Senaste noteringsnytt
Grispriserna oförändrade även v 43
Grispriserna är oförändrade vid slakterierna i Tyskland, Danmark, Sverige och Finland. Situationen är samma i de flesta EUs länder.
I Norge stiger dock priset på slaktgrisar med 50 öre även nästa vecka. Priset har därmed gått upp 1 kr på två veckor. /LG 101022Situationen i EU-marknaden ganska konstant
Efterfrågan är mycket bra på den europeiska marknaden för slaktgrisar denna vecka. Således är priserna oförändrade i hela Europa, med några undantag. Det är prisindikationerna i den så kallade "Bermuda-triangeln", inbegripet Tyskland, Nederländerna och Danmark, som vägleder det övriga Europa. Endast i södra och östra Europa har priserna tendens till vekhet. Sålunda minskar prisskillnaden bland topp 5-länderna. Skillnaden vecka 35 uppgick till anmärkningsvärda 25 cent, Spanien låg i topp och Holland i botten. Nu är skillnaden endast 9 cent, vilket måste tillskrivas framför allt till den spanska säsongsmässiga nedgången i priserna.
Enligt en prognos som ges av USDA (United States Department of Agriculture), väntas det globala behovet av import av griskött öka under 2011. Särskilt gäller detta Sydkorea och Australien. Det är goda utsikter för EU att vara allvarlig konkurrent till USA, Kanada och Brasilien. USDA-analysen visar att EUs export av griskött antas gå ned med så mycket som nästan 10 procent som en följd av höga produktionskostnader under 2011. Denna siffra verkar vara lite för pessimistisk, eftersom å ena sidan EUs egna krav förväntas vara konstant under 2011. Å andra sidan talas det om att svinproduktionen ökar med så mycket som ca 2 procent, trots det spända ekonomiska läget för produktionen.
Utvecklingen på marknaden för Tyskland: Det kan tas för givet nästa vecka att priserna kommer att stabiliseras ytterligare. Den stora mängden slaktgrisar som erbjuds, ger inte stöd för prishöjningar för tillfället. ISN 101021
-

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Situationen på grisköttsmarknaden är oförändrad. Vi ser en normal försäljning för årstiden på samtliga grisdetaljer. Prisnivåerna är i stort sett oförändrade. Vår anmälan av slaktgrisar är fortsatt balanserad och produktionen följer plan.
Vi har en god försäljning av livdjur som stämmer väl överens med tillgången på djur. På smågrismarknaden fortsätter de branschgemensamma problemen med överstående djur, men vi ser nu en minskning av vår kösituation.
Vi fortsätter att jobba aktivt med att hitta olika lösningar för att lätta trycket hos våra smågrisleverantörer. Har du slaktgrisplatsen? Ring Fredrik, Rolf eller Glenn, tfn vxl 0771-510 510, på vår smågrisförmedling för förmånliga erbjudanden. Snabb flexibel leverans och möjlighet till anpassade kreditlösningar.
Notering: Slaktgris, sugga, smågris och livdjur oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi har fortsatt god efterfrågan på skinka. Avsättningen till detaljhandeln är normal för årstiden. Avsättningen av charkråvara till industrin är även den bra, dock till en pressad prisnivå.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på som tidigare.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra fart för griskött, men inget särskilt som sticker ut.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Vi är nära balans i slakten. Hyfsat bra efterfrågan på griskött och inga stora förändringar, totalt sett.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Veckan som gick: EU kallar svensk grisproduktion för exotisk - slakten minskar. Missnöjet med certifieringskravet växer - stallar stängs. Hmmm – kanske allt hänger ihop ändå?
-Angående smågrispriserna, köpare ar beredd att betala 450 kr/st, säljare är beredd att sälja till 500 kr/st.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Inga större avvikelser den är veckan, balans både för slakt och nu även smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är lite överskott på smågrisar, lite kö för slakten. Inget speciellt händer på marknaden.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färska detaljer är oförändrade denna vecka.
Det är fortsatt rikligt utbud av kött och lugn handel. Försäljningen av bacon i UK sker till oförändrade priser, men volymerna sviktar.
Försäljningen till tredje land är likaså oförändrad i förhållande till senaste veckan.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Sveriges Grisföretagare jobbar med att ta fram en formulering, som du kan använda i samband med kontraktsskrivningen, som börjar ta fart. Den är tänkt att användas som en klausul i leveranskontraktet med slakteriet, som ett skydd för grisföretagaren t ex vid ökade kostnader för foder.
-Vi jobbar även oförtrutet vidare med att, när det finns möjlighet, vända den fördyrande djurskyddslagstiftningen till en möjlighet för svenskt griskött, när de offentliga förvaltningarna gör sina upphandlingar.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 22 oktober 2010
Senaste uppdatering gjord 27 oktober 9,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 43

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,25 15,25 15,25 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,50 14,50 14,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,25 14,25 14,25 13,95
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 70-96,9 13,95 13,95 13,95 13,65
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,45 13,45 13,45 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,30 13,30 13,30 13,05
SLP 70-96,9 12,70 12,70 12,70 12,45
Scan 75-96,9 12,70 12,70 12,70 12,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,20 25,20 25,20 24,95
Scan Ekologisk 75-96,9 24,20 24,20 24,20 23,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 43 v 42 v 41
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,48 19,98
11,87 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,78 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,89 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
22 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,71 Tyskland 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
22 okt jämförbara**
14,09 Italien - 1,519 1,544 1,570 1,595
13,40 Polen - - - 1,444 1,444
13,01 Tjeckien - - - 1,402 1,434
13,22 England - 1,425 1,429 1,441 1,488
12,61 Spanien - 1,359 1,364 1,392 1,437
12,29 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,325
12,22 Frankrike - 1,317 1,219 1,321 1,352
12,21 Tyskland - 1,316 1,316 1,316 1,316
12,15 Belgien - 1,310 1,310 1,310 1,310
11,93 Irland - 1,286 1,305 1,267 1,305
11,81 Holland - 1,273 1,273 1,273 1,273
11,81 Sverige - 1,273 1,260 1,248 1,250
11,34 Österrike - 1,222 1,222 1,222 1,222
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
12,88 EU, medelpris 1,388 1,408 1,430 1,452 1,463
-
16,88 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,24 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,780 1,780
15,50 Grekland 1,671 1,671 1,673 1,683 1,699
15,14 Bulgarien 1,632 1,623 1,618 1,613 1,620
15,12 Rumänien 1,630 1,637 1,642 1,641 1,638
14,94 Italien 1,610 1,640 1,652 1,661 1,607
14,39 Sverige 1,551 1,567 1,564 1,563 1,527
14,36 England 1,548 1,582 1,603 1,644 1,663
13,82 Portugal 1,490 1,530 1,550 1,560 1,600
13,64 Slovakien 1,470 1,488 1,526 1,535 1,527
13,47 Ungern 1,452 1,479 1,483 1,479 1,472
13,43 Tjeckien 1,448 1,473 1,473 1,501 1,511
13,36 Luxemburg 1,440 1,440 1,451 1,481 1,507
13,16 Lettland 1,419 1,577 1,562 1,480 1,513
13,10 Litauen 1,412 1,514 1,511 1,565 1,597
13,05 Tyskland 1,407 1,407 1,422 1,454 1,471
12,64 Spanien 1,363 1,411 1,440 1,455 1,490
12,57 Polen 1,355 1,394 1,438 1,461 1,467
13,77 Finland 1,484 1,478 1,433 1,432 1,416
13,16 Estland 1,419 1,456 1,449 1,455 1,452
12,81 Slovenien 1,381 1,379 1,374 1,429 1,408
12,58 Österrike 1,356 1,346 1,370 1,411 1,410
12,40 Irland 1,337 1,374 1,373 1,375 1,394
11,97 Frankrike 1,290 1,310 1,350 1,370 1,400
11,85 Holland 1,277 1,277 1,297 1,333 1,335
11,78 Belgien 1,270 1,275 1,299 1,325 1,326
11,71 Danmark* 1,262 1,263 1,294 1,319 1,319
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 okt
13 okt
6 okt
29 sep
Utbud
1118
520
520
650
Sålda
1118
520
520
650
Medelpris, euro
1,40
1,42
1,39
1,39
Lägst
1,39
1,40
1,38
1,37
Högst
1,40
1,43
1,39
1,39
Medelpris, skr
12,99
13,07
12,96
12,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,20
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,70
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,69 16,69 16,59
Finland
5,03
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,54
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,03
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,76
ZNVG 56 % euro 106 1,06 1,06
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
10,45
10,47
10,60
10,64
10,76
11,04
11,25
Dollar 6,64 6,53 6,68 6,72 6,87 7,07 7,30
Euro 9,28 9,21 9,33 9,15 9,19 9,21 9,25
Dansk 1,24 1,23 1,25 1,22 1,23 1,23 1,24
Norsk 1,14 1,14 1,16 1,14 1,16 1,16 1,17
Yen 8,19 8,04 8,08 8,06 8,11 8,28 8,72
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,90 16,90 16,90
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 485 470
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 450 435
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 470 455
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 469 469 469
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 435 435 435
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 301 301 301
KRAV, 30 kg - 807 807 807
Scan Ekologisk - 764 764 764
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 450/500 450 450 410
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1,2 v 1,5 v 1,5 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - 400 500 600
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 500 500 överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 188 188 187
389
Basis 30 kg 317 317 317 317 316
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 193 193 192
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 321
241
SPF 7 kg 196 196 197 197 196
400
SPF 30 kg 326 326 326 326 325
939
Økologi 30 kg 764 764 764 764 763
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
482
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
361
ZNVG 28 kg 39 39 39 39 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
324 EU, medelpris 35,25 35,63 36,33 37,35 37,61
-
736 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
600 Tjeckien 65,19 49,94 51,24 45,16 45,16
547 Sverige 59,40 58,32 60,74 61,19 61,41
516 England 56,05 57,27 57,83 58,66 59,68
503 Italien 54,69 54,69 55,23 56,74 57,89
468 Finland 50,88 49,98 48,90 49,54 49,40
445 Slovakien 48,35 48,35 50,75 50,75 48,06
423 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
337 Tyskland 39,60 40,60 43,00 43,00 45,10
363 Estland 39,46 38,05 35,99 38,89 25,05
355 Ungern 38,61 28,26 35,30 43,17 30,23
352 Danmark* 38,25 41,37 41,35 43,62 43,62
332 Luxemburg 36,10 34,90 35,10 35,60 37,80
313 Belgien 34,00 35,00 37,00 38,00 39,00
251 Polen 27,30 27,36 27,97 28,04 28,87
247 Spanien 26,91 27,75 28,69 28,63 28,76
233 Frankrike 25,40 25,40 24,80 26,20 27,20
232 Holland 25,25 26,75 23,75 25,75 26,75
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -