Senaste noteringsnytt
Semestrar och värmen gör marknaden lugn
Det händer inget på marknaden för grisar. Det är oförändrade priser i hela vårt närområde och likaså i de flesta länder i Europa. Enda är att spotmarknadens pris stiger 1 krona. Det beror på att slaktköerna minskar, vilket är ett gott teckan för grispriset.
Mest spektakulärt är att det flaggas för slopandet av balanspriset för smågrisar. Grisföretagarna står bakom.
Balanspriset kom till därför att smågrisuppfödarna oftast drog kortaste strået, när det gällde att få något med av den gemensamma kakan. Några stora uppfödare av slaktgrisar kunde ringa runt och komma överens om att inte lägga beställningar på smågrisar, vilket gjorde att priset sjönk som en sten. Som i många andra länder ännu idag. (Se det hoppande smågrispriset i bl a många öststater.)
Men det är andra tider nu, med fler integrerade besättningar och mellangårdsavtal t ex, som inte fanns på den tiden balanspriset infördes.
Balanspriset anges nu vara en orsak till att det blir kö i smågrisförmedlingen och dessutom anses förmedlingen kosta mycket pengar. Pengar som borde läggas på grispriset. Dags för diskussion alltså! /LG 100806


Marknaden balanserad i Europa
1 augusti uppdaterade ISN den faktor som används vid omräkning av priser i olika EU-läder. Det blir därför vissa förskjutningar i jämförelserna. T ex ökar gapet mellan tyskt och holländskt pris, medan avståndet mellan tyskt och danskt grispris blir mindre.
Marknaden är bra balanserad i de flesta EU-länder. I de flesta länder är vikterna fortsatt låga och utbudet av slaktgrisar lågt. Priserna blev därför i de flesta länder oförändrade, därför att marknaden väntar på nya initiativ. Avvikelser från det paneuropeiska mönstret blev det däremot i Frankrike och Danmark, där priserna steg. Efterfrågan i dessa länder syns stigande, eftersom de hade oförändrat pris veckan innan.
Prognos: Volymen slaktgrisar till försäljning är fortfarande låg och det som slaktas säljs omgående. Detaljhandelns rapporter visar emellertid om återhållen efterfrågan. Som resultat av det svalare vädret, väntas efterfrågan på griskött fortfarande stiga. ISN 100706
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Grisköttsmarknaden är oförändrad med en fortsatt prispress på industrikött och stort utbud av både import och inhemska råvara. Försäljningen är normal för årstiden och grillen fortsätter vara i fokus några veckor till.
Vårt överskott på smågrisar har nu halverats och minskar successivt. Marknaden för livsvin är fortsatt bra med balanserad försäljning av alla djurkategorier.
Vi börjar nu teckna nya avtal inför kommande kontraktsperiod. Är du intresserad eller vill veta mer om våra nya avtal och avtalsersättningar kontakta din SLS-inköpare för diskussion. För kontaktuppgifter se www.scan.se/sls eller ring Scan Direkt: 0771-500 500. Välkommen!
Noteringarna för slaktgris, sugga, smågris och livsvin är oförändrade.

KLS Ugglarps
De sämre väderläget känns av genom en sämre grillförsäljning, för övrigt inga förändringar sedan förra veckan. Vi har oförändrade grisnotering vecka 32.
 
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en hyfsat vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har mycket bra balans rakt igenom hela företaget, från smågrisar till försäljningen av kött. Det är inget som trycker någonstans.
-Vi hälsar Thomas Kjellin välkommen till Dalsjöfors som försäljningschef. Han har gjort sin första arbetsvecka, och nu igen tillsammans med sin förre chef Magnus Lagergren, när båda jobbade i Scan. Thomas har ett gediget kunnande om branschen, gott omdöme och känner marknaden väl sedan många år. Det blir ett bra team som kan utveckla Dalsjöfors.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra fart på slakten och k-pack säljer bra. Det rullar m a o på ganska bra.
-Exporten av feta produkter till Ryssland har kommit igång. Det är späck och fett som säljs, men man är också intresserade av andra detaljer.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Slaktköerna hos slakterierna minskar och man börjar jaga slaktgrisar igen. Därför går priset upp en krona.
-I en marknadsekonomi styrs priset så att utbud och efterfrågan matchar varandra. I dag är det överskott på smågrisar i Sverige, vilket visar att priset är för högt. Överskott eller underskott ska inte finnas.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är i balans, smågriar har vi lite kö för.
-Vädret är fortfarande bra för grillning, så det är fortfarande bra försäljning.

Danish Crown
Den europeiska marknaden är fortsatt mycket lugn som följd av semestrarna, som i södra Europa är på höjdpunkten. Det varma vädret har medfört ett mindre utbud av slaktgrisar, vilket till en del överväger den lägre efterfrågan på griskött över sommaren.
De mest attraktiva produkterna, som hela skinkor och framändar, visar positiv tendens. Medan vi ser oförändrad marknad för bacon i England, samt för biprodukter. Det är prispress på mellanstyckena på grisen.
Den ryska marknaden är oförändrad och samma gäller Japan och Kina. I Kina fortsätter den osäkra situationen, där import via Hongkong och Vietnam är stängd. Utvecklingen av dollarkursen medför dock fallande priser på de flesta marknader på andra sidan haven, när pengarna växlas till danska kronor.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Spannmålspriset var 5 augusti uppe i 224 euro/ton på Matif efter den största prisstegringen på ett dygn sedan handelsplatsen öppnades. Priset gick upp 27 euro under dagen. Det backade visserligen något innan handeln avslutades, men är mycket högt. Spannmålspriset närmar sig 2007-2008 års nivå med stora steg.
Sveriges Grisföretagare stödjer en utveckling mot marknadsekonomi där smågrismarknaden frikopplas från industrin. Tiden måste vara inne att Sverige följer övriga världens sätt att handla smågrisar företag emellan. Industrin kan då fokusera på slaktgrisen, utan kostnader för smågrishantering. Slaktgrispriset skulle stiga motsvarande industrins hanteringskostnader för smågrisansvaret, vilket i sin tur ökar betalningsförmågan för smågrisar. I nuvarande överutbudssituation skulle smågrispriset anpassas till en nivå där slaktgrisföretagen fortsatt skulle köpa smågrisar och problem med överfulla tillväxtavdelningar vara borta.
I omvänd situation skulle smågrisföretagarna äntligen tjäna pengar.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 6 augusti 2010
Senaste uppdatering gjord 9 augusti 8,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 32

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 14,00 13,00 13,20 13,20
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 13,45 13,45 a13,45
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13.55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,30 13,30 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 30
12,70 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,00 10,00 9,80
23,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,38 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,23 Österbottens 81 – 99 euro - 1,19 1,19
12,46 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
6 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,10 Tyskland 1,50 1,50 1,50 1,44 1,45
3 aug jämförbara**
15,64 Spanien - 1,664 1,664 1,664 1,671
15,27 England - 1,625 1,599 1,602 1,624
13,93 Tjeckien - - - 1,482 1,534
13,79 Italien - 1,468 1,367 1,342 1,392
13,59 Tyskland - 1,446 1,446 1,386 1,396
13,47 Danmark - 1,433 1,392 1,392 1,418
13,47 Belgien - 1,433 1,390 1,316 1,316
13,16 Frankrike - 1,400 1,364 1,389 1,405
13,15 Polen - - - 1,399 1,347
13,14 Holland - 1,398 1,445 1,386 1,386
12,73 Österrike - 1,355 1,460 1,410 1,430
12,62 Irland - 1,343 1,444 1,444 1,444
11,27 Sverige - 1,199 1,269 1,263 1,264
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
14,02 EU, medelpris 1,481 1,484 1,491 1,504 1,529
-
17,23 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,19 Portugal 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710
16,19 Cypern 1,710 1,700 1,710 1,710 1,710
15,99 England 1,689 1,699 1,715 1,738 1,725
15,54 Spanien 1,641 1,652 1,660 1,663 1,666
15,30 Rumänien 1,616 1,631 1,590 1,551 1,520
14,76 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,525 1,474
14,72 Slovakien 1,555 1,562 1,576 1,612 1,594
14,65 Bulgarien 1,547 1,547 1,542 1,562 1,550
14,52 Tjeckien 1,534 1,557 1,570 1,573 1,582
14,48 Litauen 1,530 1,551 1,544 1,574 1,603
14,25 Lettland 1,505 1,407 1,513 1,510 1,537
14,25 Luxemburg 1,505 1,512 1,515 1,536 1,575
14,22 Tyskland 1,502 1,480 1,500 1,521 1,567
14,16 Estland 1,496 1,498 1,505 1,466 1,445
14,04 Sverige 1,483 1,484 1,464 1,453 1,456
14,02 Ungern 1,481 1,528 1,509 1,489 1,508
13,65 Polen 1,442 1,449 1,423 1,422 1,485
13,52 Österrike 1,428 1,448 1,449 1,451 1,528
13,51 Slovenien 1,427 1,449 1,447 1,440 1,490
13,49 Italien 1,425 1,428 1,464 1,489 1,494
13,35 Irland 1,410 1,413 1,412 1,413 1,414
13,22 Finland 1,396 1,398 1,399 1,431 1,406
13,16 Frankrike 1,390 1,390 1,400 1,410 1,410
12,73 Danmark* 1,345 1,373 1,399 1,429 1,430
12,67 Belgien 1,338 1,339 1,373 1,381 1,454
12,51 Holland 1,322 1,319 1,319 1,365 1,431
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 aug
28 juli
21 juli
14 juli
Utbud
680
660
545
610
Sålda
680
660
545
610
Medelpris, euro
1,54
1,54
1,51
1,47
Lägst
1,54
1,53
1,50
1,46
Högst
1,55
1,54
1,51
1,47
Medelpris, skr
14,58
14,58
14,25
13,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 5,70 5,70
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,20 4,20 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,50
19,45
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,13
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,62
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,49 0,49
6,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,72
ZNVG 56 % euro 1,03 1,03 1,03
Galtar
7,23
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
11,35
11,27
11,22
11,29
11,47
11,64
11,54
Dollar 7,15 7,26 7,39 7,39 7,54 7,80 7,77
Euro 9,40 9,47 9,44 9,41 9,54 9,54 9,54
Dansk 1,26 1,27 1,26 1,26 1,28 1,28 1,28
Norsk 1,19 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20
Yen 8,30 8,32 8,55 8,39 8,54 8,82 8,60
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,70
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 486 486 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 452 452 452
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 322 322 322
KRAV, 30 kg - 824 824 824
Scan Ekologisk - 781 781 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 400 400 430 430
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans översk översk
Skövde Slakteri - - översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans översk
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
294
Basis 7 kg 232 232 226 234 234
478
Basis 30 kg 377 377 369 379 379
300
SPF+Myc 7 kg 237 237 231 239 239
485
SPF+Myc 30 kg 382 382 374 384 384
306
SPF 7 kg 241 241 235 243 243
490
SPF 30 kg 386 386 378 388 388
1014
Økologi 30 kg 799 799 793 799 799
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
731
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
490
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
462
ZNVG 28 kg 49 49 49 49 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 aug Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
370 EU, medelpris 39,37 39,36 40,49 41,88 42,96
-
752 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
594 Slovakien 63,23 53,27 50,61 57,00 60,59
585 Sverige 62,31 61,69 62,15 62,33 60,36
577 England 61,42 62,32 62,32 62,80 65,49
557 Italien 59,34 59,34 60,09 60,97 61,69
522 Tjeckien 55,54 55,54 55,31 55,09 54,56
463 Finland 49,26 49,12 48,84 50,33 50,21
432 Tyskland 46,00 46,20 47,20 49,00 50,60
432 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
398 Danmark* 42,41 42,40 44,81 44,81 45,79
371 Belgien 39,50 39,50 39,50 41,00 42,50
471 Ungern 39,49 34,95 37,60 40,60 42,43
367 Estland 39,05 37,94 40,14 37,30 37,78
343 Luxemburg 36,50 36,00 37,60 39,20 40,30
302 Spanien 32,19 32,41 34,15 36,03 37,12
278 Frankrike 29,60 30,40 31,40 33,00 34,00
274 Polen 29,24 28,96 29,85 30,71 30,37
253 Holland 27,00 27,00 28,00 30,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 32 v 31 v 30 v 29
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -