Senaste nytt om priser
Ginsten höjer grispriset 30 öre v 48
-Vi höjer grispriset nästa vecka med 30 öre till 15,30 kr. Men vi fortsätter sänka slaktvikterna.
Det säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten Slakteri. Ginsten får därmed Sveriges högsta grispris, men med lättare grisar. Slaktvikterna har annars inte börjat sänkas inför julen. Prisavståndet mellan de bäst och sämst betalande slakterierna ökar således den här veckan.
Det är dock fel att säga bäst och sämst grispris, eftersom ingen vet vad grispriserna egentligen är och därför att det finns något som heter tillägg, som man förhandlar om. I veckan fick jag rapport om en vanlig lantbrukare som tecknat avtal med Scan på notering + 1,60 kr. Det blir 14,80 kr. När tilläggen räknats in, blir det alltså inte lika stor skillnad mellan slakteriernas grispriser. Visserligen fortfarande 5 öre under KLS Ugglarps Topp och 50 öre under Ginsten och 20 under Dalsjöfors Kvalitet. Om det var andra förmåner som vägde upp skillnaden, vet jag inte. Det finns ju mer än reda pengar att förhandla om i leveranskontrakt, som bekant!
Sveriges Grisuppfödare har tagit fram ett förslag till tilläggstext till de leveranskontrakt som träffas. Det är till för att skydda uppfödaren mot oförutsedda kostnader. Ni kan läsa mer om det nedan i Per Karlssons kommentar.
Att det är krångligt med grispriser som ingen kan läsa sig till någonstans tycks nu även Swedish Meats hålla med om, trots att man tillämpade samma prissystem även på sin tid som operativ slaktare. Men nu som Sveriges Djurbönder har man tagit upp frågan med finska LSO, när de var på besök i Sverige, för att försöka få ett prissystem hos Scan, liknande de flesta övriga slakteriers. Men LSO var tveksamma, liksom Håkan Eriksson, Vinninga, under mötet.
– Vi har fått en förhandlingskultur i Sverige och det kommer vi aldrig att kunna ändra på, sade han.
Garantipriser och annat som stimulerar insättningen av smågrisar, har också diskuterats i veckan, efter en artikel i ATL. Där sas att man kan få en tredjedel av smågrisen i rabatt, om man sätter in grisar. I samma artikel intervjuades Cato Gustafsson, Skövde Slakteri.
-Om det förekommer sådana här rabatter, så är det inte hos Skövde Slakteri, hälsar han. Men vi måste hitta olika sätt att få bort smågrisöverskottet, som dock inte är lika allvarligt som 2007.
I veckan har jag ätit första julskinkan i år och första klimatcertifierade julskinkan någonsin. Det var hos Sven-Erik Johansson, Nibble, Västerås, som även har ett nytt stallsystem, igen. Klimatsmart. Det ska jag berätta mer om senare. /LG 101126

Balansen på grisköttmarnaden väntas bestå till jul
Under månaden som är kvar till jul väntas det vara stabilt på marknaden för slaktgrisar. De flesta av Europas grispriser ligger stilla. Tyskland försvarar sin position bland de sex största grisländerna och ligger etta. Spanien följer tätt efter. Det engelska priset visar en positiv trend. Även Polens grispris steg tydligt, medan franska steg marginellt i torsdags. Man förväntar att italienska priset ska falla något.
Orsaken till den goda stämningen på Europas grismarknad är att det är god efterfrågan på griskött denna årstid, när slakteriernas kapacitet ska utnyttjas. I Holland uppmanar DGB, som är ett dotterbolag till holländska intresseorganisationen NVV, sina grisbönder att planlägga sin anmälan av slaktfärdiga grisar så snart som möjligt, eftersom kapaciteten i slakten är låg i jul pga helgdagarna.
Tendens på tyska marknaden: Det syns inga tecken på svagare efterfrågan på slaktgrisar och utsikten till oförändrade priser är lovande. ISN 101126

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknadssituationen på gris är oförändrad och vi fortsätter att ha en bra anmälan. Scans julproduktion är nu igång och följer plan.
Smågrissituationen är oförändrad, likaså livsvinsmarknaden som har fortsatt bra balans.
Det är många leverantörer som nu prognosanmält sina djur inför julproduktionen. Tänk också på att du måste säkerställa rätt anmält antal djur så fort det sker förändringar mot din anmälan. Dock senast en vecka innan aktuell slaktvecka. Detta gäller alla leverantörer.
Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är i stort sett oförändrat från förra veckan. Vi har fortsatt god avsättning på skinka. På detaljhandelsidan är efterfrågan något lugnare men normal för årstiden.
Under två veckor har vi genomfört sex mycket trevliga och välbesökta leverantösmöten där vi har berättat om KLS Ugglarps tillväxt och utveckling, samt diskuterat intressanta frågor för framtiden. Ett stort tack till alla som har medverkat!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Markanden går som beäknat, kommer igång jul, märks lite, men inte så mycket.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -På måndag drar vi igång nya anläggningen för styckning och alla går på högvarv för att allt ska fungera bra från början. Det kommer också många besökare för att se anläggningen.
-Julproduktionen är igång, men signalen från handeln är att det ännu inte är någon riktig fart. Detta är inte speciellt för julprodukterna, utan det är lite tröghet på marknaden i största allmänhet.
-Vi tror dock att affärerna kommer igång på allvar, men lite senare än tidigare år.
-Som alla andra har vi det lite trögt på smågrismarknaden. Vi har inte analyserat orsakerna, men en orsak kan vara minskad beläggning i stallarna och en del som inte sätter in grisar alls.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: --Nu är det full fart på försäljningen inför julen. Det har varit en lite avvaktande marknad, men nu har det släppt. -Smågrisöverskottet är fortfarande problem, men ska inte överdrivas. Det är inte alls samma problem som 2007. Nu håller vi utsättningen av smågrisar igång, även om det får ske med lite olika form av taktik. Det finns ingen standardlösning.
-Men några 200 kr i rabatt per gris, som tydligen antytts, det förekommer inte och har inte heller förekommit.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Rekordpriser på brasiliansk nötkött, terminspriser gris i USA nära 2 dollar, samtidigt som dollarn ökar i värde. Positivt! Hoppas foderpriset lugnar sig lite…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -1 advent är en början på julen vad gäller mat. Sedan går det fort till jul. Vi är nu igång med julproduktionen.
-Det är balans i slakten och överskott på smågrisar

LSO (HKScan)
Ulf Jansson: -Det är balans i slakten och smågrisarna går mot balans, men fortfarande är det lite överskott.
-Marknaden inför julen präglar nu produktionen.

Danish Crown
Vi upplever för närvarande oförändrad marknad, där priserna på färskt kött i Europa är stabiliserad och vi förväntar en jämn prisnivå de kommande veckorna. Vi säljer goda volymer av både kotlett, karré, bog och skinka.
Den engelska marknaden för bacon är likaså oförändrad. Den japanska marknaden är fortsatt lugn. Det finns stora lager i Japan och företagen arbetar på att få ned dessa inför avslutningen av året.
Den kinesiska marknaden är i en tillfredsställande situation. Priserna är goda och det säljs förväntade volymer. De kinesiska myndigheterna har intervenerat i marknaden för att undgå en prisbubbla och de säljer f n ut av sina lager. Det är ett tecken på en fortsatt stark marknad.
I Ryssland är marknaden fortsatt lugn och man väntar på att de nya importlicenserna fördelas.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Först en rättelse. I ATL idag refereras till att Sveriges Grisföretagare skulle ha synpunkter på om ett slakteri subventionerar smågrisar. Detta är helt fel. Sveriges grisföretagare anammar marknadsekonomi. En vara blir inte föremål för affär om inte två parter är nöjda. Om Skövde sänker priset på smågrisar är det för att både köpare och säljare ska komma överens. Det kallas marknadsekonomi och det stöder Sveriges Grisföretagare. Frågan gällde prissättning på smågrisar generellt, där undertecknad framförde att dagens beräknade modell för smågrispriset inte är den mest optimala, vilket Skövdes subvention också visar.
Avtal
Sveriges Grisföretagare har tagit fram tillägg att komplettera det ordinarie leveransavtalet med. Tillägget är tänkt att skydda säljaren mot exempelvis ändrade foderpriser och köparen att kunna terminssäkra motsvarande mängd foder och därigenom säkra sig till en fast kostnad för grisarna. Många säljare upplever prissäkring som lite komplicerat, det kanske är lättare för köparen att hantera. Tillägget kan användas på ett antal olika sätt, vilka presenteras mer ingående i nästa nummer av Svensk Gris. Tillägget kan ändras efter behov på ett flertal sätt. Procentsatser, tidslängd mm, m m. Klicka här för att läsa avtalstillägget.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 26 november 2010
Senaste uppdatering gjord 29 november 22,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 48

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,85 15,85 15,85 15,85
Ginsten Slakteri 65-88,9 15,30 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,85 14,85 14,85 14,85
Dalsjöfors Grund 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 70-96,9 14,50 14,50 13,95 13,95
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,05 14,05 14,05 14,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,80 13,80 13,80 13,80
SLP 70-96,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Scan 75-96,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 25,70 25,70 25,70 25,70
Scan Ekologisk 75-96,9 24,70 24,70 24,70 24,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 48 v 47 v 46
11,31 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,89 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,28 1,28 1,28
11,79 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,91 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
26 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,16 Tyskland 1,42 1,42 1,42 1,40 1,40
24 nov jämförbara**
13,8 England - 1,496 1,481 1,452 1,451
13,60 Italien - 1,468 1,481 1,494 1,468
12,64 Tjeckien - - - 1,364 1,374
12,66 Tyskland - 1,366 1,366 1,346 1,346
12,59 Spanien - 1,359 1,359 1,359 1,357
12,57 Polen - - - 1,356 1,337
12,28 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,325
12,36 Belgien - 1,334 1,334 1,310 1,310
12,08 Frankrike - 1,304 1,303 1,303 1,305
12,05 Sverige - 1,300 1,305 1,315 1,254
11,89 Holland - 1,283 1,283 1,273 1,273
11,70 Österrike - 1,263 1,263 1,222 1,222
11,55 Irland - 1,247 1,247 1,286 1,286
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,75 EU, medelpris 1,370 1,376 1,388 1,408 1,430
-
16,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,659 1,650 1,632 1,623 1,618
15,38 Grekland 1,653 1,653 1,671 1,671 1,673
14,84 Rumänien 1,595 1,620 1,630 1,637 1,642
14,74 Italien 1,584 1,584 1,610 1,640 1,652
14,68 Sverige 1,577 1,588 1,551 1,567 1,564
14,09 England 1,514 1,534 1,548 1,582 1,603
13,84 Finland 1,487 1,482 1,484 1,478 1,433
13,59 Portugal 1,460 1,470 1,490 1,530 1,550
13,48 Luxemburg 1,448 1,442 1,440 1,440 1,451
13,45 Slovakien 1,445 1,432 1,470 1,488 1,526
13,41 Estland 1,441 1,426 1,419 1,456 1,449
13,35 Tjeckien 1,434 1,440 1,448 1,473 1,473
13,12 Tyskland 1,410 1,406 1,407 1,407 1,422
12,95 Lettland 1,391 1,479 1,419 1,577 1,562
12,85 Ungern 1,381 1,415 1,452 1,479 1,483
12,70 Litauen 1,365 1,382 1,412 1,514 1,511
12,40 Spanien 1,332 1,336 1,363 1,411 1,440
12,14 Polen 1,305 1,321 1,355 1,394 1,438
12,82 Slovenien 1,378 1,366 1,381 1,379 1,374
12,56 Österrike 1,350 1,344 1,356 1,346 1,370
12,10 Irland 1,300 1,363 1,337 1,374 1,373
11,91 Frankrike 1,280 1,280 1,290 1,310 1,350
11,84 Belgien 1,272 1,274 1,270 1,275 1,299
11,74 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,263 1,294
11,70 Holland 1,257 1,275 1,277 1,277 1,297
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 nov
10 nov
3 nov
27 okt
Utbud
540
505
630
700
Sålda
540
505
630
700
Medelpris, euro
1,45
1,44
1,43
1,40
Lägst
1,45
1,43
1,42
1,40
Högst
1,46
1,44
1,44
1,41
Medelpris, skr
13,44
13,42
13,28
13,03

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
KLS Ugglarps 140- - 7,40 7,40 7,40
SLP 140,1 kg- - 7,35 7,35 7,35
Scan 140- - 7,35 7,35 7,35
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 46 v 45
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
6,05
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,56
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,05
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,13
ZNVG 56 % euro - 1,08 1,07
Galtar
6,76
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 47 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
10,97
10,97
10,81
10,59
10,63
10,45
10,47
Dollar 6,95 6,90 6,76 6,55 6,73 6,64 6,53
Euro 9,27 9,38 9,32 9,29 9,31 9,28 9,21
Dansk 1,24 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23
Norsk 1,14 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14 1,14
Yen 8,35 8,29 8,27 8,10 8,29 8,19 8,04
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,80 17,80 17,80
Dito PMWS-vaccinerade - 19,10 19,10 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,80M 17,80M 17,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 485 485 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 450 450 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 490 490 490
Bis Plus 30 kg, marknad - 465 465 465
Bas 30 kg, beräknad - 456 456 456
Bas 30 kg, marknads - 431 431 431
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 317
KRAV, 30 kg - 828 828 828
Scan Ekologisk - 785 785 785
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 400 400 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 4500 4500 4500
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - överst överst 500
Dahlbergs Slakteri - överst överst överst
Ginsten - överst balans överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
230
Basis 7 kg 187 187 187 187 187
389
Basis 30 kg 317 317 317 317 317
236
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 192 192
396
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 322
241
SPF 7 kg 196 196 196 196 196
400
SPF 30 kg 326 326 326 326 326
935
Økologi 30 kg 748 748 748 764 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 580 580 580 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus - 52 52 52 52
Snellmans
540
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
384
ZNVG 28 kg - 41 41 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
308 EU, medelpris 33,09 32,56 32,48 32,57 32,53
-
745 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 60,54 61,58 62,67 62,70 59,44
483 Tjeckien 51,90 51,90 52,01 52,12 52,15
477 Italien 51,20 51,20 51,27 51,39 51,59
466 England 50,06 49,75 49,61 50,39 51,39
463 Finland 49,75 50,20 49,75 50,04 48,74
372 Slovakien 40,00 50,00 41,62 50,00 40,00
370 Tyskland 39,80 38,50 38,10 38,00 37,90
360 Luxemburg 38,70 38,70 35,30 35,70 32,60
357 Estland 38,40 40,49 40,81 39,24 39,73
357 Danmark* 36,08 36,07 36,07 36,07 36,08
335 Portugal 36,00 36,00 40,00 44,00 44,00
302 Belgien 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
276 Ungern 29,64 27,41 36,63 30,51 23,76
262 Spanien 28,20 27,25 26,57 26,25 25,89
212 Holland 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75
206 Polen 22,13 22,01 21,66 22,44 24,14
205 Frankrike 22,00 21,00 20,20 21,00 21,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -