Senaste noteringsnytt
Ginsten höjer 50 öre! KLS Ugglarps 30, Scan och SLP 25
Juldraget har börjat! V 41 höjer Ginsten Slakteri med 50 öre och hänvisar till att det är julens produkter som väntas börja dra.
-Vi har inte höjningarna i hamn hos våra kunder ännu, men vi börjar med att höja priset på slaktgrisar, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Det börjar bli snurr på grejerna.
KLS Ugglarps höjer 30 öre. V 39 höjde man 20 öre, men införde samtidigt avdrag med 20 öre för grisar som inte får GMO-fritt foder. Även Skövde höjer 30.
Scan och SLP höjer 25 öre v 41. /LG 101012

Botten nådd i EU
Den här veckan torde de europeiska grispriserna ha nått botten. De flesta länders grispriser håller oförändrad nivå. Tyska priset blev oförändrat och samma blev det i Holland, Danmark, Belgien, Österrike och Sverige. Det är gott om grisar, men det går bra att sälja köttet. I Österrike har man tagit bort överskottet med kampanjer i detaljhandeln. Priserna i Tyskland, Frankrike och Belgien ligger nära varandra. Holland ligger fortsatt på jumboplatsen bland de fem stora grisländerna.
Grispriserna i Frankrike, Spanien och Irland fortsatte falla pga stora utbud. Spanien lider dessutom av förra veckans generalstrejk och dessutom kommer snart en nationell helgdag och stör. I Tjeckien är det också fallande tendens. Rapporter från Holland säger att färre grisar ska anmälas till slakt den här veckan. Representanter för uppfödarna menar dock att man bör fortsätta anmäla grisarna till slakt kontinuerligt, eftersom fodret är dyrt och grisarna ska inte hållas kvar längre än nödvändigt. Marknaden är också instabil så här års.
Trend för Tyskland: Det stora utbudet av slaktgrisar orsakar för tillfället inte press på priserna. Därför väntas fortsatt stabil prisbild nästa vecka. ISN 101008

Tyska suggpriset trycks ner ännu mer, nu med 40 öre
Eriksson Transport sänker suggpriset även v 41, nu med 40 öre. Orsaken är svårigheter i Tyskland att placera allt suggkött på marknaden, när suggslakten är stor.
-Orsaken till en ovanligt stor suggslakt är troligen det låga grispriset och därmed är det många som slutar med suggor, säger Torbjörn Eriksson. Enligt Tönnies Fleisch är det mer suggkött på tyska marknaden än vad som kan placeras. /LG 101008
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har bra balans mellan anmälan och försäljning. Scan ser en fortsatt bra försäljning speciellt på skinka där efterfrågan nu tilltar allt mer fram till jul. Övriga detaljer har en balanserad efterfrågan med undantag för feta produkter, som går sämre.
Vi har fortsatt visst antal överstående smågrisar och jobbar aktivt med att lösa problemen. Har du platsen? Vi har smågrisen för snabb och flexibel leverans. Ring vår smågrisförmedling eller Scan Direkt 0771-500 500.
Efterfrågan på livdjur är fortsatt god med balans för gyltämnen och obetäckta. Bristen på dräktiga ökar.
Välkommen till våra leverantörsträffar i Skara 12 okt, Kristianstad 13 okt och Halmstad 14 okt. På träffarna får du information om vad SLS och Scan har att erbjuda, du har möjlighet att träffa och ställa frågor till ansvariga chefer samt ha en gemensam dialog med inköpare och kollegor i branschen. För mer information och anmälan ring Scan Direkt: 0771-500 500. Besök även www.scan.se/sls för adresser och tider.
Notering: Slaktgris + 25 öre och sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är normalt för årstiden. Vi har en förbättrad efterfråga på skinka. När det gäller charkråvara märker vi ett starkt importtryck. Totalt sett har vi en förhållandevis god avsättning.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckan visar inga avvikelser från förra. Vi bedömde att det var rätt att höja priset den här veckan och att marknaden klarar av det.
-Det är positivt för näringen att det nu via LRF finns en plan för hur vi ska få upp lönsamheten i produktionen.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi börjar få snurr på grejerna nu, när vi närmar oss jul. Vi förväntar oss att få bättre betalt för grisköttet och höjer 50 öre v 41. Pengarna behövs i primärproduktionen.
-Vi har startat tillverka julprodukter och nästa vecka börjar inläggningen av skinka.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Nyss hemkommen från Danmark, där man inte heller har lönsamhet. Träffade ägaren till en 900 suggors besättning som håller på att slakta samtliga suggor. När besättningen är tom kommer den att saneras – nya djur är redan beställda. Allt enligt devisen: Tjänar man inga pengar nu, får man se till att tjäna desto fler i framtiden…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit normala slaktmängder denna vecka, men fortsatt litet överskott på smågrisar.
-Konsumtionen visar på en svagt positiv efterfrågeökning, efter en tid av nedgång. Den var orsakad av strejken och något minskade restaurangbesök kv 1 och 2. Det känns nu som om ekonomin hos konsumenterna förbättras.
-Det stora problemet för näringen är att produktionen pekar nedåt. Vi behöver stora nyinvesteringar på grisgårdarna.
-Bäst är om betongbilen får komma till grisgårdarna varje år, så det sker en kontinuerlig förnyelse av stallplatserna. Men det läget har vi inte idag.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten i balans, lite kö av smågrisar, annars normalt.
-Vad vi behöver är investeringar i grisproduktionen i snabbare takt än som sker. Vi biträder uppfödarna med att räkna fram kalkyler, rita stallar, m m.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är förhållandevis stabila. Pressen på priserna är fortsatt stort, men vi tror att vi kan hålla fast vid den nuvarande nivån.
Avsättningen av baconprodukter till engelska marknaden är tillfredsställande, men utvecklingen på pund medför press på de hemtagna priserna, som vi inte fullt ut kan kompensera med de fastlagda priserna.
Avsättningen till tredje land är oförändrad.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: WASDE-rapporten visar på nedskrivning av majskörden med 14 miljoner ton. När Chicago-börsen öppnade steg priserna på vete markant, vilket även drog med sig vetepriset på Europamarknaden till 228 euro/ton, vilket betyder 20 euro/ton upp eller knappt 40 kr/gris från födsel till slakt.
Vecka 37 fattades på årsbasis ca 700 miljoner kronor för hela den svenska grisproduktionen för att uppnå tysk lönsamhet, jämfört samma vecka. Sedan dess har svensk grisproduktion stärk sin lönsamhet med ca 60 miljoner på årsbasis, vilket är positivt även om det är en lång bit kvar till 700 miljoner.
Positivt att Sverige tar steg i rätt riktning även om den sista prishöjningen på gris åts upp och mer därtill redan idag. Detta är dock inget isolerat svenskt, utan gäller hela Europa.

Övriga kommentarer
Sven Jerpdal: -Sätt inte in smågrisar förrän du har en för dig godtagbar kalkyl. Ex smågrisen kostar 520 kr, fodret ca 520 kr, övriga rörliga kostnader inför vintern 150 kr, arbete 55 kr och byggkostnader 150 - 210 kr.
-Vid en slaktvikt om 88 kg och 5 % vinstkrav betyder det att du måste ta hem 16,50 till 17,00 kr. Hur stor är sannolikheten att vi har den noteringen på andra sidan nyår?
-Sätt in dina egna siffror och räkna! Det kan verka fientligt att uttala sig så här mot smågrisproducenter, men någon gång måste vi sätta ner foten gemensamt. På kort sikt smärtsamt, men ska vi överleva långsiktigt så måste vi reagera NU!
-De pågående samtalen med bl a LRF är nog bra, men risken är att det tar för lång tid och att det blir mycket snack och lite verkstad.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 8 oktober 2010
Senaste uppdatering gjord 12 oktober 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 41

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,25 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,50 14,50 14,25 14,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,00 14,00 13,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,25 13,95 13,95 13,75
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,00 14,00 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 13,70 13,70
Skövde Slakteri 70-96,9 13,95 13,65 13,65 13,65
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,45 13,25 13,25 13,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,30 13,05 13,05 13,05
SLP 70-96,9 12,70 12,45 12,45 12,45
Scan 75-96,9 12,70 12,45 12,45 12,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria -0,20 -0,20 -0,20 -
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,20 24,95 24,95 24,95
Scan Ekologisk 75-96,9 24,20 23,95 23,95 23,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 41 v 40 v 39
11,50 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,77 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,98 19,98 19,88
11,94 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,84 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,96 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
8 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,78 Tyskland 1,37 1,37 1,37 1,39 1,43
5 okt jämförbara**
14,64 Italien - 1,570 1,595 1,595 1,595
13,88 England - - 1,488 1,542 1,589
13,47 Polen - - - 1,444 1,448
13,45 Tjeckien - - - 1,442 1,461
12,98 Spanien - 1,392 1,437 1,470 1,483
12,36 Danmark - 1,325 1,325 1,353 1,380
12,32 Frankrike - 1,321 1,352 1,399 1,408
12,27 Tyskland - 1,316 1,316 1,336 1,376
12,22 Belgien - 1,310 1,310 1,334 1,359
11,87 Holland - 1,273 1,273 1,302 1,331
11,82 Irland - 1,267 1,305 1,305 1,305
11,64 Sverige - 1,248 1,250 1,247 1,251
11,40 Österrike - 1,222 1,222 1,243 1,284
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
13,47 EU, medelpris 1,463 1,478 1,504 1,515 1,509
-
16,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,39 Cypern 1,780 1,720 1,720 1,690 1,700
15,64 Grekland 1,699 1,699 1,703 1,559 1,559
15,31 England 1,663 1,673 1,692 1,695 1,690
15,08 Rumänien 1,638 1,642 1,648 1,644 1,646
14,92 Bulgarien 1,620 1,612 1,587 1,587 1,593
14,80 Italien 1,607 1,607 1,581 1,544 1,499
14,73 Portugal 1,600 1,650 1,700 1,730 1,730
14,70 Litauen 1,597 1,610 1,601 1,539 1,501
14,06 Sverige 1,527 1,509 1,497 1,490 1,489
14,06 Slovakien 1,527 1,543 1,552 1,538 1,537
13,93 Lettland 1,513 1,543 1,525 1,540 1,473
13,91 Tjeckien 1,511 1,542 1,543 1,534 1,540
13,87 Luxemburg 1,507 1,489 1,536 1,545 1,564
13,72 Spanien 1,490 1,541 1,586 1,632 1,641
13,55 Ungern 1,472 1,491 1,502 1,521 1,515
13,54 Tyskland 1,471 1,475 1,517 1,542 1,542
13,51 Polen 1,467 1,483 1,522 1,548 1,519
13,37 Estland 1,452 1,457 1,454 1,464 1,462
13,04 Finland 1,416 1,446 1,401 1,398 1,398
12,98 Österrike 1,410 1,412 1,480 1,490 1,481
12,96 Slovenien 1,408 1,443 1,474 1,463 1,461
12,89 Frankrike 1,400 1,400 1,400 1,370 1,360
12,83 Irland 1,394 1,395 1,395 1,395 1,413
12,29 Holland 1,335 1,334 1,385 1,385 1,385
12,21 Belgien 1,326 1,328 1,399 1,396 1,397
12,14 Danmark* 1,319 1,343 1,343 1,371 1,372
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 okt
29 sep
22 sep
15 sep
Utbud
520
650
920
455
Sålda
520
650
920
455
Medelpris, euro
1,39
1,39
1,38
1,46
Lägst
1,38
1,37
1,37
1,45
Högst
1,39
1,39
1,39
1,46
Medelpris, skr
12,96
12,71
12,68
13,41

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - 7,50 7,50
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,20 6,60 7,30
Skövde 140- - 6,05 6,05 5,75
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 4,00 4,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
8,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 7,20
18,91
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
6,06
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,57
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,06
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,88
ZNVG 56 % euro 1,06 1,10 1,10
Galtar
7,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 6,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
10,60
10,64
10,76
11,04
11,25
11,23
11,53
Dollar 6,68 6,72 6,87 7,07 7,30 7,29 7,40
Euro 9,33 9,15 9,19 9,21 9,25 9,34 9,41
Dansk 1,25 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26
Norsk 1,16 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17
Yen 8,08 8,06 8,11 8,28 8,72 8,66 8,74
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,90 16,90 16,90
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 435 435 435
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 455 455 455
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 469 455 455
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 435 421 421
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 301 290 290
KRAV, 30 kg - 807 793 793
Scan Ekologisk - 764 750 750
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 410 410 475 475
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1,5 v 1,5 v 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk översk
Skövde Slakteri - 600 översk översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk översk
Dahlbergs Slakteri - balans balans översk
Ginsten - översk översk översk
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 20 kr 20 kr 30 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
233
Basis 7 kg 187 188 187 194 201
396
Basis 30 kg 317 317 316 325 333
240
SPF+Myc 7 kg 192 193 192 199 206
402
SPF+Myc 30 kg 322 322 321 330 338
245
SPF 7 kg 196 197 196 203 210
407
SPF 30 kg 326 326 325 334 342
955
Økologi 30 kg 764 764 763 774 786
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
485
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
541
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
363
ZNVG 28 kg 39 39 39 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
324 EU, medelpris 35,25 35,63 36,33 37,35 37,61
-
736 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
600 Tjeckien 65,19 49,94 51,24 45,16 45,16
547 Sverige 59,40 58,32 60,74 61,19 61,41
516 England 56,05 57,27 57,83 58,66 59,68
503 Italien 54,69 54,69 55,23 56,74 57,89
468 Finland 50,88 49,98 48,90 49,54 49,40
445 Slovakien 48,35 48,35 50,75 50,75 48,06
423 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
337 Tyskland 39,60 40,60 43,00 43,00 45,10
363 Estland 39,46 38,05 35,99 38,89 25,05
355 Ungern 38,61 28,26 35,30 43,17 30,23
352 Danmark* 38,25 41,37 41,35 43,62 43,62
332 Luxemburg 36,10 34,90 35,10 35,60 37,80
313 Belgien 34,00 35,00 37,00 38,00 39,00
251 Polen 27,30 27,36 27,97 28,04 28,87
247 Spanien 26,91 27,75 28,69 28,63 28,76
233 Frankrike 25,40 25,40 24,80 26,20 27,20
232 Holland 25,25 26,75 23,75 25,75 26,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -