Senaste noteringsnytt
Griskriget trappas upp!
Scan höjer priset på slaktgrisar med 50 öre nästa vecka! Jättebra!! KLS Ugglarps höjer 60 öre. Ännu bättre! Dalsjöfors höjer 50 öre, Ginsten 50 öre och Nyhlén & Hugosons 50 öre. Toppen-toppen, eftersom flera av dessa slakterier redan ligger i toppen av pristabellen - och höjer ytterligare!
Scan säger i ett brev till uppfödarna att nästa veckas höjning bara är ett första steg i en positiv prisutveckling. Eller exakt enligt brevet: "Tack vare en bra och gemensam dialog med kunderna tar vi första steget i en positiv prisutveckling för det svenska Scan-köttet."
Verkligen välkommet! Jag vill vara den förste att gratulera Scan, som äntligen får ut mer av marknaden. Det är ett verkligt genombrott, som ger hela 50 öre på en vecka. Och det är ett första steg. Nu kan vi börja spå grispris framöver. Eller...
Jag ringde upp Fredrik Jönsson, vd för Svenska Livdjur & Service AB, idag för att höra vad prisprognosen är fram till jul och i början av nästa år. Danska Danish Crown är som bekant duktiga att göra prognoser, så Scan och HKScan bör väl inte vara sämre. Men Fredrik ville inte ge några prognoser. Det väntar jag mig ännu mindre från de övriga slakterierna. Jag testade dock på 15 kr, eftersom det är det högsta pris som enskilda grisuppfödare enligt uppgift fått i garantipris, när de satt in smågrisar under senare tid. Det priset borde ha någon förankring, om det inte är det pris det kostar att få in smågrisar i stallarna. Övriga alternativ kan vara dyrare. 15 kr är också det grispris som Dalsjöfors och Ginsten betalar till alla uppfödare som uppfyller kvalitetskraven, nästa vecka. Då är det sannolikt det pris de flesta får som tecknar kontrakt idag. Men garantipriset i fråga gäller ju efter jul, i början av 2011. Då brukar priset vara som lägst.
Fredrik ville inte kännas vid något garantipris och ville inte uttala sig för andra slakterier. Så vi får nöja oss med formuleringen i brevet till grisleverantörerna.
Skövde Slakteri höjer inte alls nästa vecka. Hittills är man ensamma om detta. Cato Gustafsson har inte sett något på marknaden som motiverar ett höjt grispris, men han sa att tiden borde närma sig då priset går uppåt. Han avvaktar till vecka 46 med marknadsbedömningarna.
Peter Johansson, Dalsjöfors, hänvisade till att marknadsekonomin styr och deras höjning är en anpassning till marknaden, där man kan vara med, eller inte vara med. Han menade att Dalsjöfors alltid tar ut av sina kunder vad som är möjligt och nästa vecka är en ny vecka. Men 50 öre upp blev det, vare sig det går att ta ut av marknaden, eller inte.
-Det går inte att säga om grispriset som betalas till grisföretagaren är "sanningen", särskilt om priset sätts innan grisen är såld. Men om marknaden accepterar 15 kr i februari-mars, det är mycket spekulation. Men det skulle vara mycket glädjande, säger han.
Vi håller tummarna för att Scan har rätt, som nu påbörjat en positiv höjningsspiral, enligt brevet till uppfödarna.
Jag vill inte förstöra den goda stämningen på fredagskvällen, som sådana här signaler ger. Men det är ju kontraktsskrivning också. En del säger att den går trögt. Men slakterierna är optimistiska och säger att de ska ta de kontrakt som man planerat. Dvs, om jag räknat rätt, ganska många fler grisar än som i dag finns i de svenska stallarna! Och ännu färre blir de nästa år. Det kan ju vara en orsak till att kontraktsskrivningen går trögt, men också till att grispriserna höjs.
-Hela höjningen av grispriset nästa vecka kommer från köttkunderna, inget är smörjmedel i kontraktsskrivningen, försäkrar Fredrik Jönsson, och understryker att höjningen med 50 öre är ett lyft för alla svenska grisproducenter. Om inte vi som är marknadsledare höjt, har ingen höjt, menar han.
Det har han säkert rätt i. Cato Gustafsson bekräftar detta med sin veckokommentar.
Det är mycket glädjande att KLS Ugglarps fått ut 60 öre mer av köttkunderna, alltså 10 öre mer än Scan, just nästa vecka. Det ser ut som en tanke, att Scan idag publicerar en överenskommelse, där Scan i Skara ska slakta grisar åt KLS Ugglarps. KLS Ugglarps ska ju ha kontrakt på 100 000 grisar fler nästa år än i år och dessa ska slaktas vid något slakteri. KLS Ugglarps har behov av att bygga ut i Kalmar och få ny ökad koncession för slakt, om man ska slakta 100 000 grisar till från nyår. Det behövs inte, om man kan legoslakta hos Scan i Skara, där kapacitet är ledig och kanske blir ännu mer ledig om KLS Ugglarps lyckas kontraktera 100 000 grisar till i Mellansverige.
Fredrik Jönsson sa f ö idag att man vill ha 1,5 - 1,6 milj grisar 2011. Det är lite mer än man sagt tidigare. Detta framgår också i brevet till uppfödarna i veckan, att man vill ha mer slakt. Eller som Scan skriver i brevet till uppfödarna: "Scan har en fortsatt bra avsättning i Sverige och våra konsumenter skulle gärna köpa mer svenskt Scan-märkt kött i butik om tillgången ökar."
Vad vi verkligen behöver nu är prognoser som visar att det går att sälja mer svenskt griskött och att priserna verkligen blir bättre. Det är många grisstallar som just nu är på väg att tömmas för gott.
Det är stora stallar som inte håller måttet, när certifieringen kommer igång. Det finns helt enkelt inte pengar att gradera upp stallarna till certifieringens standard.
Det är nu knappa två månader kvar på året för nästa års kontraktsskrivning. Det är svårt att tänka sig att det inte blir slagsmål om de grisar som ännu inte är kontrakterade. /LG 101105

Positiv grundstämning i EU
Humöret på grismarknaden i EU kan karaktäriseras som vänligt till stabilt. Det finns inga spår alls av mörk höst. Tyska marknaden visar sin vänliga sida mest och höjde grispriset med 3 cent. Då slaktvikterna är på väg uppåt, faller antalet utbjudna slaktgrisar. Dessutom rör sig grismarknaden lite i samma takt som nötmarknaden, som har en blomstrande export till Turkiet. Denna prisökning ger Tyskland fördelar och priset skiljer sig från danska, franska och holländska priset. Det tyska priset placerar sig nu bara något under det spanska, som föll något. Det holländska priset återhämtade sig efter förra veckans fall med 1 cent. De holländska producenternas protester mot låga grispriset har inte haft någon synbar effekt.
Noteringarna i Danmark, Belgien, Österrike, England och Sverige är oförändrade. De ändringar som skett kan enbart hänföras till svängningar i valutorna. I Frankrike, Polen och Tjeckien kan vi spåra en tendens till försvagning. Fransmän och spanjorer saknar en slaktdag pga helgdagen 1 november. Den finansiella situationen ger stora betänkligheter för grisproducenterna och därför har den franske lantbruksministern krävt att exportstöd till griskött ska införas igen.
Tendens för Tyskland: Sammantaget är stämningen på grismarknaden positiv. Utbudet av slaktgrisar väntas inte stiga och man räknar med att slakteriernas efterfrågan fortsätter. Produktionskostnadernas ökning gör dock att priserna måste stiga. Från slakteriernas sida visas inga sådana tecken, särskilt när det är helgdagar som stör slakten. ISN 101105

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi driver en positiv prisutveckling för den svenska primärproduktionen. Scans satsningar på kött och chark har gett resultat i dialogen med kunderna. Precis som vi tidigare lovat återför vi nu den prishöjning som Scan fått igenom, direkt tillbaka till dig som är grisleverantör. Vecka 45 höjer vi noteringen för gris 50 öre/kg och för sugga 30 öre.
Scan AB och KLS/Ugglarp har i veckan tecknat avtal gällande legoslakt, gris, i Scans anläggning i Skara. Samarbetet gäller från och med den 1 januari 2011. Avtalet innebär att vi ökar effektiviteten på anläggningen genom bättre volymer och att konkurrensen på slaktmarknaden i regionen ökar, vilket också bör stimulera satsningar i primärproduktionen. För oss är det mycket viktigt att vi vänder den negativa trenden och åter får ökad tillgång på svenskt kött efter flera år av minskade volymer. Västergötland är ett viktigt tillförselområde för oss och genom legoavtalet säkrar vi anläggningen i Skara för framtiden.
Vår försäljning fortsätter ligga på normala nivåer för årstiden och vår julproduktion drar i gång vecka 46. Tänk på att gör din anmälan i god tid så att du får leverera den vecka du önskar och när dina djur är klara för leverans. Vid problem kontakta gärna din inköpare omgående.
På smågrismarknaden är situationen oförändrad, medan vår försäljning av livdjur är god och som stämmer väl överens med tillgången på djur.
Klicka här: Grisproducentbrev angående vår höjning vecka 45
Notering: Gris +50 öre. Sugga +30 öre.

KLS Ugglarps
Julförsäljningen har tagit fart vilket medför att vi kan höja noteringen med hela 60 öre per kg. Vi har god avsättning på skinka till en förbättrad prisnivå. På detaljhandelssidan är efterfrågan normal för årstiden. På industrisidan kan vi se en ökad efterfrågan jämfört med föregående vecka.
Vi planerar nu för våra leverantörsträffar i november. Vi har bjudit in alla våra leverantörer till träffar för att under trevliga former berätta om KLS Ugglarps tillväxt och utveckling samt diskutera intressanta frågor för framtiden.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har gått rätt så hyfsta. Det börjar röra sig inför julen.
-Vi går ner i vikterna från v 47 till 91,9, 48 till 88,9, v 49 till 85,9, 50 till 82,9. V 51 är vi tillbaka på 94,9 kg.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Det är marknadsekonomin som styr och vi höjer 50 öre nästa vecka. Vi hoppas få ut det mesta av marknaden.
-Vi är framme vid en ny milstolpe för Dalsjöfors, när vi kör igång anläggningen för styckning 22 november. Charken kommer senare. Endast nötstyckningen blir kvar i Göteborg.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har oförändrat grispris vecka 45. Vi får avvakta till v 46 och se. De höjningar som gjorts av andra slakterier för nästa vecka finns inte i griskalkylen ännu. Vi hade hoppats att det skulle röra sig något v 45, men det har inte gjort det. Det blir nya prislistor med handeln v 46, så vi hoppas på detta.
-Dessutom är industriköttet största volymen som säljs och dessa priser har inte ändrat sig alls. Importtrycket är oförändrat stort. Och det går fortfarande in mer i frysen, än som går ut.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Positivt med nästa veckas förstärkning av lönsamheten! På världsmarknaden fortsätter priset på nöt upp – vi får hoppas på att den efterfrågan smittar av sig på gris så vi slippar den vanliga sänkningen efter jul. Om inte lär lönsamheten bli katastrofal!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Veckan har varit normal, med normal slakt, normal försäljning, men något överskott på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi höjer nu takten i slakten inför julen, men vi har inga beslut om sänkta slaktvikter.
-Det är fortfarande överstående smågrisar.

Danish Crown
Marknaden för färskt kött i Europa är lugn. Vi har fortsatt inte sett några aktiviteter som har samband med julhandeln. Priserna i Europa är under press med stabil efterfrågan och fortsatt riklig tillförsel till marknaden.
Avsättningen av bacon i England är oförändrad och kursen på pund har stabiliserat sig.
På marknaderna i tredje land är Japan oförändrad. Det är inte bara vi som drabbats, utan även andra exportörer som t ex USA upplever fall i försäljningen till Japan som följd av fortsatt stora lager.
Ryssland är likaså under nivån. Kunderna har endast få importlicenser kvar och alla väntar på att det blir utdelat nya licenser. Marknaden i Kina är dock oförändrad.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Mycket positivt att grispriserna rör sig med större steg än vad vi varit med om på länge. Det kan behövas, då flera viktiga råvaror stigit i pris innevarande vecka. Soja, majs, vete, gödning bl a. Vete termin november 2011 stängde på högsta pris just idag. 194,25 euro/ton. Smågrispriset har senaste veckorna rört sig uppåt på börsen i Frankfurt och har denna vecka påverkat den fysiska handeln. 28 kilos smågris steg nästan 20 SEK/gris innevarande vecka, vilket så klart är mycket positivt.
Alla prisstegringar på lantbruksprodukter är av godo även om det känns tufft när insatsvarorna stiger före grispriset. Noterar med glädje att endast ett slakteri så här långt pratar om sänkta vikter inför jul. Hade hoppats att det ofoget var förpassat till historien. Att sänka slaktvikten ökar slaktkostnaden med lika många % som vikten sänks. Finns dessa pengar i industriledet skulle de göra betydligt bättre nytta för branschen om de lades på slaktgrispriset.
Det är mycket positivt för branschen att ett samarbete kommer till stånd mellan Scan och KLS Ugglarp.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 november 2010
Senaste uppdatering gjord 11 november 12,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 45

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,85 15,35 15,25 15,25
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 15,00 14,50 14,50 14,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,85 14,25 14,25 14,25
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,50 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 70-96,9 13,95 13,95 13,95 13,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,05 13,45 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,80 13,30 13,30 13,30
SLP 70-96,9 13,20 12,70 12,70 12,70
Scan 75-96,9 13,20 12,70 12,70 12,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,70 25,20 25,20 25,20
Scan Ekologisk 75-96,9 24,70 24,20 24,20 24,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 45 v 44 v 43
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,89 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,79 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,91 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
5 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,00 Tyskland 1,40 1,40 1,37 1,37 1,37
2 nov jämförbara**
13,63 Italien - 1,468 1,468 1,519 1,544
13,47 England - 1,451 1,420 1,425 1,429
12,95 Tjeckien - - - 1,395 1,402
12,60 Spanien - 1,357 1,359 1,359 1,364
12,50 Tyskland - 1,346 1,316 1,316 1,316
12,44 Polen - - - 1,340 1,328
12,30 Danmark - 1,325 1,324 1,325 1,325
12,16 Belgien - 1,310 1,310 1,310 1,310
12,12 Frankrike - 1,305 1,314 1,317 1,219
11,94 Irland - 1,286 1,286 1,286 1,305
11,82 Holland - 1,273 1,264 1,273 1,273
11,64 Sverige - 1,254 1,269 1,273 1,260
11,35 Österrike - 1,222 1,222 1,222 1,222
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,75 EU, medelpris 1,370 1,376 1,388 1,408 1,430
-
16,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,659 1,650 1,632 1,623 1,618
15,38 Grekland 1,653 1,653 1,671 1,671 1,673
14,84 Rumänien 1,595 1,620 1,630 1,637 1,642
14,74 Italien 1,584 1,584 1,610 1,640 1,652
14,68 Sverige 1,577 1,588 1,551 1,567 1,564
14,09 England 1,514 1,534 1,548 1,582 1,603
13,84 Finland 1,487 1,482 1,484 1,478 1,433
13,59 Portugal 1,460 1,470 1,490 1,530 1,550
13,48 Luxemburg 1,448 1,442 1,440 1,440 1,451
13,45 Slovakien 1,445 1,432 1,470 1,488 1,526
13,41 Estland 1,441 1,426 1,419 1,456 1,449
13,35 Tjeckien 1,434 1,440 1,448 1,473 1,473
13,12 Tyskland 1,410 1,406 1,407 1,407 1,422
12,95 Lettland 1,391 1,479 1,419 1,577 1,562
12,85 Ungern 1,381 1,415 1,452 1,479 1,483
12,70 Litauen 1,365 1,382 1,412 1,514 1,511
12,40 Spanien 1,332 1,336 1,363 1,411 1,440
12,14 Polen 1,305 1,321 1,355 1,394 1,438
12,82 Slovenien 1,378 1,366 1,381 1,379 1,374
12,56 Österrike 1,350 1,344 1,356 1,346 1,370
12,10 Irland 1,300 1,363 1,337 1,374 1,373
11,91 Frankrike 1,280 1,280 1,290 1,310 1,350
11,84 Belgien 1,272 1,274 1,270 1,275 1,299
11,74 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,263 1,294
11,70 Holland 1,257 1,275 1,277 1,277 1,297
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 nov
27 okt
21 okt
13 okt
Utbud
630
700
1118
520
Sålda
630
700
1118
520
Medelpris, euro
1,43
1,40
1,40
1,42
Lägst
1,42
1,40
1,39
1,40
Högst
1,44
1,41
1,40
1,43
Medelpris, skr
13,28
13,03
12,99
13,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
KLS Ugglarps 140- - 7,40 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,35 7,05 7,05
Scan 140- - 7,35 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,80 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,69 16,69
Finland
6,03
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,55
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,03
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,94
ZNVG 56 % euro 1,07 1,07 1,06
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund
10,59
10,63
10,45
10,47
10,60
10,64
10,76
Dollar 6,55 6,73 6,64 6,53 6,68 6,72 6,87
Euro 9,29 9,31 9,28 9,21 9,33 9,15 9,19
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,23 1,25 1,22 1,23
Norsk 1,13 1,14 1,14 1,14 1,16 1,14 1,16
Yen 8,10 8,29 8,19 8,04 8,08 8,06 8,11
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 46 v 45 v 44 v 43
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,80 16,90 16,90
Dito PMWS-vaccinerade - 19,10 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,80M 16,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 485 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 450 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 490 469 469
Bis Plus 30 kg, marknad - 465 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 456 435 435
Bas 30 kg, marknads - 431 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 317 301 301
KRAV, 30 kg - 828 807 807
Scan Ekologisk - 785 764 764
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 450 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 1 v 1,2 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst 800 400
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 5-600 200 500
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 20 kr 20 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 187 187 188
389
Basis 30 kg 317 317 317 317 317
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 192 193
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 322
241
SPF 7 kg 196 196 196 196 197
400
SPF 30 kg 326 326 326 326 326
939
Økologi 30 kg 764 764 764 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
483
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
371
ZNVG 28 kg 40 40 39 39 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 okt Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr euro euro euro euro euro
303 EU, medelpris 32,57 32,53 32,85 33,36 34,22
-
744 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
583 Sverige 62,70 59,44 60,94 59,43 59,26
485 Tjeckien 52,12 52,15 42,12 53,57 56,33
478 Italien 51,39 51,59 52,10 52,63 53,30
469 England 50,39 51,39 52,15 53,11 55,38
465 Finland 50,04 48,74 49,12 54,74 49,04
465 Slovakien 50,00 40,00 46,11 46,11 46,11
409 Portugal 44,00 44,00 44,00 45,00 46,00
365 Estland 39,24 39,73 40,64 36,77 38,34
353 Tyskland 38,00 37,90 37,80 38,10 38,90
335 Danmark* 36,07 36,08 36,10 37,05 38,27
332 Luxemburg 35,70 32,60 31,10 36,80 33,20
302 Belgien 32,50 32,50 32,50 32,50 34,00
284 Ungern 30,51 23,76 32,97 31,86 35,84
244 Spanien 26,25 25,89 25,79 25,61 25,74
211 Holland 22,75 22,75 22,75 22,75 24,00
208 Polen 22,44 24,14 24,96 25,22 26,33
195 Frankrike 21,00 21,80 22,60 23,60 24,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 45 v 44 v 43 v 42
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -