Senaste noteringsnytt
Tyska grispriset stiger 3 cent
Tyska grispriset stiger v 44 med 3 cent, 28 öre. I Danmark, Sverige, Finland och Norge är det inga förändringar.
I Finland läggs ca 10 miljoner kilo älgkött i frysarna så här års. Det påverkar försäljningen av nötkött. Det är säkert många kilo kött som skördas i skogarna även i Sverige.
Chark-SM är veckans stora händelse i svensk grisbransch den här veckan. Mikael Hugoson, som fick ta emot priset för bästa kokta julskinka, säger att en sådan är utmärkelse lämnar positiva spår i företagets kassa.
-Det har ringt gamla och inte minst nya kunder precis hela dagen för att få köpa vår skinka, säger han.
Den positiva uppmärksamheten kring Chark-SM har varit stor i många medier, vilket vi tackar för.
Senast på söndag måste du ta ställning till vem som ska sköta djurhälsovården på din gård framöver. Då är sista dag för uppsägning av avtalet med Svenska Djurhälsovården. Se Sveriges Grisföretagares kommentar nedan! /LG 101029

Balans på EUs grismarknad
Det är en balanserad och ganska oförändrad situation på EUs grismarknad denna vecka. Utbud och efterfrågan är väl avvägd och tyska grispriset, som är ett nyckelpris för Europa, blev oförändrat. Priserna i Belgien, Danmark, Österrike, Sverige och Irland förblev också på en oförändrad nivå. Priset är på föregående veckas nivå även i Spanien, och för första gången efter 10 veckor, kunde den säsongsmässiga nedgången i priserna stoppas. I Holland är det allmän indignation över att priset fortsatte falla med 1 cent.
I Frankrike är strejker problem för bl a transporterna av grisar och kött, eftersom det är brist på bränsle till bilarna. I Österrike blev det en missad slaktdag pga en nationell helgdag 26 oktober och detta skapar visst överskott på grisar.
I England är efterfrågan på kött på hemmamarknaden bättre, sedan det blivit lite kallare och efterfrågan på slaktgrisar år god. Priset i pund steg något. Polska grisproduktionen får dock kännas vid en nedåtgående trend.
Tendens på tyska marknaden: Handeln med slaktgrisar är även denna vecka i takt med efterfrågan. Höstsemestrarna börjar ta slut i flera delstater och ingången på november, gör att situationen på grismarknaden är stabil och efterfrågan god. ISN 101026

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Scan har normal försäljning för årstiden på samtliga grisdetaljer. Vi har fortsatt bra anmälan av djur och vår julproduktion närmar sig, med start vecka 46. Tänk på att göra din anmälan i god tid, så att du får leverera den vecka du önskar och när dina djur är klara för leverans. Kontakta din inköpare vid frågor.
I gårdagens Chark-SM fick Scan totalt nio medaljer av olika valör, vilket känns mycket hedrande. Bland annat blev vi svenska mästare i Falukorv med Scan Deli Jägarfalukorv och fick guld i klasserna Julskinka med Scan Gourmet Julskinka samt Ekologiskt med Scan Ekologisk Ugnsbakad Leverpastej.
På smågrismarknaden är situationen oförändrad medan vår försäljning av livdjur är god och som stämmer väl överens med tillgången på djur. Marknadstillägget på livsvin halveras och i samband med detta införs även prisjusteringar på alla livdjurskategorier. Läs mer på www.qgenetics.se
Notering: Slaktgris, sugga är oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad från förra veckan. Vi har fortfarande god efterfrågan på julskinka. I övrigt har vi god avsättning för våra produkter.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Inget sticker ut den här veckan heller.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Vi fick brons för julskinka vid Chark-SM.
-I övrigt har veckan varit som tidigare.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det var kul att vinna tävlingen vid Cark-SM om Sveriges bästa julskinka. Det ringer nya kunder hela tiden, bl a butiker i Stockholm. Det här kommer att synas i försäljningen i år.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Stålbadet fortsätter eftersom utbudet av slaktgrisar i Europa fortsätter vara högt och därmed pressar priset. Samtidigt verkar foderpriset inte ha nått toppen än och lönsamheten blir därmed lidande.
I Danmark kostar en smågris enligt den beräknade notering ca 390 SEK – på marknaden närmar priset sig 300 SEK för att kunna sälja överhuvudtaget.
I Sverige är vi trots allt inte lika pressade, men dät är ingen tvekan om att vi skulle behöva en bra avslutning på julslakten för att kunna härda ut i de mörka månaderna…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal slakt och nära balans för smågrisar.
-Frysarna fylls nu med älgkött i pågående älgjakten. Det rör sig om ca 10 milj kg, som tar bort marknad för nötköttet. Men det behövs en del bacon och annat griskött som komplement till det magra älgköttet.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är ganska ok, smågrisar överskott.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färska detaljer är oförändrade denna vecka.
Det är fortsatt rikligt utbud av kött och lugn handel. Försäljningen av bacon i UK sker till oförändrade priser, men volymerna sviktar.
Försäljningen till tredje land är likaså oförändrad i förhållande till senaste veckan.

Sveriges Grisföretagare
Annika Bergman:-Svenska grisföretagares ekonomi gynnas av konkurrens. Detta gäller även marknaden för förebyggande arbete med djurhälsovård. Sedan ett år tillhandahåller, förutom Svenska Djurhälsovården, även Lundens Djurhälsa denna tjänst.
Svenska Djurhälsovårdens verksamhet finansieras bl a med 3 kr/gris som dras på våra avräkningar, dvs betalas av djurägaren, men administreras av slakterierna.
Sveriges Grisföretagare ser mycket allvarligt på att de besättningar som inte anlitar Svenska Djurhälsovården ändå betalar sina 3 kr/gris till detta företag. Det är naturligtvis ett helt oacceptabelt sätt att möta konkurrens på, som i längden inte gagnar någon part. Sveriges Grisföretagare förutsätter att den som utför förebyggande djurhälsoarbete på gården också ersätts enligt den praxis som finns.
För att tydliggöra Svenska Djurhälsovårdens branschgemensamma åtagande i t ex forskning och utveckling och ett landsomfattande serviceåtagande, förutsätter Sveriges Grisföretagare nu att en redovisning av ekonomin i de delar som finansieras av grisföretagarna görs omgående. Vi förutsätter också att ägarna till Svenska Djurhälsovården dvs slakterierna skyndsamt inför en ersättningsmodell för djurhälsoarbete som är marknadstillvänd.
Vi vill också påminna grisföretagarna att sista dag för uppsägning av avtal med Svenska Djurhälsovården är på söndag 31 oktober.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 29 oktober 2010
Senaste uppdatering gjord 2 november 11,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 44

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,35 15,25 15,25 15,25
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,25 14,25 14,25 14,25
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 70-96,9 13,95 13,95 13,95 13,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,45 13,45 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,30 13,30 13,30 13,30
SLP 70-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Scan 75-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,20 25,20 25,20 25,20
Scan Ekologisk 75-96,9 24,20 24,20 24,20 24,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 43 v 42
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,48
11,91 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,82 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,94 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
29 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,03 Tyskland 1,40 1,37 1,37 1,37 1,37
22 okt jämförbara**
13,66 Italien - 1,468 1,519 1,544 1,570
13,22 England - 1,420 1,425 1,429 1,441
13,05 Tjeckien - - - 1,402 1,402
12,65 Spanien - 1,359 1,359 1,364 1,392
13,36 Polen - - - 1,328 1,444
12,32 Danmark - 1,324 1,325 1,325 1,325
12,25 Tyskland - 1,316 1,316 1,316 1,316
12,23 Frankrike - 1,314 1,317 1,219 1,321
12,19 Belgien - 1,310 1,310 1,310 1,310
11,97 Irland - 1,286 1,286 1,305 1,267
11,81 Sverige - 1,269 1,273 1,260 1,248
11,76 Holland - 1,264 1,273 1,273 1,273
11,37 Österrike - 1,222 1,222 1,222 1,222
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,75 EU, medelpris 1,370 1,376 1,388 1,408 1,430
-
16,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,659 1,650 1,632 1,623 1,618
15,38 Grekland 1,653 1,653 1,671 1,671 1,673
14,84 Rumänien 1,595 1,620 1,630 1,637 1,642
14,74 Italien 1,584 1,584 1,610 1,640 1,652
14,68 Sverige 1,577 1,588 1,551 1,567 1,564
14,09 England 1,514 1,534 1,548 1,582 1,603
13,84 Finland 1,487 1,482 1,484 1,478 1,433
13,59 Portugal 1,460 1,470 1,490 1,530 1,550
13,48 Luxemburg 1,448 1,442 1,440 1,440 1,451
13,45 Slovakien 1,445 1,432 1,470 1,488 1,526
13,41 Estland 1,441 1,426 1,419 1,456 1,449
13,35 Tjeckien 1,434 1,440 1,448 1,473 1,473
13,12 Tyskland 1,410 1,406 1,407 1,407 1,422
12,95 Lettland 1,391 1,479 1,419 1,577 1,562
12,85 Ungern 1,381 1,415 1,452 1,479 1,483
12,70 Litauen 1,365 1,382 1,412 1,514 1,511
12,40 Spanien 1,332 1,336 1,363 1,411 1,440
12,14 Polen 1,305 1,321 1,355 1,394 1,438
12,82 Slovenien 1,378 1,366 1,381 1,379 1,374
12,56 Österrike 1,350 1,344 1,356 1,346 1,370
12,10 Irland 1,300 1,363 1,337 1,374 1,373
11,91 Frankrike 1,280 1,280 1,290 1,310 1,350
11,84 Belgien 1,272 1,274 1,270 1,275 1,299
11,74 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,263 1,294
11,70 Holland 1,257 1,275 1,277 1,277 1,297
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 okt
21 okt
13 okt
6 okt
Utbud
700
1118
520
520
Sålda
700
1118
520
520
Medelpris, euro
1,40
1,40
1,42
1,39
Lägst
1,40
1,39
1,40
1,38
Högst
1,41
1,40
1,43
1,39
Medelpris, skr
13,03
12,99
13,07
12,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 45 v 44 v 43 v 42
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,69 16,69 16,69
Finland
6,05
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,56
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,05
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,96
ZNVG 56 % euro 1,07 1,06 1,06
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
10,63
10,45
10,47
10,60
10,64
10,76
11,04
Dollar 6,73 6,64 6,53 6,68 6,72 6,87 7,07
Euro 9,31 9,28 9,21 9,33 9,15 9,19 9,21
Dansk 1,24 1,24 1,23 1,25 1,22 1,23 1,23
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,16 1,14 1,16 1,16
Yen 8,29 8,19 8,04 8,08 8,06 8,11 8,28
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,90 16,90 16,90
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 485 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 450 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 469 469 469
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 435 435 435
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 301 301 301
KRAV, 30 kg - 807 807 807
Scan Ekologisk - 764 764 764
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 1,2 v 1,5 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - 800 400 500
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 200 500 500
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 187 188 188
389
Basis 30 kg 317 317 317 317 317
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 193 193
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 322
241
SPF 7 kg 196 196 196 197 197
400
SPF 30 kg 326 326 326 326 326
939
Økologi 30 kg 764 764 764 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
372
ZNVG 28 kg 40 39 39 39 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 okt Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr euro euro euro euro euro
303 EU, medelpris 32,57 32,53 32,85 33,36 34,22
-
744 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
583 Sverige 62,70 59,44 60,94 59,43 59,26
485 Tjeckien 52,12 52,15 42,12 53,57 56,33
478 Italien 51,39 51,59 52,10 52,63 53,30
469 England 50,39 51,39 52,15 53,11 55,38
465 Finland 50,04 48,74 49,12 54,74 49,04
465 Slovakien 50,00 40,00 46,11 46,11 46,11
409 Portugal 44,00 44,00 44,00 45,00 46,00
365 Estland 39,24 39,73 40,64 36,77 38,34
353 Tyskland 38,00 37,90 37,80 38,10 38,90
335 Danmark* 36,07 36,08 36,10 37,05 38,27
332 Luxemburg 35,70 32,60 31,10 36,80 33,20
302 Belgien 32,50 32,50 32,50 32,50 34,00
284 Ungern 30,51 23,76 32,97 31,86 35,84
244 Spanien 26,25 25,89 25,79 25,61 25,74
211 Holland 22,75 22,75 22,75 22,75 24,00
208 Polen 22,44 24,14 24,96 25,22 26,33
195 Frankrike 21,00 21,80 22,60 23,60 24,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -