Senaste noteringsnytt
Pengar att tjäna på nya avtal!
Det är säljarens marknad! Genom att förhandla om kontrakten, kan många grisföretagare höja slaktgrispriserna. Men glöm inte säga upp årets kontrakt i tid. För Scan gäller senast 30 september. I @-GRIS kan du se lägsta pris du behöver acceptera. Mer 100924

KLS Ugglarps och Ginsten höjer 20 öre, Danmark sänker 20 øre
KLS Ugglarps höjer priset på slaktgrisar 20 öre v 39, till 13,95 för högsta kvalitet. Ginsten höjer också 20 öre. Dalsjöfors ligger dock fortsatt över.
Danska grispriset sänks med 20 danska öre till 9,20 dkr och tyska sänks med 2 cent. Sänkningen orsakas av stort utbud på slaktgrisar och stigande vikter, vilket orsakar för mycket griskött på marknaden. /LG 100924

Feta suggor i Tyskland 12,90 skr, slaktgrisar till Scan 12,45
Vad är viktig skillnad mellan din finaste slaktgris, etiskt uppfödd enligt den svenska modellen, och en gammal fet sugga i Tyskland? Jo, den feta suggan i Tyskland betalas med 12,90 skr, din finaste slaktgris med endast 12,45 skr, om du får betalt enligt Scans notering.
45 öre mer betalt för suggan än slaktgrisen, alltså, vilken skillnad!
Så ser det ut v 38. Något mer bakvänt i grisvärlden får vi nog leta efter. Det finns inget samband mellan kvalitet och pris i dessa båda noteringar.
Förhoppningsvis har du förhandlat till dig till mer för din svenska gris, gissningsvis någonstans runt 14,25, eftersom det är det lägsta pris du behöver sälja till, om du läser slakteriernas noteringar rakt upp och ned.
I Tyskland är både priset på slaktgris och sugga 1,39 € v 38, alltså 12,90 skr, vilket också är märklig prissättning. Men enligt uppgift är suggpriset påverkat av något som inte har med kvalitet att göra. /LG 100921

EU-marknaden under press
Precis som i det regniga höstvädret, är stämningen ganska tråkig på den europeiska marknaden för slaktgrisar denna vecka. Priserna vände nedåt på bred front i varierande grad. Trycket på priset var särskilt stark från de tyska slakterierna. Det resulterade i ett sänkt pris med 4 cent, vilket var största sänkningen i Europa. Därför hamnar nu Tyskland under Frankrike i den europeiska prisstrukturen. På måndagen fanns dock inget pris alls i Frankrike, eftersom slakterierna och grisuppfödarna kunde nå enighet om prisnivån. Ser vi på de fem största grisländerna, är Holland enda land som har lägre grispris än Tyskland.
Holland, Österrike och Belgien följer tyska sänkningen och vi ser tydliga prisfall. I Spanien föll priset med försiktiga 1 cent, vilket kan ha med de tidigare prisfallen att göra. Även i Frankrike föll priset något och det svenska priset rörde sig inte alls, mer än vad valutaförändringarna medförde.
I Polen visar ny statistik att grisbeståndet ökar. Efter dyker i mars 2009, när beståndet var 13,3 milj grisar, har antalet grisar stigit till 14,9. Den fråga som detta medför, är hur exporten av levande grisar från Tyskland kommer att utveckla sig.
Marknadsutsikter för Tyskland: Utsikterna är osäkra med hänsyn till fortsatt marknadsutveckling. Prisfallet senaste tiden har lett till fler anmälningar till slakt kortsiktigt, men volymerna är nu placerade på marknaden. Det kan dock inte uteslutas att slakterierna fortsätter utöva påtryckningar för att få ner priserna på griskött. ISN 100921

jobb
Ingen söker/erbjuder jobb f n.


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknadsläget för griskött är oförändrat. Försäljningen håller i sig och efterfrågan på är fortsatt god till oförändrade prisnivåer.
På smågrismarknaden håller problemet med överstående djur i sig och vi gör allt vi kan för att hitta bra lösningar. Efterfrågan på livdjur är fortsatt god och det råder balans mellan tillgång och efterfrågan.
Notering: Slaktgris och sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadsläget för griskött är i stort sett oförändrat med fortsatt god efterfrågan på en del detaljer. På smågrismarknaden gör vi allt vi kan för att hitta bra lösningar för överstående smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -I veckan startade vi styckning av nöt i Skövde i nya lokaler. Det blev ca 250. Nästa vecka startar vi styckning av grisar i de lokaler nötstyckningen använt tills nu. Det blir 400 - 500 grisar per vecka, vilket alltså blir utöver de 4 000 som styckas i Stockholm. Vi tror mycket på den nya styckningen i Skövde.
-Vi planerar för viss ökning av slakten nästa år, men satsar framför allt på styckningen.
-KLS Ugglarps intåg i Skaraborg är välkommet, sett ur totala näringens synvinkel. Konkurrens är nyttigt och stimulerande och vitaliserande. Utan konkurrens somnar Sverige

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är hyfsad balans i slakten. Marknaden har fortsatt något positivare trend än för en tid sedan. Men det är inte tillräckligt för att höja prisnivån. Men jag ser fram mot en än mer positivare marknad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer priset på slaktgris 20 öre. Grisnäringen blöder och det är nödvändigt att tillföra näringen mer pengar.
-Vi behöver en del ytterligare grisar till slakten nästa år och funderar över avtalen. Målen för 2011 är inte satta ännu. Vi vill helst slippa betalningen över kontrakten och behålla noteringen på hög nivå. Tyvärr agerar konkurrenter på annat sätt, så vi kan tvingas följa efter. Vi överväger även dubbla noteringar.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Grispriserna är på väg uppåt och priserna på spannmål på väg ner på världsmarknaden. Det ger en förhoppning om att kalkylerna går ihop före jul.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har fortsatt lite överskott på smågrisar.
-Turbulensen i Europa är oroande. Grisnäringen behöver ekonomisk förstärkning där som här. Det borde gå att komma fram till lösningar tillsammans med konsumenterna. Det är en enkel matematik att räkna fram vad grisuppfödarna behöver för att täcka kostnaderna, vad effektiv slakt och förädling behöver, osv. Ingen tjänar på att slå ut grisnäringen och köpa kött utanför Europa.
-Om vi kan bli överens om att höja köttpriset till konsument 50 cent och att hela höjningen går till producenten, då betyder det en merkostnad för konsumenten på 20 € per år. Vad annat (onödigt) lägger inte vi konsumenter 20 € på. En inhemsk grisnäring är viktig för de flesta konsumenter.
-Jag tror dock att situationen med överskott förbyts till underskott så småningom, kanske nästa år, men det kan bli för lång väntan. Vi bör få igång aktiviteter i Ryssland och Asien, dvs marknaderna med tillväxt. Vi i väst kan inte konsumera mer.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Höjningen med 4 cent beror på att vi måste kompensera för högre priser på foder. Det räcker inte, men riktnignen är bra.
-Höjningen måste vi ta ut från konsumenterna, men det återstår att se hur vi lyckas.
-Uppfödarna är försiktiga att ta in smågrisar i stallarna. Därför har vi fortsatt överskott. Slakten är i balans.
-Antalet smågrisar per sugga har ökat bra i Finland. Det beror på management och genetik.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är präglade av stort utbud på griskött, vilket medför prispress på speciellt skinka och framändar. Men även färska produkter som bog och charkråvara är under press.
Den engelska marknaden är drabbad av prispress och tillsamman med fall i valutakurserna ger detta oss lägre hemtagna priser.
De fjärran marknaderna hjälper oss dessvärre inte heller just nu. Dels faller dollarn, är det japanska orderflödet säsongsmässigt lågt nu. Dessutom har flera av de ryska kunderna förbrukat sina kvoter för import. Det bromsar utskeppningen av produkter som är kvotbelagda, trots utmärkt efterfrågan på ryska marknaden.
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Den låga lönsamheten, hotet om leveransstörningar, Sveriges Grisföretagares brev till slakterierna och naturligtvis hela branschens insikt om att något måste ske har lett till några saker. Industrin har diskuterat det allvarliga läget med bl a LRF. Industrin jobbar med att försöka få acceptans för prishöjningar framåt i värdekedjan, LRF har sammankallat till ett möte med representanter för hela produktionskedjan 28 september.
Dessa åtgärder i kombination med att inget av de två "kraven" som ställdes för att kunna genomföra leveransstörningar med framgång uppfylls, gör att det för närvarande med Sveriges Grisföretagares som organisatör inte sätts några leveransstörningar i verket. Dvs stor uppslutning/enighet respektive att industrin är delaktig och förstärker effekterna av en sådan aktion uppfylls inte i nuläget. Beroende på hur resultatet av de olika arbeten som nu pågår utfaller, kan frågan om leveransstörningar aktualiseras igen.
Sveriges Grisföretagare jobbar oförtrutet vidare med att hitta vägar framåt för förbättrad lönsamhet. Man ska ha respekt för att varken möjligheten att genom prishöjningar få in mer pengar i värdekedjan eller omfördela pengar i värdekedjan sker av sig självt. Sveriges Grisföretagare är inte i position att genomföra något av det, däremot lyfta möjligheter och påpeka orimligheter görs med intensitet. Sveriges Grisföretagare deltar naturligtvis och är drivande i de aktiviteter som nu pågår.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 24 september 2010
Senaste uppdatering gjord 28 september 8,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 39

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,25 14,25 14,25 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 13,80 13,80 13,60
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,75 13,75 13,75 13,55
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,95 13,75 13,75 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,70 13,70 13,70 13,50
Skövde Slakteri 70-96,9 13,65 13,65 13,65 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,05 13,05 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,25 13,05 13,05 12,85
SLP 70-96,9 12,45 12,45 12,45 12,25
Scan 75-96,9 12,45 12,45 12,45 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,95 24,95 24,95 24,75
Scan Ekologisk 75-96,9 23,95 23,95 23,95 23,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 38 v 37
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,40 9,60
23,25 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,88 19,88 19,88
11,76 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,24 1,24
11,21 Österbottens 79 – 99 euro 1,22 1,22 1,22
12,40 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
24 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,59 Tyskland 1,37 1,39 1,43 1,43 1,43
21 sep jämförbara**
14,68 Italien - 1,595 1,595 1,544 1,544
14,20 England - 1,542 1,589 1,593 1,618
14,25 Polen - - - 1,548 1,530
13,59 Tjeckien - - - 1,476 1,497
13,53 Spanien - 1,470 1,483 1,521 1,582
12,88 Frankrike - 1,399 1,408 1,424 1,446
12,46 Danmark - 1,353 1,380 1,380 1,407
12,30 Tyskland - 1,336 1,376 1,376 1,376
12,28 Belgien - 1,334 1,359 1,359 1,359
12,01 Irland - 1,305 1,305 1,305 1,305
11,99 Holland - 1,302 1,331 1,331 1,331
11,48 Sverige - 1,247 1,251 1,215 1,207
11,44 Österrike - 1,243 1,284 1,284 1,284
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
13,47 EU, medelpris 1,463 1,478 1,504 1,515 1,509
-
16,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,39 Cypern 1,780 1,720 1,720 1,690 1,700
15,64 Grekland 1,699 1,699 1,703 1,559 1,559
15,31 England 1,663 1,673 1,692 1,695 1,690
15,08 Rumänien 1,638 1,642 1,648 1,644 1,646
14,92 Bulgarien 1,620 1,612 1,587 1,587 1,593
14,80 Italien 1,607 1,607 1,581 1,544 1,499
14,73 Portugal 1,600 1,650 1,700 1,730 1,730
14,70 Litauen 1,597 1,610 1,601 1,539 1,501
14,06 Sverige 1,527 1,509 1,497 1,490 1,489
14,06 Slovakien 1,527 1,543 1,552 1,538 1,537
13,93 Lettland 1,513 1,543 1,525 1,540 1,473
13,91 Tjeckien 1,511 1,542 1,543 1,534 1,540
13,87 Luxemburg 1,507 1,489 1,536 1,545 1,564
13,72 Spanien 1,490 1,541 1,586 1,632 1,641
13,55 Ungern 1,472 1,491 1,502 1,521 1,515
13,54 Tyskland 1,471 1,475 1,517 1,542 1,542
13,51 Polen 1,467 1,483 1,522 1,548 1,519
13,37 Estland 1,452 1,457 1,454 1,464 1,462
13,04 Finland 1,416 1,446 1,401 1,398 1,398
12,98 Österrike 1,410 1,412 1,480 1,490 1,481
12,96 Slovenien 1,408 1,443 1,474 1,463 1,461
12,89 Frankrike 1,400 1,400 1,400 1,370 1,360
12,83 Irland 1,394 1,395 1,395 1,395 1,413
12,29 Holland 1,335 1,334 1,385 1,385 1,385
12,21 Belgien 1,326 1,328 1,399 1,396 1,397
12,14 Danmark* 1,319 1,343 1,343 1,371 1,372
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 sep
15 sep
8 sep
1 sep
Utbud
920
455
840
530
Sålda
920
455
840
530
Medelpris, euro
1,38
1,46
1,46
1,46
Lägst
1,37
1,45
1,45
1,45
Högst
1,39
1,46
1,46
1,46
Medelpris, skr
12,68
13,41
13,50
13,63

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,30 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 7,30 9,30 8,60
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,50 7,50 7,00 7,00
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 5,75 5,75 5,75
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 4,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
8,85
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 6,80
19,41
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
5,97
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,50
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,97
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,10
ZNVG 56 % euro 1,10 1,39 1,26
Galtar
7,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 5,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
10,76
11,04
11,25
11,23
11,53
11,48
11,52
Dollar 6,87 7,07 7,30 7,29 7,40 7,38 7,34
Euro 9,19 9,21 9,25 9,34 9,41 9,45 9,47
Dansk 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27
Norsk 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,19 1,18
Yen 8,11 8,28 8,72 8,66 8,74 8,60 8,60
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,90 17,35 17,35
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,60M 16,60M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 435 435 435
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 455 455 455
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 455 455 455
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 421 421 421
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 290 290 290
KRAV, 30 kg - 793 793 793
Scan Ekologisk - 750 750 750
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 475 475 450 465
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk översk
Skövde Slakteri - översk översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk översk
Dahlbergs Slakteri - översk översk översk
Ginsten - översk 3- 400 översk
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 30 kr 30 kr 30 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 194 201 202 220
388
Basis 30 kg 316 325 333 334 360
236
SPF+Myc 7 kg 192 199 206 207 225
394
SPF+Myc 30 kg 321 330 338 339 365
241
SPF 7 kg 196 203 210 211 229
399
SPF 30 kg 325 334 342 343 369
938
Økologi 30 kg 763 774 786 787 793
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
725
25-kilos 600 600 600 600 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
477
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
533
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
358
ZNVG 28 kg 39 40 40 43 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
324 EU, medelpris 35,25 35,63 36,33 37,35 37,61
-
736 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
600 Tjeckien 65,19 49,94 51,24 45,16 45,16
547 Sverige 59,40 58,32 60,74 61,19 61,41
516 England 56,05 57,27 57,83 58,66 59,68
503 Italien 54,69 54,69 55,23 56,74 57,89
468 Finland 50,88 49,98 48,90 49,54 49,40
445 Slovakien 48,35 48,35 50,75 50,75 48,06
423 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
337 Tyskland 39,60 40,60 43,00 43,00 45,10
363 Estland 39,46 38,05 35,99 38,89 25,05
355 Ungern 38,61 28,26 35,30 43,17 30,23
352 Danmark* 38,25 41,37 41,35 43,62 43,62
332 Luxemburg 36,10 34,90 35,10 35,60 37,80
313 Belgien 34,00 35,00 37,00 38,00 39,00
251 Polen 27,30 27,36 27,97 28,04 28,87
247 Spanien 26,91 27,75 28,69 28,63 28,76
233 Frankrike 25,40 25,40 24,80 26,20 27,20
232 Holland 25,25 26,75 23,75 25,75 26,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -