jobb
Smågrisskötare söker jobb vid Varberg. Klicka här!

Senaste noteringsnytt
Tyska suggpriset upp 1,12 kr!
Erikssons Transport höjer priset på suggor och galtar med 1 kr v 36. Orsaken är att tyska suggpriset går upp 12 cent, 1,12 kr. Det är en aktion från tyska slakterierna, för att hjälpa den ekonomiskt trängda grisnäringen. För suggköttet hoppas slakterierna kunna ta ut priset från industrin och handeln.
Priset på slaktgrisar ligger oförändrat. För slaktgrisar anser slakterierna att det inte går att få ut mer av handeln just nu.
Tidigare har finska slakterierna höjt priserna, på slaktgrisar 3 cent, för att kompensera grisföretagarna för de höjda foderpriserna. /LG 100906

Tyska prissänkningen avlivade hoppet om höjt grispris
Det fanns en förväntan på snart stigande grispris i Sverige när Dahlbergs Slakteri höjde grispriset vecka 34, men för v 36 var det inte många som trodde något. Och det blev oförändrat, trots att vi är inne i september och skinkorna normalt börjar dra. Både sänkt tyskt pris och billigare euro påverkar oss i helt fel riktning, liksom nästa veckas sänkning i Danmark. Detta är nya smällar ovanpå höjda foderpriser i höst.
Vid de finska slakterierna, som höjde 3 cent, bortåt 30 öre, denna vecka, säger man att det blir tufft att få ut höjningen av marknaden efter tyska sänkningen. Men man tror att man ska lyckas.
I Sverige talar man om olika aktioner, som Per Karlsson nämner att Sveriges Grisföretagare överväger. Han vill ha dina synpunkter på vad som ska göras för att lyfta priset. Hans adress på mailen är per@boarpsgard.se
Själv får jag många samtal om att man måste få ett bättre grispris och då handlar det ofta om förhandlingarna med slakterierna om 2011 års avtal.
Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, föreslår att företrädare för hela branschen sätter sig ner och diskuterar vad som kan göras.
-Handeln måste ta ställning till om vi ska ha en svensk grisproduktion, säger han.
Grispriserna måste således upp, för alla, inte bara för de duktiga förhandlarna. Kostnaderna måste ner, för alla. Då rimmar det illa när det i dagarna talas och skrivs om Lantmännens försök att sätta käppar i hjulen för BM Agri. Vad vi behöver på marknaden är just konkurrens och lägre foderpriser. Men konkurrensen ska givetvis vara rättvis. Svensk grisproduktion kan inte konkurrera på lika villkor med tysk eller dansk. Men villkoren borde vara mer likartade för Lantmännen och BM Agri. Om BM Agri kan göra något billigare och effektivare, så måste de få göra det. Det Lantmännen bör göra är att bli ännu duktigare. Inte höja kostnaderna för grisföretagarna genom att hämma konkurrensen i foderhandeln.
Det måste bli slut på de negativa strategierna i våra föreningar och företag! Det har man ägnat sig åt så länge jag minns, men ändå har man inte lyckats bli effektivare än de många små företagen. Dags att tänka om!
Scan har gjort det. Där man insett att man inte klarar sin uppgift, har man lämnat över till privata entreprenörer. Senast nu på Gotland. Mer /LG 100903

Spotmarknaden höjer slaktgrisarna 1 kr
Spotmarknaden höjer priset på slaktgrisar med 1 kr nästa vecka, när marknaden i övrig står och stampar. Som du kanske läste i @-GRIS förra veckan, skrev Sven Jerpdal att slakterierna tar in slaktgrisar i förtid för att fylla behovet. I varje fall Scan.
I övrigt heter det att "det händer inte så mycket", liksom att "importen hindrar prishöjningar", osv. /LG 100903

Carl-0lof Port ny vd i QG
Från 1 september är Carl-Olof Port vd för Quality Genetics. Idag 3 september slutar Jeanette Elander vid QG för att arbeta på egna gården, med bl a grisproduktionen. Glenn Jönsson tar över Carl-Olofs jobb med att sätta smågrispriserna. Mer 100903

Inkonsekvent trend för EUs grispriser
Grispriserna denna vecka visar inkonsekventa riktningar. Ändringarna av priserna varierar från minus 7 cent till plus 0,4 cent. Priserna föll i Tyskland, Holland, Spanien, Belgien och Österrike, medan priset gick upp svagt i Frankrike. Danmark, Irland, England och Sverige har oförändrade priser. De förändringar för England och Sverige som visas i tabellen, beror på ändrade växlingskurser för valutorna.
Den stora prissänkningen i Tyskland orsakades av de tyska slakterierna. Detta fick till följd att flera grannländers grispriser också sattes under press. I Spanien sägs att sänkningen av priset orsakades av att slakterierna försöker öka sina marginaler. I Holland bjöds ut klart ökade volymer slaktgrisar, vilket sänkte priset. Men Holland har ändå tvingats följa det tyska priset nedåt av konkurrensskäl. I Frankrike förklaras det något stigande grispriset av lägre utbud.
Tendens: Efter det stora prisfallet i Tyskland, kan de stora utbjudna volymerna placeras på marknaden utan problem. Således förväntas att priserna i Tyskland blir stabila. /ISN 100902Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Grillsäsongen drar sig nu mot slutet, vilket märks på försäljningen av detaljer såsom kamben och sparreibs, medan försäljningen av skinka, kotlett och karré går bra. Vi exporterar en del karré till Ryssland. Till följd av att kronan stärks och importen blir billigare, fortsätter detta pressa prisnivåerna på charkråvara och övriga feta detaljer. Vår slakt följer plan och vi tar nu in lite djur i förskott.
Precis som föregående veckor har vi har ett litet, men hanterbart, överskott i vår smågrisförmedling.
Livsvinsmarknaden är i bra balans på dräktiga och obetäckta och något överskott på gylttämnen.

KLS Ugglarps
Marknaden är som tidigare vecka, en något ökad efterfrågan på industriråvara, medan detaljhandeln präglas säsongsmässigt av att gå från grilldetaljer till ett större intresse för skinka. Vi är nu i en period med svag försäljning av smågrisar.
 
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Importen blir nu ännu farligare konkurrent till svenska grisköttet, när priserna sänks kraftigt i Tyskland. Valutorna är inte heller snälla mot svenska konkurrensen.
-Vi bearbetar handeln hela tiden och visar vilka ökade kostnader uppfödarna har för fodret. Vi har just haft en sittning med både Ica och andra. Frågan är vad vi kan göra mer?
-En idé är kanske att vi sätter oss vid samma bord, alla berörda parter, för att diskutera igenom hela problematiken kring lönsamhet och priser i de olika leden. Leden närmast konsumenterna måste ta sig en funderare kring frågan om man ska ha svensk produktion kvar.
-Vi behöver klart fler grisar att slakta i vårt slakteri nästa år. Vår konsumentpack ökar och tar andelar. Men enbart den kan inte lyfta grispriset, eftersom vi tvingas anpassa oss till marknadsläget. Vi måste ha ett lyft av hela marknaden för grisar. Annars fungerar det inte.
-Grisarna i Sverige ser inte ut att räcka för alla, så är det bara.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Spannmålen passerade i veckan 220 euro per ton. Mycket tyder därmed på fortsatt prisstegring.
Priset på slaktgris stiger till 15 kr.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Det är inga större förändringar på finska grismarknaden. Det har varit en normal höstvecka.
-Men jag är orolig över att prisnivån på slaktgrisar i EU sjunker, medan priset på spannmål och foder stiger. Tyska priset sänktes denna vecka, danska sänks nästa. Vi gjorde en prishöjning denna vecka för att kompensera något för höjda kostnaderna. Sänkningen i Europa gör det svårare att ta ut våra höjningar från marknaden. Men vi måste lyckas i dessa förhandlingar.
-Det är balans i slakten och överskott på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det finns inga alternativ, vi måste ta ut vår höjning av grispriset i veckan från marknaden. Vi prissätter slutprodukten och försöker få handeln att förstå att grisföretagarna måste få kompensation för höjda foderpriserna. Jag tror att handeln förstår att deras inköpspriser måste stiga när spannmålen blir dyrare. Konkurrensen med importen är stenhård, men vi tror att vi klarar det.
-Vi har nu lite brist på slakterier, men fortsatt överskott på smågrisar. I övrigt är marknaden normal för årstiden.
Danish Crown
Marknaderna i Europa är under stark press. Utbudet av grisar är stort och den kraftiga sänkningen av priset i Tyskland är ett direkt resultat av detta.
Fallet för det tyska priset fortplantar sig direkt till marknaden. Först och främst de mest lättrörliga priserna som på skinka och framdelar av grisen. Kotletter säljs ännu till oförändrade priser, men vi möter kraftigt motstånd på marknaden.
Marknaden för bacon i England är i gengäld stabil och vi avsätter goda volymer på den marknaden.
Avsättningen till tredje land är oförändrad, vilket bidrar till att fallet för det danska grispriset är mindre än vi ser i Tyskland.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Det är med oro vi följer Lantmännens sätt att hantera BM Agri. Det finns flera förlorare i ärendet, där lantbrukarna utan tvivel är de största. Hoppet står till att varje enskild lantbrukare handlar efter bästa ekonomiska villkor, där allt annat lika, Lantmännen väljs bort.
Under veckan har senaste rapporten om mönstret i svenska konsumtionen av griskött för första halvåret 2010 kommit. Det är ytterligare en dyster rapport att läsa. Visserligen har konsumtionen ökat med 5 %, men endast en fjärdedel av ökningen består av svenskt griskött. Marknadsandelen svenskt griskött minskar ytterligare och är nu nere på 65 %. Importerat griskött har under perioden ökat med ofattbara 13 % på 6 månader!
Sveriges Grisföretagare ser bara två möjliga vägar att möta utvecklingen. Sänkta produktionskostnader, alternativt kompensation för merkostnader, eller både och.
Själv har jag blivit kontaktad av några grisföretagare i veckan som föreslår leveransstopp av slaktgrisar. Ett tänkbart scenario kan vara att endast sälja grisar för leverans jämna veckor. Meningen med aktionen är att visa missnöjet med den låga lönsamheten. En sådan aktion blir verkningslös om inte uppslutningen är mycket god.
Sveriges Grisföretagare har att hörsamma medlemmarnas intressen i många olika sammanhang, där en aktion med leverans av grisar endast jämna veckor är en sådan.
Ni som stödjer en sådan aktion ombeds lägga ett mail till per@boarpsgard.se så vi kan bilda oss en uppfattning om intresset och därmed möjligheterna att nå framgång.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 3 september 2010
Senaste uppdatering gjord 6 september 18,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 36

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 15,00 14,00 14,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,50 13,50 13,50 13,30
Skövde Slakteri 70-96,9 13,45 13,45 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 25,65 25,65 25,65 25,65
Scan Ekologisk 73-96,9 24,45 24,45 24,45 24,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 36 v 35 v 34
12,00 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,60 9,80 9,80
23,25 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,88 19,88 19,88
11,58 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,24 1,24 1,21
11,39 Österbottens 79 – 99 euro 1,22 1,22 1,19
12,60 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,32
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
3 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,35 Tyskland 1,43 1,43 1,50 1,50 1,50
31 aug jämförbara**
14,77 Spanien - 1,582 1,626 1,664 1,664
15,11 England - 1,618 1,621 1,640 1,622
14,25 Polen - - 1,526 1,540 1,545
14,42 Italien - 1,544 1,532 1,532 1,532
14,02 Tjeckien - - - 1,502 1,501
12,85 Tyskland - 1,376 1,446 1,446 1,446
12,69 Belgien - 1,359 1,433 1,433 1,433
13,50 Frankrike - 1,446 1,442 1,406 1,402
13,14 Danmark - 1,407 1,406 1,406 1,433
12,43 Holland - 1,331 1,398 1,398 1,398
11,99 Österrike - 1,284 1,355 1,355 1,355
12,18 Irland - 1,305 1,305 1,305 1,343
11,27 Sverige - 1,207 1,194 1,190 1,206
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
14,25 EU, medelpris 1,515 1,509 1,509 1,498 1,481
-
17,12 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,27 Portugal 1,730 1,730 1,730 1,710 1,710
15,90 Cypern 1,690 1,700 1,700 1,710 1,710
15,94 England 1,695 1,690 1,693 1,694 1,689
15,35 Spanien 1,632 1,641 1,641 1,641 1,641
15,47 Rumänien 1,644 1,646 1,636 1,642 1,616
14,67 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
14,47 Slovakien 1,538 1,537 1,552 1,523 1,555
14,93 Bulgarien 1,587 1,593 1,572 1,563 1,547
14,43 Tjeckien 1,534 1,540 1,543 1,537 1,534
14,48 Litauen 1,539 1,501 1,492 1,491 1,530
14,49 Lettland 1,540 1,473 1,424 1,478 1,505
14,53 Luxemburg 1,545 1,564 1,547 1,546 1,505
14,51 Tyskland 1,542 1,542 1,542 1,538 1,502
13,77 Estland 1,464 1,462 1,447 1,499 1,496
14,02 Sverige 1,490 1,489 1,499 1,488 1,483
14,31 Ungern 1,521 1,515 1,511 1,487 1,481
14,56 Polen 1,548 1,519 1,505 1,474 1,442
14,02 Österrike 1,490 1,481 1,478 1,478 1,428
13,76 Slovenien 1,463 1,461 1,467 1,461 1,427
14,52 Italien 1,544 1,499 1,499 1,451 1,425
13,12 Irland 1,395 1,413 1,413 1,412 1,410
13,15 Finland 1,398 1,398 1,393 1,380 1,396
12,89 Frankrike 1,370 1,360 1,370 1,370 1,390
12,90 Danmark* 1,371 1,372 1,372 1,345 1,345
13,13 Belgien 1,396 1,397 1,397 1,378 1,338
12,77 Holland 1,385 1,385 1,386 1,385 1,322
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 sep
25 aug
18 aug
11 aug
Utbud
530
740
686
575
Sålda
530
0
686
575
Medelpris, euro
1,46
-
1,54
1,54
Lägst
1,45
-
1,54
1,53
Högst
1,46
-
1,55
1,55
Medelpris, skr
13,63
-
14,58
14,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,60 kr, galtar 5,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,60 6,60 6,80
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 5,75 5,75 6,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 5,70 5,70 5,70 5,70
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,00 4,00 4,20
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,70 6,70
19,41
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
6,07
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,57
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,07
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,55
ZNVG 56 % euro 1,13 1,01 1,03
Galtar
6,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
11,23
11,53
11,48
11,52
11,35
11,27
11,22
Dollar 7,29 7,40 7,38 7,34 7,15 7,26 7,39
Euro 9,34 9,41 9,45 9,47 9,40 9,47 9,44
Dansk 1,25 1,26 1,26 1,27 1,26 1,27 1,26
Norsk 1,17 1,17 1,19 1,18 1,19 1,18 1,18
Yen 8,66 8,74 8,60 8,60 8,30 8,32 8,55
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 37 v 36 v 35 v 34
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 19,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,35 17,35 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 19,70
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,60M 16,60M 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 427 452 477
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 447 472 497
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 450 450 468
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 459
Bas 30 kg, beräknad - 416 416 434
Bas 30 kg, marknads - 407 407 425
Nyavvanda, 9 kg - 285 285 305
KRAV, 30 kg - 788 788 806
Scan Ekologisk - 745 745 763
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 465 465 465 465
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 0,5 v 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk balans
Skövde Slakteri - översk 400 översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk översk
Dahlbergs Slakteri - översk balans balans
Ginsten - översk översk översk
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 30 kr 30 kr -
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 202 220 220 220 232
417
Basis 30 kg 334 360 360 360 377
258
SPF+Myc 7 kg 207 225 225 225 237
423
SPF+Myc 30 kg 339 365 365 365 382
263
SPF 7 kg 211 229 229 229 241
428
SPF 30 kg 343 369 369 369 386
983
Økologi 30 kg 787 793 793 793 799
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
725
25-kilos 600 620 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
485
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
541
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
401
ZNVG 28 kg 43 44 46 47 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
22 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
351 EU, medelpris 37,35 37,61 38,87 39,37 39,36
-
752 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
575 Sverige 61,19 61,41 62,60 62,31 61,69
551 England 58,66 59,68 61,00 61,42 62,32
533 Italien 56,74 57,89 57,89 59,34 59,34
477 Slovakien 50,75 48,06 63,02 63,23 53,27
466 Finland 49,54 49,40 50,35 49,26 49,12
432 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
424 Tjeckien 45,16 45,16 52,96 55,54 55,54
410 Danmark* 43,62 43,62 43,62 42,41 42,40
406 Ungern 43,17 30,23 30,23 39,49 34,95
404 Tyskland 43,00 45,10 45,70 46,00 46,20
365 Estland 38,89 25,05 39,70 39,05 37,94
357 Belgien 38,00 39,00 39,00 39,50 39,50
334 Luxemburg 35,60 37,80 36,50 36,50 36,00
269 Spanien 28,63 28,76 31,97 32,19 32,41
263 Polen 28,04 28,87 29,34 29,24 28,96
246 Frankrike 26,20 27,20 28,40 29,60 30,40
242 Holland 25,75 26,75 26,75 27,00 27,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 36 v 35 v 34 v 33
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -