Senaste noteringsnytt
Tyska grispriset går upp 2 cent
Priset på slaktgrisar i Tyskland stiger med 2 cent vecka 46 till 1,42 €. Att det funnits en upptendens senaste tiden har visats av grisauktionen på internet, i Hannover, där priset först höjdes till 1,42 förra veckan och 1,43 denna vecka. Det är gott om grisar på marknaden i Europa, men också efterfrågan.
I Sverige händer inget nästa vecka, efter höjningen denna vecka för slaktgrisar. Scan tog initiativet till höjning med 50 öre och alla hängde på, utom Skövde. Avståndet mellan de olika slakteriernas priser behålls sålunda, nästan, vilket är högst väntat med tanke på att alla är ute med sina kontrakt och jagar grisar till lästa år.
KLS Ugglarps höjer priset på smågrisar med 1 kr per kilo nästa vecka och Spotmarknaden sänker 50 kr per gris.
Det är alltid spännande på helgerna att läsa och få höra kommentarerna om det jag skriver i @-GRIS. Den här veckan har det handlat om hur stort smågrisöverskottet verkligen är, bakom de korta rapporterna. Men detta skriver jag mer om nedan.
En annan liten formulering i @-GRIS gav en grisproducent (kanske flera) en hel årslön. Det är roligt att höra, för då vet jag att det jag skriver blir till nytta för grisproduktionen! /LG 101112

Ovaccinerade smågrisar allt mer svårplacerade
Jag har åter igen fått många påpekanden om att väntetiden i smågriskön som jag anger i @-GRIS inte stämmer.
-Om en smågris väger 64 kilo, kan den inte ha stått en vecka i kö, sa en grisuppfödare denna vecka. Den borde nästan ha gått direkt till slakt!
-Den väntetid Scan uppger är ett snitt för de smågrisar som står i kö, säger Glenn Jönsson, Scan. Största anledningen till att smågrisar får vänta längre än medeltalet, är att de inte är vaccinerade mot PMWS. Sådana grisar blir allt mer svårplacerade.
-Men några vikter på 60 kilo känner jag inte till. 40 kg har förekommit, vilket också är för mycket. Det kan ibland ta lång tid att få ovaccinerade smågrisar på plats.
-Vi trycker på för fullt för att få så många smågrisar som möjligt vaccinerade, säger han. Några andra tunga skäl till att smågrisar får stå länge, har jag inte. Men vi är glada för att smågriskön äntligen minskar. Det ser den ut att göra nu.
Överstående smågrisar till nästa vecka anges i detta @-GRIS med antal, i stället för tid. Det gör vi tills vi hittar något bättre sätt att redovisa. Förslag? /LG 101112

Stabila priser i EU
Även den här veckan har marknaden för slaktgrisar varit stabil i EU. Översiktligt sett är utbudet på slaktgrisar säsongsmässigt stort. Men prisnivån blev oförändrad i de flesta länder. Marknaden är särskilt positiv i Sverige och priset steg väsentligt. Spanska priset gick upp något och man tror nu att priset har nått bottennivån och är på väg uppåt.
Nedåtgående trend syns endast i Polen och Tjeckien. Under de senaste veckorna har priset dalat stadigt i östra Europa. Produktionen av griskött har fallit betydligt i Tjeckien och låg 3,9 % lägre tredje kvartalet, jämfört med för ett år sedan. Från juni till augusti 2010 importerade Tjeckien 9 % mer griskött än för ett år sedan. Mer än hälften av importen kom från Tyskland och den fortsätter. I Frankrike föll priset något pga en missad slaktdag.
Marknadstrenden för Tyskland är att utbudet på slaktgrisar och efterfrågan är i fortsatt balans. Därför förväntas priserna vara stabila den närmaste tiden. ISN 101109

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har en fortsatt bra anmälan. Scans julproduktion har nu startat och volymerna ökar successivt för att möta efterfrågan hos våra kunder. På livsvinsmarknaden råder balans och priset justeras efter föregående veckas noteringshöjning. Även smågrissituationen är nu åter under kontroll. Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi höjer smågrispriset högsta klass med en krona, men i övrigt är läget oförändrat jämfört med förra veckan.
Julförsäljningens utveckling medförde att vi då höjde noteringen med hela 60 öre per kg och det priset är alltså oförändrat.
Vi har god avsättning på skinka till en förbättrad prisnivå. På detaljhandelsidan är efterfrågan normal för årstiden. På industrisidan kan vi se en ökad efterfrågan jämfört med föregående vecka.
Under de kommande två veckorna genomför vi våra leverantörsträffar då vi under trevliga former berättar om KLS Ugglarps tillväxt och utveckling, samt diskuterar intressanta frågor för framtiden..

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på som beräknat och inget sticker ut.
-Vi går ner i vikterna från v 47 till 91,9, 48 till 88,9, v 49 till 85,9, 50 till 82,9. V 51 är vi tillbaka på 94,9 kg.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Veckans marknad har varit typisk för perioden och vi följer planen.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Situationen för primärproduktionen är synnerligen allvarlig. Utbudet av smågrisar växer eftersom osäkerheten kring foderkostnaden och betalningen är stor. Om inget görs lär inga slaktföretag nå sina högt uppsatta mål i 2011…
Att vi har kommit dit vi är har egentligen gått att förutse sen 1995, men vi kan väl hoppas på att primärproduktionens frågor börjar prioriteras av olika organisationer!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Slakten och försäljningen är normal för årstiden. Det är överskott på smågrisar. V 47 sänks vikterna till 78 - 96 kg.
-Fars Dag på söndag ökar konsumtionen av filé och stek, men mest för nötköttet.

Danish Crown
Den europeiska marknaden är fortsatt stabil, med oförändrad handel i förhållande till senaste veckan. Skinka och framdelar håller sig stabila i pris och samma gäller kotlett. Bröstfläsket är fortsatt under press. Försäljningen av bacon till England är stabil och den lilla höjningen av kursen på pund för bättrar priserna när de växlas in till danska kronor.
Försäljningen till tredje land är oförändrad. Det vill säga att det är fortsatt svag försäljning till Ryssland, som saknar importlicenser. En svag försäljning till Japan, där lagren fortsatt är stora. Försäljningen till Kina är tillfredsställande.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Bilderna från Lars Hultströms gård, Blackstaby, har analyserats av sakkunnig. Alla bilder utom två är manipulerade!
Dessutom har man som tidigare konsekvent tagit bilder i endera sjukboxar med grisar under behandling, eller grisar man skrämt upp i den smutsiga delen av boxen för att förvärra intrycken.
Förmodligen har ingen svensk grisgård haft så många inspektioner som Blackstaby senaste året. Senast veckan innan bilderna släpptes inspekterades gårdens 1000 boxar med endast mindre anmärkning på 5 promille av boxarna, ingen anmärkning på grisarna.
Nu måste branschen samla sig och stå emot extremisternas intrång. I annat fall kommer gård efter gård att angripas, allt eftersom företagarna knäcks psykiskt. Pressen på inte minst Blacksabys ägare och personal har varit enorm senaste året och nu är det än värre. I sådana situationer behöver alla människor stöd - tänk på det.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 november 2010
Senaste uppdatering gjord 15 november 13,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 46

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,85 15,85 15,35 15,25
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 15,00 15,00 14,50 14,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 15,00 14,50 14,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,85 14,85 14,25 14,25
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,50 14,50 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,00 14,00
Skövde Slakteri 70-96,9 13,95 13,95 13,95 13,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,05 14,05 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,80 13,80 13,30 13,30
SLP 70-96,9 13,20 13,20 12,70 12,70
Scan 75-96,9 13,20 13,20 12,70 12,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,70 25,70 25,20 25,20
Scan Ekologisk 75-96,9 24,70 24,70 24,20 24,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,89 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,79 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,91 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
12 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,23 Tyskland 1,42 1,40 1,40 1,37 1,37
9 nov jämförbara**
13,63 Italien - 1,494 1,468 1,468 1,519
13,47 England - 1,452 1,451 1,420 1,425
12,95 Tjeckien - - - 1,387 1,395
12,60 Spanien - 1,359 1,357 1,359 1,359
12,50 Tyskland - 1,346 1,346 1,316 1,316
12,44 Polen - - - 1,337 1,340
12,30 Danmark - 1,325 1,325 1,324 1,325
11,64 Sverige - 1,315 1,254 1,269 1,273
12,16 Belgien - 1,310 1,310 1,310 1,310
12,12 Frankrike - 1,303 1,305 1,314 1,317
11,94 Irland - 1,286 1,286 1,286 1,286
11,82 Holland - 1,273 1,273 1,264 1,273
11,35 Österrike - 1,222 1,222 1,222 1,222
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,75 EU, medelpris 1,370 1,376 1,388 1,408 1,430
-
16,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,659 1,650 1,632 1,623 1,618
15,38 Grekland 1,653 1,653 1,671 1,671 1,673
14,84 Rumänien 1,595 1,620 1,630 1,637 1,642
14,74 Italien 1,584 1,584 1,610 1,640 1,652
14,68 Sverige 1,577 1,588 1,551 1,567 1,564
14,09 England 1,514 1,534 1,548 1,582 1,603
13,84 Finland 1,487 1,482 1,484 1,478 1,433
13,59 Portugal 1,460 1,470 1,490 1,530 1,550
13,48 Luxemburg 1,448 1,442 1,440 1,440 1,451
13,45 Slovakien 1,445 1,432 1,470 1,488 1,526
13,41 Estland 1,441 1,426 1,419 1,456 1,449
13,35 Tjeckien 1,434 1,440 1,448 1,473 1,473
13,12 Tyskland 1,410 1,406 1,407 1,407 1,422
12,95 Lettland 1,391 1,479 1,419 1,577 1,562
12,85 Ungern 1,381 1,415 1,452 1,479 1,483
12,70 Litauen 1,365 1,382 1,412 1,514 1,511
12,40 Spanien 1,332 1,336 1,363 1,411 1,440
12,14 Polen 1,305 1,321 1,355 1,394 1,438
12,82 Slovenien 1,378 1,366 1,381 1,379 1,374
12,56 Österrike 1,350 1,344 1,356 1,346 1,370
12,10 Irland 1,300 1,363 1,337 1,374 1,373
11,91 Frankrike 1,280 1,280 1,290 1,310 1,350
11,84 Belgien 1,272 1,274 1,270 1,275 1,299
11,74 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,263 1,294
11,70 Holland 1,257 1,275 1,277 1,277 1,297
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 nov
3 nov
27 okt
21 okt
Utbud
505
630
700
1118
Sålda
505
630
700
1118
Medelpris, euro
1,44
1,43
1,40
1,40
Lägst
1,43
1,42
1,40
1,39
Högst
1,44
1,44
1,41
1,40
Medelpris, skr
13,42
13,28
13,03
12,99

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
KLS Ugglarps 140- - 7,40 7,40 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,35 7,35 7,05
Scan 140- - 7,35 7,35 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,80 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,69
Finland
6,05
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,56
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,05
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,97
ZNVG 56 % euro - 1,07 1,07
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
10,81
10,59
10,63
10,45
10,47
10,60
10,64
Dollar 6,76 6,55 6,73 6,64 6,53 6,68 6,72
Euro 9,32 9,29 9,31 9,28 9,21 9,33 9,15
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23 1,25 1,22
Norsk 1,15 1,13 1,14 1,14 1,14 1,16 1,14
Yen 8,27 8,10 8,29 8,19 8,04 8,08 8,06
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,80 17,80 16,90
Dito PMWS-vaccinerade - 19,10 19,10 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80M 16,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 485 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 450 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 490 490 469
Bis Plus 30 kg, marknad - 465 465 441
Bas 30 kg, beräknad - 456 456 435
Bas 30 kg, marknads - 431 431 407
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 301
KRAV, 30 kg - 828 828 807
Scan Ekologisk - 785 785 764
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 400 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 4500 1 v 1 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst 800
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 500 5-600 200
Dahlbergs Slakteri - överst balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 20 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 187 187 187
389
Basis 30 kg 317 317 317 317 317
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 192 192
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 322
241
SPF 7 kg 196 196 196 196 196
400
SPF 30 kg 326 326 326 326 326
935
Økologi 30 kg 748 764 764 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 580 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
540
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
372
ZNVG 28 kg - 40 40 39 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
308 EU, medelpris 33,09 32,56 32,48 32,57 32,53
-
745 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 60,54 61,58 62,67 62,70 59,44
483 Tjeckien 51,90 51,90 52,01 52,12 52,15
477 Italien 51,20 51,20 51,27 51,39 51,59
466 England 50,06 49,75 49,61 50,39 51,39
463 Finland 49,75 50,20 49,75 50,04 48,74
372 Slovakien 40,00 50,00 41,62 50,00 40,00
370 Tyskland 39,80 38,50 38,10 38,00 37,90
360 Luxemburg 38,70 38,70 35,30 35,70 32,60
357 Estland 38,40 40,49 40,81 39,24 39,73
357 Danmark* 36,08 36,07 36,07 36,07 36,08
335 Portugal 36,00 36,00 40,00 44,00 44,00
302 Belgien 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
276 Ungern 29,64 27,41 36,63 30,51 23,76
262 Spanien 28,20 27,25 26,57 26,25 25,89
212 Holland 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75
206 Polen 22,13 22,01 21,66 22,44 24,14
205 Frankrike 22,00 21,00 20,20 21,00 21,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 45 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -