jobb
Smågrisskötare söker jobb vid Varberg. Klicka här!

Mycket om grisproduktion på utställningar i november
I november hålls två stora internationella utställningar där grisproduktionen har stora avdelningar. 16 - 19 november hålls Euro Tier i Hannover (15 november Pig Health) och 30 november till 3 december hålls Agromek i Herning. /LG 100825

Senaste noteringsnytt
Tyska smågrispriset fortsätter sjunka
Vid midsommar låg smågrispriset i Tyskland på 54 €, 511 skr, v 34 sjönk det till 46 €, 435 €. Priset på en smågris har således gått ned med dryga 75 kr. /LG 100826

Dahlbergs höjer 20 öre
Dahlbergs Slakteri höjer priset på slaktgrisar med 20 öre v 34.
-Det är snart september och skinkorna till jul börjar dra, säger Per-Olof Dahlberg. Så har vi även att hämta in på konkurrenterna. Men jag tror att vi kan se en uppgång av svenska priserna nu. /LG 100823

Ginsten inför marknadsavdrag på smågrisar
Smågrisöverskottet har nått även Ginsten, som visserligen behåller noteringen, men inför ett marknadsavdrag med 30 öre fr v 34. /LG 100823

Oförändrat, och lägre grispris v 34 än i fjol
I fjol var Scans slaktgrispris 14,25 kr v 34, i år är priset 12,25 kr, alltså hela 2 kr lägre än för ett år sedan. Samtidigt går priserna på foder upp i år.
Priset i Tyskland är oförändrat 1,50 € nästa vecka. Vilket i svenska pengar är ungefär som Scan-noteringen i fjol. Det kanske vi mest ska vara glada för, eftersom utbudet av slaktgrisar är förhållandevis stort i Tyskland just nu. Även i Danmark är priset oförändrat, liksom hos alla svenska och finska slakterier. /LG 100820

Dyrare foder sänker priset på Scans smågrisar
Scans smågrispriser sjunker nästa vecka med 18 kr, trots att priset på slaktgrisar är oförändrat. Sänkningen av balansnoteringen beror på höjda foderpriser, den här gången med 25 - 30 öre. Övriga justeringar av noteringen påverkar kalkylen marginellt. /LG 100820Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Den svenska grisköttsmarknaden är oförändrad med ett fortsatt stort utbud av både import och inhemska råvaror, vilket gör att priserna ligger kvar på samma nivå.
Scan har en bra försäljning av detaljer och magra sorteringar, medan feta produkter och charkråvara möter tuff konkurrens hos kunderna.
Vi fortsätter att hålla höga normala produktionsvolymer, precis som vi gjort hela semesterperioden och som vi även gör under storhelger. Allt för att ha en så bra servicenivå som möjligt till våra kunder.
Notering: Slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Det är en bra försäljning i detalj- och industrihandeln. Vi ser nu en förbättrad marknad totalt, men grillprodukterna faller i pris. framförallt karré. Senaste veckorna har det varit bra balans på smågrisförmedlingen, men nu kommer en period med sämre efterfrågan. Vi är nu tillbaka i normala rutiner efter semestrarna och kan konstatera att vi under semesterperioden har lyckats att köra våra 2 slaktplatser med full kapacitet.
 
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är inget riktigt go i marknaden just nu. Det har trögnat till efter semestrarna och draget från julskinkan har inte kommit igång ännu.
-Vi sätter smågrisprset på måndag, men vi har inte bestämt om vi ska sänka smågrispriset. Det känns inte bra att sänka i det här läget för uppfödarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är rekord igen i k-packen, som det varit flera veckor nu. Vi behöver öka slakten 2011 och tecknar nya kontrakt.
-Att priset på slaktgrisar är så mycket lägre i år än i fjol beror på det höga importtrycket. Det har inte gått att ta ut högre priser på marknaden.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Foderpriserna och situationen för branschen är jobbig. Dock är situaitonen inte lika allvarlig som 2007, eftersom lagren av griskött i Europa generellt sett är lägre nu än 2007.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Skolorna har startat och de normala basprodukterna har ökat i försäljningen.
-Vi har balans i slakten och ett litet överskott på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en bra grillvecka.
-Slakten är i balans, smågrisarna är något för många.

Danish Crown
De europeiska marknaderna börjar vakna upp efter sommarsemestrarna. Kunderna vill fylla upp lagren och detta betyder god efterfrågan på kotlett, skinka och charkråvara.
Å andra sidan ser vi ökning av slakten och därmed utbud av kött. Därför är den positiva tendensen för priserna fortsatt moderat.
Baconpriserna i England är tillfredsställande och vi ser en god efterfrågan innan engelsmännen går på Bank Holiday i slutet av augusti.
Marknaderna i tredje land är oförändrade, med stabil efterfrågan till oförändrade priser.
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Dagligvaruhandeln med ICA i spetsen säger nej till blåbär, om inte arbetet med att plocka bären har ersatts ordentligt. Sveriges Grisföretagare välkomnar det förhållningssättet på fler produktgrupper.
Dagligvaruhandeln gör ofta gällande att det existerar en merbetalning för Svenskt griskött och därmed ett mervärde som konsumenten betalar i butik. Handeln hänvisar till prisskillnaden mellan svenskt och importerat. Jämförelsen är direkt felaktig, vilseledande, rent av kränkande. Naturligtvis måste prisjämförelsen göras mellan de olika leden i respektive länder. Som handeln nu gör jämför man svenskt pris i Sverige med tyskt exportpris till Sverige, dvs varor som exporteras för att hålla prisbilden på hemmamarknaden uppe. Detta syns tydligt vid en jämförelse av butikspriset mellan länderna.
Sverige med den glesaste strukturen och de längsta avstånden bör naturligtvis ha norra Europas högsta butikspris. I stället har Sverige det lägsta! Detta är en fråga Sveriges Grisföretagare kommer att påtala i många sammanhang och hoppas på massiv hjälp från alla som har möjlighet.
Amerikanska grispriset ligger fortfarande på det historiskt mycket höga priset ca 13 SEK. Detta är en påtaglig skillnad mot förra gången foderpriserna skenade 2007 - 2008, och som kan betyda mycket. Några få veckor till och priset har legat på den nivån i 20 veckor, vilket brukar vara en tydlig indikator på en långsiktig trend.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 20 augusti 2010
Senaste uppdatering gjord 26 augusti 9,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 34

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 14,00 14,00 14,00 13,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,50 13,30 13,30 13,30
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 13,45 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 34 v 33 v 32
12,44 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,80 9,80 10,00
23,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,78 19,78 19,78
11,38 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,21 1,21 1,21
11,23 Österbottens 79 – 99 euro 1,19 1,19 1,19
12,46 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
20 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,20 Tyskland 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
17 aug jämförbara**
15,75 Spanien - 1,664 1,664 1,664 1,664
14,11 England - 1,640 1,622 1,625 1,599
14,20 Polen - - 1,545 1,500 1,430
14,50 Italien - 1,532 1,532 1,468 1,367
14,11 Tjeckien - - - 1,501 1,491
13,57 Tyskland - 1,446 1,446 1,446 1,446
13,57 Belgien - 1,433 1,433 1,433 1,390
13,27 Frankrike - 1,406 1,402 1,400 1,364
13,57 Danmark - 1,406 1,433 1,433 1,392
13,23 Holland - 1,398 1,398 1,398 1,445
12,83 Österrike - 1,355 1,355 1,355 1,460
12,71 Irland - 1,305 1,343 1,343 1,444
11,42 Sverige - 1,190 1,206 1,199 1,269
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
14,02 EU, medelpris 1,481 1,484 1,491 1,504 1,529
-
17,23 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,19 Portugal 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710
16,19 Cypern 1,710 1,700 1,710 1,710 1,710
15,99 England 1,689 1,699 1,715 1,738 1,725
15,54 Spanien 1,641 1,652 1,660 1,663 1,666
15,30 Rumänien 1,616 1,631 1,590 1,551 1,520
14,76 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,525 1,474
14,72 Slovakien 1,555 1,562 1,576 1,612 1,594
14,65 Bulgarien 1,547 1,547 1,542 1,562 1,550
14,52 Tjeckien 1,534 1,557 1,570 1,573 1,582
14,48 Litauen 1,530 1,551 1,544 1,574 1,603
14,25 Lettland 1,505 1,407 1,513 1,510 1,537
14,25 Luxemburg 1,505 1,512 1,515 1,536 1,575
14,22 Tyskland 1,502 1,480 1,500 1,521 1,567
14,16 Estland 1,496 1,498 1,505 1,466 1,445
14,04 Sverige 1,483 1,484 1,464 1,453 1,456
14,02 Ungern 1,481 1,528 1,509 1,489 1,508
13,65 Polen 1,442 1,449 1,423 1,422 1,485
13,52 Österrike 1,428 1,448 1,449 1,451 1,528
13,51 Slovenien 1,427 1,449 1,447 1,440 1,490
13,49 Italien 1,425 1,428 1,464 1,489 1,494
13,35 Irland 1,410 1,413 1,412 1,413 1,414
13,22 Finland 1,396 1,398 1,399 1,431 1,406
13,16 Frankrike 1,390 1,390 1,400 1,410 1,410
12,73 Danmark* 1,345 1,373 1,399 1,429 1,430
12,67 Belgien 1,338 1,339 1,373 1,381 1,454
12,51 Holland 1,322 1,319 1,319 1,365 1,431
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 aug
11 aug
4 aug
28 juli
Utbud
686
575
680
660
Sålda
686
575
680
660
Medelpris, euro
1,54
1,54
1,54
1,54
Lägst
1,54
1,53
1,54
1,53
Högst
1,55
1,55
1,55
1,54
Medelpris, skr
14,58
14,58
14,58
14,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 5,70 5,70
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,20 4,20 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
19,45
Nortura Fri vikt nkr 16,49 16,49 16,49
Finland
6,13
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,62
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,13
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,72
ZNVG 56 % euro 1,03 1,03 1,03
Galtar
6,98
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,70

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
11,48
11,52
11,35
11,27
11,22
11,29
11,47
Dollar 7,38 7,34 7,15 7,26 7,39 7,39 7,54
Euro 9,45 9,47 9,40 9,47 9,44 9,41 9,54
Dansk 1,26 1,27 1,26 1,27 1,26 1,26 1,28
Norsk 1,19 1,18 1,19 1,18 1,18 1,18 1,19
Yen 8,60 8,60 8,30 8,32 8,55 8,39 8,54
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,10 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 19,70 19,70 19,70
Dito PMWS-vaccinerade - 18,65 18,65 18,65
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 477 497 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 497 517 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 468 486 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 459 477 477
Bas 30 kg, beräknad - 434 452 452
Bas 30 kg, marknads - 425 443 443
Nyavvanda, 9 kg - 305 322 322
KRAV, 30 kg - 806 824 824
Scan Ekologisk - 763 781 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 465 465 400 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - översk översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk - balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - översk balans balans
-
MarknadsavdragM
Ginsten - 30 kr - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 220 220 232 232 226
457
Basis 30 kg 360 360 377 377 369
285
SPF+Myc 7 kg 225 225 237 237 231
463
SPF+Myc 30 kg 365 365 382 382 374
290
SPF 7 kg 229 229 241 241 235
468
SPF 30 kg 369 369 386 386 378
1007
Økologi 30 kg 793 793 799 799 793
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
731
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
490
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
435
ZNVG 28 kg 46 47 49 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 aug Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
370 EU, medelpris 39,37 39,36 40,49 41,88 42,96
-
752 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
594 Slovakien 63,23 53,27 50,61 57,00 60,59
585 Sverige 62,31 61,69 62,15 62,33 60,36
577 England 61,42 62,32 62,32 62,80 65,49
557 Italien 59,34 59,34 60,09 60,97 61,69
522 Tjeckien 55,54 55,54 55,31 55,09 54,56
463 Finland 49,26 49,12 48,84 50,33 50,21
432 Tyskland 46,00 46,20 47,20 49,00 50,60
432 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
398 Danmark* 42,41 42,40 44,81 44,81 45,79
371 Belgien 39,50 39,50 39,50 41,00 42,50
471 Ungern 39,49 34,95 37,60 40,60 42,43
367 Estland 39,05 37,94 40,14 37,30 37,78
343 Luxemburg 36,50 36,00 37,60 39,20 40,30
302 Spanien 32,19 32,41 34,15 36,03 37,12
278 Frankrike 29,60 30,40 31,40 33,00 34,00
274 Polen 29,24 28,96 29,85 30,71 30,37
253 Holland 27,00 27,00 28,00 30,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -