Senaste nytt om priser
Försenad @-GRIS
Senaste resan blev förlängd och jag fick göra @-GRIS på min notebook-dator. Där hade jag ovanligt nog inte laddat ner alla era mailadresser. Därför kunde jag inte skicka @-GRIS till mailbrevlådorna som vanligt på fredagskvällen, men jag lade nyhetsbrevet på GrisPortalen.
Här kommer dock @-GRIS några dagar försenat och jag ber om överseende med det inträffade. Kul i alla fall att en del frågade om jag somnat. Mailet kommer ju ibland sent på kvällen. /LG 101206

Julfesten är över, nu sjunker priserna
Årets julfest är över och den blev kort. Nästa vecka sänker både Scan och dotterbolag, KLS Ugglarps och Dalsjöfors priset på slaktgrisar med 75 öre. Skövde, Dahlbergs och Ginsten fortsätter med julpriserna.
Scan skriver att köttråvaran till julprodukterna är inköpt och de grisar som slaktas nu måste avsättas till annat, eller på andra marknader. Peter Johansson, Dalsjöfors, säger att 75 öres sänkning speglar marknadens bild.
Skillnaden i betalningsförmåga mellan bäst betalande och sämst blir i alla fall historiskt stort, hela 2,85 kr nästa vecka.
Vi har också fått veta skillnaden i betalningsförmåga mellan svenska och danska slakterier. Danish Crown bekantgjorde sin efterbetalning i veckan och den blev 1,18 skr, som alltså ska läggas till veckopriset 11,31. Det blir 12,49 skr. Danish Crown gjorde sitt bästa bokslut någonsin.
Glädjande är också att finska delen av HKScan höjer priset på slaktgris med 2 cent som kompensation för de stigande foderkostnaderna. Det är så det måste fungera, höjda råvarukostnader ska tas ut av konsumenten.
Jag har i veckan varit på Agromek i Herning. Det är en mässa med stort inflytande på det mästa i Danmaark, det har vi konstaterat tidigare. I år lyckades man flytta Agromek-ovädret i januari till november. Snökaoset gick givetvis ut över besökarantalet.
Trendförändringar brukar man leta efter på mässor. Viktigaste tycker jag är att hela grisens proteinförsörjning nu kan tas från egna gården, om försöken med fermentering av alla raps- och böntyper håller vad de ser ut att lova. GMO-fritt och ekologiskt är bonusar i systemet. Läs mer på GrisPortalen. /LG 101206

Stabilt i EU, tack vare exporten

Det är ovanligt stabilt på marknaden för slaktgrisar, för att vara den här säsongen. Flesta grispriserna är oförändrade i hela Europa. Tyska priset är tongivande och bas för stabiliteten. Spanska, danska och belgiska priset är oförändrat mot förra veckan. Holländska steg en cent och därmed minskade skillnaden till de övriga största grisländerna.
Östeuropeiska priserna (polska och tjeckiska) har fortfarande tendens till svaghet. De rekordstora volymerna griskött som exporteras från EU sägs vara en av orsakerna till att marknaden är stabil i Europa. Enligt tyska AMI, ett institut för marknadsanalys, steg exporten med 14 % från januari till september i år. Griskött och biprodukter till Ryssland är i hög grad orsaken till detta. Däremot har exporten av levande grisar till Ryssland minskat.
Tendens för tyska marknaden: Säsongsmässigt stiger utbudet av slaktgrisar, men slakteriernas efterfrågan är också stor. Eftersom slakterierna vill utnyttja sin kapacitet fullt ut, väntas minst oförändrat pris. Denna trend förstärks av att nötköttmarknaden är stabil och växande. /ISN 101206
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Merparten av råvaran till Scans julproduktion är framtagen och vi följer inköpsplanen. Vi hoppas på en bra försäljning de närmsta veckorna av Scan-märkta julprodukter i landets butiker. Vill du se hur vi tillverkar Scans Piggham julskinka, se vår film på länken www.scan.se/julskinkeskola. Scan går nu successivt in i en ny produktionsperiod där grisköttet säsongsmässigt avsätts i andra produkter och på andra marknader till lägre prisnivåer.
Vi har en bra anmälan av grisar och vi vill påminna om att prognosanmäla aktuella djur samt säkerställa rätt antal kommande veckor.
Smågrissituationen utvecklas positivt och vi har en halv veckas kö. Livsvinsmarknaden är oförändrad med fortsatt bra balans.
Noteringen: Gris -75 öre/kg. Sugga oförändrad. Smågris marknadsnotering -20 kr/st och beräknad notering -33 kr/st.

KLS Ugglarps
Vi har god avsättning för våra produkter och är mitt uppe i julförsäljningsperioden. Den går dock mot sitt slut och därmed följer en mindre stark marknadssituation och därför sänker vi noteringen för gris.  
När det gäller charkråvara märker vi att vår svenska krona är stark och importtrycket pressar oss. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har stora anmälningar och det är gott om grisar fram till nyår. Efter nyår behöver vi dock fler leverantörer.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Det sker nu en marknadsförändring. Sänkningen av priset speglar marknadsbilden, även om det är negativt för uppfödarna. Det kan dock skilja litet mellan slakterier. Priset ändras både pga ändrad marknad för svensk råvara och import.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Nu börjar det bli riktig fart på julgrejerna. I övrig är det som förra veckan.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Stålbadet har börjat…
-Det enda som lär gå upp närmsta tiden är foderpriset…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi är mitt i julens förberedelser, vilket är normalt så här års. Första veckorna i december är en stor satsning.
-Både slakt och smågrisar är i balans

LSO (HKScan)
Ulf Jansson: -Prishöjningen vecka 49 med 2 cent är kompensation för de stigande foderpriserna.
-Vi lanserar nu en satsning på 3,25 omgångar slaktgrisar per grisplats och år. Det ger ett extra tillägg på 3 cent. Den som producerar 3,25 omgångar per år får därmed 8 cent + 3 cent i tillägg. Det tidigare tillägget utgick med 8 cent för dem som kör 3,0 omgångar per år.

Danish Crown
Den europeiska marknaden har nu äntligen fått in högsta julväxeln. Det betyder att det är god volymmässig avsättning, men då det fortfarande är höga slaktvolymer i Tyskland, är priserna oförändrade.
Avsättningen av baconprodukter i England går planmässigt och vi utnyttjar vår kapacitet bra. På de andra internationella marknaderna väntar vi fortsatt på att de ryska kunderna får sina licenser förnyade. Intill dess är försäljningen lugn. I Kina har de kinesiska myndigheterna intervenerat och säljer ut av lagren för att kyla ner priserna. De kinesiska livsmedelspriserna är f ö annars stigande och det ger en inflationspress i Kina. Stigande priser och god efterfrågan är ju bra för oss.
Avsättningen till Japan är lugn för kotlett och bröstfläsk, medan karré säljer tillfredsställande.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Jag påminner om:
Avtal
Sveriges Grisföretagare har tagit fram tillägg att komplettera det ordinarie leveransavtalet med. Tillägget är tänkt att skydda säljaren mot exempelvis ändrade foderpriser och köparen att kunna terminssäkra motsvarande mängd foder och därigenom säkra sig till en fast kostnad för grisarna. Många säljare upplever prissäkring som lite komplicerat, det kanske är lättare för köparen att hantera. Tillägget kan användas på ett antal olika sätt, vilka presenteras mer ingående i nästa nummer av Svensk Gris. Tillägget kan ändras efter behov på ett flertal sätt. Procentsatser, tidslängd mm, m m. Klicka här för att läsa avtalstillägget.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 3 december 2010
Senaste uppdatering gjord 7 december 9,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 49

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten Slakteri 65-85,9 15,30 15,30 15,00 15,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,10 15,85 15,85 15,85
Skövde Slakteri 70-96,9 14,50 14,50 14,50 13,95
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,25 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,10 14,85 14,85 14,85
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,75 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,30 14,05 14,05 14,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,80 13,80 13,80
SLP 70-96,9 12,45 13,20 13,20 13,20
Scan 75-96,9 12,45 13,20 13,20 13,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,95 25,70 25,70 25,70
Scan Ekologisk 75-96,9 23,95 24,70 24,70 24,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 49 v 48 v 47
11,22 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,90 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,30 1,28 1,28
11,63 Österbottens 80 – 98 euro 1,27 1,27 1,27
12,73 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
2 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,28 Tyskland 1,45 1,42 1,42 1,42 1,40
30 nov jämförbara**
13,97 England - 1,526 1,496 1,481 1,452
13,44 Italien - 1,468 1,468 1,481 1,494
12,44 Tjeckien - - - 1,359 1,364
12,51 Tyskland - 1,366 1,366 1,366 1,346
12,44 Spanien - 1,359 1,359 1,359 1,359
12,30 Polen - - - 1,343 1,356
12,13 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,325
12,21 Belgien - 1,334 1,334 1,334 1,310
11,96 Frankrike - 1,306 1,304 1,303 1,303
12,01 Sverige - 1,312 1,300 1,305 1,315
11,84 Holland - 1,293 1,283 1,283 1,273
11,56 Österrike - 1,263 1,263 1,263 1,222
11,42 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,286
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
12,75 EU, medelpris 1,370 1,376 1,388 1,408 1,430
-
16,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,659 1,650 1,632 1,623 1,618
15,38 Grekland 1,653 1,653 1,671 1,671 1,673
14,84 Rumänien 1,595 1,620 1,630 1,637 1,642
14,74 Italien 1,584 1,584 1,610 1,640 1,652
14,68 Sverige 1,577 1,588 1,551 1,567 1,564
14,09 England 1,514 1,534 1,548 1,582 1,603
13,84 Finland 1,487 1,482 1,484 1,478 1,433
13,59 Portugal 1,460 1,470 1,490 1,530 1,550
13,48 Luxemburg 1,448 1,442 1,440 1,440 1,451
13,45 Slovakien 1,445 1,432 1,470 1,488 1,526
13,41 Estland 1,441 1,426 1,419 1,456 1,449
13,35 Tjeckien 1,434 1,440 1,448 1,473 1,473
13,12 Tyskland 1,410 1,406 1,407 1,407 1,422
12,95 Lettland 1,391 1,479 1,419 1,577 1,562
12,85 Ungern 1,381 1,415 1,452 1,479 1,483
12,70 Litauen 1,365 1,382 1,412 1,514 1,511
12,40 Spanien 1,332 1,336 1,363 1,411 1,440
12,14 Polen 1,305 1,321 1,355 1,394 1,438
12,82 Slovenien 1,378 1,366 1,381 1,379 1,374
12,56 Österrike 1,350 1,344 1,356 1,346 1,370
12,10 Irland 1,300 1,363 1,337 1,374 1,373
11,91 Frankrike 1,280 1,280 1,290 1,310 1,350
11,84 Belgien 1,272 1,274 1,270 1,275 1,299
11,74 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,263 1,294
11,70 Holland 1,257 1,275 1,277 1,277 1,297
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 dec
24 nov
10 nov
3 nov
Utbud
750
540
505
630
Sålda
750
540
505
630
Medelpris, euro
1,45
1,45
1,44
1,43
Lägst
1,44
1,45
1,43
1,42
Högst
1,47
1,46
1,44
1,44
Medelpris, skr
13,28
13,44
13,42
13,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
KLS Ugglarps 140- - 7,40 7,40 7,40
SLP 140,1 kg- - 7,35 7,35 7,35
Scan 140- - 7,35 7,35 7,35
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,50 6,05 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
5,95
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,95
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,98
ZNVG 56 % euro 1,09 - -
Galtar
6,71
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 47 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
10,89
10,97
10,97
10,81
10,59
10,63
10,45
Dollar 6,97 6,95 6,90 6,76 6,55 6,73 6,64
Euro 9,16 9,27 9,38 9,32 9,29 9,31 9,28
Dansk 1,22 1,24 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,13 1,14 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14
Yen 8,29 8,35 8,29 8,27 8,10 8,29 8,19
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,95 17,80 17,80
Dito PMWS-vaccinerade - 18,25 19,10 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,30M 17,80M 17,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 460 485 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 425 450 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 445 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 490 490
Bis Plus 30 kg, marknad - 445 465 465
Bas 30 kg, beräknad - 423 456 456
Bas 30 kg, marknads - 411 431 431
Nyavvanda, 9 kg - 291 317 317
KRAV, 30 kg - 795 828 828
Scan Ekologisk - 752 785 785
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 400 400 400 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 0,5 v 4500 4500
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans överst överst
Ginsten - överst överst balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 187 187 187 187 187
386
Basis 30 kg 317 317 317 317 317
234
SPF+Myc 7 kg 192 192 192 192 192
392
SPF+Myc 30 kg 322 322 322 322 322
239
SPF 7 kg 196 196 196 196 196
397
SPF 30 kg 326 326 326 326 326
912
Økologi 30 kg 748 748 748 748 764
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
540
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
375
ZNVG 28 kg 43 41 41 41 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
308 EU, medelpris 33,09 32,56 32,48 32,57 32,53
-
745 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 60,54 61,58 62,67 62,70 59,44
483 Tjeckien 51,90 51,90 52,01 52,12 52,15
477 Italien 51,20 51,20 51,27 51,39 51,59
466 England 50,06 49,75 49,61 50,39 51,39
463 Finland 49,75 50,20 49,75 50,04 48,74
372 Slovakien 40,00 50,00 41,62 50,00 40,00
370 Tyskland 39,80 38,50 38,10 38,00 37,90
360 Luxemburg 38,70 38,70 35,30 35,70 32,60
357 Estland 38,40 40,49 40,81 39,24 39,73
357 Danmark* 36,08 36,07 36,07 36,07 36,08
335 Portugal 36,00 36,00 40,00 44,00 44,00
302 Belgien 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
276 Ungern 29,64 27,41 36,63 30,51 23,76
262 Spanien 28,20 27,25 26,57 26,25 25,89
212 Holland 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75
206 Polen 22,13 22,01 21,66 22,44 24,14
205 Frankrike 22,00 21,00 20,20 21,00 21,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 49 v 48 v 47 v 46
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -