Senaste noteringsnytt
Grisföretagarna borde få något av allt som lovas i valet!
Det är inga förändringar av svenska grispriserna, inte mer än att suggor till Tyskland stiger till 9,30 kr, 2,20 mer än bästa svenska slakteri. Vad som fått tyska suggpriset att stiga är fortfarande oklart, men det är något politiskt, tror Torbjörn Eriksson, Eriksson Transport. Kanske någon premie för utslaktning av suggor? Vi kan ju hoppas på det.
Tyska priset på slaktgrisar sjunker med ytterligare 4 cent. Orsaken till detta är emellertid klart, det bjuds ut för många slaktgrisar i Tyskland.
Vilket pris får grisföretagarna egentligen, just nu? Det undrar Paw Mathiesen, som ser att få uppfödare är beredda att sälja för 15 kr. Med tilläggen får man alltså mer än 15 kr.
Det är val på söndag. Partierna överträffar varandra med skryt om vad man gjort och tänker göra. Men inte ens näringsminister Olofsson, finansminister Borg eller statsminister Reinfeldt har vågat sig på så mycket positivt om svensk ekonomi som danska investeringsexperter i evb.dk (ungefär Dagens Industri):
-Sverige är klart bästa exportmarknaden framöver. Är du inte etablerad på svenska marknaden, gör slag i saken nu! Ekonomin i Sverige väntas bli tre gånger så stark som i Danmark. Låg ränta, bra kronkurs, skattelättnader, starkare privatekonomi, efterfrågan på eko- och kvalitetsmat, stora investeringar i infrastruktur och byggsektor. Inga röda varningsljus alls för svensk ekonomi!
Analysen i Business.dk är inte heller dålig. Vi kan hoppas att även grisbranschen får vara med och sola sig i glansen av Sveriges övriga ekonomi!
Gott val på söndag, önskar LG /100917

Tyska grispriset faller 4 cent ytterligare, suggor upp 8
Det stora prisfallet på slaktgrisar i Tyskland med 7 cent v 35 räckte inte. V 38 faller priset med ytterligare 4 cent. Orsaken är stort utbud, som pressar priserna. Sammanlagda sänkningen är nu en dryg krona på en månad.
Däremot går suggorna upp 8 cent, vilket gör att Eriksson Transport höjer ytterligare 70 öre. Men inte galtar.
-Det är en politisk åtgärd, säger Torbjörn Eriksson.
Även om det är en politiskt åtgärd för Tyskland, så kan vi i Sverige få 1 500 kr för en gammal fet sugga. Vem har kunnat tänka sig det? /LG 100917

Sverige enda land i EU som höjde grispriserna
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är i god balans denna vecka igen. Det tyska, holländska, belgiska, danska, österrikiska och irländska blev fortsatt oförändrade. Sverige blev enda land i EU som hade positiv utveckling av priset och detta märkbart. Med minus 2 cent gick franska priset nedåt. Det blev resultatet av strejker, som fick efterfrågan på grisar att verka i negativ riktning. Allt väntas dock återgå till det normala nästa vecka. De franska grisuppfödarna är nu oroliga för vad som ska hända framöver. De ser den magiska gränsen 1,20 € per kg slaktad gris närma sig, då det inte går att föda upp grisar. Kostnaderna är för höga.
För fjärde veckan i rad sjönk priset på slaktgrisar i Spanien och de spanska slakterierna har fortsatt god tillgång till grisar. Traditionellt innebär sommarens övergång till höst att den höga prisnivån under turistsäsongen, byts till en lägre nivå när efterfrågan på griskött sjunker. Även i Spanien klagar nu djuruppfödarna över de låga marginalerna som ska täcka de höjda kostnaderna. I England är priserna under press pga lägre efterfrågan på griskött. Ändå finns positiva impulser på ön, då ryssarna visat ökat intresse att köpa.
Marknadsutsikter för Tyskland: Det är fortsatt stort utbud slaktgrisar, men även god efterfrågan från slakterierna. Därför väntas grispriset ligga kvar på oförändrad nivå. ISN 100916

jobb
Ingen söker/erbjuder jobb f n.


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Försäljningen av griskött håller i sig och efterfrågan på svenskt kött är fortsatt god. Tyvärr är prisnivåerna till kund oförändrade. Scans nya breda charksortiment med olika sorters korv och färsprodukter till barnfamiljer ”Mina Favoriter” finns nu i de flesta butiker och har tagits emot väl.
På smågrismarknaden håller problemet med överstående djur i sig och vi gör allt vi kan för att hitta bra lösningar. Efterfrågan på livdjur är fortsatt god. Vi har en mindre brist på dräktiga, övriga är i balans.
Slaktgris och sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Det är fortsatt relativt positivt på marknaden med god efterfrågan på en del detaljer.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri
Peter Johansson: -

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är svårt att bli av med smågrisarna. I förhållande till vår slakt är överskottet stort, 300 - 400. Vi försöker placera dem så gott vi kan.
-Vi vill dock inte sänka priset ytterligare, utan väntar på att kunna höja slaktgrispriset. Orsaken till att uppfödarna inte sätter in smågrisar, uppger man är att ekonomin är för dålig. Man säljer spannmålen, i stället för att ge den till grisarna.
-Branschen behöver inte sänkta priser, utan höjda. Börjar produktion slås ut, drabbar det även oss själva med minskad slakt och tillverkning av chark.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -De personliga kontraktstilläggen i Sverige ser inte ut att avvecklas 2011, utan snarare öka. Scans grispris är idag 12,45 kr, Spotmarknaden har 15 kr, men ändå är det relativt få som vill sälja sina grisar för 15 kr. Man får således bättre betalt än 15 kr hos sina ordinarie slakterier.
-De flesta har kontrakt, men som regel inte på alla producerade grisar.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans i slakten, men litet överskott på smågrisar. Köttmarknaden är normal för hösten.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi river svin nu, vilket i Finland innebär att vi försöker få in flera grisar från leverantörerna än man anmält. På smågrisar är det dock fortsatt överskott.

Danish Crown
Den europeiska marknaden är mycket lugnare den här veckan. Lagren börjar nu vara fyllda, men fortsatt god tillförsel av grisar till slakterierna i de flesta av Europas länder sätter press på priserna.
Vi upplever fallande priser på skinka och karré, medan bog och charkråvara i stort sett handlas till oförändrade priser.
Baconmarknaden i England handlas till svagt fallande priser. Handeln till tredje land är likaså oförändrad.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Trycket från grisföretagare att starta någon form av störningar i leveranserna av slaktgrisar har under veckan ökat. Sveriges Grisföretagare kommunicerar frustrationen över den svaga lönsamheten med slaktindustrin. Slakterierna fick i måndags ett brev där Sveriges Grisföretagare öppnar för en dialog och diskussion av strategier för att nå acceptans för högre priser från handel och industri.
Det har visserligen endast gått fem arbetsdagar sedan brevet nådde slakterierna, men ännu så länge är gensvaret väldigt klent, vilket späder på oron. Sveriges Grisföretagare förutsätter att slakterierna kommer tillbaka i första halvan av nästa vecka och visar ordentliga ambitioner och förslag på hur vi kan hjälpas åt att motivera handeln att höja betalningen. Senast nästa fredag, den 24 september tas beslutet om hur vi går vidare, leveranser endast jämna veckor eller andra manifestationer. Fortsätt maila era tankar per@boarpsgard.se

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 17 september 2010
Senaste uppdatering gjord 17 september 22,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 38

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 15,00 15,00 15,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 - 14,25 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,80 13,80 13,60 13,60
Dalsjöfors Grund 75-96,9 - 13,75 13,55 13,55
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,75 13,75 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 - 13,70 13,50 13,50
Skövde Slakteri 70-96,9 - 13,65 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,05 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,05 13,05 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,45 12,45 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,45 12,45 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,95 24,95 24,75 24,75
Scan Ekologisk 75-96,9 23,95 23,95 23,75 23,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 38 v 37 v 36
11,56 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,40 9,60 9,60
23,25 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,88 19,88 19,88
11,47 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,24 1,24 1,24
11,28 Österbottens 79 – 99 euro 1,22 1,22 1,22
12,48 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
17 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,80 Tyskland 1,39 1,43 1,43 1,43 1,50
15 sep jämförbara**
14,68 Italien - 1,595 1,544 1,544 1,532
14,63 England - 1,589 1,593 1,618 1,621
14,09 Polen - - - 1,530 1,526
13,78 Tjeckien - - - 1,497 1,504
13,65 Spanien - 1,483 1,521 1,582 1,626
12,96 Frankrike - 1,408 1,424 1,446 1,442
12,70 Danmark - 1,380 1,380 1,407 1,406
12,67 Tyskland - 1,376 1,376 1,376 1,446
12,51 Belgien - 1,359 1,359 1,359 1,433
12,25 Holland - 1,331 1,331 1,331 1,398
12,01 Irland - 1,305 1,305 1,305 1,305
11,82 Österrike - 1,284 1,284 1,284 1,355
11,52 Sverige - 1,251 1,215 1,207 1,194
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
13,47 EU, medelpris 1,463 1,478 1,504 1,515 1,509
-
16,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,39 Cypern 1,780 1,720 1,720 1,690 1,700
15,64 Grekland 1,699 1,699 1,703 1,559 1,559
15,31 England 1,663 1,673 1,692 1,695 1,690
15,08 Rumänien 1,638 1,642 1,648 1,644 1,646
14,92 Bulgarien 1,620 1,612 1,587 1,587 1,593
14,80 Italien 1,607 1,607 1,581 1,544 1,499
14,73 Portugal 1,600 1,650 1,700 1,730 1,730
14,70 Litauen 1,597 1,610 1,601 1,539 1,501
14,06 Sverige 1,527 1,509 1,497 1,490 1,489
14,06 Slovakien 1,527 1,543 1,552 1,538 1,537
13,93 Lettland 1,513 1,543 1,525 1,540 1,473
13,91 Tjeckien 1,511 1,542 1,543 1,534 1,540
13,87 Luxemburg 1,507 1,489 1,536 1,545 1,564
13,72 Spanien 1,490 1,541 1,586 1,632 1,641
13,55 Ungern 1,472 1,491 1,502 1,521 1,515
13,54 Tyskland 1,471 1,475 1,517 1,542 1,542
13,51 Polen 1,467 1,483 1,522 1,548 1,519
13,37 Estland 1,452 1,457 1,454 1,464 1,462
13,04 Finland 1,416 1,446 1,401 1,398 1,398
12,98 Österrike 1,410 1,412 1,480 1,490 1,481
12,96 Slovenien 1,408 1,443 1,474 1,463 1,461
12,89 Frankrike 1,400 1,400 1,400 1,370 1,360
12,83 Irland 1,394 1,395 1,395 1,395 1,413
12,29 Holland 1,335 1,334 1,385 1,385 1,385
12,21 Belgien 1,326 1,328 1,399 1,396 1,397
12,14 Danmark* 1,319 1,343 1,343 1,371 1,372
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 sep
8 sep
1 sep
25 aug
Utbud
455
840
530
740
Sålda
455
840
530
0
Medelpris, euro
1,46
1,46
1,46
-
Lägst
1,45
1,45
1,45
-
Högst
1,46
1,46
1,46
-
Medelpris, skr
13,44
13,50
13,63
-

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,30 8,60 7,60
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,50 7,00 7,00 5,70
Dahlbergs 140- - - 6,50 6,50
Skövde 140- - - 5,75 5,75
Dalsjöfors 58% - - 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 5,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
8,85
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 6,80 6,50
19,41
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
5,98
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,51
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,98
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,60
ZNVG 56 % euro - 1,26 1,13
Galtar
7,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 5,80 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
11,04
11,25
11,23
11,53
11,48
11,52
11,35
Dollar 7,07 7,30 7,29 7,40 7,38 7,34 7,15
Euro 9,21 9,25 9,34 9,41 9,45 9,47 9,40
Dansk 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,26
Norsk 1,16 1,17 1,17 1,17 1,19 1,18 1,19
Yen 8,28 8,72 8,66 8,74 8,60 8,60 8,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,35 17,35 17,35
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,60M 16,60M 16,60M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - - 470 -
Dalsjöfors Bas, 30 kg - - 435 427
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - - 455 447
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 455 455 450
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 421 421 416
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 290 290 285
KRAV, 30 kg - 793 793 788
Scan Ekologisk - 750 750 745
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 475 450 465 465
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 0,5 v
KLS Ugglarps - översk översk översk
Skövde Slakteri - - översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - översk översk
Dahlbergs Slakteri - - översk översk
Ginsten - 3- 400 översk översk
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 30 kr 30 kr 30 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
238
Basis 7 kg 194 201 202 220 220
399
Basis 30 kg 325 333 334 360 360
244
SPF+Myc 7 kg 199 206 207 225 225
405
SPF+Myc 30 kg 330 338 339 365 365
249
SPF 7 kg 203 210 211 229 229
410
SPF 30 kg 334 342 343 369 369
952
Økologi 30 kg 774 786 787 793 793
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
725
25-kilos 600 600 600 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
478
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
534
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
368
ZNVG 28 kg - 40 43 44 46
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
324 EU, medelpris 35,25 35,63 36,33 37,35 37,61
-
736 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
600 Tjeckien 65,19 49,94 51,24 45,16 45,16
547 Sverige 59,40 58,32 60,74 61,19 61,41
516 England 56,05 57,27 57,83 58,66 59,68
503 Italien 54,69 54,69 55,23 56,74 57,89
468 Finland 50,88 49,98 48,90 49,54 49,40
445 Slovakien 48,35 48,35 50,75 50,75 48,06
423 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
337 Tyskland 39,60 40,60 43,00 43,00 45,10
363 Estland 39,46 38,05 35,99 38,89 25,05
355 Ungern 38,61 28,26 35,30 43,17 30,23
352 Danmark* 38,25 41,37 41,35 43,62 43,62
332 Luxemburg 36,10 34,90 35,10 35,60 37,80
313 Belgien 34,00 35,00 37,00 38,00 39,00
251 Polen 27,30 27,36 27,97 28,04 28,87
247 Spanien 26,91 27,75 28,69 28,63 28,76
233 Frankrike 25,40 25,40 24,80 26,20 27,20
232 Holland 25,25 26,75 23,75 25,75 26,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 38 v 37 v 36 v 35
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -