Senaste nytt om priser
Även Skövde höjer grispriset, med 55 öre v 47
När Scan och de flesta andra slakterierna höjde grispriset v 45, följde inte Skövde med. Cato Gustafsson hänvisade till att man ännu inte fått den uppgång av köttpriserna som motiverade de andra slakteriernas höjning.
-Nu har vi fått det, säger Cato, och höjer 55 öre. Det är skinkan som drar och ger ca 4 - 5 kr mer.
Höjningen med 55 öre placerar Skövdes grispris på samma nivå som Dahlbergs och Dalsjöfors grundpris, 14,50 kr.
Nu kan vi se att Dalsjöfors Kvalitet och Ginsten har Sveriges högsta grispris på 15 kr, därefter KLS Ugglarps Topp med 14,85, därefter 14,50-slakterierna.
Vilket ska vi då kalla svensk grisnotering? Det är en bra fråga. Är det 15 kr, 14,85 eller 14,50 kr? Eller är det fortfarande Scans 13,20 kr, som det även anges i de internationella jämförelserna? Bl a använder tyska organisationen ISN Scans notering som svensk riksnotering och anger därmed ofta svenskt grispris som bland de sämsta i Europa. (Valutakurs och köttprocent och andra olikheter förändrar också priset i jämförelser) Vi får då också haltande jämförelse med den faktiska betalningen enligt EU.
Den här veckan har jag varit på EuroTier i Hannover och passade då på att ta en ordentlig genomgång av de svenska grispriserna tillsammans med ISN. Jag hade med mig underlag om prisutveckling, de fakto-betalning, slakteriernas marknadsandelar, osv. Jag hävdade att Scans notering inte är representativt för Sverige och att alla slakterier betalar som de i toppen av tabellen när tilläggen är inräknade, inte som de i botten.
Det visade sig att liknande problem finns i fler länder, inte minst i Tyskland vad gäller suggor, vilket även kom i öppen dager för några veckor sedan när man försökte få slakterierna att ändra systemet med bonusar och tillägg.
Nu får vi se om det blir ändring den här gången av vad som anses vara svenskt grispris i internationell jämförelse. Tidigare försök att få Dalsjöfors pris som svensk notering har misslyckats, eftersom man tyckt att ett slakteri med några få procent av marknaden måste vara mindre representativt än ett slakteri med över 50.
Idag är marknadsandelarna för både Dalsjöfors och KLS Ugglarps större, 10,2 resp 17,8 % och ökande. De är också de två största slakterierna efter Scan, numera. Så kanske väljer ISN deras prisnivå framöver. Vi får se.
Svenskt medelpris var 15,25 kr förra veckan enl EU, efter de flesta slakteriernas höjningar v 45. Det stiger väl lite nästa vecka, när Skövde höjer 55 öre. /LG 101119

Tyskland är nya nummer 1 i listan
Stämningen på den europeiska grismarknaden är god denna vecka. Tyska priset har tagit ledningen i vår pristabell, efter uppgången med 2 cent, bland de sex länder med flest grisar i EU. Spanien har andraplatsen. Även belgiska priset steg med 2 cent. Som vanligt följde även holländska priset med, men endast med 1 cent. I Österrike steg dock priset med så mycket som 4 cent. Denna kraftiga höjning av noteringen anses bero på kraftig omsättning av varor, en av de största som noterats detta år.
En del länder är starkt påverkade av stora valutafluktuationer. Det polska priset t ex, gick upp tydligt, men valutaförändringarna suddade ut höjningen när valutan omvandlas till euro. Priset i England överstiger märkbart förra veckans pris, men noteras i vår tabell som oförändrat pris pga valutaförändringen. I Sverige flyttas det priset nedåt pga valutakursen.
Prognos för tyska marknaden: Det är fortsatt stor efterfrågan på slaktgrisar, så priset torde i varje fall bli minst oförändrat. Vissa slakterier skapar dock oro på grismarknaden, genom att signalera att de kanske endast tänker betala vad de själva vill, än att följa den officiella noteringen. /ISN 101119

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Anmälningsläget på gris ser bra ut och precis som vanligt rullar det på när vi börjar komma in i julförsäljningen.
På livsvinsmarknaden råder fortsatt bra balans och priset är oförändrat. Även för smågrisarna råder bra balans.
Tänk på att prognosanmäla produktionen i god tid. Tänk också på att säkerställa rätt anmält antal djur så fort det sker förändringar mot din anmälan. Dock senast en vecka innan aktuell slaktvecka. Detta gäller alla leverantörer.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Läget är oförändrat från förra veckan. Julförsäljningens utveckling medförde att vi för två veckor sedan kunde höja noteringen med hela 60 öre per kg och det priset är oförändrat. Vi har god avsättning på skinka till en förbättrad prisnivå. På detaljhandelsidan är efterfrågan normal för årstiden. På industrisidan kan vi se en ökad efterfrågan jämfört med föregående vecka.
Under vecka 46 har vi genomfört tre mycket trevliga och intressanta leverantörsmöten, i Blekinge, Kronoberg och på Öland. Vi har berättat om KLS Ugglarps tillväxt och utveckling, samt diskuterat intressanta frågor för framtiden. Nästa vecka fortsätter vi med leverantörsmöten i Skara, Kalmar, Högsby och på Gotland.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det närmar sig jul, men vi tycker inte försäljningen tagit riktig fart ännu.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Det är ingen förändring sedan förra veckan i fråga om försäljningen, men lite mer aktiviteter inför julen.
-I onsdags besiktigades nya anläggningen för styckning. Det gick bra. Vi har några små justeringar att göra innan vi sätter igång produktionen i nya lokalerna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Skinkpriserna är bra nu inför julen och efterfrågan är god. Vi har kunnat höja skinkan 4 - 5 kr. Däremot är det trögare för charkråvaran. Många större tillverkare importerar nog mycket kött till julkorvarna i år.
-De bättre priserna påverkar priset på slaktgrisar, som går upp 55 öre. Vi höjer när vi ser att det finns underlag för höjningen.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Julen börjar närma sig och detta påverkar produktionen.
-Det är balans i slakten och något överskott på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jansson: -Det är något obalans i slakten pga många anmälningar. Det är överskott på smågrisar.
-Julen börjar märkas allt mer i vår produktion.

Danish Crown
Marknaden i Europa har börjat visa de första tecknen på julhandel. Marknaden är dock fortsatt präglat av stort utbud av kött och priserna är därför stabila. Försäljningen av baconprodukter i England går tillfredsställande, med stabila mängder och priser.
Situationen på marknaderna i tredje land är oförändrad, med bra försäljning i Kina och svag försäljning i Japan. I Australien är priserna under press, medan vi i Ryssland förväntar att de nya licenserna utställs mycket snart, vilket öppnar för importen igen.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Alla Sveriges grisföretagare är att gratulera till den friande domen i fallet Mikael Johansson Säffle, och naturligtvis ett speciellt grattis till Mikael själv. Branschen tackar för att Mikael Johansson orkat ta fighten, vilket var väldigt viktigt.
Sveriges Grisföretagare har tagit fram ett ordentligt underlag för de av lagstiftning orsakade merkostnaderna i svensk grisproduktion. Svenskt griskött kostar i primärledet 3,70 SEK per kilo mer att producera än griskött i Tyskland. Det ger en merkostnad på 320 kronor/gris. Merkostnaden ska tas ut på de få kilon som säljs till konsument i form av färska detaljer, vilka i viss mån är möjliga att ta ut ett något högre pris för.
Det handlar om ca 23 % av grisen eller 20 kilo vilka därmed kostar 16 SEK mer än konkurrenternas, allt annat lika. Ekvationen är omöjlig, vilket leder till ett lägre grispris, vilket i sin tur slagit ut produktionen.
En utförlig redovisning kommer i nästa nummer av Svensk Gris. Läs det. Varje grisföretagare ska kunna de siffrorna i huvudet vid eventuella träffar med politiker, upphandlare, kommunala tjänstemän, LRF, m m, och inte minst för sin egen del.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 19 november 2010
Senaste uppdatering gjord 25 november 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 47

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,85 15,85 15,85 15,35
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 15,00 15,00 15,00 14,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 15,00 15,00 14,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,85 14,85 14,85 14,25
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,00
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,50 14,00
Skövde Slakteri 70-96,9 14,50 13,95 13,95 13,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,05 14,05 14,05 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,80 13,80 13,80 13,30
SLP 70-96,9 13,20 13,20 13,20 12,70
Scan 75-96,9 13,20 13,20 13,20 12,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,70 25,70 25,70 25,20
Scan Ekologisk 75-96,9 24,70 24,70 24,70 24,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 47 v 46 v 45
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,89 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,79 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,91 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
19 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,23 Tyskland 1,42 1,42 1,40 1,40 1,37
16 nov jämförbara**
13,89 Italien - 1,481 1,494 1,468 1,468
13,89 England - 1,481 1,452 1,451 1,420
12,88 Tjeckien - - - 1,374 1,387
12,81 Tyskland - 1,366 1,346 1,346 1,316
12,74 Spanien - 1,359 1,359 1,357 1,359
12,54 Polen - - - 1,337 1,337
12,51 Belgien - 1,334 1,310 1,310 1,310
12,42 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,324
12,24 Sverige - 1,305 1,315 1,254 1,269
12,22 Frankrike - 1,303 1,303 1,305 1,314
12,03 Holland - 1,283 1,273 1,273 1,264
11,84 Österrike - 1,263 1,222 1,222 1,222
11,69 Irland - 1,247 1,286 1,286 1,286
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,75 EU, medelpris 1,370 1,376 1,388 1,408 1,430
-
16,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,659 1,650 1,632 1,623 1,618
15,38 Grekland 1,653 1,653 1,671 1,671 1,673
14,84 Rumänien 1,595 1,620 1,630 1,637 1,642
14,74 Italien 1,584 1,584 1,610 1,640 1,652
14,68 Sverige 1,577 1,588 1,551 1,567 1,564
14,09 England 1,514 1,534 1,548 1,582 1,603
13,84 Finland 1,487 1,482 1,484 1,478 1,433
13,59 Portugal 1,460 1,470 1,490 1,530 1,550
13,48 Luxemburg 1,448 1,442 1,440 1,440 1,451
13,45 Slovakien 1,445 1,432 1,470 1,488 1,526
13,41 Estland 1,441 1,426 1,419 1,456 1,449
13,35 Tjeckien 1,434 1,440 1,448 1,473 1,473
13,12 Tyskland 1,410 1,406 1,407 1,407 1,422
12,95 Lettland 1,391 1,479 1,419 1,577 1,562
12,85 Ungern 1,381 1,415 1,452 1,479 1,483
12,70 Litauen 1,365 1,382 1,412 1,514 1,511
12,40 Spanien 1,332 1,336 1,363 1,411 1,440
12,14 Polen 1,305 1,321 1,355 1,394 1,438
12,82 Slovenien 1,378 1,366 1,381 1,379 1,374
12,56 Österrike 1,350 1,344 1,356 1,346 1,370
12,10 Irland 1,300 1,363 1,337 1,374 1,373
11,91 Frankrike 1,280 1,280 1,290 1,310 1,350
11,84 Belgien 1,272 1,274 1,270 1,275 1,299
11,74 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,263 1,294
11,70 Holland 1,257 1,275 1,277 1,277 1,297
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 nov
3 nov
27 okt
21 okt
Utbud
505
630
700
1118
Sålda
505
630
700
1118
Medelpris, euro
1,44
1,43
1,40
1,40
Lägst
1,43
1,42
1,40
1,39
Högst
1,44
1,44
1,41
1,40
Medelpris, skr
13,42
13,28
13,03
12,99

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
KLS Ugglarps 140- - 7,40 7,40 7,40
SLP 140,1 kg- - 7,35 7,35 7,35
Scan 140- - 7,35 7,35 7,35
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,80
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
6,05
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,56
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,05
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,13
ZNVG 56 % euro 1,08 1,08 1,07
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
10,97
10,81
10,59
10,63
10,45
10,47
10,60
Dollar 6,90 6,76 6,55 6,73 6,64 6,53 6,68
Euro 9,38 9,32 9,29 9,31 9,28 9,21 9,33
Dansk 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23 1,25
Norsk 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14 1,14 1,16
Yen 8,29 8,27 8,10 8,29 8,19 8,04 8,08
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,80 17,80 17,80
Dito PMWS-vaccinerade - 19,10 19,10 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80M 17,80M 16,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 485 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 450 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 490 490 490
Bis Plus 30 kg, marknad - 465 465 465
Bas 30 kg, beräknad - 456 456 456
Bas 30 kg, marknads - 431 431 431
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 317
KRAV, 30 kg - 828 828 828
Scan Ekologisk - 785 785 785
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 400 400 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 4500 4500 1 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - överst 500 5-600
Dahlbergs Slakteri - överst överst balans
Ginsten - balans överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 187 187 187
389
Basis 30 kg 317 317 317 317 317
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 192 192
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 322
241
SPF 7 kg 196 196 196 196 196
400
SPF 30 kg 326 326 326 326 326
935
Økologi 30 kg 748 748 764 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 580 580 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
540
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
384
ZNVG 28 kg 41 41 40 40 39
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
308 EU, medelpris 33,09 32,56 32,48 32,57 32,53
-
745 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 60,54 61,58 62,67 62,70 59,44
483 Tjeckien 51,90 51,90 52,01 52,12 52,15
477 Italien 51,20 51,20 51,27 51,39 51,59
466 England 50,06 49,75 49,61 50,39 51,39
463 Finland 49,75 50,20 49,75 50,04 48,74
372 Slovakien 40,00 50,00 41,62 50,00 40,00
370 Tyskland 39,80 38,50 38,10 38,00 37,90
360 Luxemburg 38,70 38,70 35,30 35,70 32,60
357 Estland 38,40 40,49 40,81 39,24 39,73
357 Danmark* 36,08 36,07 36,07 36,07 36,08
335 Portugal 36,00 36,00 40,00 44,00 44,00
302 Belgien 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
276 Ungern 29,64 27,41 36,63 30,51 23,76
262 Spanien 28,20 27,25 26,57 26,25 25,89
212 Holland 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75
206 Polen 22,13 22,01 21,66 22,44 24,14
205 Frankrike 22,00 21,00 20,20 21,00 21,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -