Senaste noteringsnytt
Grispriserna oförändrade v 42
Grispriserna är oförändrade vid slakterier som satt priserna idag, både i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland.
Norge höjer 50 norska öre. Det är mycket små ändringar av grispriserna även i övriga Europa. /LG 101015


Tyska slakterierna går på högvarv
Tyska noteringen oförändrad v 42. Det slaktas nu ca 1 050 miljoner grisar per vecka, vilket innebär att alla slakterier kör med full kapacitet. Totalt har de tyska slakterierna koncession för att slakta 1,1 miljon per vecka. De ligger således nära gränsen för vad man tillåts slakta. Detta har de f ö gjort ganska länge nu.
Av detta kan man dra slutsatsen, att konkurrensen om grisarna inte är särskilt hård och man behöver alltså inte höja priset för att få in fler grisar till slakt. Alla slakterier kan ändå inte slakta särskilt många fler grisar.
Men man kan öka slaktvikten och den vägen slakta fler kilo kött och ändå hålla sig inom de tillåtna gränserna. Källa: Danske Svineproducenter /LG 101015

Lätt placera grisköttet i EU
V 41 gick det lätt att placera slaktade grisar på marknaden i Europa. Priserna på slaktgrisar blev ganska oförändrade. Det gyllende oktober-vädret underlättade nog för den goda stämningen på marknaden. Speciellt i den nordvästra delen av kontinenten var priserna ovanligt stabila. Så var det i Tyskland, Danmark, Frankrike och Belgien, där utbjudna grisar låg på 1,310 - 1,325 € per kg slaktvikt. Priset i Danmark (som är ett land med vanligtvis låga priser), låg fortfarande högre än tyska priset, som under de senaste sju veckorna. Utbud och efterfrågan verkar vara väl i balans.
Svinrika Holland ligger fortfarande kvar på jumboplatsen, med sitt oförändrade pris. Exporten av levande grisar från Holland till östra Europa har svårigheter, men efterfrågan är god på hemmamarknaden och i Tyskland. I Spanien fortsätter prisfallet såsom det brukar den här tiden på året. Även i England finns tendens till sydländskt fallande priser, även om det inte är fråga om överproduktion. De engelska uppfödarna är i en fas där man överväger om att lägga produktion i malpåse pga höga foderkostnader.
Marknadsutsikter för Tyskland: Det ser stabilt ut närmaste framtiden. Slakterierna fortsätter efterfråga slaktgrisar. Dock kan de goda höstpriserna gå om intet för grisuppfödarna pga höstsemestrarna. ISN 101013Tysk minister vill stoppa nya stallar
Tyske jordbruksministern Johannes Remmel i delstaten Nordrhein-Westfalen vill förhindra att det byggs nya stora stallar. Han vill att stallar byggs så att det blir korta transporter och minska möjliga påverkan på miljön. Den positiva särbehandling grisnäringen haft vid stallbygen bör bort, menar han, och att lagen om utsläpp av lukt och ammoniak används kraftfullare.
Johannes Remmel representerar Die Grünen. Han kan alltså förhindra att det byggs så mycket för slaktgrisar som det gjorts under senare år i delstaten. Källa: Danske Svineproducenter /LG 101015

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi ser generellt bra försäljning för årstiden på samtliga grisdetaljer. Prisnivåerna på griskött är i stort sett oförändrade. Vår anmälan av slaktgrisar är fortsatt balanserad och produktionen följer plan.
Försäljningen av livdjur har balans mellan tillgång och efterfrågan. På smågrismarknaden fortsätter de branschgemensamma problemen med överstående djur och vi jobbar aktivt med att hitta olika lösningar för att lätta trycket hos våra smågrisleverantörer.
Har du slaktgrisplatsen? Vi har smågrisen för snabb och flexibel leverans. Anpassade kreditlösningar. Ring vår smågrisförmedling eller Scan Direkt 0771-500 500.
Välkommen till vår leverantörsträff i Vetlanda 2 november kl 19.00
på Best Western stadshotell. På träffen får du information om vad SLS och Scan har att erbjuda, du har möjlighet att träffa och ställa frågor till ansvariga chefer samt ha en gemensam dialog med inköpare och kollegor i branschen. För mer information och anmälan ring Scan Direkt: 0771-500 500.
Notering: Slaktgris och sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är normalt för årstiden. Vi har en förbättrad efterfråga på skinka. När det gäller charkråvara märker vi ett starkt importtryck. Totalt sett har vi en förhållandevis god avsättning.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vecka 41 blev som beräknat, med förberedelser för julvarorna.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Mycket stort utbud av grisar i Europa. I Tyskland slaktas nära 1 milj grisar i veckan, över 100000 mer än en ”normal” vecka. Inte bra för oss när köttet ska säljas och kronan är stark. Om detta fortsätter lär januari bli besvärlig…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi får in den volym slaktgrisar som behövs. Det är nära balans för smågrisar.

Danish Crown
Vi upplever f n god efterfrågan på skinka och bog. Motsatt är det vikande efterfrågan och därmed svaga priser på kotlett, revbensspjäll och karré.
Vi väntar att julhandeln snart börjar närma sig med förbättrad efterfrågan, men vi saknar ännu ett ordentligt genombrott i denna utveckling.
Japan är fortsatt under förväntningarna, medan Kina köper goda volymer. Dollarns fall kompenseras enbart delvis av höjda priser.
Ryssland köper stabila volymer av biprodukter, medan styckningsdetaljer bromsats upp pga att det saknas importlicenser hos kunderna.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: Inför morgondagen, som är Världshungerdagen, kan vi läsa en stor artikel på sidan 2 i dagens ATL. Artikeln belyser värdet av ett producerande lantbruk för att undvika svält. Med svenska produktionssiffror i förhållande till konsumtionen väcker artikeln anledning till reflektion. Svenskt lantbruk förser idag ca halva befolkningens behov av mat. Vore svenskt lantbruk representativt för världen skulle inte en (1) utan tre (3!) miljarder människor svälta.
Sverige är därmed ett av de länder som driver upp antalet svältande på jorden. Naturligtvis ska Sverige hjälpa till på andra platser, men det är hög tid att vi hjälps åt att driva fram villkor för svenskt lantbruk att åtminstone kunna förse lika många människor med livsmedel som bor inom landets gränser. Däremot ska dessa livsmedel säljas på bäst betalande marknad.
KLS Ugglarp har infört en prissättning vilken ger ett avdrag för gris som fått gmo-foder. Innebär gmo-fri uppfödning ett kött som går att sälja med ett mervärde måste det speglas i betalningen med en merbetalning. Det känns inte trovärdigt med ett avdrag för kött som är producerat enligt gällande lagstiftning, det ska naturligtvis vara ett tillägg för produktion som går längre för att möta en specifik efterfrågan.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 15 oktober 2010
Senaste uppdatering gjord 21 oktober 11,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 42

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,25 15,25 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,50 14,00 14,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,25 14,25 13,95 13,95
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,00 14,00 14,00 13,75
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 13,70
Skövde Slakteri 70-96,9 13,95 13,95 13,65 13,65
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,45 13,45 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,30 13,30 13,05 13,05
SLP 70-96,9 12,70 12,70 12,45 12,45
Scan 75-96,9 12,70 12,70 12,45 12,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,20 25,20 24,95 24,95
Scan Ekologisk 75-96,9 24,20 24,20 23,95 23,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 42 v 41 v 40
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,48 19,98 19,98
11,78 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,69 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,80 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
15 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,61 Tyskland 1,37 1,37 1,37 1,37 1,39
13 okt jämförbara**
14,22 Italien - 1,544 1,570 1,595 1,595
13,29 Polen - - - 1,444 1,444
13,20 Tjeckien - - - 1,434 1,442
13,16 England - 1,429 1,441 1,488 1,542
12,56 Spanien - 1,364 1,392 1,437 1,470
12,20 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,353
11,22 Frankrike - 1,219 1,321 1,352 1,399
12,12 Tyskland - 1,316 1,316 1,316 1,336
12,06 Belgien - 1,310 1,310 1,310 1,334
12,01 Irland - 1,305 1,267 1,305 1,305
11,72 Holland - 1,273 1,273 1,273 1,302
11,60 Sverige - 1,260 1,248 1,250 1,247
11,25 Österrike - 1,222 1,222 1,222 1,243
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
13,47 EU, medelpris 1,463 1,478 1,504 1,515 1,509
-
16,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,39 Cypern 1,780 1,720 1,720 1,690 1,700
15,64 Grekland 1,699 1,699 1,703 1,559 1,559
15,31 England 1,663 1,673 1,692 1,695 1,690
15,08 Rumänien 1,638 1,642 1,648 1,644 1,646
14,92 Bulgarien 1,620 1,612 1,587 1,587 1,593
14,80 Italien 1,607 1,607 1,581 1,544 1,499
14,73 Portugal 1,600 1,650 1,700 1,730 1,730
14,70 Litauen 1,597 1,610 1,601 1,539 1,501
14,06 Sverige 1,527 1,509 1,497 1,490 1,489
14,06 Slovakien 1,527 1,543 1,552 1,538 1,537
13,93 Lettland 1,513 1,543 1,525 1,540 1,473
13,91 Tjeckien 1,511 1,542 1,543 1,534 1,540
13,87 Luxemburg 1,507 1,489 1,536 1,545 1,564
13,72 Spanien 1,490 1,541 1,586 1,632 1,641
13,55 Ungern 1,472 1,491 1,502 1,521 1,515
13,54 Tyskland 1,471 1,475 1,517 1,542 1,542
13,51 Polen 1,467 1,483 1,522 1,548 1,519
13,37 Estland 1,452 1,457 1,454 1,464 1,462
13,04 Finland 1,416 1,446 1,401 1,398 1,398
12,98 Österrike 1,410 1,412 1,480 1,490 1,481
12,96 Slovenien 1,408 1,443 1,474 1,463 1,461
12,89 Frankrike 1,400 1,400 1,400 1,370 1,360
12,83 Irland 1,394 1,395 1,395 1,395 1,413
12,29 Holland 1,335 1,334 1,385 1,385 1,385
12,21 Belgien 1,326 1,328 1,399 1,396 1,397
12,14 Danmark* 1,319 1,343 1,343 1,371 1,372
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 okt
6 okt
29 sep
22 sep
Utbud
520
520
650
920
Sålda
520
520
650
920
Medelpris, euro
1,42
1,39
1,39
1,38
Lägst
1,40
1,38
1,37
1,37
Högst
1,43
1,39
1,39
1,39
Medelpris, skr
13,07
12,96
12,71
12,68

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - 7,50
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,20 6,60
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 4,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,70 6,70
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,69 16,59 16,59
Finland
5,98
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,51
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,98
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,76
ZNVG 56 % euro 1,06 1,06 1,10
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
10,47
10,60
10,64
10,76
11,04
11,25
11,23
Dollar 6,53 6,68 6,72 6,87 7,07 7,30 7,29
Euro 9,21 9,33 9,15 9,19 9,21 9,25 9,34
Dansk 1,23 1,25 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25
Norsk 1,14 1,16 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17
Yen 8,04 8,08 8,06 8,11 8,28 8,72 8,66
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,90 16,90 16,90
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 470 470
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 435 435
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 455 455
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 469 469 455
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 435 435 421
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 301 301 290
KRAV, 30 kg - 807 807 793
Scan Ekologisk - 764 764 750
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 450 450 410 475
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1,5 v 1,5 v 1,5 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - 500 600 överst
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 500 överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 188 187 194
389
Basis 30 kg 317 317 317 316 325
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 193 192 199
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 321 330
241
SPF 7 kg 196 196 197 196 203
400
SPF 30 kg 326 326 326 325 334
939
Økologi 30 kg 764 764 764 763 774
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
478
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
534
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
359
ZNVG 28 kg 39 39 39 39 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
324 EU, medelpris 35,25 35,63 36,33 37,35 37,61
-
736 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
600 Tjeckien 65,19 49,94 51,24 45,16 45,16
547 Sverige 59,40 58,32 60,74 61,19 61,41
516 England 56,05 57,27 57,83 58,66 59,68
503 Italien 54,69 54,69 55,23 56,74 57,89
468 Finland 50,88 49,98 48,90 49,54 49,40
445 Slovakien 48,35 48,35 50,75 50,75 48,06
423 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
337 Tyskland 39,60 40,60 43,00 43,00 45,10
363 Estland 39,46 38,05 35,99 38,89 25,05
355 Ungern 38,61 28,26 35,30 43,17 30,23
352 Danmark* 38,25 41,37 41,35 43,62 43,62
332 Luxemburg 36,10 34,90 35,10 35,60 37,80
313 Belgien 34,00 35,00 37,00 38,00 39,00
251 Polen 27,30 27,36 27,97 28,04 28,87
247 Spanien 26,91 27,75 28,69 28,63 28,76
233 Frankrike 25,40 25,40 24,80 26,20 27,20
232 Holland 25,25 26,75 23,75 25,75 26,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -