Senaste nytt om priser
Slutet på 2010 internationellt sett gott
Slutet på året ser positivt ut, internationellt sett, vilket är bra även för oss i grisbranschen i Sverige. Det är en bra julklapp att förmedla. På minussidan står dock en billigare euro, som ökar pressen från importen. Både nöt och gris stiger.
Tyska och danska priserna blev oförändrade nästa vecka och rapporterna från Europa ser hyggliga ut, även om vintervädret gör prognoserna något osäkra. Priserna väntas stå sig över nyåret, enl ISN.
EUs medelpris, faktisk betalning, steg v 50 till 1,40 € per kg, 12,58 skr. Svenska medelpriset var v 50 14,40 skr. Det är stigande priser, eller oändrade, i alla EUs länder utom fyra och EUs snittpris har stigit sex veckor i rad.
I Sverige sänker KLS Ugglarps sina slaktgrisar ytterligare 40 öre. Priset från Skövde har jag inte fått ännu, men jag lägger in priserna när det kommer, så du kan uppdatera. Det är naturligtvis Skövdes pris som står i blickpunkten v 52, som är det enda som inte ändrats efter julhandeln.
Vad jag hittills hört av slaktarna, har det varit en god julhandel, men det är lite för tidigt att ge någon slutlig rapport.
Grisföretagarna publicerar nu en kalkyl över smågrisproduktionen, som jag lägger in på samma sida som slaktgriskalkylen.
Jag tillönskar alla en riktigt God Jul med mycket julskinka. Nästa @-GRIS kommer torsdag eller på nyårsaftonen. /LG 101224

God Jul
och
Gott Nytt År!


Nu tar vi farväl till SLPs grispriser
Det blir inga grispriser från SLP efter 1 januari. Då får de som levererat till SLP använda prislistan från Scan/SLS.
Under SLPs blomstringstid som självständigt bolag var priserna bland de högsta i landet och även efter Scans köp var prisnivån högre, ofta 25 öre över Swedish Meats/Scan. Under senare tid har priserna varit samma som vid Scan/SLS. 101223

Sverige har EUs lägsta grispris igen
Sverige har under julslakten haft ett hyfsat grispris, men nu när det fallilt tillbaka, samtidigt som de europeiska priserna stigit, har vi återtaget den föga smickrande jumboplatsen bland Europas grisnoteringar. Räknar vi in tilläggen, ser det bättre ut. 101221

Euron under 9 kr
Priset på 1 € har sjunkit stadigt under en längre tid och nu är priset nere under 9 kr. Priset väntas fortsätta nedåt till kanske 8,50, ungefär den nivå vi hade när vi gick med i EU.
Pengar är bra att spekulera i, bara man slipper använda dem att betala med över gränserna! /LG 101223

Balanserad marknad i EU, trots snökaos på vägarna
Även sista veckan före jul är det god balans på EUs slaktgrismarknad. Det fanns fortfarande handlingsutrymme för smärre höjningar i Holland och Frankrike. Därför kunde det holländska priset öka sitt försprång framför det danska. Franska noteringen ligger nu aningen under den danska. I övriga länder är priserna i stort sett oförändrade. Först och främst är det det tyska priset som håller takten bland de fem EU-lander som har flest grisar.
Utbudet av slaktgrisar och efterfrågan på griskött är väl i balans. Eftersom grisuppfödarna fortsatte med stora leveranser när det var god efterfrågan, är marknaden nu väl balanserad. Det är därmed få slaktgrisar som står över till det nya året. Samma gäller Holland. Alla på marknaden är f n fullt upptagna av problemen med vintervädret och därmed problemet med logistiken och ägnar sig därmed mindre åt möjlig utveckling av marknader.
Tendens för tyska marknaden: Juldagarna ställer inte till några stora problem för slakten. Det blir inte någon större reduktion av slakten nästa vecka. Därför väntas inte heller någon utbudspuckel. Prisnivån väntas således bli stabil över årsskiftet. ISN 101221
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
På marknaden är tillgången på grisar mycket god och den svenska marknaden fortsätter att pressas av låga prisnivåer, nu när värdet på skinkan rör sig nedåt. Julhandel går mot sitt slut vilket ger en minskad försäljning med ett stort utbud i förhållande till efterfrågan. Vi exporterar nu skinka. Med andra ord, precis samma marknadssituation som det brukar för årstiden.
Julproduktionen hos Scan har följt plan och julhandeln i butik ser ut att gå bra.
På smågrismarknaden finns en fortsatt balanssituation. Regionala avvikelser kan förekomma.
Livsvinsmarknaden har nu ett mindre överskott på dräktiga gyltor. Även obetäckta och ämnen har en större tillgång än efterfrågan just nu. Glöm inte skicka in dina planerade beställningar till Mikael Johansson, mikael.johansson@qgenetics.com för 2011!
Notering: oförändrad

KLS Ugglarps
Julförsäljningsperioden har passerat och vi märker av en betydligt svagare efterfrågan. KLS Ugglarps har haft en god julförsäljning och önskar en
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det blev en bra vecka före jul. Om julsäsongen kan sägas att vi kom igång lite tidigare i år.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Lugn marknadssituation på grund av helgdagarna. När det gäller foderpriserna är där kanske ljus i tunneln. Terminspriserna efter skörd (november 2011 och framåt) visar en svagt vikande trend – fram till dess lär det dock blir fortsatta prisökningar. Konklusionen är som den brukar vara – det blir säkert bättre längre fram… God jul!


Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal julvecka, med normala volymer, slakten i balans, men lite underskott på smågrisar.
-Jag tillönskar alla en varm och fridfull jul!

Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött är fortsatt stabil ända fram till jul. Vi har god avsättning på produkter som skinka, karré, filé och kotlett. Bacon till England går likaså bra. Julhandeln har blivit förlängd pga snön i Europa, som rör transporterna både in till slakterierna och ut till detaljhandeln. Det ser nu ut som om vi kan hålla priserna fast in i januari.
På marknaderna till tredje land är försäljningen oförändrad.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Börsen för slaktgrisar i USA ligger nära 2 dollar per kilo och har t o m varit över 2 dollar. Det är ovanligt och har inte hänt sedan 2008. Början av 2011 ser därmed bättre ut för grisföretagarna, än inledningen av 2010. Med stigande priser internationellt sett, ser utsikterna ut att bli goda 2011.
Om du klickar HÄR får du förutom slaktgriskalkylen, även en kalkyl över smågrisproduktion för första kvartalet.
Sveriges Grisföretagare önskar alla i grisbranschen en riktigt God Jul!

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 24 december 2010
Senaste uppdatering gjord 27 december 16,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 52

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 15,30 15,30
Dahlbergs 71-96,9 13,75 13,75 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 13,50 13,50 14,25 14,25
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,20 13,60 14,10 14,10
Skövde Slakteri 72-96,9 13,20 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,00 13,00 13,75 13,75
Spotmarknaden Sva 73-94,9 13,00 13,00 15,10 15,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,40 12,80 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,20 12,20 13,05 13,05
SLP 70-96,9 11,70 11,70 12,45 12,45
Scan 75-96,9 11,70 11,70 12,45 12,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Scan. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,20 24,20 24,95 24,95
Scan Ekologisk 75-96,9 23,20 23,20 23,95 23,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 52 v 51 v 50
11,04 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
23,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,98 20,38
11,68 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,41 Österbottens 76 – 94 euro 1,27 1,27 1,27
12,49 Snellman 80–101 euro 1,39 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n, men det förekommer individuellt avtalade.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
23 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,30 Tyskland 1,48 1,48 1,48 1,45 1,42
21 dec jämförbara**
13,60 England - 1,513 1,540 1,550 1,526
12,85 Italien - 1,430 1,468 1,468
12,81 Tyskland - 1,426 1,426 1,396 1,366
12,44 Belgien - 1,384 1,384 1,347 1,334
12,39 Spanien - 1,379 1,374 1,359 1,359
12,13 Holland - 1,350 1,340 1,312 1,293
12,00 Tjeckien - - - 1,335 1,352
11,92 Danmark - 1,326 1,325 1,325 1,325
11,91 Österrike - 1,325 1,325 1,284 1,263
11,89 Frankrike - 1,323 1,310 1,304 1,306
11,83 Polen - - - 1,316 1,315
11,21 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
10,77 Sverige - 1,198 1,277 1,261 1,312
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,58 EU, medelpris 1,400 1,387 1,377 1,376 1,375
-
16,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,730 1,730 1,740 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,718 1,710 1,710 1,693 1,686
15,13 Grekland 1,683 1,683 1,655 1,657 1,655
14,40 Sverige 1,602 1,596 1,654 1,626 1,607
14,18 England 1,578 1,578 1,571 1,562 1,555
14,04 Luxemburg 1,562 1,510 1,510 1,494 1,501
13,77 Lettland 1,532 1,475 1,458 1,461 1,469
13,64 Tyskland 1,518 1,496 1,469 1,456 1,450
13,61 Rumänien 1,515 1,520 1,514 1,525 1,541
13,50 Italien 1,502 1,513 1,522 1,529 1,531
13,19 Finland 1,468 1,470 1,464 1,459 1,469
13,08 Slovakien 1,455 1,434 1,446 1,436 1,436
13,04 Slovenien 1,451 1,409 1,395 1,389 1,393
13,03 Portugal 1,450 1,440 1,440 1,460 1,460
12,99 Litauen 1,445 1,438 1,440 1,406 1,386
12,81 Estland 1,428 1,438 1,433 1,423 1,413
12,64 Österrike 1,407 1,407 1,389 1,384 1,384
12,42 Tjeckien 1,382 1,376 1,385 1,394 1,401
12,10 Polen 1,347 1,302 1,295 1,304 1,319
12,10 Spanien 1,346 1,339 1,331 1,334 1,332
12,08 Holland 1,344 1,307 1,286 1,276 1,268
11,98 Ungern 1,333 1,340 1,377 1,383 1,376
11,95 Belgien 1,330 1,307 1,293 1,301 1,290
11,68 Irland 1,300 1,300 1,301 1,300 1,300
11,41 Frankrike 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
11,35 Danmark* 1,263 1,262 1,263 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 dec
8 dec
1 dec
24 nov
Utbud
580
1037
750
540
Sålda
580
750
750
540
Medelpris, euro
1,51
1,48
1,45
1,45
Lägst
1,51
1,48
1,44
1,45
Högst
1,52
1,49
1,47
1,46
Medelpris, skr
13,57
13,49
13,28
13,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- - 6,70 6,90 7,40
SLP 140,1 kg- - 6,60 6,60 7,35
Scan 140- - 6,60 6,60 7,35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,30 6,30 7,05
Dahlbergs 140- - 6,00 6,00 6,50
Dalsjöfors 58% - 4,85 4,85 5,60
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
7,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,59 16,59
Finland
5,84
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,40
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
5,84
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
9,34
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,11
Galtar
6,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund
10,55
10,66
10,86
10,89
10,97
10,97
10,81
Dollar 6,85 6,85 6,86 6,97 6,95 6,90 6,76
Euro 8,99 9,07 9,12 9,16 9,27 9,38 9,32
Dansk 1,20 1,21 1,22 1,22 1,24 1,25 1,25
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,13 1,14 1,15 1,15
Yen 8,27 8,13 8,18 8,29 8,35 8,29 8,27
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 15,20 15,20 16,95
Dito PMWS-vaccinerade - 16,50 16,50 18,25
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,50M 16,50M 17,30M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 430 430 460
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 395 395 425
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 415 415 445
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 424 424 457
Bis Plus 30 kg, marknad - 424 424 445
Bas 30 kg, beräknad - 390 390 423
Bas 30 kg, marknads - 390 390 411
Nyavvanda, 9 kg - 265 265 291
KRAV, 30 kg - 762 762 795
Scan Ekologisk - 719 719 752
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 520 520 400 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans 0,5 v
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst balans överst
SLP - balans balans -
Dalsjöfors Slakteri - överst balans överst
Dahlbergs Slakteri - brist brist balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
235
Basis 7 kg 196 196 195 187 187
393
Basis 30 kg 328 328 328 317 317
241
SPF+Myc 7 kg 201 201 200 192 192
399
SPF+Myc 30 kg 333 333 333 322 322
246
SPF 7 kg 205 205 204 196 196
404
SPF 30 kg 337 337 337 326 326
931
Økologi 30 kg 776 775 775 748 748
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
661
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HK) euro euro euro euro euro
467
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
521
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
404
ZNVG 28 kg 45 45 44 43 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 52 v 51 v 50 v 49
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -