22
372 Belgien 39,50 41,00 42,50 44,00 44,00
354 Ungern 37,60 40,60 42,43 39,03 46,55
354 Luxemburg 37,60 39,20 40,30 41,70 40,40
322 Spanien 34,15 36,03 37,12 37,50 38,17
296 Frankrike 31,40 33,00 34,00 34,40 34,80
281 Polen 29,85 30,71 30,37 31,57 32,43
264 Holland 28,00 30,00 32,00 34,25 34,25
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 31 v 30 v 29 v 28
Spotmarknaden 5,5 mån - - - 1300