Senaste noteringsnytt
Mest importkött i butik pga slakteriernas semestrar?!
Det är inga ändringar alls av priserna nästa vecka, varken här hemma eller i de flesta länder i Europa. I Danmark går dock priset på slaktgrisar ner 20 danska öre. Smågrispriset stiger på spotmarknaden pga att det måste in smågrisar i stallarna där det ska göras julgrisar. Att få fram dem efter jul blir kanske ingen höjdare, med tanke på den svenska prisutvecklingen på slaktgrisar och internationella utvecklingen på foderpriserna.
Om slakterisemestrarna inte varit, så kanske vi fått upp grispriset nu, om vi får tro vår närmaste ICA-handlare. När min hustru köpte karré nu i kväll, fanns det knappt något svenskt alls på hyllorna. Det var danskt, nästan allt.
På hennes förfrågan om orskaken på bristen av svenskt griskött, sa butikschefen att det beror på semestrarna i slakterierna. Det går inte att få fram mer svenskt griskött och därför måste hyllorna fyllas med danskt kött! Det är problem även med köttfärs.
Om det verkligen är så här, tänk då på, du grisföretagare som jobbar hela sommaren i stallarna, att det dåliga tb du får, det beror kanske på att slaktarna inte kan hitta någon på arbetsmarknaden som slaktar dina grisar på sommaren? Eller möjligen sätter semestrarna före plikten att utföra sitt uppdrag?
Det kanske är bättre att du letar upp sommarvikarier till stallarna och grisföretagarna själva rycker in och slaktar och styckar grisar på slakterierna ett par månader på sommaren. Det måste bli alldeles hemskt dyrt för dig att inte få dina grisar slaktade och ställda i slaktkö och därmed i stället tvinga in danskt kött i butikerna!!
Det kanske inte finns någon som säljer griskött i Sverige heller under sommaren? Alla är på semester! Precis som de som ska släcka bränder i Ryssland.
Ta upp den här frågan med ditt slakteri. Frågan är allvarlig! /LG 100813

Stabila grispriser i hela Europa
Den här veckan rapporteras stabila priser för slaktgrisar i hela Europa. I de flesta länder som deltar i prisjämförelsen blev priserna oförändrade. I England gick priset ned en penny, men som resultat av kursförändringar blev det korrigerade priset samma som förra veckan. Svenska korrigerade priset vände upp med en cent av samma orsak, men i Sverige var priset oförändrat. I Polen gick priset upp med 0,20 zloty. I den korrigerade versionen gick priset upp hela 7 cent p g a valutaförändringar. Denna utveckling gynnar nu exporten av grisar och griskött till Polen från Tyskland och andra EU-länder.
Slaktvikterna fortsätter gå ner i Spanien och för att vara den här tiden på året är det ovanligt många grisar till slakt. Här väntar man på tecken på stigande efterfrågan på griskött, så att prisökningar blir möjliga. l Holland är tillgång och efterfrågan på griskött väl balanserat. Tillgången på slaktgrisar har ökat igen i Holland pga svalare väder, då grisarna växer bättre. Vikterna ligger nu på normal nivå.
Trend: Det är balans mellan tillgång och efterfrågan nu i veckan. Därför räknar vi med stabila priser på slaktgrisarna. ISN 100813
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Den svenska grisköttsmarknaden är oförändrad med ett fortsatt stort utbud av både import och inhemska råvara, vilket leder till att priserna hålls tillbaka. Försäljningen av grillprodukter har minskat något på grund av försämrat väder i stora delar av landet.
Marknaden för smågrisar fortsätter att förbättras även om vi har ett mindre överskott kvar. Marknaden för livsvin är fortsatt stabil med en balanserad tillgång och försäljning av alla djurkategorier.
Noteringarna är oförändrade.

KLS Ugglarps
Vi börjar nu känna av att industrin kommer igång efter semestern med en förbättrad marknadssituation. Efterfrågan på skinka ökar.
Vi har oförändrade grisnotering vecka 33
 
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Även nästa vecka har turistsäsongen inflytande på avsättningen.
-Det är bra balans i slakten.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit lik förra, inkl att k-packen fortsätter växa. Vi har inte märkt av att EMV växer i Sverige.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Smågrispriset går upp, vilket beror på att det är sista chansen för julslakten.
-Foderpriset fortsätter gå upp och det går inte att betala så mycket för smågrisen, om det ska vara meningsfyllt att sätta in grisar för slakt efter jul. Marknaden får visa vad som händer framöver.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Semestervädret är fortfarande varmt, vilket gör att man äter mindre. Men nu börjar skolorna och matvanorna ändras.
-Nedre viktgaffeln sänks två kg till 79 kg.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal vecka, lite kö smågrisar, slakten i balans.
-Det är lite för varmt för optimal försäljning av kött. Vi har kring 30 grader nu.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortfarande på semester, men vi börjar märka en begynnande aktivitet. De europeiska skinkorna håller priset, med god efterfrågan, och samma gäller i viss grad framdelar och bog.
Den engelska baconmarknaden är oförändrad, med efterfrågan på goda volymer.
Mittstycken är under press och vi ser fallande volymer till marknaderna i tredje land. Samtidigt medför fallet av dollarkursen att hemtagna priserna vid försäljning till speciellt Kina och Ryssland, ger mindre pengar trots oförändrade priser i lokal valuta.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -I WASDE-rapporten som släpptes igår justerades spannmålsskörden för Europa ned ytterligare 5 miljoner ton. Sedan rapporten kom har prisökningen på Matif (spannmål) fortsatt, om än inte våldsamt. Stämmer rapporten betyder det att Europas utgående lager 2010 kommer att vara lägre än 2009.
Prisökningarna på foder för att föda upp en gris har från mitten av maj till första veckan i augusti stigit med ca 2,10 kr per kg griskött från födsel till slakt.
Har varit i Norge ett par dagar och träffat norska grisföretagare. Norska politiker har klart för sig att om kostnader som inte finns i andra länder, läggs på det egna landets produktion, är det självklart att kompensera för de merkostnaderna om produktionen ska finnas kvar. Fick även höra några historier om de dumma svenskarna och det är inte utan att det ligger en hel del i många av dem.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 13 augusti 2010
Senaste uppdatering gjord 19 augusti 8,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 33

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 14,00 14,00 13,00 13,20
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 13,45 13,45 13,45
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13,55 13.55
Dahlbergs 71-96,9 13,30 13,30 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 33 v 32 v 31
12,44 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,80 10,00 10,00
23,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,38 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,23 Österbottens 79 – 99 euro 1,19 1,19 1,19
12,46 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
13 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,20 Tyskland 1,50 1,50 1,50 1,50 1,44
10 aug jämförbara**
15,75 Spanien - 1,664 1,664 1,664 1,664
14,11 England - 1,622 1,625 1,599 1,602
14,11 Tjeckien - - - 1,491 1,482
14,50 Italien - 1,532 1,468 1,367 1,342
13,57 Tyskland - 1,446 1,446 1,446 1,386
13,57 Danmark - 1,433 1,433 1,392 1,392
13,57 Belgien - 1,433 1,433 1,390 1,316
13,27 Frankrike - 1,402 1,400 1,364 1,389
14,20 Polen - - 1,500 1,430 1,399
13,23 Holland - 1,398 1,398 1,445 1,386
12,83 Österrike - 1,355 1,355 1,460 1,410
12,71 Irland - 1,343 1,343 1,444 1,444
11,42 Sverige - 1,206 1,199 1,269 1,263
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
14,02 EU, medelpris 1,481 1,484 1,491 1,504 1,529
-
17,23 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,19 Portugal 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710
16,19 Cypern 1,710 1,700 1,710 1,710 1,710
15,99 England 1,689 1,699 1,715 1,738 1,725
15,54 Spanien 1,641 1,652 1,660 1,663 1,666
15,30 Rumänien 1,616 1,631 1,590 1,551 1,520
14,76 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,525 1,474
14,72 Slovakien 1,555 1,562 1,576 1,612 1,594
14,65 Bulgarien 1,547 1,547 1,542 1,562 1,550
14,52 Tjeckien 1,534 1,557 1,570 1,573 1,582
14,48 Litauen 1,530 1,551 1,544 1,574 1,603
14,25 Lettland 1,505 1,407 1,513 1,510 1,537
14,25 Luxemburg 1,505 1,512 1,515 1,536 1,575
14,22 Tyskland 1,502 1,480 1,500 1,521 1,567
14,16 Estland 1,496 1,498 1,505 1,466 1,445
14,04 Sverige 1,483 1,484 1,464 1,453 1,456
14,02 Ungern 1,481 1,528 1,509 1,489 1,508
13,65 Polen 1,442 1,449 1,423 1,422 1,485
13,52 Österrike 1,428 1,448 1,449 1,451 1,528
13,51 Slovenien 1,427 1,449 1,447 1,440 1,490
13,49 Italien 1,425 1,428 1,464 1,489 1,494
13,35 Irland 1,410 1,413 1,412 1,413 1,414
13,22 Finland 1,396 1,398 1,399 1,431 1,406
13,16 Frankrike 1,390 1,390 1,400 1,410 1,410
12,73 Danmark* 1,345 1,373 1,399 1,429 1,430
12,67 Belgien 1,338 1,339 1,373 1,381 1,454
12,51 Holland 1,322 1,319 1,319 1,365 1,431
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 aug
4 aug
28 juli
21 juli
Utbud
575
680
660
545
Sålda
575
680
660
545
Medelpris, euro
1,54
1,54
1,54
1,51
Lägst
1,53
1,54
1,53
1,50
Högst
1,55
1,55
1,54
1,51
Medelpris, skr
14,58
14,58
14,58
14,25

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 5,70 5,70
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,20 4,20 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
19,45
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,13
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,62
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,72
ZNVG 56 % euro 1,03 1,03 1,03
Galtar
6,98
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,70 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
11,52
11,35
11,27
11,22
11,29
11,47
11,64
Dollar 7,34 7,15 7,26 7,39 7,39 7,54 7,80
Euro 9,47 9,40 9,47 9,44 9,41 9,54 9,54
Dansk 1,27 1,26 1,27 1,26 1,26 1,28 1,28
Norsk 1,18 1,19 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19
Yen 8,60 8,30 8,32 8,55 8,39 8,54 8,82
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,70
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 497 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 517 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 486 486 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 452 452 452
Bas 30 kg, marknads - 443 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 322 322 322
KRAV, 30 kg - 824 824 824
Scan Ekologisk - 781 781 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 465 400 400 430
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans översk
Skövde Slakteri - översk översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 220 232 232 226 234
457
Basis 30 kg 360 377 377 369 379
285
SPF+Myc 7 kg 225 237 237 231 239
463
SPF+Myc 30 kg 365 382 382 374 384
290
SPF 7 kg 229 241 241 235 243
468
SPF 30 kg 369 386 386 378 388
1007
Økologi 30 kg 793 799 799 793 799
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
731
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
490
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
445
ZNVG 28 kg 47 49 49 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 aug Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
370 EU, medelpris 39,37 39,36 40,49 41,88 42,96
-
752 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
594 Slovakien 63,23 53,27 50,61 57,00 60,59
585 Sverige 62,31 61,69 62,15 62,33 60,36
577 England 61,42 62,32 62,32 62,80 65,49
557 Italien 59,34 59,34 60,09 60,97 61,69
522 Tjeckien 55,54 55,54 55,31 55,09 54,56
463 Finland 49,26 49,12 48,84 50,33 50,21
432 Tyskland 46,00 46,20 47,20 49,00 50,60
432 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
398 Danmark* 42,41 42,40 44,81 44,81 45,79
371 Belgien 39,50 39,50 39,50 41,00 42,50
471 Ungern 39,49 34,95 37,60 40,60 42,43
367 Estland 39,05 37,94 40,14 37,30 37,78
343 Luxemburg 36,50 36,00 37,60 39,20 40,30
302 Spanien 32,19 32,41 34,15 36,03 37,12
278 Frankrike 29,60 30,40 31,40 33,00 34,00
274 Polen 29,24 28,96 29,85 30,71 30,37
253 Holland 27,00 27,00 28,00 30,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -