Senaste nytt om priser
Ginsten, Skövde och Dahlbergs håller fast vid julpriset v 50!
Både Ginsten, Skövde och Dahlbergs kör julpriser även v 50, dvs Ginsten toppar med 15,30 och Skövde och Dahlbergs ligger kvar på 14,50. Vid alla tre slakterierna säger man att det är mycket god julförsäljning som håller i sig för ett oförändrat pris en vecka till.
Det är otroligt stor skillnad när du lägger in grispriser i kalkylerna mellan minsta och största slakterierna. 15,30 kr contra 12,45, hela 2,85 kr. Man ska dock ta hänsyn till att Ginsten vill ha in grisarna vid lägre vikt, vilket påverkar griskalkylen negativt. Det kan dock vara positivt om man kan skicka grisen tidigare till ett bra pris, jämfört med att skicka den senare vid ett dåligt, som det oftast blir efter jul.
Det här med att hålla grispriset uppe nära jul, får mig alltid att tänka på Rolf "Lillen" Olsson, nästan legendarisk slaktare och ägare till Sydkött. Han slaktade, eller i varje fall styckade även julaftonen och körde själv ut sista skinkorna till butikerna sent på julafton. Allt för att utnyttja de högre priser som gick att ta ut vid jul.
Numera faller priserna drastiskt långt före jul, men vi kan alltså se skillnader mellan slakterier även nu. Priser och engagemang har nog visst samband, fortfarande? Eller...
Julpriser var verkligen julpriser förr och inte adventspriser och hade nog större betydelse för grisuppfödarnas ekonomi, det visar första numret av @-GRIS, som kom strax före jul 2001. Men första utgåvorna, de före jul, finns inte kvar. Det går inte att se exakt vad som hände den julen.
Lucianumret 2002 visar dock att Ginsten toppar grispriset även då med 12,95 i Halland och 1 kr lägre längre ute i periferin. Men skillnaderna var väsentligt mindre till övriga slakterier. Swedish Meats pris var 11,55 kr.
Först v 52 2002, alltså tre veckor senare än idag för 8 år sedan, skrev jag att julfesten var över. Först då sänkte de flesta slakterierna priserna med 50 öre (en del privatslakterier tog dessutom bort ett marknadstillägg på 15 öre). Och julpriserna fortsatte ännu längre: Skövdes, Dahlbergs och Sydkötts leverantörer kunde dansa kring granen även mellandagarna och glädjas åt julpriset. Även 35 000 överstående hos Swedish Meats betalades med garanterade julpriser ända fram v 4 - 5. De flesta slakterier slaktade med prisgaranti långt efter nyår.
Du kan själv gå in och kolla grispriserna från 2004 och senare, på GrisPortalen. Då kan du se att Ginsten är med i toppen även fler jular, men en del år är det Skövde och även SLP som leder prisdansen. /LG 101210, 101213

Tyska priset upp 3 cent till! 55 öre på 14 dagar
Tyska grispriset fortsätter upp även v 50 med 3 cent och höjningen är nu 55 öre på 24 dagar. Priset höjdes 3 cent även innevarande vecka.
Den tyska kommentaren är att det är en mycket stark efterfrågan på griskött f n.
55 öre upp i Tyskland bör rimligen hålla igen prissänkningarna efter jul även här i Sverige. /LG 101210
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vår anmälan av grisar följer lagd plan. Scans produktion flyter på utan störningar och vi har en bra julförsäljning. Det är dock brist på EU-ekologiskt och Krav, speciellt skinka. Vi möts nu av en ökande inhemsk priskonkurrens på den svenska marknaden.
Marknadsläget för smågris ser allt bättre ut och vi har nu stort sett balans i Kristianstad och Skara, medan Uppsala och Visby har i snitt en veckas kösituation.
På livsvinsmarknaden är det bra tillgång på gyltämnen och obetäckta medan det råder balans på dräktiga.
Vi vill bjuda in alla intresserade på visning av ett nybyggt smågrisstall hos Hönnedal Pork i Fjälkinge, tisdagen 14 december kl 10-15. SLS är på plats med information och bjuder dig på grillad korv. Välkommen!
Noteringen: Gris oförändrad. Sugga oförändrad. Smågris oförändrad. Livsvin -30 till -100 kr beroende på handelsklass.

KLS Ugglarps
Vi har god avsättning för våra produkter. Julförsäljningsperioden går mot sitt slut och därefter följer en mindre stark marknadssituation. Våra priser är oförändrade jämfört med förra veckan. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu har det varit en vecka med full rulle. Vi hoppas hålla igång på samma nivå även nästa vecka. Därför blir priset på slaktgrisar oförändrat även vecka 50.
-Det är bra slakt och balans för smågrisar.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Fortfarande ra julförsälnning, går på alla cylindrar, allt som har med jula tt göra, skinka, färs, revben, färs.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Överskottet på smågrisar minskar och priset kan därför justeras i kommande vecka. Frågan är egentligen vart överskottet tagit vägen? Risken är uppenbar att vi upplever ytterligare minskning i svensk primärproduktion. Detta är problem för oss alla och ett problem som måste mötas. Det är enkelt att skylla på höga foderpriser eller för låg betalning, men det verkliga problem är vårt kostnadsläge. Tills detta är löst kommer minskningen att fortsätta.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Volymmässigt är det en normal jul, med slakten i balans och underskott på smågrisar, när alla sätter in efter de utslaktade grisarna.
-Vi prioriterar skärningen av skinka till jul och försöker få så mycket som möjligt på marknaden, för att minska överskottet på kött efter jul.

LSO (HKScan)
Ulf Jansson: -Det är en normal julvecka. Vi slaktar enl programmet och smågrisarna är nu i balans.
-Vi skär skinkor så mycket vi hinner.

Danish Crown
Marknaderna ligger i stort sett på samma nivå som förra veckan. Det är god efterfrågan och stabila priser i Europa. Bäst är efterfrågan på de typiska julprodukterna som kotlett och skinka. Filé är en stor julprodukt i Sverige och Tyskland säljer också gott. Bacon i England likaså oförändrad med god avsättning.
I Japan och Ryssland är det fortsatt mycket dämpat, men i Ryssland är vi på gång med att få nya beställningar för de kommande importlicenserna.
Till slut är Kina på väg att bromsa upp. Vi närmar oss tiden, där våra produkter ankommer kring det kinesiska nyåret, då man normalt förväntar fallande priser. Samtidigt ser vi att den kinesiska regeringens intervention i marknaden med utförsäljning från lagren och en ytterligare öppning för varor som kommer in via Hongkong, ger upphov till stort utbud på marknaden.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Till det positiva hör att vikterna hitintills endast med något undantag har hållits uppe. Full slaktvikt har stor ekonomisk betydelse.
Prissänkningen var naturligtvis inte bra, priset stiger i Tyskland vilket förhoppningsvis kan mildra importens väldigt låga priser. Flertalet foderråvaror befinner sig fortfarande i en stigande trend även om viss korrektion skett sista veckan.
Sveriges Grisföretagare uppmanar till att så långt det är möjligt gardera sig för risk. Upprätta alltid en förkalkyl. Förhoppningsvis är vändningen inte allt för långt borta för smågrisföretagen, överutbudet minskar på flera håll. Kalkyl för första kvartalet finns HÄR.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 10 december 2010
Senaste uppdatering gjord 13 december 12,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 50

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten Slakteri 65-85,9 15,30 15,30 15,30 15,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 15,10 15,10 15,85 15,85
Skövde Slakteri 70-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,25 14,25 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,10 14,10 14,85 14,85
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,75 13,75 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,30 13,30 14,05 14,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,05 13,80 13,80
SLP 70-96,9 12,45 12,45 13,20 13,20
Scan 75-96,9 12,45 12,45 13,20 13,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,95 24,95 25,70 25,70
Scan Ekologisk 75-96,9 23,95 23,95 24,70 24,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 50 v 49 v 48
11,22 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
22,34 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,90 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,28
11,63 Österbottens 74 – 92 euro 1,27 1,27 1,27
12,73 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
10 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,49 Tyskland 1,48 1,45 1,42 1,42 1,42
7 dec jämförbara**
14,13 England - 1,550 1,526 1,496 1,481
13,38 Italien - 1,468 1,468 1,468 1,481
12,73 Tyskland - 1,396 1,366 1,366 1,366
12,39 Spanien - 1,359 1,359 1,359 1,359
12,34 Tjeckien - - - 1,354 1,359
12,28 Belgien - 1,347 1,334 1,334 1,334
12,08 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,325
11,96 Holland - 1,312 1,293 1,283 1,283
11,91 Polen - - - 1,306 1,343
11,89 Frankrike - 1,304 1,306 1,304 1,303
11,71 Österrike - 1,284 1,263 1,263 1,263
11,50 Sverige - 1,261 1,312 1,300 1,305
11,37 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
12,54 EU, medelpris 1,376 1,375 1,372 1,371 1,368
-
16,59 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,96 Cypern 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,693 1,686 1,679 1,666 1,674
15,11 Grekland 1,657 1,655 1,657 1,658 1,658
14,82 Sverige 1,626 1,607 1,624 1,573 1,572
14,24 England 1,562 1,555 1,546 1,527 1,523
13,94 Italien 1,529 1,531 1,544 1,540 1,539
13,90 Rumänien 1,525 1,541 1,555 1,572 1,595
13,62 Luxemburg 1,494 1,501 1,481 1,478 1,443
13,32 Lettland 1,461 1,469 1,446 1,467 1,414
13,31 Portugal 1,460 1,460 1,450 1,450 1,460
13,30 Finland 1,459 1,469 1,473 1,477 1,486
13,27 Tyskland 1,456 1,450 1,441 1,431 1,418
13,09 Slovakien 1,436 1,436 1,431 1,419 1,444
12,93 Estland 1,423 1,413 1,417 1,403 1,436
12,82 Litauen 1,406 1,386 1,373 1,381 1,381
12,71 Tjeckien 1,394 1,401 1,403 1,411 1,421
12,66 Slovenien 1,389 1,393 1,375 1,375 1,399
12,62 Österrike 1,384 1,384 1,346 1,347 1,349
12,61 Ungern 1,383 1,376 1,379 1,393 1,386
12,16 Spanien 1,334 1,332 1,333 1,332 1,331
11,89 Polen 1,304 1,319 1,317 1,315 1,298
11,86 Belgien 1,301 1,290 1,273 1,273 1,275
11,85 Irland 1,300 1,300 1,299 1,230 1,300
11,63 Holland 1,276 1,268 1,267 1,269 1,256
11,58 Frankrike 1,270 1,270 1,260 1,270 1,280
11,50 Danmark* 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 dec
1 dec
24 nov
10 nov
Utbud
1037
750
540
505
Sålda
750
750
540
505
Medelpris, euro
1,48
1,45
1,45
1,44
Lägst
1,48
1,44
1,45
1,43
Högst
1,49
1,47
1,46
1,44
Medelpris, skr
13,49
13,28
13,44
13,42

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
KLS Ugglarps 140- - 7,40 7,40 7,40
SLP 140,1 kg- - 7,35 7,35 7,35
Scan 140- - 7,35 7,35 7,35
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,50 6,50 6,05
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 50 v 49 v 48
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,02
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
5,95
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,95
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,12
ZNVG 56 % euro 1,11 1,09 -
Galtar
6,71
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
10,86
10,89
10,97
10,97
10,81
10,59
10,63
Dollar 6,86 6,97 6,95 6,90 6,76 6,55 6,73
Euro 9,12 9,16 9,27 9,38 9,32 9,29 9,31
Dansk 1,22 1,22 1,24 1,25 1,25 1,24 1,24
Norsk 1,14 1,13 1,14 1,15 1,15 1,13 1,14
Yen 8,18 8,29 8,35 8,29 8,27 8,10 8,29
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 51 v 50 v 49 v 48
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 16,95 16,95 17,80
Dito PMWS-vaccinerade - 18,25 18,25 19,10
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,30M 17,30M 17,80M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 460 460 485
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 425 425 450
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 445 445 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 457 490
Bis Plus 30 kg, marknad - 445 445 465
Bas 30 kg, beräknad - 423 423 456
Bas 30 kg, marknads - 411 411 431
Nyavvanda, 9 kg - 291 291 317
KRAV, 30 kg - 795 795 828
Scan Ekologisk - 752 752 785
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 400 400 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 0,5 v 0,5 v 4500
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans överst
Ginsten - balans överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
237
Basis 7 kg 195 187 187 187 187
400
Basis 30 kg 328 317 317 317 317
244
SPF+Myc 7 kg 200 192 192 192 192
406
SPF+Myc 30 kg 333 322 322 322 322
248
SPF 7 kg 204 196 196 196 196
411
SPF 30 kg 337 326 326 326 326
945
Økologi 30 kg 775 748 748 748 748
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HK) euro euro euro euro euro
484
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
540
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
401
ZNVG 28 kg 44 43 41 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,27 35,07 34,80 34,05 33,58
-
729 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
571 Tjeckien 62,65 63,09 63,63 63,77 63,88
558 Sverige 61,29 64,05 62,39 62,42 61,70
470 Italien 51,57 51,27 51,13 51,31 51,13
456 England 50,00 49,99 49,48 49,43 49,94
450 Finland 49,42 47,45 49,57 48,79 49,47
449 Slovakien 49,34 44,43 62,63 62,63 40,00
402 Tyskland 44,10 42,80 42,00 41,20 40,50
350 Estland 38,48 38,00 41,83 39,04 39,05
329 Danmark* 36,09 36,09 36,08 36,08 36,09
328 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
315 Luxemburg 34,60 34,60 36,40 36,20 36,20
314 Belgien 34,50 33,50 33,50 32,50 32,50
289 Spanien 31,77 31,37 30,87 29,05 28,74
257 Holland 28,25 27,25 26,25 25,00 23,75
220 Frankrike 24,20 24,20 23,20 22,60 21,80
218 Ungern 23,99 30,48 31,28 27,47 29,10
182 Polen 20,04 21,32 21,92 22,36 22,35
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 50 v 49 v 48 v 47
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -