Senaste noteringsnytt
Dalsjöfors höjer grispriset till 14,50 kr vecka 40!
Dalsjöfors höjer grispriset v 40, till 14,50 för högsta kvaliteten (med GMO-fritt foder, bl a). Grundpriset är 14,00. Dahlbergs höjer 30 öre till 14,00. Det förbättrar de annars tråkiga kalkyler, som vi under lång tid tvingats betrakta.
Vid krismötet hos LRF i veckan framhölls att vi inom medierna, och även andra, måste lyfta fram de positiva faktorerna inom grisnäringen, inte bara negativa när vi skriver. Och det gör vi så gärna när vi hittar dem! Så när det dystra beskedet att inget händer i varken Tyskland, Danmark och i övrigt i Sverige nästa vecka, så är det med stor glädje jag skriver att priset nu är 14,50 kr i Sverige vid det bäst betalande slakteriet och tendensen är uppåt.
Glädjande att meddela är också att finska Snellman höjer med 4 cent och Atria höjde redan i måndags med 5 cent. Detta efter att veckans notering redan var satt på fredagen till oförändrat! Detta är också ett glädjande besked, att priserna kan höjas även senare i veckorna, än på fredagar. Jag tar gärna emot fler sådana ändringar av priserna! Även HKScans finska priser höjdes förra veckan, med 4 cent. De var först med höjning. Det ser ut som om konkurrens är nyttigt!
Alla grisföretagare som jobbar på att få till bra kontrakt för 2011 ska därför notera att det nu skiljer 2,05 kr mellan bästa svenska officiella grispris och vanlig Scan-notering. Det är således något att börja förhandla om, när kontrakt ska skrivas.
Jag hörde f ö idag att en orsak till att överskottet på smågrisar ökar, är att det pågår många diskussioner om kontrakt!?
En positiv nyhet är att man i Finland, HKScan, ska lansera ett griskött som ska betalas ännu högre, än vad som går att förhandla fram idag. Det är ett kött med högre innehåll av omega3, alltså omättade fettsyror, omättade, eller mjuka, som man säger i Finland. Kontrakten började tecknas i september, men vad tilläggen blir är än så länge hemligt. De nya tilläggen ska regleras i kontrakten.
Grisuppfödaren ska dels få ett hyggligt tillägg till priset + få full ersättning för ökade kostnader betalda för det dyrare foder som grisarna ska äta.
Jag kommer ihåg att den här frågan även diskuterats i Sverige, någon minut högst, vid en grisstämma på Gotland för många år sedan. Förslagsställaren blev bryskt avspisad av mötets ordförande, med motiveringen att det inte var något för grisnäringen att hålla på med.
Vi har nog en del pengar att ångra att vi inte tagit vara på. Finnarna har stöd av de hälsovårdande myndigheterna och får sätta en logga med hjärta på reklammaterial om köttet och på förpackningar.
Jag vet som sagts inte vad finska uppfödarna får i tillägg, men det låter som om konsumenterna även i Sverige skulle kunna tänka sig betala lite extra för att välja köttpaket med loggan med hjärtat. Något av merbetalningen kanske även i Sverige skulle kunna gå till grisuppfödaren!? /LG 101001, 101004

Tyska suggpriserna ner igen, -7 cent v 40
Tyska suggpriset går ner även v 40, med 7 cent, vilket gör att Eriksson Transport sänker priset med 70 öre till 6,60 skr.
Slaktgrisar är oförändrade. /LG 101001

Pristillägg fick tyska suggpriset på fall
Vad är det som händer med suggpriset i Tyskland? Först en otrolig uppgång av priset, sedan nästan lika stor nedgång. Och detta nästan utan att marknaden för suggkött förändrats nämnvärt.
Strid om tillägg, är svaret! Mer /LG 101001

Marknaderna ostabila i EU
Den europeiska marknaden för slaktgrisar fortsätter vara under press den här veckan. Rapporter från olika håll i Europa visar att den tyska sänkningen skapat oro bland grisproducenterna. Över hela Europa gick priserna ner, dock i varierande grad. Sammantaget närmar sig priserna varandra. Så är det också i Spanien, som minskar försprånget inom gruppen fem största grisländer och närmar sig ett europeiskt genomsnitt. En generalstrejk i Spanien 29 september, gjorde att en slaktdag gick förlorad.
Totalt sett är utbudet av grisar stort i Europa, men slakterierna kan avsätta grisköttet. På den österrikiska marknaden är det överskott på grisar. Priserna på grisar föll notabelt i Polen och Tjeckien. Även franska priset föll, sedan det inte gått att fastställa en notering i måndags. De som inte accepterade den föreslagna prisnivån, vägrade att sälja. Även en grisauktion i måndags blev inställd.
Marknaden för grisar i Tyskland: Det är stora utbud av slaktgrisar, vilket kan göra det svårt att få ett stabilt grispris framöver. Export kan dock sörja för en nödvändig avlastning. ISN 101001

Pengar att tjäna på nya avtal!
Det är säljarens marknad för grisar! Idag räcker det inte att vara duktig i stallet, du måste även vara aktiv i förhandlingarna om det grispris du ska få. Det är inte alls som förr i tiden med (oftast) samma pris till alla. Idag har varje uppfödare sitt eget grispris. Genom att förhandla om kontrakten, kan många grisföretagare höja priserna. I @-GRIS kan du varje vecka se det lägsta pris du behöver acceptera, genom att kolla de olika slakteriernas priser. I en artikel på www.grisportalen.se diskuterar vi mer om priser. Tryck på: Mer 101001

Avstamp för bättre lönsamhet
Det har bara gått bakåt med lönsamheten i grisnäringen senare tid. Men nu ser det ut som om det kan bli en vändning. Hela branschen, inkl köttköpare, har börjat se allvaret.
LRFs krismöte som visade på möjliga åtgärder, Svenskt Kötts start 1 oktober, sjunkande spannmålspriser globalt, många som lägger av produktionen, till skillnad mot i fjol färre grisar än som efterfrågas i Sverige, är några positiva faktorer. Negativt är fortfarande eurons fall och stora överskott på griskött i EU.
Det måste bli bättre för de grisföretagare som blir kvar! /LG 101001
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknadsläget för griskött är oförändrat. Försäljningen håller i sig och vi har en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Vi har fått en förbättrad situation på smågrismarknaden, även om det fortfarande finns ett visst antal överstående djur. Efterfrågan på livdjur är fortsatt god med balans i de flesta djurkategorierna. Vi ser en början på brist på dräktiga hybrider.
Vi vill passa på att hälsa alla gris-, nöt och lammproducenter varmt välkomna till våra leverantörsträffar som börjar måndag 4 okt i Uppsala, 5 okt i Borlänge, 6 okt i Visby, 7 okt i Linköping och håller ända fram till 14 okt. På träffarna får du information om vad SLS och Scan har att erbjuda, du har möjlighet att träffa och ställa frågor till ansvariga chefer samt ha en gemensam dialog med inköpare och kollegor i branschen. För mer information och anmälan ring Scan Direkt: 0771-500 500. Besök även www.scan.se/sls för adresser och tider.
Notering: Slaktgris och sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
En fallande notering senaste veckorna i Europa kombinerat med en stark krona ger stor press på svenska industrihandeln. Fortsatt god efterfrågan på en del detaljer. Oförändrad notering vecka 40.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Som jag nämnt tidigare, syns en något positivare trend på den svenska marknaden. Nu räcker det till en prishöjning för slaktgrisar på 25 öre.
-Vi får hoppas att trenden håller i sig.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är som som föregående vecka på köttmarknaden.
-Grisuppfödarna är förtvivlade över dåliga lönsamheten och en del sätter inte in smågrisar med hänvisning till att priset på slaktgrisar är för dåligt. Risk finns att de lägger ner för gott om det inte blir ljusning.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Kapitalismen fungerar – eller? Samtliga köpare (slakterier) vill minst ha samma mängd grisar 2011 som 2010 (av de stora vill 3 av 4 öka). Detta på en marknad som har varit vikande i 12 år!
-Ett lågt utbud i kombination med hög efterfrågan borde ge höga priser. Detta är verkligen inte fallet… Anledningarna kan vara många, men frågan är om säljaren (grisuppfödaren) nyttjar sina möjligheter tillräckligt, eller kanske är det så att slakterierna inte gör sitt bästa för att få ut maximalt pris från handeln?

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal höstvecka, med något överskott på smågrisar, men balans i slakten.
-I måndags höjde vi priset på slaktgrisar med 5 cent för att öka lönsamheten på grisar. Detta gjordes efter att priset sattes förra fredagen. Därmed är vi uppe i en höjning på sammanlagt 8 cent för att kompensera för primärproduktionens ökade kostnader.
-Smågrisarna höjdes med 1 € för alla, dvs oavsett vilket pris man fått för smågrisarna tidigare.
-Vi försöker nu få ut de höjda priserna av marknaden. 8 cent är mycket pengar, men vi har inget val, det måste gå. Uppfödarna måste få positiva signaler för att få tillbaka sin tro på framtiden.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en normal vecka med bra slakt och minskande överskott på smågrisar.
-Vi arbetar på att höja priserna på grisarna, för att kompensera för ökade foderkostnaderna. Det är inte enkelt att gå mot strömmen, när terminerna i Europa pekar på sänkta priser på grisar framåt årsskiftet. Men vi måste lyckas, för att behålla den finska grisproduktionen frisk och inte backa i volym.
-Ett projekt som sjösatts i september är att föra in en ny kvalitetsklass, som kommer att komma i butikerna i början av nästa år. Det är ett griskött som betalas högre och som är än mer hälsosamt och uppfylla de hälsovårdande myndigheternas krav. Därför kommer reklamen och paketen med kött att smyckas med en symbol för ett hjärta.

Snellmans
Snellman har gjort följande beslut om höjning av svinprisnivån:
Grundpriset höjs för gödsvin med 4 c/kg med början från vecka 40. Nytt LB-grundpris i viktintervallet 80-101 kg är 1,39 €/kg fr o m 3 oktober 2010.
Snellman garanterar ytterligare minst +3 c/kg i grundpriset för januari 2011, dvs fr o m 1 januari 2011 är LB-grundpriset minst 1,42 €/kg i viktintervallet 80-101 kg.
Maximinivån höjs för utvecklingstillägget för gödsvin från max 3 till max 6 c/kg för grispartier som förmedlas i oktober-december 2010. Integrerade svinbesättningar erbjuds möjlighet till motsvarande utvecklingstillägg.
Den genomförda höjningen innebär således 4+3+3=10 c/kg, varav 4 c/kg träder i kraft genast och ytterligare 6 c/kg senare. Senaste höjning 3 c/kg gjordes i slutet av augusti.
Smågrispriset är tillsvidare oförändrat. För att trygga tillgången på smågrisar utvidgas även smågrisproduktionens utvecklingsprogram inför nästa år. Svinproducenterna ges inom kort mer detaljerad information om förändringarna i utvecklingstilläggen.

Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött är nu efter flera veckors fall på väg att stabilisera sig. Vi har oförändrade priser på skinka och framändar, men utbudet av grisar är fortsatt stort i Tyskland och det är svårt att exportera sig ur läget med överskott. Därför blir det press på priserna för färskt griskött.
Samtidigt upplever vi att en kampanj i Frankrike "Köp franskt" de senaste veckorna har påverkat marknaden. Kampanjen är främst riktad mot import av spanska skinkor, men dessa går nu i stället till Italien och England, vilket pressar priserna där ytterligare.
Utvecklingen av pundkursen är fortsatt negativ och våra hemtagna priser faller som följd av kursutvecklingen.
Marknaden i Ryssland utvisar en tillfredsställande efterfrågan, men flera av kunderna närmar sig en punkt där deras importkvoter är förbrukade. I Japan är efterfrågan stabil, men på en lite lägre nivå än normalt för årstiden.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Sveriges Grisföretagare deltog i mötet 28 september och föreslog ett antal konkreta områden att jobba med för att förbättra lönsamheten i grisproduktionen. Effektivare logistik, rätt gris till rätt produkt, offentliga upphandlingar, ersättning för merkostnader i värdekedjan vilka sparar samhället stora pengar, är några av flera områden som diskuterades. Ansvarsområden för olika frågor fördelades och ett uppföljningsmöte beslutades att hållas om ett halvår.
-Det går inte att trolla, det som ska till är mer pengar in i värdekedjan. Ett sätt att åstadkomma detta är att påverka marknaden genom att skapa större efterfrågan. Halva grisen används som industriråvara där konkurrensen från import är hård. Ca 15 % av grisen handlas som färskt kött i detaljhandeln.
-Även om handelns påverkan på hela grisens pris är lågt, måste det göras allt som kan göras för att få upp priset på dessa kilon. Kvar är ca en tredjedel av grisen som avsätts under hård prispress till offentliga förvaltningar och storkök. Att med rätt ställda krav få in svenskt griskött där, är den troligen mest framkomliga vägen. Frågan ska nu äntligen få fokus från fler håll än tidigare.
-Det efterlystes vid mötet en positivare kommunikation. Ingen skulle vara gladare än jag, att kunna göra det oftare. Men vi kan inte lura oss själva till lönsamhet! Det är fakta som avgör. Se upprättade efterkalkyler för v 37.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 1 oktober 2010
Senaste uppdatering gjord 7 oktober 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 40

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,50 14,25 14,25 14,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 13,80 13,80
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,00 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,95 13,95 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 14,00 13,70 13,70 13,70
Skövde Slakteri 70-96,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,05 13,05 13,05
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,25 13,25 13,05 13,05
SLP 70-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Scan 75-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,95 24,95 24,95 24,95
Scan Ekologisk 75-96,9 23,95 23,95 23,95 23,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 40 v 39 v 38
11,22 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,40
22,77 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,98 19,88 19,88
11,71 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,24
11,62 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,22
12,71 Snellman 80–101 euro 1,39 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
1 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,53 Tyskland 1,37 1,37 1,39 1,43 1,43
28 sep jämförbara**
14,59 Italien - 1,595 1,595 1,595 1,544
13,61 England - 1,488 1,542 1,589 1,593
13,36 Tjeckien - - - 1,461 1,476
13,24 Polen - - - 1,448 1,548
12,37 Frankrike - 1,352 1,399 1,408 1,424
13,14 Spanien - 1,437 1,470 1,483 1,521
12,12 Danmark - 1,325 1,353 1,380 1,380
12,04 Tyskland - 1,316 1,336 1,376 1,376
11,98 Belgien - 1,310 1,334 1,359 1,359
11,94 Irland - 1,305 1,305 1,305 1,305
11,64 Holland - 1,273 1,302 1,331 1,331
11,43 Sverige - 1,250 1,247 1,251 1,215
11,18 Österrike - 1,222 1,243 1,284 1,284
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
13,47 EU, medelpris 1,463 1,478 1,504 1,515 1,509
-
16,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,39 Cypern 1,780 1,720 1,720 1,690 1,700
15,64 Grekland 1,699 1,699 1,703 1,559 1,559
15,31 England 1,663 1,673 1,692 1,695 1,690
15,08 Rumänien 1,638 1,642 1,648 1,644 1,646
14,92 Bulgarien 1,620 1,612 1,587 1,587 1,593
14,80 Italien 1,607 1,607 1,581 1,544 1,499
14,73 Portugal 1,600 1,650 1,700 1,730 1,730
14,70 Litauen 1,597 1,610 1,601 1,539 1,501
14,06 Sverige 1,527 1,509 1,497 1,490 1,489
14,06 Slovakien 1,527 1,543 1,552 1,538 1,537
13,93 Lettland 1,513 1,543 1,525 1,540 1,473
13,91 Tjeckien 1,511 1,542 1,543 1,534 1,540
13,87 Luxemburg 1,507 1,489 1,536 1,545 1,564
13,72 Spanien 1,490 1,541 1,586 1,632 1,641
13,55 Ungern 1,472 1,491 1,502 1,521 1,515
13,54 Tyskland 1,471 1,475 1,517 1,542 1,542
13,51 Polen 1,467 1,483 1,522 1,548 1,519
13,37 Estland 1,452 1,457 1,454 1,464 1,462
13,04 Finland 1,416 1,446 1,401 1,398 1,398
12,98 Österrike 1,410 1,412 1,480 1,490 1,481
12,96 Slovenien 1,408 1,443 1,474 1,463 1,461
12,89 Frankrike 1,400 1,400 1,400 1,370 1,360
12,83 Irland 1,394 1,395 1,395 1,395 1,413
12,29 Holland 1,335 1,334 1,385 1,385 1,385
12,21 Belgien 1,326 1,328 1,399 1,396 1,397
12,14 Danmark* 1,319 1,343 1,343 1,371 1,372
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
29 sep
22 sep
15 sep
8 sep
Utbud
650
920
455
840
Sålda
650
920
455
840
Medelpris, euro
1,39
1,38
1,46
1,46
Lägst
1,37
1,37
1,45
1,45
Högst
1,39
1,39
1,46
1,46
Medelpris, skr
12,71
12,68
13,41
13,50

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,60 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* ? 7,50 7,50 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,60 7,30 9,30
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 5,75 5,75 5,75
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 4,00 4,00 6,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
8,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 7,20 7,20
18,91
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
5,94
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,94
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,06
ZNVG 56 % euro 1,10 1,10 1,39
Galtar
6,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 6,20 6,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
10,64
10,76
11,04
11,25
11,23
11,53
11,48
Dollar 6,72 6,87 7,07 7,30 7,29 7,40 7,38
Euro 9,15 9,19 9,21 9,25 9,34 9,41 9,45
Dansk 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26
Norsk 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,19
Yen 8,06 8,11 8,28 8,72 8,66 8,74 8,60
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 41 v 40 v 39 v 38
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,90 16,90 17,35
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,80M 16,60M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 435 435 435
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 455 455 455
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 455 455 455
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 421 421 421
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 290 290 290
KRAV, 30 kg - 793 793 793
Scan Ekologisk - 750 750 750
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 410 475 475 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1,5 v 1 vecka 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk översk
Skövde Slakteri - översk översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk översk
Dahlbergs Slakteri - balans översk översk
Ginsten - översk översk 3- 400
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 20 kr 30 kr 30 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
229
Basis 7 kg 188 187 194 201 202
386
Basis 30 kg 317 316 325 333 334
235
SPF+Myc 7 kg 193 192 199 206 207
392
SPF+Myc 30 kg 322 321 330 338 339
240
SPF 7 kg 197 196 203 210 211
397
SPF 30 kg 326 325 334 342 343
932
Økologi 30 kg 764 763 774 786 787
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
475
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
530
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
356
ZNVG 28 kg 39 39 40 40 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
324 EU, medelpris 35,25 35,63 36,33 37,35 37,61
-
736 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
600 Tjeckien 65,19 49,94 51,24 45,16 45,16
547 Sverige 59,40 58,32 60,74 61,19 61,41
516 England 56,05 57,27 57,83 58,66 59,68
503 Italien 54,69 54,69 55,23 56,74 57,89
468 Finland 50,88 49,98 48,90 49,54 49,40
445 Slovakien 48,35 48,35 50,75 50,75 48,06
423 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
337 Tyskland 39,60 40,60 43,00 43,00 45,10
363 Estland 39,46 38,05 35,99 38,89 25,05
355 Ungern 38,61 28,26 35,30 43,17 30,23
352 Danmark* 38,25 41,37 41,35 43,62 43,62
332 Luxemburg 36,10 34,90 35,10 35,60 37,80
313 Belgien 34,00 35,00 37,00 38,00 39,00
251 Polen 27,30 27,36 27,97 28,04 28,87
247 Spanien 26,91 27,75 28,69 28,63 28,76
233 Frankrike 25,40 25,40 24,80 26,20 27,20
232 Holland 25,25 26,75 23,75 25,75 26,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -