Senaste nytt om priser
Skövde håller fast julen in i det sista
Skövde Slakteri har oförändrade grispriser även vecka 51.
-Vi måste stycka skinka även på lördag och söndag och varken skinka eller revben kommer att räcka till att täcka förfrågan i år, säger Cato Gustafsson.
-Det är inte bara "Lillen", som du skrev förra veckan, som jobbade för fullt ända in i julhelgen. Men det blir ingen slakt julafton och inte juldagen som i fjol.
Jättebra, är sammanfattningen av julförsäljningen, både från Skövde och Ginsten.
Men Ginsten, som toppat prislistan länge, släpper nu taget och lägger sig på en nivå närmare de övriga slakterierna. Sänkningen med 1,30 är helt relaterat till den överståndna julförsäljningen. Det säger Dalsjöfors också om nästa veckas sänkning med 75 öre.
Dahlbergs har inte satt nästa veckas priser ännu, men alla övriga slakterier har sänkt priserna med hänvisning till den försvunna julförsäljningen.
-Om priserna fortsätter nedåt i Sverige och uppåt i Tyskland, lär exporten av svenska grisar till Tyskland ta fart igen, säger Paw Mathiesen, Spotmarknaden.
Som du kan se av de uppdaterade faktiska grispriserna i EU, ligger Sverige bra till nu inför julen. Vi ligger på femte plats uppifrån i tabellen, i stället för en medelmåttig plats nertill. Mer jul, behöver vi i Sverige! Vi kan inte nog tacka den svenska skinktraditionen!
Som du kanske sett har de tyska grispriserna stigit duktigt de senaste veckorna. Idag blev det oförändrat för nästa vecka, men internetauktionen indikerade en ökning med priset 1,51 €. Tyska kontantpriset är 1,48 €. Är skillnaden mer än 2 - 3 cent, då kan man kalkylera med ändring av konstruerade priset, dvs noteringen. Ett auktionspris är oftast rätt pris.
Marknaden ser alltså bra ut i Europa och grisarna växer sakta i kylan i de betydligt sämre stallarna söderut. Det har nog inte varit helt fel med en försiktigare sänkning i Sverige med tanke på utvecklingen i Europa, men svenska kronan är på väg ner mot 9 kr. Det är inte till vår fördel.
Atria har signalerat nytt och mer genomskinligt prissystem nästa år. Det betyder förmodligen mer på grispriset och mindre på avtalen. Vi får se. Sedan ska man offentliggöra priserna i lantbrukets medier. Finska uppfödare har hittills varit hänvisade till svenska @-GRIS för att få veta priserna.
Om ni gjort som jag, så är redan julskinkan uppäten. Men det blir en ny till julafton. Inget att undra på att slaktarna har det stressigt med att skära skinka just nu! Trenden går nämligen mot fler, men mindre vikt, på skinkorna. /LG 101217

Tidig julklapp från EUs marknad för slaktgrisar
Det är ganska ovanligt att den europeiska grismarknaden är så livlig som den är nu före jul i år. Priserna stiger märkbart. Med sina 3 cent förbättrar det tyska grispriset sitt försprång i gruppen fem viktigaste grisländerna i Europa. För fem veckor sedan var priserna betydligt närmare varandra. Det holländska priset följde det tyska och kom på detta sätt över det danska priset för första gången det här året. Även i Belgien och Österrike steg noteringarna tydligt. Även i Spanien och Frankrike steg priset, men mer måttligt.
Trots stigande priser i Tjecken, stannade priset något under förra veckans nivå pga valutaförändringar. Med de stigande priserna på nötkött i ryggen, har grispriserna god medvind, eftersom konsumenterna går över till mer griskött när nötpriserna stiger. Dessutom gör de låga vintertemperaturerna, att grisarnas dagliga tillväxt är lägre än normalt. Dessutom håller inte uppfödarna kvar de lättare grisarna just nu inför alla helgerna, vilket kan utläsas på statistiken över slaktvikterna.
Tendensen på tyska marknaden är att efterfrågan på slaktgrisar är oförändrat och uppköparna är ivriga att få tag på fler grisar. På kort sikt är det lätt att placera slaktgrisarna på marknaden. Det är inga slaktköer och väntas inte bli några. Priserna väntas utvecklas stabilt över julen. ISN 101217
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
På marknaden är det nu gott om överstående grisar, vilket ger tryck på produktionen. Samtidigt går vi nu in i en ny säsongsmässig produktionsfas med en minskad efterfrågan, framförallt på skinka. Den svenska marknaden pressas också av låga prisnivåer, nu när värdet på skinkan rör sig nedåt. Det är både import och inhemsk råvara som påverkar prisbilden.
Julproduktionen hos Scan följer plan och julhandeln i butik börjar ta fart på allvar.
På smågrismarknaden har vi en balanssituation och vi sänker beräknad smågrisnoteringen -33 kr.
Livsvinsmarknaden har en balanssituation på dräktiga gyltor, medan det är överstående på obetäckta och ämnen.
Notering: Gris -75 öre. Sugga -75 öre. Smågris -33 kr. Livsvin oförändrad.

KLS Ugglarps
Julförsäljningsperioden närmar sig nu sitt slut och därefter följer en minskad efterfrågan på framför allt skinka. Vi kan redan nu konstatera att vi haft en god julförsäljning. När det gäller charkråvaran märker vi ett fortsatt starkt importtryck.. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Julens försäljning har gått jättebra, precis som vi hade hoppats.
-Men nu har vi fått ut det mesta av julen och luften går ur skinkan. Vi sänker 1,30 kr, vilket är helt relaterat till att julförsäljningen är över. Vi har legat i toppen länge nu. Samtidigt höjs slaktvikterna.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Julförsäljningen är nu över. Det mesta är levererat. Från idag har vi ställt om från julvaror till det mer ordinarie sortimentet. Vi försöker givetvis ta ut så mycket som möjligt av julen och det blir en del kompletterande leveranser till handeln nästa vecka, men i huvudsak är julen över. Vi sänker priset på slaktgrisar och suggor 75 öre, vilket speglar marknaden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi kör ända in i kaklet, som vi slaktare säger. Vi har en jättebra försäljning och varken skinka eller revben kommer att täcka efterfrågan. Vi måste stycka skinka både lördag och söndag.
-Priserna är därför ofärändrade även nästa vecka.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Vi har en unik situation där man verkligen kan säga att utbud och efterfrågan styr!
-Smågrisöverskottet är borta och priset går upp till 520 kr, samtidigt går vi in i en period med 4 dagars veckor varför efterfrågan efter slaktgrisar minskar – därav prissänkningen. -Om situationen med sjunkande priser i Sverige och ökande priser i Tyskland fortsätter efter jul lär exporten komma igång igen. Brytpunkten är frakten som kostar ca 1,50 kr/kg.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en febril vecka, men vi har klarat av den galant mängdmässigt. Vi slaktar enligt plan. Smågrisarna visar underskott.
-Den färska skinkan prioriteras denna vecka för att få ut så mycket som möjligt i butikerna. Vi tar ut det sista som går från marknaden. Vi vore dåliga handelsmän om vi inte säljer allt som går före jul. Efter jul blir det lugnare.
-Nästa år inför vi ett nytt prissystem, som visar en modifierad prisbild jämfört med idag. Det blir en mer rättvis bild av grispriset, mer transparent, och kan lättare jämföras med konkurrenternas. Jag återkommer med mer information inför nyåret.
-Från nästa år kommer vårt grispris även att meddelas i de finska medierna.
-Jag tillönskar redan nu alla i den nordiska grisbranschen en God Jul!
-Vi kommer att få nya utmaningar nästa år, där priset på råvaror stiger globalt. Trenden är dessvärre sådan. Men vi kan hoppas, och jag tror, på balans för slaktgrisar i Europa.
-Det finns alla anledning att se framtiden med tillförsikt. Det kommer att behövas griskött i Finland och vi kommer att kunna producera det.

LSO (HKScan)
Ulf Jansson: -Vi höjer priset på smågrisar för att poducenterna av smågrisar ska få sin del av det höjda slaktgrispriset, som var en kompensation för högre foderpriser.
-Vi slaktar enligt plan, men har en liten svinboll rullande framför oss över helgerna. Smågrisarna är i balans.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött är oförändrade i förhållande till senaste veckan. Vi ser fortsatt god efterfrågan på kotlett, skinka, karré och filé.
Baconmarknaden i England är också stark och köper goda volymer. Tredje lands marknader är fortsatt stabila, med stigande intresse från Ryssland.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Priserna på slaktgris i Sverige sjunker kraftigt. Samtidigt är smågrissituationen i balans. Grispriset i grisnationen Tyskland steg ytterligare på internetaktionen. Flera slakterier hänvisar till sjunkande priser då griskött måste exporteras till låga priser. Ännu en gång träffar kostnaden för dålig konkurrenskraft svenska grisföretagare rakt i vitögat, för fyrtionde julen i rad med endast något undantag. Konkurrenskraft är helt avgörande. Den som inte kan välja köpare sitter trängd mot väggen. Det är av yttersta vikt att vända alla stenar för att stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft.
Sveriges Grisföretagare uppmanar fortsättningsvis liksom tidigare till att minimera risktagandet. Kalkyl för slaktgris första kvartalet finns HÄR. Smågrisföretag behöver ca 860 kr per smågris för att täcka samtliga kostnader för nyinvestering inklusive ett förräntningskrav på 5 %. Smågriskalkyl uppdateras och kommer i denna spalt nästa vecka

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 17 december 2010
Senaste uppdatering gjord 20 december 22,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 51

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Skövde Slakteri 70-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 15,30 15,30 15,30
Dahlbergs 71-96,9 13,75 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,60 14,10 14,10 14,85
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 13,50 14,25 14,25 15,00
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,00 13,75 13,75 14,50
Spotmarknaden Sva 73-94,9 13,00 15,10 15,10 15,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,80 13,30 13,30 14,05
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,20 13,05 13,05 13,80
SLP 70-96,9 11,70 12,45 12,45 13,20
Scan 75-96,9 11,70 12,45 12,45 13,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,20 24,95 24,95 25,70
Scan Ekologisk 75-96,9 23,20 23,95 23,95 24,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 51 v 50 v 49
11,13 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
23,91 Nortura 71,1–85,0a nkr 20,98 20,98 20,98
11,79 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,51 Österbottens 76 – 94 euro 1,27 1,27 1,27
12,60 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
17 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,42 Tyskland 1,48 1,48 1,45 1,42 1,42
16 dec jämförbara**
14,05 England - - 1,550 1,526 1,496
12,97 Italien - 1,430 1,468 1,468 1,468
12,93 Tyskland - 1,426 1,396 1,366 1,366
12,46 Spanien - 1,374 1,359 1,359 1,359
12,26 Tjeckien - - - 1,352 1,354
12,55 Belgien - 1,384 1,347 1,334 1,334
12,01 Danmark - 1,325 1,325 1,325 1,325
12,15 Holland - 1,340 1,312 1,293 1,283
11,92 Polen - - - 1,315 1,306
11,88 Frankrike - 1,310 1,304 1,306 1,304
12,01 Österrike - 1,325 1,284 1,263 1,263
11,58 Sverige - 1,277 1,261 1,312 1,300
11,31 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
12,58 EU, medelpris 1,387 1,377 1,376 1,375 1,372
-
16,50 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,69 Cypern 1,730 1,740 1,750 1,750 1,750
15,50 Bulgarien 1,710 1,710 1,693 1,686 1,679
15,01 Grekland 1,655 1,655 1,657 1,655 1,657
14,47 Sverige 1,596 1,654 1,626 1,607 1,624
14,31 England 1,578 1,571 1,562 1,555 1,546
13,78 Rumänien 1,520 1,514 1,525 1,541 1,555
13,72 Italien 1,513 1,522 1,529 1,531 1,544
13,69 Luxemburg 1,510 1,510 1,494 1,501 1,481
13,56 Tyskland 1,496 1,469 1,456 1,450 1,441
13,37 Lettland 1,475 1,458 1,461 1,469 1,446
13,33 Finland 1,470 1,464 1,459 1,469 1,473
13,06 Portugal 1,440 1,440 1,460 1,460 1,450
13,04 Estland 1,438 1,433 1,423 1,413 1,417
13,04 Litauen 1,438 1,440 1,406 1,386 1,373
13,00 Slovakien 1,434 1,446 1,436 1,436 1,431
12,77 Slovenien 1,409 1,395 1,389 1,393 1,375
12,76 Österrike 1,407 1,389 1,384 1,384 1,346
12,48 Tjeckien 1,376 1,385 1,394 1,401 1,403
12,15 Ungern 1,340 1,377 1,383 1,376 1,379
12,14 Spanien 1,339 1,331 1,334 1,332 1,333
11,85 Belgien 1,307 1,293 1,301 1,290 1,273
11,85 Holland 1,307 1,286 1,276 1,268 1,267
11,80 Polen 1,302 1,295 1,304 1,319 1,317
11,79 Irland 1,300 1,301 1,300 1,300 1,299
11,51 Frankrike 1,270 1,270 1,270 1,270 1,260
11,44 Danmark* 1,262 1,263 1,262 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 dec
8 dec
1 dec
24 nov
Utbud
580
1037
750
540
Sålda
580
750
750
540
Medelpris, euro
1,51
1,48
1,45
1,45
Lägst
1,51
1,48
1,44
1,45
Högst
1,52
1,49
1,47
1,46
Medelpris, skr
13,69
13,49
13,28
13,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- - 6,90 7,40 7,40
SLP 140,1 kg- - 6,60 7,35 7,35
Scan 140- - 6,60 7,35 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,50 6,50 6,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,30 7,05 7,05
Dahlbergs 140- - 6,00 6,50 6,50
Dalsjöfors 58% - 4,85 5,60 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
18,91
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
5,89
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,44
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,89
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,43
ZNVG 56 % euro 1,04 1,11 1,09
Galtar
6,65
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
10,66
10,86
10,89
10,97
10,97
10,81
10,59
Dollar 6,85 6,86 6,97 6,95 6,90 6,76 6,55
Euro 9,07 9,12 9,16 9,27 9,38 9,32 9,29
Dansk 1,21 1,22 1,22 1,24 1,25 1,25 1,24
Norsk 1,14 1,14 1,13 1,14 1,15 1,15 1,13
Yen 8,13 8,18 8,29 8,35 8,29 8,27 8,10
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 15,20 16,95 16,95
Dito PMWS-vaccinerade - 16,50 18,25 18,25
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,50M 17,30M 17,30M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 430 460 460
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 395 425 425
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 415 445 445
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 424 457 457
Bis Plus 30 kg, marknad - 424 445 445
Bas 30 kg, beräknad - 390 423 423
Bas 30 kg, marknads - 390 411 411
Nyavvanda, 9 kg - 265 291 291
KRAV, 30 kg - 762 795 795
Scan Ekologisk - 719 752 752
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 520 400 400 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans 0,5 v 0,5 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans överst överst
SLP - balans - -
Dalsjöfors Slakteri - balans överst överst
Dahlbergs Slakteri - brist balans balans
Ginsten - balans balans överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
237
Basis 7 kg 196 195 187 187 187
396
Basis 30 kg 328 328 317 317 317
243
SPF+Myc 7 kg 201 200 192 192 192
402
SPF+Myc 30 kg 333 333 322 322 322
248
SPF 7 kg 205 204 196 196 196
407
SPF 30 kg 337 337 326 326 326
937
Økologi 30 kg 775 775 748 748 748
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
661
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HK) euro euro euro euro euro
471
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
526
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
408
ZNVG 28 kg 45 44 43 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
319 EU, medelpris 35,27 35,07 34,80 34,05 33,58
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
568 Tjeckien 62,65 63,09 63,63 63,77 63,88
555 Sverige 61,29 64,05 62,39 62,42 61,70
467 Italien 51,57 51,27 51,13 51,31 51,13
453 England 50,00 49,99 49,48 49,43 49,94
448 Finland 49,42 47,45 49,57 48,79 49,47
447 Slovakien 49,34 44,43 62,63 62,63 40,00
399 Tyskland 44,10 42,80 42,00 41,20 40,50
349 Estland 38,48 38,00 41,83 39,04 39,05
327 Danmark* 36,09 36,09 36,08 36,08 36,09
326 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
313 Luxemburg 34,60 34,60 36,40 36,20 36,20
312 Belgien 34,50 33,50 33,50 32,50 32,50
288 Spanien 31,77 31,37 30,87 29,05 28,74
256 Holland 28,25 27,25 26,25 25,00 23,75
219 Frankrike 24,20 24,20 23,20 22,60 21,80
217 Ungern 23,99 30,48 31,28 27,47 29,10
181 Polen 20,04 21,32 21,92 22,36 22,35
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 51 v 50 v 49 v 48
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -