jobb
Smågrisskötare söker jobb vid Varberg. Klicka här!

Två stora grisutställningar i november
I november hålls två stora internationella utställningar där grisproduktionen har stora avdelningar. 16 - 19 november hålls Euro Tier i Hannover (15 november Pig Health) och 30 november till 3 december hålls Agromek i Herning. /LG 100825

Senaste noteringsnytt
Ingen hängde på Dahlbergs 20-öring
Man har kunnat tänka sig en höjing av grispriset den här veckan, när vi närmar oss tiden då julskinkorna börjar dra. Men ingen hängde på Dahlbergs höjning innevarande vecka, som gjordes med hänvisning till den kommande skinksäsongen.
Alla finska slakterier höjer dock sina grispriser med 3 cent, ca 30 öre, nästa vecka. Det gör de med anledning av att foderpriserna höjts kraftigt, inget annat. Höjningen ska man ta ut av marknaden.
De finska slakterierna säger i kommentarerna att man värnar om sina producenter och att man vill ha finskt griskött även i framtiden.
I Sverige låter slakterierna leverantörerna ta hela smällen från höjningen av foderpriserna. Med tanke på att det skrivs nya kontrakt för 2011 överallt i landet just nu, skulle man kunna tro att slakterierna vill ha sina leverantörer kvar nästa år. Får grisföretagarna ta hela fodersmällen i vinter, lär det bli ganska många färre slaktgrisar att slåss om.
Eller förhandlas kompensation för höjda foderpriserna in i de s k personliga tilläggen?
Ta upp den frågan när du förhandlar, så får vi se om det kommer någon höjning, t ex á la asiatiska bärplockare. Handeln kan ju inte låta en hel bransch gå under?!
Frågan för mig osökt in på om de höga personliga tillggen och låga noteringarna blir kvar även nästa år. Ja, det lär de bli, om jag får tro de som idag förhandlar med Scan. Så det gäller att förhandla aktivt, även i år. Problemet är då inte enbart tilläggens storlek, utan vad som ska vara bas för tilläggen. Noteringen är inte mycket att hålla i när den inte har någon botten!
Förhandlingarna med de övriga slakterierna har jag inte fått så många rapporter om, ännu.
Frågan från tidigare i den är spalten kvarstår: Vad är ett svenskt representativt grispris? /LG 100827

Atria höjer slaktgrisarna 3 cent v 35
Österbottens Kött, som köper in slakt för Atria, höjer priset på slaktgrisar med 3 cent v 35. Orsaken till höjningen är höjda foderpriser!!
-Kornpriset har gått upp från 90 till 140 € per ton i höst. Produktionen av grisar har blivit dyrare och vi höjer därför grispriset med 3 cent. Det måste vi ta ut från konsumenterna, säger Stefan Saaristo,vd i Österbottens Kött.
-3 cent är inte full kompensation för höjningarna av foderpriset, men det hjälper till och det är en positiv signal. Vi inom slakten måste visa primärproduktionen att vi tror på framtiden. Det blir nu våra köttsäljares uppgift att ta ut pengarna från handeln, säger han. /LG 100827

Tyskland chocksänker slaktgris med 65 öre
Tyska priset på slaktgrisar sänks v 35 med hela 7 cent, 65 öre, till 13,65 skr.
Man kunde ju befara det värsta, när inte ett enda bud lades på grisarna på auktionen över internet tidigare i veckan. Enligt uppgift är det ett kraftigt ökat utbud av slaktgrisar som ligger bakom sänkningen. /LG 100827

Marknadsavdrag, eller sänkt pris? Vad är skillnaden?
Vad är det för skillnad mellan sänkt smågrispris och marknadsavdrag? Svar: Ingen skillnad alls. Endast ett sätt att redovisa.
När Scan förr hade marknadsavdrag var det en skillnad mellan försäljning till fasta kunder, typ mellangårdsavtal, och spotmarknad. Idag redovisar Scan beräknad notering resp marknadsnotering, där marknadsnotering är spotpris, dvs ett pris på "de fria grisarna" som rör sig på marknaden.
-Både beräknad notering och marknadsnotering har koppling till balansberäkningen. Men i marknadsnoteringen visar sig obalansen på marknaden i högre eller lägre pris, säger Carl-Olof Port, Scan. Marknadsnoteringen kan ligga högre eller lägre. Så mycket som 60 - 70 kr per smågris förekommer.
-I statistiken över priserna för årets veckor syns inget av skillnaderna mellan prisklasserna. Det är pengarna för alla smågrisar som divideras med antal kilo, säger han.
Per-Olof Olsson, KLS Ugglarps, ser ingen skillnad på sänkningen via priset eller som marknadsavdrag. Det är endast ett sätt att redovisa.
-Vi har inga mellangårdsavtal knutna till ordinarie smågrispriset som gör att en del producenter undgår marknadsavdraget. Marknadsavdraget får mest ses som ett sätt att redovisa. Det markerar överskottssituationen och är det som tas bort först, när marknaden för smågrisprisar normaliseras.
-Innevarande vecka såg vi överskottet som en mer tillfällig situation på marknaden. Därmed införde vi ett marknadsavdrag. Nästa vecka har situationen förvärrats på marknaden för smågrisar. Då sänker vi priset, men marknadsavdraget får vara kvar.
-Vi gör inget marknadsavdrag, utan visar situationen med överskott genom att sänka priset, sa Peter Johansson, Dalsjöfors, förra fredagen.
-Det är ingen skillnad,avdraget berör både köpare och säljare av smågrisar. Marknadsavdraget är mest ett sätt att markera att sänkningen förhoppningsvis är tillfällig, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten.
-Nej, jag vet inte heller vad det är för skillnad, det är ingen skillnad, säger Cato Gustafsson, Skövde Slakteri. /LG 100827

Foderpriserna trycker ner smågrisarna igen
Även nästa vecka sänks Scans balanspris på smågrisar med 18 kr, nyavvanda dock 20. Sänkningen beror även denna gång helt på dyrare foder till slaktgrisarna, som uppfödarna av smågrisar får ta sin del av.
Höjningen av foderpriserna sedan i somras är nu uppe i 50 öre. /LG 100827

Inga bud gavs på tyska internetauktionen
740 slaktgrisar bjöds ut på den tyska auktionen via internet 25 augusti. Inget enda bud lades, varför alla grisarna blev osålda. Därmed blev det heller inget pris noterat på auktionen för v 34.
Hur det här ska tolkas blir intressant att se. /LG 100826

Tyska smågrispriset fortsätter sjunka
Vid midsommar låg smågrispriset i Tyskland på 54 €, 511 skr, v 34 sjönk det till 46 €, 435 €. Priset på en smågris har således gått ned med dryga 75 kr. /LG 100826

EUs priser i stort sett oförändrade v 34
Även den här veckan, v 34, är de flesta länders priser på slaktgrisar oförändrade. Så är fallet för Tyskland, Holland, Danmark, Sverige och Österrike. I Spanien sjönk priset dock med hela 3 cent, i England med 2 cent. Ändå steg priset i Frankrike med 3 cent.
I Spanien beror det sänkta priset på att marginalerna vid försäljning av kött ansetts för låga, samt att slakterierna väntas slakta färre grisar.
I Frankrike är slakteriernas bekymmer tvärtom att man inte tror sig kunna leverera de volymer som efterfrågas. Därför är man beredda att betala högre priser. Utbud och efterfrågan uppges vara balanserad i Holland, där priset är oförändrat.
Trend: Utbudet av slaktgrisar har ökat under de senaste dagarna. Ändå har alla slaktade grisar placerats snabbt på marknaden. Efterfrågan på griskött fortsätter vara livlig. Dock är inga prishöjningar möjliga, enligt vad som hörts från slakterierna. /ISN 100825

Dahlbergs höjde 20 öre v 34
Dahlbergs Slakteri höjer priset på slaktgrisar med 20 öre v 34.
-Det är snart september och skinkorna till jul börjar dra, säger Per-Olof Dahlberg. Så har vi även att hämta in på konkurrenterna. Men jag tror att vi kan se en uppgång av svenska priserna nu. /LG 100823
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Den svenska grisköttsmarknaden är oförändrad. Vi fortsätter hålla normala produktionsnivåer och anmälan följer plan. Försäljningen för Scan ser bra ut, men tyvärr fortsätter marknadens låga prisnivåer. Det är framförallt industriråvara som pressas av billig import.
Marknaden för smågrisar är oförändrad och vi sänker nu vår notering med 18 kr. Däremot fortsätter livsvinsmarknaden att hålla på bra nivåer för samtliga kategorier. Notering för sugga och slaktgris är oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi har en något ökad efterfrågan på industriråvara, medan detaljhandeln präglas säsongsmässigt av att gå från grilldetaljer till ett större intresse för skinka.
Vi går nu in i en period med svag försäljning av smågrisar.
 
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är ingen riktig fart på marknaden just nu, men det är som beräknat den bär årstiden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det rullar på bra, vi styckar mycket och det är rekord i packen igen.
-Att ta ut mer från marknaden för att kompensera höjningar av fodret är inte lätt. Marginaler finns heller inte att ta från slakten.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -För tillfället är det stiltje på marknaden i väntan på julslakten. Den stora frågan är foderpriset, där den uppåtgående trenden är brutit. Foderpriset i jämförelse med omvärlden är lågt, men ändå tillräckligt högt till att lönsamheten är borta.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Vi höjer priset på slaktgrisar 3 cent, därför att priset på foder gått upp från 90 till 140 € per ton. Höjningen ska vi ta ut från handeln och konsumenterna. Vi vill visa att vi tror på grisproduktion i Finland. Då får vi inte stampa på samma ställe, när kostnaderna stiger för leverantörerna.
-Sommaren är i stort sett slut och konsumenterna går över till traditionell vintermat, bl a mer malet kött. Storhushållen ökar sina inköp.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Höjningen av priset på slaktgrisar beror på bondens ökade kostnader för spannmål till foder. Höjningen täcker dock endast en del av de höjda kostnaderna.
-Slakten är i balans, men för smågrisar är det överskott. I övrigt har det varit en normal vecka.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer priset för gödsvin med 3 c/kg vecka 35. Nytt LB-grundpris är fr o m 29 augusti 1,35 €/kg i viktintervallet 80 - 101 kg. Utöver grundpriset betalas normala tillägg för mängd och kvalitet.
-Höjda spannmålspriser medför utmaningar i synnerhet för svinuppfödningen. Snellmans försäljningsprognoser är fortfarande positiva och vi vill säkra tillgången på finländskt griskött även för framtiden. Snellman har i år lyckats höja sina marknadsandelar i synnerhet inom charken.
-Slaktmängderna har höjts i enlighet med planerad budget. Under året har Snellmans svinanskaffning ökat med 9 % jämfört med fjolåret. Veckoslaktvolymen för svin höjs på nytt i början av september. Svinutbudet är för närvarande aningen lägre än veckobehovet, men gödsvinens medelvikt har ändå hållits kring ca 91 kg.

Danish Crown
Det är nu bättre handel, men stigande utbud. De europeiska marknaderna är tillbaka efter sommarens semesterledigheter och kunderna håller på att fylla upp lagren. Den ökade efterfrågan uppvägs dock av ett stort utbud slaktgrisar. Således är det f n inte möjligt att tvinga fram prishöjningar på marknaden.
Avsättningen av skinka sker med god försäljning, men till svagt vikande priser. Bog och kotlett säljs likaså till oförändrade priser, men med god efterfrågan. Karré säljs till fortsatt oförändrade priser, men säsongen börjar löpa ut och vi ser ett prisfall närma sig.
Baconmarknaden är stärkt, med svagt stigande priser på en marknad med god efterfrågan.
Försäljningen till tredje land är oförändrad.

Grisföretagare
Sven Jerpdal, Örsundsbro: -Vad sysslar Scan med? För en månad sedan höjde Scan partipriset på gris med 60 öre. Den här och nästa vecka begär man in slaktgrisar i förskott. Dessa två indikationer om ökad efterfrågan borde ge en indikation om höjt avräkningspris, eller??
-Kanske är det så att pengarna går till den svaga finska delen av HK Scan??

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Sveriges Grisföretagare har för den av Eskil Erlandsson tillsatta högnivågruppen i veckan presenterat grisproduktionens betydelse för bl a handelsbalans och sysselsättning. Vidare har Sveriges Grisföretagare till konkurrensverket lämnat en begäran om översyn av ett antal skillnader mellan svensk och europeisk produktion. I begäran ingår även översyn av de offentliga upphandlingarna ur svenska grisföretagares synvinkel.
LRF har uppdaterats om allvaret i grisproduktionen.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 27 augusti 2010
Senaste uppdatering gjord 1 september 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 35

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,50 13,50 13,30 13,30
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 13,45 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 35 v 34 v 33
12,34 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,80 9,80 9,80
23,25 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,88 19,88 19,78
11,66 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,24 1,21 1,21
11,48 Österbottens 79 – 99 euro 1,22 1,19 1,19
12,70 Snellman 80–101 euro 1,35 1,32 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
27 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,45 Tyskland 1,43 1,50 1,50 1,50 1,50
24 aug jämförbara**
15,30 Spanien - 1,626 1,664 1,664 1,664
15,25 England - 1,621 1,640 1,622 1,625
14,53 Polen - - 1,545 1,500
14,41 Italien - 1,532 1,532 1,532 1,468
14,12 Tjeckien - - - 1,501 1,501
13,60 Tyskland - 1,446 1,446 1,446 1,446
13,48 Belgien - 1,433 1,433 1,433 1,433
13,56 Frankrike - 1,442 1,406 1,402 1,400
13,23 Danmark - 1,406 1,406 1,433 1,433
13,15 Holland - 1,398 1,398 1,398 1,398
12,75 Österrike - 1,355 1,355 1,355 1,355
12,28 Irland - 1,305 1,305 1,343 1,343
11,23 Sverige - 1,194 1,190 1,206 1,199
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
14,25 EU, medelpris 1,515 1,509 1,509 1,498 1,481
-
17,12 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,27 Portugal 1,730 1,730 1,730 1,710 1,710
15,90 Cypern 1,690 1,700 1,700 1,710 1,710
15,94 England 1,695 1,690 1,693 1,694 1,689
15,35 Spanien 1,632 1,641 1,641 1,641 1,641
15,47 Rumänien 1,644 1,646 1,636 1,642 1,616
14,67 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
14,47 Slovakien 1,538 1,537 1,552 1,523 1,555
14,93 Bulgarien 1,587 1,593 1,572 1,563 1,547
14,43 Tjeckien 1,534 1,540 1,543 1,537 1,534
14,48 Litauen 1,539 1,501 1,492 1,491 1,530
14,49 Lettland 1,540 1,473 1,424 1,478 1,505
14,53 Luxemburg 1,545 1,564 1,547 1,546 1,505
14,51 Tyskland 1,542 1,542 1,542 1,538 1,502
13,77 Estland 1,464 1,462 1,447 1,499 1,496
14,02 Sverige 1,490 1,489 1,499 1,488 1,483
14,31 Ungern 1,521 1,515 1,511 1,487 1,481
14,56 Polen 1,548 1,519 1,505 1,474 1,442
14,02 Österrike 1,490 1,481 1,478 1,478 1,428
13,76 Slovenien 1,463 1,461 1,467 1,461 1,427
14,52 Italien 1,544 1,499 1,499 1,451 1,425
13,12 Irland 1,395 1,413 1,413 1,412 1,410
13,15 Finland 1,398 1,398 1,393 1,380 1,396
12,89 Frankrike 1,370 1,360 1,370 1,370 1,390
12,90 Danmark* 1,371 1,372 1,372 1,345 1,345
13,13 Belgien 1,396 1,397 1,397 1,378 1,338
12,77 Holland 1,385 1,385 1,386 1,385 1,322
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 aug
18 aug
11 aug
4 aug
Utbud
740
686
575
680
Sålda
0
686
575
680
Medelpris, euro
-
1,54
1,54
1,54
Lägst
-
1,54
1,53
1,54
Högst
-
1,55
1,55
1,55
Medelpris, skr
-
14,58
14,58
14,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,60 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 5,70 5,70
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,60 6,80 6,80
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 5,75 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,00 4,20 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
8,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
19,41
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,49
Finland
6,11
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,61
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,11
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,69
ZNVG 56 % euro 1,01 1,03 1,03
Galtar
7,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
11,53
11,48
11,52
11,35
11,27
11,22
11,29
Dollar 7,40 7,38 7,34 7,15 7,26 7,39 7,39
Euro 9,41 9,45 9,47 9,40 9,47 9,44 9,41
Dansk 1,26 1,26 1,27 1,26 1,27 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,19 1,18 1,19 1,18 1,18 1,18
Yen 8,74 8,60 8,60 8,30 8,32 8,55 8,39
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 36 v 35 v 34 v 33
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 19,10 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,35 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 19,70 19,70
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,60M 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 452 477 497
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 472 497 517
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 450 468 486
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 459 477
Bas 30 kg, beräknad - 416 434 452
Bas 30 kg, marknads - 407 425 443
Nyavvanda, 9 kg - 285 305 322
KRAV, 30 kg - 788 806 824
Scan Ekologisk - 745 763 781
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 465 465 465 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk balans balans
Skövde Slakteri - 400 översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - översk översk balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr -
Dahlbergs Slakteri - 30 kr - -
Ginsten - 30 kr 30 kr -
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
277
Basis 7 kg 220 220 220 232 232
453
Basis 30 kg 360 360 360 377 377
283
SPF+Myc 7 kg 225 225 225 237 237
459
SPF+Myc 30 kg 365 365 365 382 382
288
SPF 7 kg 229 229 229 241 241
464
SPF 30 kg 369 369 369 386 386
999
Økologi 30 kg 793 793 793 799 799
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
725
25-kilos 620 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
489
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
545
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
414
ZNVG 28 kg 44 46 47 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
22 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
351 EU, medelpris 37,35 37,61 38,87 39,37 39,36
-
752 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
575 Sverige 61,19 61,41 62,60 62,31 61,69
551 England 58,66 59,68 61,00 61,42 62,32
533 Italien 56,74 57,89 57,89 59,34 59,34
477 Slovakien 50,75 48,06 63,02 63,23 53,27
466 Finland 49,54 49,40 50,35 49,26 49,12
432 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
424 Tjeckien 45,16 45,16 52,96 55,54 55,54
410 Danmark* 43,62 43,62 43,62 42,41 42,40
406 Ungern 43,17 30,23 30,23 39,49 34,95
404 Tyskland 43,00 45,10 45,70 46,00 46,20
365 Estland 38,89 25,05 39,70 39,05 37,94
357 Belgien 38,00 39,00 39,00 39,50 39,50
334 Luxemburg 35,60 37,80 36,50 36,50 36,00
269 Spanien 28,63 28,76 31,97 32,19 32,41
263 Polen 28,04 28,87 29,34 29,24 28,96
246 Frankrike 26,20 27,20 28,40 29,60 30,40
242 Holland 25,75 26,75 26,75 27,00 27,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 35 v 34 v 33 v 32
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -